Міська виставка
педагогічних технологій
Запоріжжя, 2016
Каталог статей
Навігація

Номінації виставки
Українська та російська філологія [83]
Історія і правознавство [27]
Математика [32]
Фізика, астрономія [15]
Географія та економіка [29]
Інформатика [16]
Іноземні мови [62]
Хімія, біологія, екологія [38]
Фізичне виховання та основи здоров'я [20]
Музика, образотворче мистецтво [18]
Трудове навчання [9]

Форма входу


Погода у місті

Пошук

Статистика

Вітаю Вас, Гість · RSS 03.06.2023, 05:15

Головна » Статті » Специфіка навчальних предметів » Українська та російська філологія

Розвиток творчого мислення дитини через впровадження комунікативних технологій

Розвиток  творчого  мислення  дитини  через впровадження  комунікативних  технологій


Григор’єва  Людмила  Валентинівна,
учитель  української  мови  й літератури,
вища категорія,
звання «Учитель-методист».

Запорізька загальноосвітня школа  І - ІІІ ступенів №91 Запорізької міської ради Запорізької області, 
директор Іваницька Тетяна Вікторівна, 
вул. Лахтінська 6А, 
т. 286-91-30, 277-15-13, 

Провідна педагогічна ідея досвіду: - полягає  в поєднанні  комунікативних  технологій з метою  формування в учнів  творчого  мислення , розвитку, національного виховання;
- переконатися на підставі педагогічної практики в ефективності нових ідей і технологій;
- створення оптимальних умов для творчого розвитку учнів в системі національного виховання.
Актуальність  і  перспективність: 
   сприяє  формуванню  учня як  творчої  особистості,  спроможної  повноцінно  реалізуватися  в  житті;  підвищення  ефективності  уроку  через  впровадження  разом  із  традиційними  методами  навчання  інноваційних  освітніх  технологій.  
Досвід 

- забезпечує умови для розвитку творчої особистості дитини;
- сприяє виконанню завдань Національної доктрини розвитку освіти;
- сприяє позитивній мотивації учнів до пізнавальної діяльності, потребі в самопізнанні, самореалізації та самовдосконаленні;
- дозволяє гарантувати досягнення певного стандарту освіти;
- забезпечує особистісно - орієнтовану модель навчання;
- робить можливим оригінальний підхід до побудови структури сучасного уроку української  мови й літератури, позакласної  роботи навчально-виховного процесу;
- дозволяє вироблення певної сукупності технологій навчання української словесності, що сприяють  розвитку творчих здібностей, інтересів, умінь і навичок та інших інтелектуальних чинників у сучасних школярів;
- створення атмосфери співробітництва, взаємодії вчителя та учня.

    За інноваційним потенціалом досвід має комбінаторний характер, конструктивно поєднує провідні ідеї компетентнісного підходу, технологій і методик проектного навчання у конкретних умовах освітньої і виховної діяльності  для  розвитку творчого  мислення  дитини.
    На прикладі даного досвіду демонструється ефективність використання в навчальному процесі такої  технології  як  інформаційно-комунікативна, яка сприяє творчому  мисленню  школярів і реалізації компетентнісного підходу в освітній галузі «Мова й література».  
Науково-теоретичную базою досвіду
становлять положення, що ґрунтуються на: психологічній теорії розвитку творчої особистості ( Р.Грановська, Я.Пономарьов), роботи вітчизняних та світових вчених з проблем технологізації освітнього процесу (Г.Сазоненко, А.Монтессорі, В.Бондар, І. Бех, А.Горальський, А.Маслоу, В.Сухомлинський); ідеї інтерактивного навчання (О.Пометун, Л. Пироженко), проектної технології ( А.Алексенюк, К.Баханов, В.Гузєєв, І.Єрмаков , О.Пєхота), особистісно- орієнтованого навчання  (О.Савченко ,С. Подмазін).
Стисла анотація досвіду.
  Запропонований матеріал допоможе учителям поєднувати навчально-пошукову, дослідницьку, ігрову (моделюючу), комунікативну діяльність при використанні комунікативних технологій, конкретно проектної технології, в урочний та позаурочний  час. Сприятиме організації дослідницької, творчої і самостійної діяльності  учнів протягом навчального часу, що відводиться на вивчення предмета.
      Досвід роботи відповідає сучасним вимогам навчання та виховання, сприяє розвитку особистості учнів, реалізації мети та завдань концепції Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти.

