Міська виставка
педагогічних технологій
Запоріжжя, 2016
Каталог статей
Навігація

Номінації виставки
Українська та російська філологія [83]
Історія і правознавство [27]
Математика [32]
Фізика, астрономія [15]
Географія та економіка [29]
Інформатика [16]
Іноземні мови [62]
Хімія, біологія, екологія [38]
Фізичне виховання та основи здоров'я [20]
Музика, образотворче мистецтво [18]
Трудове навчання [9]

Форма входу


Погода у місті

Пошук

Статистика

Вітаю Вас, Гість · RSS 29.09.2023, 22:16

Головна » Статті » Специфіка навчальних предметів » Українська та російська філологія

Формування компетентного учня засобами інноваційних технологій на уроках російської мови і літератури
Формування компетентного учня засобами інноваційних технологій  на уроках російської мови і літератури
Константинова Валентина Олександрівна, 
вчитель російської мови і літератури, вища категорія, вчитель-методист
Запорізька загальноосвітня школа I-IIIступенів №84 Запорізької міської ради Запорізької області

Директор: Діденко Зоя Василівна

Вул. Північнокільцева, 16-А, м. Запоріжжя, 69104
Тел./факс: (0612) 769-80-34, 


Провідна педагогічна ідея досвіду: Духовне оновлення нашої держави,процес демократизації суспільства передбачають створення сприятливих умов для формування атмосфери творчості, багатогранного розвитку компетентної особистості, її обдарованості, самовизначення і саморозвитку.Саме компете-нтний учень-це творча, гнучка, креативна, здатна до генерування і використа-ння нових ідей особистість.Формування такої особистості і є вищою метою особистісно-орієнтованих систем і технологій, за класифікацією І.С.Якіманської, і викладання мови і літератури на сучасному етапі за умов впровадження нових Держстандартів, стає без цього неможливим.
 Однією з ключових компетенцій при навчанні мови і літератури називається комунікативна, без якої неможливими стають всі інші.Тому формування знань, вмінь, навичок і ціннісних орієнтирів, що входять до кому-нікативної складової, найбільш повно формуються у учнів тільки за допо-могою організації і проведення навчання як спілкування, тобто викорис-товуючи комунікативно-діалогову модель навчання, без якої не існуватиме технологія інтерактивного навчання, проектна технологія або технологія критичного мислення.
Впевнена, що будь-яка технологія не догма і не панацея у педагогіці, тому використовую весь знайомий і постійно оновлюваний калейдоскоп засобів, технологій, що роблять урок цікавим, продуктивним,створюють ситуацію успіху,позитивну мотивацію здобуття знань,максимального взаєморозуміння і співпраці між вчителем і учнем, їхньої співтворчості, прагнення  постійно вдосконалюватися як у учня, так і у вчителя. У своїй роботі спираюся на співпрацю, співробітництво, співдружність, співтворчість, співчуття.
Обґрунтування актуальності та перспективності досвіду: Апробація деяких нових педагогічних технологій, їх інтеграція у навчально-виховному процесі дозволяє вчителю  реалізувати свої педагогічні ідеї, забезпечує умови для розвитку творчої особистості,сприяє виконанню Національної доктрини розвитку освіти, зумовлює позитивну мотивацію учнів до пізнавальної діяльності, потребу в самопізнанні, самореалізації та самовдосконаленні, дозволяє гарантувати досягнення певного стандарту освіти,а учням дає можливість самостійно вибирати освітню траєкторію, робить можливим оригінальний підхід до побудови структури сучасного уроку російської мови і літератури,забезпечує розвиток творчого потенціалу вчителя і учня.  
 Головним питанням сьогодення в системі нової освіти і реалізаціі змістовних ліній Держстандартів в галузі «Мови і літератури» є саме опанування учнями вмінь і навичок саморозвитку особистості,здатність до творчої реалізації та культурного самовираження, чому сприяє особистісний, компетентністний і діяльністний підходи на уроках російської мови і літератури. 
Науково-теоретична база досвіду: Теоретична база мого досвіду грунтується на положеннях методології й теорії поняття педагогічної технології, роз-роблених сучасними педагогами: В. Безпалько, Б. Лихачовим,   Г. Селевко та іншими,психологічній теорії творчої особистості та її розвитку(Р.Грановська, Я.Пономарьов),роботах вітчизняних та зарубіжних вчених з проблем технологізації освітнього процесу (Г.Сазоненко,В.Бондар,А.Маслоу).У своїй практиці використовую технологію розвиваючого навчання за концепцією Д.Б.Ельконіна-В.В.Давидова, ідеї інтерактивного навчання (Л.Піроженко,О.Пометун), проектні технології (І.Єрмаков,К.Баханов) та особистісно-орієнтованого навчання (С.Подмазін, О.Савченко), розвиток критичного мислення (В.М.Макаренко,О.О.Туманцова, Н.В.Вукіна). У світі реалізаціі нових Держстандартів важливою є стаття  «Модернізація мовної і літературної освіти школярів за новими державними програмами:світова література» (О.В.Ревнивцева, «Методичний вісник»,№49).
 Провідна ідея досвіду полягає у виробленні певної інтеграції інноваційних технологій навчання російської мови та літератури, що сприяє розвитку творчого потенціалу учня і самореалізаціі кожної особистості.

