Міська виставка
педагогічних технологій
Запоріжжя, 2016
Каталог статей
Навігація

Номінації виставки
Українська та російська філологія [83]
Історія і правознавство [27]
Математика [32]
Фізика, астрономія [15]
Географія та економіка [29]
Інформатика [16]
Іноземні мови [62]
Хімія, біологія, екологія [38]
Фізичне виховання та основи здоров'я [20]
Музика, образотворче мистецтво [18]
Трудове навчання [9]

Форма входу


Погода у місті

Пошук

Статистика

Вітаю Вас, Гість · RSS 24.02.2024, 06:32

Головна » Статті » Специфіка навчальних предметів » Українська та російська філологія

Мультимедійні, інформаційно-комунікаційні технології на уроках російської мови, літератури
Мультимедійні, інформаційно-комунікаційні технології на уроках російської мови, літератури

Черкасова Тетяна Львівна,
вчитель російської мови та літератури, «І категорія»

Запорізька загальноосвітня школа I-III ступенів  № 17 Запорізької міської ради Запорізької області
Адреса:  69027, м. Запоріжжя, вул. Енгельса, 20
Телефон: 769-80-46
E-mail: : zp.school17@gmail.com

Директор Данько Анатолій Іванович


Провідна педагогічна ідея досвіду:
Використання інформаційних та мультимедійних технологій  сприяє:
 • Підвищенню якості навчання;
 • Ефективності організації пізнавальної діяльності учнів та формування високого рівня мотивації;
 • Розвитку у кожного учня  власних освітніх траєкторій;
 • Можливість конструювання навчального матеріалу для конкретного уроку, використання різного програмного  забезпечення;
 • Стимулюючий аспект активізації діяльності учнів.
Обґрунтування актуальності та перспективності досвіду: Урок сучасної російської мови неможливий без комп'ютерні технологій, які допомагають формувати мовну, орфографічну, язикову компетентності учнів.
Під час використання мультимедійних технологій через різні канали сприйняття покращується засвоєння  навчального матеріалу, засвоєння інформації, розвивається асоціативне мислення.
При використанні ІКТ, ММТ на уроках здійснюється вплив на три канали сприйняття людиною інформації (візуальний, аудіальний, кін естетичний (тип сприйняття людиною світу).
Інтеграція ІКТ та сучасних в освітніх технологій стимулює когнітивний інтерес з російської мови та літератури, дає старт  для мотивації вивчення цих предметів, підвищення ефективності викладання і навчання, підвищення якості освіти.
Отже, я вважаю, що використання інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ), мультимедійних технологій (ММТ) у навчальному процесі є актуальною проблемою сучасної освіти
Всім зрозуміло, що впровадження  ІКТ, ММТ неможливе без проектора  та комп’ютера,   комп’ютер відтворює всі типи файлів, демонстрація матеріалів йдеться за допомогою проектора. Даний формат інформаційно-комунікаційної роботи відомий всім та впроваджується давно.
Інновація даного досвіду полягає в тому, що основні  засади впровадження  ІКТ, ММТ на уроках російської мови та літератури адаптовані під  шкільні кабінети, де немає можливості щоденно використовувати мультимедійний  проектор. Достатньо звичайного телевізора та DVDпрогавача,   щоб  забезпечити  мультимедійний супровід впровадження ІКТ на уроці. Звичайно, при використанні даної апаратури вчитель стикається з проблемою: програвачі не «читають»  файли, створені в Windows Movie  Maker, PowerPoint, Рublisher, не всі формати відео, скачані з Інтернету, готові електронні посібники.  За допомогою спеціальних програм-конверторів змінюється формат відео- та аудіо-файлів, змінюється розширення зображень, таблиці та схеми створюються в «Фотошоп» та зберігаються з необхідним розширенням.  Таким чином мультимедійним матеріалом я можу скористатися в будь-яку хвилину, не встановлюючи  додаткове обладнання.
Також, не завжди є можливість провести урок в комп’ютерному класі. Ця проблема вирішена мною таким чином: в кабінеті наявний ноутбук та проведено Інтернет, що дозволяє проводити комп’ютерне індивідуальне тестування, заняття на тренажерах, виконання тренувальних вправ тощо, проводити пошуково-дослідницьку індивідуальну та групову роботу.
Перспективу власного педагогічного досвіду я бачу в використанні проектної технології, технології особистісно-орієнтованого навчання, мультимедійної технології.
Даний досвід може бути використаний вчителями російської та української філології  в звичайній школі за умовами наявності в закладі мультимедійного обладнання,  Інтернету,  комп’ютерного  класу,  наявності в кабінеті телевізора,  DVD програвача,  комп’ютера та Інтернету.