Однією з інноваційних технологій, яку використовує Григор’єва Л.В. на своїх уроках, є розробка і використання проектів ( шкільна друкована газета « 91-ша планета», електронний учнівський посібник : « Творчість письменників Запорізького краю», «Складносурядне речення», « Нова українська літ-ра. Поема І.Котляревського «Енеїда», ««розстріляне відродження» в українській літературі»). Проектні роботи використовуються при проведенні бінарних уроків та занять: «Мій  кращий  конспект  уроку»  ( урок української мови + урок української літ-ри – «Складнопідрядне речення + творчість письменників  Запорізького  краю, урок української мови + урок іноземної мови, урок української літ-ри + урок світової літ-ри – « Вплив світового романтизму на  розвиток української літератури  , урок української літ-ри + урок з екології рідного краю, історії     «  Голодомор в історії та в творчості  українських  письменників») , роботі в позаурочній  діяльності (шкільна друкована  газета, всеукраїнський проект «Нащадки  переможців»,  всеукраїнський проект « Патріотичне  виховання  молодого  покоління») .     
 Але використання проектних робіт без належної уваги до їх якості може призвести до негативних наслідків, тому вчитель має дуже виважено і компетентно підходити до їх підготовки. 
Головне, на чому вчитель акцентує увагу, це те, що підготовка якісних матеріалів для учнів загальноосвітніх навчальних закладів – це не ремесло, а мистецтво, яке потребує творчості від педагога.
   Свою навчально-виховну діяльність Григор’єва Л.В. спрямовує на пошук наукових новинок, на створення власних методичних рекомендацій, модернізацію форм, методів та засобів навчання й виховання учнів.

Труднощі реалізації досвіду:
затрати часу вчителя на розробку відповідного методичного інструментарію для супроводу уроків;
розробка відповідних дидактичних матеріалі (схем, пам'яток, алгоритмів та планів діяльності учнів); 
часом складні умови пошуку необхідної інформації в мережі інтернету та навчання учнів прийомам роботи з відповідним програмними ресурсами; 
необхідності накопичення фотоматеріалів та відео-уроків для супроводу уроків.

