Міська виставка
педагогічних технологій
Запоріжжя, 2016
Каталог статей
Навігація

Номінації виставки
Українська та російська філологія [83]
Історія і правознавство [27]
Математика [32]
Фізика, астрономія [15]
Географія та економіка [29]
Інформатика [16]
Іноземні мови [62]
Хімія, біологія, екологія [38]
Фізичне виховання та основи здоров'я [20]
Музика, образотворче мистецтво [18]
Трудове навчання [9]

Форма входу


Погода у місті

Пошук

Статистика

Вітаю Вас, Гість · RSS 03.06.2023, 06:20

Головна » Статті » Специфіка навчальних предметів » Українська та російська філологія

Розвиток компетентностей особистості шляхом упровадження інформаційно-комунікаційних технологій
Розвиток компетентностей особистості шляхом упровадження інформаційно-комунікаційних технологій на уроках української словесності

Методичне об’єднання учителів 
української мови і літератури гімназії


 Запорізька гімназія №93 Запорізької міської ради Запорізької області
Директор:   Іванова Тетяна Іванівна
Адреса: м. Запоріжжя, вул. Полякова, 9
Телефон: 67-44-15Провідна педагогічна ідея досвіду: основна мета навчально-виховного процесу в сучасній школі – навчити людину жити, сформувати ефективну особистість, яка здатна успішно адаптуватися в суспільстві й самореалізуватися. Інноваційна освіта передбачає особистісне спрямування, компетентнісний підхід, творче начало, використання найновіших інформаційно-комунікативних технологій. Упровадження ІКТ на уроках української словесності забезпечує формування основних груп компетентностей: 
* комунікативної;
* інформаційної;
* саморозвитку та самоосвіти;
* продуктивної творчої діяльності;
* соціальної.
Використання ІКТ на уроках української мови та літературидає змогу зацікавити сучасних дітей самостійним пошуком різних джерел інформації, розвивати їх творчі здібності, критичне мислення, вміння аргументовано, розлого і образно висловлювати свої думки, судження, оцінки, сприяє тому, що за короткий час учень спроможний засвоїти великий обсяг інформації. На нашу думку, наочне подання інформації має велике значення під час різних етапів уроку:при поясненні нового матеріалу, закріпленні, повторенні, контролі рівня навчальних досягнень. Це, у свою чергу, по-перше, істотно змінює на краще зміст і форми навчального процесу; по-друге, дає можливість вирішувати завдання інтенсифікації та індивідуалізації навчання, активізації навчальної роботи учнів, посилення їх ролі як суб'єкта навчальної діяльності, формування пізнавальних здібностей учнів, поліпшення організації навчального процесу та мотивації навчання. 

Обґрунтування актуальності та перспективності досвіду: на сучасному етапі розвитку освіти пріоритетом є впровадження новітніх технологій, що мають на меті формування навчальних компетентностей, удосконалення навчально-виховного процесу, забезпечення доступності та ефективності освіти. Масштабне використання інформаційно-комунікаційних технологій в усіх ланках навчально-виховного процесу сприяє створенню інформаційного освітнього середовища, в якому визначальною стає інтегрування освітніх та інформаційних підходів до змісту освіти, методів і технологій навчання й виховання. Широке впровадження в навчальний процес нових інформаційних технологій навчання, що базуються на комп’ютерній підтримці навчально-пізнавальної діяльності, відкриває перспективи щодо гуманізації навчального процесу, розширення та поглиблення теоретичної бази знань і надання результатам навчання практичної 
значущості, інтеграції навчальних предметів і диференціації навчання відповідно до запитів, нахилів та здібностей учнів, інтенсифікації навчального процесу й  активізації навчально-пізнавальної діяльності, посилення спілкування учнів і вчителя та учнів між собою і збільшення питомої ваги самостійної навчальної діяльності дослідницького характеру, розкриття творчого потенціалу учнів і вчителів з урахуванням їхніх позицій та вподобань, специфіки перебігу навчального процесу. У зв’язку з цим особливого значення набуває переорієнтація мислення сучасного педагога на усвідомлення принципово нових вимог до його педагогічної діяльності, готовність використовувати ІКТ як допоміжний навчальний ресурс для формування компетентнісно розвиненої учнівської особистості з критичним мисленням, здатної до самоосвіти, самооцінювання та орієнтації в сучасному інформаційно-комунікаційному середовищі на 
основі навчальних мотивацій.