Науково-теоретична база досвіду: ІКТ –технології,   які дозволяють шукати, обробляти, засвоювати інформацію з різних джерел.
ММТ – використання можливостей комп’ютера, різноманітних програм для мультимедійного супроводу інформації.
В стратегії модернізації освіти підкреслюється необхідність зміни методів та технологій навчання на всіх рівнях, підвищення значення тих, які формують практичні навички аналізу інформації, самоосвіти, стимулюють самостійну роботу учнів, формують досвід відповідального вибору та діяльності.
Виникає необхідність в новій моделі навчання, яка будується на базі сучасних інформаційних технологій, які реалізують засади особистісно-орієнтованого навчання.
Дані технології як один з компонентів цілісної системи навчання полегшують доступ до  інформації, відкривають можливості варіативності навчальної діяльності, ії індивідуалізації, диференціації, дозволяють по-новому організувати взаємодію всіх суб’єктів навчання, сформувати освітню систему, в якій учень є активним та рівноправним учасником освітньої діяльності, також впровадження даних технологій дозволяю активізувати процес навчання, реалізувати ідеі розвиваючого навчання, підвищити темп уроку, збільшити об’єм самостійної роботи учнів.
Систематичне використання мультимедійних матеріалів   розвиваю уяву, абстрактне мислення, підвищує інтерес до навчального матеріалу, предмету в цілому.
Можливо систематизувати, як та коли доцільно використовувати мультимедійні та інформаційні технології:
 1. При викладанні  нового матеріалу – візуалізація знань (демостраційно-енциклопедичні  засоби).
 2. Закріплення вивченого матеріалу (тренінги,  асоціативна робота).
 3. Система контролю та перевірки знань (тестування).
 4. Самостійна робота учнів (енциклопедії,  програми- репетитори).
 5. Інтегровані уроки  з використанням сучасних  Інтернет-технологій.
 6. Тренування та розвиток конкретних здібностей учнів  (увага, пам’ять, мислення).
Перед інформатизацією освіти стоять найважливіші завдання:
 1. Підвищення якості освіти на базі використання в навчальному процесі інформаційних технологій.
 2. Підвищення мотивації навчання.
 3. Розвиток пізнавальної компетенції учнів.
 4. Розвиток  творчих здібностей учнів.
 5. Стимулювання самостійної діяльності  при підготовці до уроків.
 6. Вдосконалення форм та методів організації  навчального процесу.
Методи навчання, які використовуються на уроках з впровадження ІКТ, ММТ -  пояснювально-ілюстративний, пошуковий, проблемний, інформаційний,  дослідницький, творчій.
Форми роботи :
 • ­групова, в парах, індивідуальна, фронтальна, самостійна;
 • ­письмова, усна;
 • ­з місця,  у комп’ютера.
Стисла анотація досвіду: Дані матеріали  представлені у вигляді  узагальнення досвіду вчителя російської мови та літератури ЗОШ № 17   Черкасової   Тетяни   Львівни.
1. Досвід узагальнено за темою   «Мультимедійні , інформаційно-комунікаційні  технології на уроках російської мови , літератури»
Даний  досвід  структуровано за розділами:
 • Мета та завдання – автор (Черкасова Т.Л.) формулює мету впровадження даної технології, визначає основні завдання, направлені на реалізацію мети.
 • Обгрунтування теми, автор посилається на правові аспекти впровадження технології.
 • Умови виникнення досвіду – зміна інформаційного сучасного поля як необхідність змін в навчально-виховному процесі, формування нової методики когнітивного навчання;  підвищення інформаційно-комп’ютерної  грамотності автора досвіду.
 • Актуальність - інтеграція ІКТ та сучасних в освітніх технологій стимулює когнітивний інтерес з російської мови та літератури, дає старт  для мотивації вивчення цих предметів, підвищення ефективності викладання і навчання, підвищення якості освіти.
 • Теоретична інтерпретація досвіду – автор висвітлює основні аспекти теоретичної бази технології, систематизує напрямки використання  ІКТ, ММТ в навчанні, пояснює, які методи, форми роботи доцільно використовувати  в світі впровадження технології, завдання інформатизації освіти.
 • Інновація досвіду -  інновація даного досвіду полягає в тому, що основні  засади впровадження  ІКТ, ММТ на уроках російської мови та літератури адаптовані під  шкільні кабінети, де немає можливості щоденно використовувати мультимедійний  проектор.
 • Провідна педагогічна ідея – визначаються сфери впливу  ІКТ.
 • Технологія досвіду – автор досвіду  розкриває практичні аспекти впровадження технології: можливості  використання технології на уроках, проектування уроку, особливості  методики використання мультимедійної  технології, ІКТ на уроках російської   мови, літератури, світової літератури.  Наводяться конкретні приклади практичного втілення технології, форми роботи на різних етапах уроку.
 • Результативність роботи вчителя за даною темою самоосвіти у межатестаційний  період – педагогічні досягнення, методична робота.
 • Адресна спрямованість – вказано категорію закладів, які можуть    використовувати даний досвід.
2. До  опису досвіду додаються мультимедійні матеріали теоретичного та практичного змісту (презентація).
Практична частина наочно демонструє приклади впровадження даної технології  на уроках  російської   мови та літератури  (відео-, аудіо- матеріали, ілюстративний  матеріал). Кожний  конкретний приклад вилучено автором з системи практичної роботи з даного напрямку.
3. Як  приклад практичного втілення досвіду автор пропонує план-конспект уроку російської мови в 6 класі «Буквы Е,И  в префиксах ПРЕ-, ПРИ-».
Урок розроблено з урахуванням практичного втілення ІКТ, ММТ на всіх етапах навчальної діяльності.
Методична розробка даного уроку передбачає такі принципи навчання як науковість, доступність, наочність, проблемність, самостійність та активність учнів, диференціацію, зв’язок навчання з життям, єдність навчальних, розвивальних та виховних функцій уроку. Демонструє стимулюючі, інструктивні та спонукаючі методи педагогічної діяльності.
4. До методичної розробки уроку додається мультимедійний супровід (презентація), який містить схеми, завдання письмові та  усні, таблиці для опрацювання, словниковий мовний матеріал, відео супровід фізхвилинки, ілюстративний асоціативний матеріал для  актуалізації знань, формування знань та  засвоєння нового матеріалу, творчої роботи, інструкції з виконання завдань.
Також  представлено дидактичні  матеріали:   лист учнівських досягнень 6  класу з даної теми, картки для самостійної  індивідуальної диференційної роботи учнів на уроці.

