Міська виставка
педагогічних технологій
Запоріжжя, 2016
Каталог статей
Навігація

Номінації виставки
Українська та російська філологія [83]
Історія і правознавство [27]
Математика [32]
Фізика, астрономія [15]
Географія та економіка [29]
Інформатика [16]
Іноземні мови [62]
Хімія, біологія, екологія [38]
Фізичне виховання та основи здоров'я [20]
Музика, образотворче мистецтво [18]
Трудове навчання [9]

Форма входу


Погода у місті

Пошук

Статистика

Вітаю Вас, Гість · RSS 29.09.2023, 21:11

Головна » Статті » Специфіка навчальних предметів » Українська та російська філологія

Розвиток творчої активності учнів у контексті педагогіки життєтворчості.

Розвиток творчої активності учнів у контексті педагогіки життєтворчості.

Антонова Наталія Миколаївна – вчитель української мови та літератури, спеціаліст

Запорізький багатопрофільний ліцей № 99 Запорізької міської ради Запорізької  області, 
директор Солдатєнко Ольга Василівна. 
Адреса: 69114, м. Запоріжжя, вул. Гудименка, 13-А;  
телефон/факс:    224-93-09,   224-93-08; 
e-mail: zbl99@mail.ru
адреса сайту http://litsey-99.at.ua
Провідна педагогічна ідея досвіду: У процесі виховання почуттів і творчого розвитку  особистості   уроки  української   мови  та  літератури  в  багатопрофільному 
ліцеї №99 відіграють незамінну роль. Вони сприяють залученню учнів до активної творчої діяльності, освоєнню прогресивних технологій духовного становлення особистості дитини, створенню умов для самореалізації її сутнісних сил у різних видах творчої діяльності, пробуджують у ліцеїстів інтерес до навчання. Це – педагогіка життєтворчості, плекання людини як творця, проектувальника власного життя, суб’єкта соціальної творчості. Формування в учнів життєстійкості та життєздатності неможливе без впровадження ідей педагогіки життєтворчості. Для досягнення поставленої мети доречно використовувати різноманітні інноваційні технології навчання. 
Найбільш сприятливою для формування життєтворчої особистості, на мій погляд,  є технологія інтегрованого формування  духовних і метапредметних компетентностей учнів. В умовах класно-урочної системи вона реалізується через метапредметний урок з використанням оптимальних форм і методів та дотриманням принципу міжпредметних зв’язків. Логічним продовженням застосування даної технології мають бути позакласна робота, науково-дослідницька діяльність учнів, участь у творчих конкурсах. Активізація творчої активності учнів досягається шляхом поєднання предметної, метапредметної та життєвої мотивації, стимулювання самоосвітньої діяльності. 

Обґрунтування актуальності та перспективності досвіду: Створення в Україні високорозвиненого суспільства та розбудова демократичної держави потребують наявності таких особистостей, які здатні до самореалізації, спроможні до творчої побудови свого життя, зорієнтовані на особистий вибір і особисту відповідальність. Сучасна педагогіка має наповнити навчання й виховання новим життєтворчим, духовним змістом, допомогти дитині знайти сенс життя, навчити швидко адаптуватися в життєвих ситуаціях, вміло застосовувати набуті знання. Вирішити зазначені завдання покликаний компетентнісний підхід, який має на меті створити умови для розвитку особистості учнів і формування в них життєтворчих компетентностей. Актуальність педагогічного досвіду Антонової Н.М., відповідно до нового освітнього Державного стандарту та до вимог стрімкого розвитку сучасного світу, визначається необхідністю впровадження інноваційних педагогічних технологій у процес навчання українській мові та літературі.
 Даний досвід має практичне значення. Життєтворче спрямування вивчення української мови та літератури, застосування інтегрованого формування предметних та метапредметних компетентностей сприятиме:
- розвитку творчої активності;
- розумінню мовленнєвих та літературознавчих понять через призму особистості;
- розвитку самоорганізації, самовираження, самовизначення учнів у навчальній діяльності;
- вихованню комунікативної, соціально адаптованої особистості;
- формуванню духовних життєтворчих здібностей;
- життєвим досягненням учнів (особистому щастю, соціальному статусу, самореалізації).
 Впровадження досвіду в навчально-виховний процес може бути ефективним лише за умов систематичності використання, дотримання основних принципів реалізації, креативності педагога, формування стійкої навчальної та життєвої мотивації учнів.