Стисла анотація досвіду: В роботі наведені результати дослідження ефективності впровадження інноваційних технологій навчання при вивченні російської мови і літератури.
 В системі представлених технологій піднімається одна з актуальних проблем сучасної методики викладання – проблема розвиваючого навчання, а саме – самовизначення, самореалізація, формування і розвиток навичок критично й творчо мислити. 
 В ході роботи проаналізовані теоретичні дослідження провідних вчених-педагогів та психологів з питань організації самостійної продуктивної діяльності учнів з проблеми організації навчального процесу за інноваційними технологіями. 
 В основу моєї роботи й методики викладання покладені такі ідеї та сучасні технології:
* особистісно – орієнтоване навчання;
* розвиток критичного мислення;
* продуктивна технологія;
* інтерактивні технології;
* метод проектів;
* інформаційно – комунікативні технології.
    
Результативність впровадження досвіду: 
Результати участі в районних олімпіадах:
2011-2012 н. р.: Снігур Юлія, 10-Б, 3 місце
                           Зінченко Юлія, 10-Б,3 місце
2012-2013 н. р.: Яремченко Євгеній, 8-А, 3 місце
                           Снігур Юлія, 11-Б, 3 місце
                           Зінченко Юлія,11-Б, 3 місце
2013-2014 н. р.: Яремченко Євгеній, 9-А,IV місце
Результати участі у Міжнародній грі «Русский медвежонок-2012»:
                           Яремченко Євгеній, 8-А,диплом III ступеня
Результати участі у творчих конкурсах:
2012-2013н.р. : Міжнародний конкурс ім.В.Хлєбнікова
                            Гусельникова Анастасія,11-Б, 1 місце за переклад 
                            Снігур Юлія,11-Б,2 місце за складання хайку
                            Обласний конкурс журналістів «Нащадки переможців»:
2012-2013н.р.- 2 Дипломи лауреатів:
                             Зінченко Юлія, 11-Б, Саква Катерина, 11-Б
2013-2014н.р.- 3 Дипломи лауреатів:
                              Мельничук Настя,9-А, Фесенко Ганна,9-А, Яремченко ,9-А
         
Репрезентація досвіду: навчальний заклад: виступ на засіданні ШМО, педраді,публікації: урок-презентація героя « Гулівер-людина-гора?» (ж. «За-рубіжна література»), урок-заглиблення у свято Масляної «Вводные слова и предложения»(ж. «Русская словесность»), урок-захист проектів «Лірика Бай-рона. «Я сердцем, сердцем одинок»9 кл.- Методичний портал «Учительський журнал on-line», 2012, 2 місце у попередній Виставці- «Література- під-ручник життя». 
Категорія: Українська та російська філологія | Додав: kommun (28.01.2014)
Переглядів: 1221 | Коментарі: 1 | Теги: інноваційні техно- логії, дослідницька компетенція, інформаційна компетенція, Комунарський, продуктивна технологія, інтерактивне навчання | Рейтинг: 2.4/41
Всього коментарів: 1
1 валентина  
Валюша-здоровья и успехов!!

Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
IAMЦ © 2023