Таким  чином даний  досвід  доводить,  як  об’єднання  провідних  педагогічних  технологій  можуть  бути  використані  вчителем  для  розвитку  творчого  мислення  дитини, застосування  фактичних  знань  та  набуття  нових  в  урочній  та  позаурочній  діяльності. 
Результативність впровадження досвіду
- використання досвіду в діяльності інших педагогів школи, району, області  протягом тривалого часу( проект: шкільна газета, електронний  посібник, створений учнями, схема проведення  бінарного уроку);
- авторська  програма  курсу  за  вибором  «Ділова  українська  мова 10-11 клас»;
- методичні рекомендації  щодо  організації  проекту: шкільна друкована газета;
- зміст опорного зошита-практикуму з української літератури;
- авторський урок, в рамках міжшкільного  методичного округу вчителів філологічних  дисциплін  Хортицького  району  міста Запоріжжя,- презентовано проект у 9-му  класі  на  тему: « Чи  обов’язково  людині  прагнути  бути  розумною?».
- авторська розробка  структури  бінарного  уроку з  української  мови  й  літератури, світової літ-ри, іноземної  мови, екології рідного  краю, історії; 
- проекти  учнів:
-електронний  посібник:
-шкільна  малотиражна  друкована  газета «91-ша  планета, яка  неоднарозово  посідала  призові  місця  на  Міжрегіональних,  Всеукраїнських  конкурсах  газетних  видань молоді: 2006 рік – Грамота «Надія  виставки» в  рамках  Другої  Запорізької  обласної  виставки  газетних  видань  молоді  «Молодіжний  акцент», 2007 – Диплом  та  Кубок  переможця (ІІмісце) в  рамках  Третьої  Запорізької  міжрегіональної  виставки  газетних  видань  молоді  «Молодіжний  акцент»,2008 рік  – Диплом  та  Кубок  переможця (ІІІ місце) в  рамках  Третьої  Запорізької  міжрегіональної  виставки  газетних  видань  молоді  «Молодіжний  акцент», 2007 рік- Диплом переможця  у  районному  вернісажі  презентацій «Я  школі  рідній  проспіваю  оду…»  в  номінації  «Ода  неповторимости  ученического  бытия», 2009 рік- Грамота  переможця (І місце) Запорізького  національного  університету,  2011,2012,2013 рік: призові  місця  у  Всеукраїнському  конкурсі «Нащадки  переможців»;
- використання пошуково-дослідницької, проектної  роботи у навчальній та позашкільній роботі створює умови для розвитку творчої особистості школярів. Виробляється здатність до самовдосконалення, самостійного пошуку і творчості, змінюються відносини «вчитель – учень», виникає атмосфера співробітництва, партнерства, що призводить до формування особистості, здатної не тільки до пошуку і творчості, а й до спілкування і толерантності у відносинах між людьми. 
Репрезентація досвіду:
участь у УІІІ Міжнародній конференції : « Патріотичне виховання  молодого покоління» з виступом на тему : «Інноваційні методи  і  форми  роботи  в  позаурочній  діяльності  вчителя і  учнів»;
участь у ІУ обласній виставці «Освіта  Запорізького  краю -2013»;
участь  у  першому  турі  Всеукраїнського  конкурсу  «Учитель  року-2012»( ІІ місце);
участь  у  шкільній  та  районній освітній методичній роботі : виступ  на  педрадах: «Методи  стимулювання  навчальної  діяльності»,  «Проблемне  завдання на  уроках  української  мови  й  літератури»;  районному  семінарі  «Нові  інформаційні  технології  як  засіб  формування  творчого  мислення  учнів» для  вчителів  словесників,  які  проходили  курсову  перепідготовку  при  ЗОІППО (2010р.),   районному  семінарі «Сучасні  ефективні  форми  і  методи  роботи  на  уроках  української  мови  й  літератури»  для  вчителів  словесників,  які  проходили  курсову  перепідготовку  при  ЗОІППО (2011р.) ; 
керівник:  проект  шкільного друкованого  видання: газета      «91-ша  планета».  
друковані роботи : науково-методичний  журнал «Виховна  робота  в  школі» («А  думка  людська  пам’ятатиме  вас. Літературно-музична  композиція»), збірка: «Наші  улюблені  свята  в  школі»(Літературно-музична  композиція «Ми  за  здоровий  спосіб  життя»), посібник : «Основи  журнілістики» ( «Метод  проектів  в  дії: «Шкільна  друкована  газета  «91-ша  планета»)
участь учнів у шкільних та районних предметних олімпіадах , конкурсах:
-Бородіна Євніка II, III місце (9-Б клас), Лукяненко Олександр IV місце (11-А клас);
-Маташова Ліза II місце Міжнародного конкурсу журналістики «Нащадки переможців».

Категорія: Українська та російська філологія | Додав: Stas (01.02.2014)
Переглядів: 1309 | Коментарі: 1 | Теги: моделюючий метод, бінарний урок, компетентність, навчально-пошуковий метод, інновація, завдання творч, проектна технологія, комунікативні технології | Рейтинг: 3.4/95
Всього коментарів: 1
1 darlok  
Даний досвіт можна порадити будь-якому вчителю!

Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
IAMЦ © 2023