 Науково-теоретична база досвіду: Україна чітко визначила орієнтир на входження в освітній простір Європи та здійснює модернізацію освітньої діяльності в контексті європейських вимог. Тому головним завданням сучасної школи є розвиток життєвої компетентності вихованців. На вирішення цього завдання спрямовують педагогів Концепція загальної середньої освіти, Національна доктрина розвитку освіти, новий освітній Держстандарт.
Концептуальні положення педагогіки життєтворчості викладено у працях  І. Єрмакова,  Л. Сохань,  В. Доній,  Г. Несена, І. Погорілої,  С.Шевцової,  Г. Ковганич,  В.Ляшенко,  В. Папу,  Е. Помиткіна, В. Циби,  С.Шишова, В. Кальнєя та інших. 
Проблема формування метапредметних та життєтворчих компетентностей недостатньо досліджена й вивчена; пошуки й відкриття в даному напрямку носять локальний характер і не мають системного вираження. Разом із тим наукові дослідження провідних вітчизняних та зарубіжних вчених надають можливість розробити шляхи формування метапредметних та життєтворчих компетентностей засобами української мови та літератури з урахуванням специфіки організації освітнього процесу в ЗБЛ №99 та індивідуальних особливостей високомотивованих до навчання учнів. Це завдання реалізується через активну та інтерактивну моделі навчання з використанням нових технологій, концепцій, ідей, в центрі яких – особистість дитини з її потребами й інтересами, життєвими проблемами. 
Стисла анотація досвіду: Сучасна освіта недостатньо використовує свої можливості щодо створення умов для здійснення дитиною свого життєвого проекту, навчання учнів самостійно діяти, творити своє життя. Проблема розвитку життєтворчості спонукає шукати такі методичні прийоми, які б сприяли засвоєнню фактичного матеріалу та одночасно забезпечували б формування життєвої компетентності особистості учнів. Дієвим засобом розвитку життєтворчості особистості учнів є інтегроване формування предметних та метапредметних компетентностей. Використання цього методичного прийому потребує дотримання певних принципів.
Принципи діяльності вчителя щодо розвитку життєтворчості особистості учнів:
1. Обов’язкова педагогічна діагностика початкового рівня компетенцій.
2. Поєднання предметної, метапредметної та життєвої мотивації.
3. Цілепокладання та прогнозування результатів діяльності учнів: на кінець уроку;  на кінець вивчення всієї теми; на життєву перспективу учнів. 
4. Вибір форм і методів, оптимальних для інтегрованого формування предметних та метапредметних компетентностей і розвитку життєтворчості. 
5. Індивідуально-особистісний підхід до формування життєтворчих компетентностей учнів.
6. Дотримання принципу зворотного зв’язку; створення системи моніторингу творчих досягнень учнів; закріплення позитивних якостей учнів.
7. Корекція навчально - виховного процесу: аналіз педагогом власної діяльності; внесення змін у систему роботи; допомога учням у подоланні негативних якостей і рис; педагогічний супровід процесу самоосвіти і самовдосконалення особистості.
 Реалізація даних принципів сприятиме досягненню основної мети досвіду – формуванню компетентної життєтворчої особистості учня, що відзначається високим рівнем творчої активності.
Життєтворче спрямування філологічної освіти сприятиме підвищенню освітнього рівня учнів, формуванню вміння творчо використовувати досвід, визначати орієнтири власного розвитку, швидко адаптуватися в життєвих ситуаціях, вміло застосовувати набуті знання. 

 Результативність впровадження досвіду: Результати моніторингу якості знань учнів, аналіз рівня сформованості метапредметних компетентностей підтверджують дієвість досвіду, оптимальний вибір форм і методів для формування знань, умінь та навичок життєтворчої особистості. Протягом останніх років якість знань та результативність учнів з предмету неухильно зростає. Учні стали переможцями обласного етапу конкурсу МАН. А учениці 9 та 11 класу посіли відповідно ІІ та І місця в Міжнародному мовно-літературному конкурсі учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка (2011 та 2013 рр.). Свої творчі здібності старшокласники успішно демонструють у міських конкурсах творчих робіт. 

Репрезентація досвіду: Антонова Н.М. – керівник предметно-методичної кафедри вчителів української мови та літератури Запорізького багатопрофільного ліцею №99 Запорізької міської ради Запорізької області
 Теоретичні основи та практичні поради щодо використання деяких з приведених вище інноваційних технологій було презентовано та обговорено на засіданнях шкільної предметно-методичної кафедри, педагогічних радах, засіданнях творчої групи «Духовність. Життєтворчий простір» та динамічної групи вчителів ліцею, що працюють в 5-х классах, членом якої є Антонова Н.М.
Категорія: Українська та російська філологія | Додав: Stas (27.01.2014)
Переглядів: 2022 | Коментарі: 11 | Теги: педагогіка, предметні та метапредметні компетен, життєстійкість та життєздатність, активна творча діяльність, інноваційні технології навчання | Рейтинг: 3.3/107
Всього коментарів: 111 2 »
11 black-pantera4755  
Корисно

10 eduspase99  
Читко, якісно, системно.Спасибі.

9 tamara  
Спасибо за актуальность темы.

8 Юрченко А.  
Захватывающая работа

7 Яна Ч.  
Дуже захоплююча цікава робота!

6 Юля M  
Дуже цікаво !!!! Сподобалась робота !!

5 Мороко Л В  
Корисно

4 Inna Fomuch  
Реалізація ідей життєтворчості є основою формування творчих здібностей учнів. Дякуємо за актуальну тему!

3 Angelina  
Дякую автору за цікавий виклад актуального матеріалу. Педагогіка життєтворчості, на мій погляд, є важливим аспектом сучасного навчального процесу. Легке сприйняття додає переваг статті. Від мене "+"

2 Istin  
Робота захопила. Цікавий зміст, легке оформлення. Сподобалась загальна інформативність тексту.

1-10 11-11
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
IAMЦ © 2023