Науково-теоретична база досвіду: розробкою компетентнісно зорієнтованого підходу до навчання активно займаються провідні методисти й педагоги-практики (С.Шишов, Г.Скоробогатова, А. Маркова, С.Бондар, А.Хуторськой, О.Овчарук, І.Родигіна). Проблема впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчальний процес досліджується в працях В. Дровозюк, М. Жалдака, Ю. Жука, В. Клочка, О. Кузнєцова, С. Кузнєцова, В. Монахова, Т. Олійник, А. Пенькова, С. Ракова, Ю. Рамського, Є. Смирнова, Г. Торбіна, В. Шавальової; психологічні аспекти застосування інформаційних технологій навчання знайшли відображення в наукових роботах В. Безпалька, В. Зінченка, О. Леонтьєва, В. Рубцова, Н. Тализіної, О. Тихомирова та інших. Виконано дослідження проблеми ефективності використання нових інформаційних технологій як засобу формування художньо-естетичної культури особистості (В. Антонюк), її творчих здібностей (Є. Вінниченко) та особистісних якостей (Т. Крамаренко). 

Стисла анотація досвіду: за інноваційним потенціалом досвід комбінаторний і стосується упровадження сучасних інформаційних технологій з метою формування основних груп компетентностей на заняттях української мови та літератури як однієї з актуальних проблем методики викладання дисциплін. Інформаційно-комунікативні технології навчання досить перспективні для підвищення творчої активності. Учень відходить від позиції об’єкта навчання, споживача готової навчальної інформації, стає активним суб’єктом навчання, він може самостійно здобувати необхідну інформацію і навіть уміти винайти, сконструювати необхідні для цього способи дій. Тому на заняттях української мови та літератури використовуємо різноманітні мультимедійні жанри при різних видах навчальної діяльності учнів. У такий спосіб забезпечується формування не тільки комунікативної та інформаційної компетентностей, а й компетентності творчої діяльності.   Використовуючи інформаційно-комунікаційні технології з метою формування основних груп компетентностей учнів, проводимо уроки-презентації, уроки-дослідження, уроки-проекти, віртуальні екскурсії, навчальні практики. Застосовуємо у роботі перегляди фільмів або їх фрагментів для зіставлення з прочитаними програмовими текстами, 
наприклад: «Тіні забутих предків» за повістю М.Коцюбинського, «Наталка Полтавка» за І.Котляревським, «Украдене щастя», «Захар Беркут» за І.Франком та інші. Використовуємо записи телепередач про письменників, щовивчаються у шкільному курсі української літератури, наприклад:  про Бориса Олійника, Олеся Гончара, Івана Багряного, Олександра Довженка, Лесю Українку, Михайла Коцюбинського, Івана Нечуя-Левицького, Василя Симоненка, Василя Стуса, Тараса Шевченка, Володимира Сосюру та багатьох інших.Отже, окреслені шляхи сприйняття 
художнього твору старшокласниками-читачами дозволяють зробити висновок, що інформаційні технології активізують візуальний ряд, змінюють його, надаючи віртуальним образам, що існують в уяві юного читача,  можливість постати на екрані монітора. Залучення міжпредметних зв’язків дозволяє читачам набувати навичок із різних галузей освіти, що значно підвищує літературну компетентність. Залучення учнів до пошукової науково-дослідницької діяльності (конкурс-захист науково-дослідницьких робіт МАН, Міжнародний конкурс з українознавства), до участі у творчих конкурсах («Літературна перлина», «Квітневі дзвони», конкурс учнівської творчості, присвячений Шевченківським дням під гаслом «Об?єднаймося ж, брати мої», 
літературний конкурс, присвячений Дню вчителя) сприяє формуванню успішної особистості, яка не боїться конкуренції, яка ставить перед собою мету, має чітке уявлення про неї, розумно планує досягнення цієї мети, тобто особистості зі сформованими ключовими компетентностями. 

Результативність упровадження досвіду: підтверджується динамікою росту рівня навчальних досягнень школярів, перемогами гімназистів в олімпіадах, творчих конкурсах, конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт МАН. За показниками результативності учнів на ЗНО в 2013 році з української мови та літератури Запорізька гімназія № 93 увійшла до десятки кращих муніципальних навчальних закладів, учні яких демонструють високу якість освіти.

Репрезентація досвіду: досвід методичного об’єднання учителів української мови і літератури з теми «Розвиток компетентностей особистості шляхом упровадження інформаційно-комунікаційних технологій на уроках української словесності» репрезентовано під час відкритих уроків у межах майстер-класу школи, а також під час районного семінару керівників методичних об’єднань учителів української мови і літератури у листопаді 2012 р.


Категорія: Українська та російська філологія | Додав: shevchenko (24.01.2014)
Переглядів: 1823 | Теги: Шевченківський, нетрадиційні джерела інформації, основні групи компетентностей, інформаційно-комунікаційні технолог | Рейтинг: 3.4/122
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
IAMЦ © 2023