Міська виставка
педагогічних технологій
Запоріжжя, 2016
Каталог статей
Навігація

Номінації виставки
Українська та російська філологія [83]
Історія і правознавство [27]
Математика [32]
Фізика, астрономія [15]
Географія та економіка [29]
Інформатика [16]
Іноземні мови [62]
Хімія, біологія, екологія [38]
Фізичне виховання та основи здоров'я [20]
Музика, образотворче мистецтво [18]
Трудове навчання [9]

Форма входу


Погода у місті

Пошук

Статистика

Вітаю Вас, Гість · RSS 24.02.2024, 06:41

Головна » Статті » Специфіка навчальних предметів » Українська та російська філологія

Використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках української мови та літератури
Використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках української мови та літератури


Колосовська Оксана Петрівна, учитель української мови та літератури, учитель вищої категорії, звання «вчитель-методист»


Запорізька єврейська гімназія «ОРТ-Алєф» Запорізької міської ради
Директор Шальміна Доліна Михайлівна

Адреса:        пр. Маяковського, 14
Телефон:    34-05-33
Е-mail:        Dolina.Shalmina@ort.zp.ua
Сайт:            http://zportalef.at.ua

Провідна педагогічна ідея досвіду
Процес інформатизації, що охопив сьогодні життя суспільства, має кілька пріоритетних напрямків, до яких, безумовно, слід віднести інформатизацію освіти. Мета  інформатизації освіти – забезпечення  нової моделі підготовки майбутніх членів інформаційного суспільства, для яких активне оволодіння знаннями, здатність до людської комунікації, творче мислення  стануть життєвою необхідністю. 
Провідна педагогічна ідея досвіду полягає у розкритті інформаційно-комунікаційних технологій у   полегшенні доступу до інформації і відкритті можливостей варіативності навчальної діяльності, її індивідуалізації та диференціації, що дозволяє по-новому організувати взаємодію всіх суб'єктів навчання, побудувати освітню систему, в якій учень був би активним і рівноправним учасником освітньої діяльності.

Обґрунтування актуальності та перспективності досвіду
Використання інформаційно-комунікаційних технологій вносить істотні зміни у діяльність педагога та розвиток учня як особистості, висуває нові вимоги до професійної майстерності викладання предмета,  чіткої організації та індивідуалізації роботи з кожним учнем під час навчально-виховного процесу.
Досвід створення та використання презентацій у процесі вивчення української мови і літератури дозволяє визначити низку факторів, які впливають на ефективність навчально-виховного процесу:
 • полегшення розуміння і сприйняття поданого матеріалу; 
 • запам’ятовування навчального матеріалу  на значний період; 
 • збільшення психологічної вірогідності прийняття правильних висновків, суджень, узагальнень;
 • скорочення часу на розкриття проблеми.
Дидактичні можливості мультимедійних засобів навчання, що використовуються на уроках української мови та літератури, можна стисло визначити так: 
 • активізація навчальної діяльності учнів (можливість обирати послідовність вивчення матеріалу, визначення міри і характеру допомоги та ін.); 
 • індивідуалізація процесу навчання, використання основних і допоміжних навчальних впливів, розширення меж самостійної діяльності школярів; 
 • урізноманітнення форм подання інформації та типів навчальних завдань;
 • створення навчального середовища, яке забезпечує "занурення" учня в уявний світ, у певні соціальні й виробничі ситуації;
 • постійне застосування ігрових прийомів;
 • забезпечення  зворотного зв’язку, можливість рефлексії;
 • можливість відтворення фрагмента навчальної  діяльності.
Отже, при застосуванні мультимедійних технологій на уроці ми маємо і якісну перевагу, і кількісну. Якісно нові можливості очевидні, якщо порівняти словесні описи з безпосереднім аудіовізуальним уявленням. Кількісні переваги виражаються в тому, що мультимедіа середовище набагато вище за інформаційною щільністю.
У сучасній педагогічній діяльності потрібно  урізноманітнювати уроки, робити вивчення мови та літератури неповторним, пам’ятаючи слова Олеся Гончара, що бути у вічному пошукові – це значить «шукати енергію слова в енергії душі».