Результативність впровадження досвіду: Використання  ІКТ на уроках російської мови та літератури дозволило створити  на уроках російської мови та літератури  «ситуацію успіху» для кожного учня,що призвело до повної відсутності  учнів початкового рівня,  впровадити  інтегрований , диференційний  підхід в навчанні,  урізноманітнити  форми  позаурочної діяльності учнів з предмету.
Підвищено  рівень комунікативної компетенції учнів, підвищився рівень розвитку  творчих здібностей учнів, формування навичок дослідницької діяльності:
­З кожним роком все більше учнів бере участь в шкільній олімпіаді з російської філології.
­Підвищився інтерес до предмету : зростає кількість учасників загальношкільного предметного тижня з російської філології  (учні проводять пошуково-дослідницьку роботу, створюють мультимедійний супровід  власних   досліджень, пишуть рецензії на фільми, видають публікації, беруть участь в мовних та творчих шкільних конкурсах)
­Розвиток творчих здібностей учнів реалізується через власну творчість (створення сіквейнів, анаграм,  власних літературних творів, виконують творчі роботи, направлені на асоціативне та емоційне сприйняття художніх творів)
Учні отримали  можливість  самостійно працювати не тільки на уроках, але й в домашніх умовах.           
Результат  впровадження даної технології  простежується  в позитивній динаміці  рівня  навчальних учнівських досягнень, 

Репрезентація досвіду: Досвід своєї роботи  розповсюджую через роботу шкільного  МО філологів, роботу школи молодого вчителя,   шкільного консультпункту.
Даний досвід було презентовано:
 • конкурс «Вчитель року-2012» - робота посіла ІІІ місце (районний етап)
 • районний семінар вчителів російської філології  в рамках роботи РМЦ   (січень 2013)
 • Шкільний семінар:  «ІКТ, мультимедійні технології на уроках російської мови та літератури»  (грудень 2013).
Категорія: Українська та російська філологія | Додав: kommun2 (03.02.2014)
Переглядів: 2459 | Коментарі: 2 | Теги: відеоматеріали, комп’ютер, мультимедійні технології, ассоціативні картки, презентація., Комунарський, мультимедійний демонстраційний мате, ІКТ | Рейтинг: 3.0/82
Всього коментарів: 2
2 Кристина  
Завжди цікаво побачити новий погляд на проблему використання мультимедіа в навчанні. Дуже б хотілося ознайомитися з роботою в повному обсязі.

1 Елена Гаштанар  
Очень правильно,обосновано и перспективно!!! Так держать!!

Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
IAMЦ © 2024