Науково-теоретична база досвіду
У затвердженому Державному  стандарті базової і повної загальної середньої освіти (Постанова Кабінету міністрів України від 23.11.2011 №1392) зазначено, що формування інформаційно-комунікаційної компетентності учнів, зміст якої є інтегративним, відбувається у результаті застосування під час вивчення всіх предметів навчального плану на основі діяльнісного підходу. Навчальними програмами обов’язково передбачається внесок кожного навчального предмета у формування зазначеної компетентності.
Комп’ютерні технології, увібравши в себе елементи різних методик (особистісно-орієнтованого, розвивального, проектного навчання),  надають кожному учневі, спираючись на його інтереси, здібності, особисті цінності й суб’єктивний досвід, можливість самореалізації в пізнавальній та інших видах діяльності, створюють комфортні умови для самовизначення особистості в інформаційному суспільстві. Головне завдання використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі вивчення української мови – підвищити пізнавальний інтерес учнів до вивчення предмета, ефективність його опанування школярами. 
Загальновизнано, що особистість, яка зацікавлена, хоче пізнати матеріал, засвоює його набагато краще, ніж та, що не зацікавлена змістом того, що вивчає.
    
Стисла анотація досвіду
Досвід переконує, що використання ІКТ сприяє не тільки розвитку  самостійності, творчих здібностей учнів, їх застосування дозволяє змінити саму технологію надання освітніх послуг, зробити урок більш наочним і цікавим, забезпечує активізацію діяльності викладачів та учнів на уроці, сприяє здійсненню диференціації та індивідуалізації навчання, розвитку спеціальної або загальної   обдарованості, формуванню знань, посилює міжпредметні зв’язки. Все це дає можливість покращити якість навчання.   
У досвіді представлено технологію підготовки і проведення сучасних уроків з комп'ютерною підтримкою, а саме: уроки з української мови (контрольні роботи, підготовка до контрольних робіт, тестові завдання з можливістю аналізу типових помилок, уроки розвитку зв'язного мовлення), уроки з української літератури (уроки-подорожі, контрольні роботи, уроки, присвячені літературним датам тощо).
За інноваційним потенціалом досвід є комбінаторним.

Результативність впровадження досвіду
Використання мультимедійних та інформаційно-комунікаційних технологій сприяє тому, що за короткий час учень  може  засвоїти  великий обсяг інформації. Саме тому наочне подання інформації має велике значення під час проведення уроків. Таким чином, використання мультимедіа сприяє кращому засвоєнню навчального матеріалу на уроках. 
Описані в досвіді методи, форми і прийоми урочної та позакласної роботи з учнями дозволяють вчителю досягати стабільно позитивної динаміки успішності.
З метою дослідження   впливу використання мультимедійних та інформаційно-комунікаційних технологій на якість навчально-виховного процесу на уроках української мови та літератури було проведено анкетування учнів шостого та восьмого класів. Аналіз відповідей учнів на питання анкети дозволяє зробити висновок, що запропоновані форми, методи і прийоми виховного впливу на уроках та у позакласній роботі сприяють розвиткові  особистості, формуванню самостійності думки дитини,  заглибленню учнів в історію українського народу, пробуджують інтерес до вивчення  літератури, до народної культури, звичаїв та обрядів. 
         
Репрезентація досвіду
Досвід репрезентувався на рівнях навчального закладу та міському рівні у формі участі в семінарах та майстер-класах. Матеріали досвіду подано до публікації у  періодичному фаховому журналі «Українська мова та література» видавництва «Шкільний світ»
Категорія: Українська та російська філологія | Додав: ShPP (29.01.2014)
Переглядів: 1805 | Коментарі: 1 | Теги: інформаційні технології електронні , Запоріжжя | Рейтинг: 3.1/47
Всього коментарів: 1
1 Наталія  
Найнеобхідніший напрямок у педагогічній діяльності на сьогодні.

Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
IAMЦ © 2024