Міська виставка
педагогічних технологій
Запоріжжя, 2016
Каталог статей
Навігація

Номінації виставки
Українська та російська філологія [83]
Історія і правознавство [27]
Математика [32]
Фізика, астрономія [15]
Географія та економіка [29]
Інформатика [16]
Іноземні мови [62]
Хімія, біологія, екологія [38]
Фізичне виховання та основи здоров'я [20]
Музика, образотворче мистецтво [18]
Трудове навчання [9]

Форма входу


Погода у місті

Пошук

Статистика

Вітаю Вас, Гість · RSS 24.02.2024, 07:52

Головна » Статті » Специфіка навчальних предметів » Математика

Комп'ютерне тестування під час підготовки до державної підсумкової атестації
Комп'ютерне тестування під час підготовки до державної підсумкової атестації
Мороз Світлана Іванівна, вчитель математики та інформатики, вища категорія 

Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №80 Запорізької міської ради Запорізької області

Директор: Ганюкова Катерина Степанівна

Адреса: вул. Магара, 5а 
Телефон: 769 80 25    Провідна педагогічна ідея досвіду: В концепції загальної середньої освіти визначено, що "стрижнем Освіти ХХІ століття є виховання відповідальної особистості, яка здатна до самоосвіти і саморозвитку, вміє критично мислити, опрацьовувати різноманітну інформацію, використовувати набуті знання і вміння для творчого розв’язання проблем, прагне змінити на краще своє життя і життя своєї країни". Для реалізації цих завдань необхідні  дієві засоби діагностики якості освітнього процесу і якості його результату. Найважливіші складові якості піддаються певним параметричним і кількісним вимірам. Тестування – найбільш ефективний в цьому напрямку спосіб. 
     
Обґрунтування актуальності та перспективності досвіду: Тестова технологія контролю знань є одним із проявів передових інноваційні форм та методів навчання. Тести допомагають охопити широке коло дій, прийомів діяльності, виявити різні рівні засвоєння навчального матеріалу. Саме ці переваги роблять незамінними тести для діагностики з метою корегування математичної підготовки учнів. Зрештою, застосування тестових методик набуває першочергового значення в сучасних умовах для підготовки учнів 9 класів до державної підсумкової атестації з математики.
 Комп’ютерне тестування знань має переваги перед традиційним "паперовим" тестуванням. Вони таки: 
 - використання сучасних інформаційних технологій,
 - широке застосування комп’ютерної техніки,
 - мінімізація затрат на перевірку тесту,
 - швидке отримання результатів,
 - своєчасна корегувальна робота, автоматична фіксація і зберігання  результатів тестованого.

Науково-теоретична база досвіду: 
 Комп’ютерне тестування – інноваційний метод контролю знань навчальних досягнень школярів.
 Однією зі складових реформування вітчизняної освітньої галузі є упровадження інноваційних комп’ютерних технологій, які відповідають викликам сучасного інформаційного суспільства і забезпечують високий рівень якості освіти.
 Систематичний контроль знань великої  кількості учнів викликає необхідність автоматизації контролю, застосування комп’ютерної техніки і відповідного  програмного забезпечення. Використання комп’ютерів для контролю знань є економічно вигідним і забезпечує підвищення ефективності навчального процесу.
 Як зазначає І. Булах, комп’ютерне тестування успішності дає можливість реалізувати основні дидактичні принципи контролю навчання: принцип індивідуального характеру перевірки й оцінки знань; принцип системності перевірки й оцінки знань; принцип тематичності; принцип диференційованої оцінки успішності навчання; принцип однаковості вимог учителів до учнів.
 Комп’ютерне тестування належить до адаптивної моделі педагогічного тестування. Ця модель спирається на класичну модель з урахуванням складності завдань. При застосуванні комп’ютерного тестування тестові завдання з певними характеристиками послідовно зображуються на екрані комп’ютера, а рівень підготовки тестованого із зростаючою точністю оцінюється відразу ж після комп’ютерної відповіді.
 Завдання у тестовій формі, за допомогою яких методом комп’ютерного тестування вимірюється рівень навчальних досягнень учнів, передбачають такі види:
1) завдання з вибором однієї правильної відповіді із запропонованої кількості можливих;
2) завдання на встановлення відповідності;
3) завдання на встановлення послідовності;
4) завдання з короткою відповіддю.
 Упровадження мобільних технологій у загальноосвітніх навчальних закладах стає дедалі актуальнішим. Знайомство учнів з передовими технологіями сприяє посиленню процесу навчання молодого покоління, що, водночас, допомагає створити сприятливі умови для формування суспільства, у якому дитина зможе розвивати власні здібності й обдарування, реалізовувати набуті життєві компетенції у професійній та соціальній діяльності.
 Практичне впровадження інформаційних освітніх комп’ютерних технологій сприяє:
* збільшенню обсягу навчального матеріалу на конкретному уроці;
* забезпеченню наочності теоретичного матеріалу;
* підвищенню зацікавленості учнів навчально-виховним процесом;
* ефективності освітнього процесу в цілому;
* можливості виконувати завдання не лише під контролем учителя, а й шляхом самоконтролю.
 Комп’ютерне тестування розширює можливості контролю та оцінювання рівня навчальних досягнень учнів, є альтернативою традиційним методам перевірки, воно може проводитись з урахуванням різних видів (поточне, тематичне, семестрове, річне) та форм (індивідуальне або колективне) контролю, як інструменту оперативного керування. Такий метод оцінювання швидко, об’єктивно й ефективно діагностує результати навчальної діяльності учнів. 
     
Стисла анотація досвіду:
 Поданий матеріал (тестові завдання) містить:
1) матеріал курсу планіметрії 7-9 класів і можуть бути використані під час підготовки до державної підсумкової атестації, до зовнішнього незалежного оцінювання, зокрема під час проведення тематичних і підсумкових контрольних робіт. Тестові завдання подані у 20 варіантах по 6 задач у кожному;
2) матеріал з математики, призначений для підготовки до державної підсумкової атестації, для перевірки знань і вмінь учнів протягом навчального року а також в рамках самопідготовки і фронтально на уроках математики, або як додаткова робота на уроках та в позаурочний час. Тестові завдання подані у 20 варіантах по 12 у кожному.
 Ці тести розраховані на всіх учнів класу. Програмне забезпечення реалізоване в середовищі MS ACCESS, програмні продукти – Geometria-9 і Matematika-9. Інструкція по їх використанню додається. 

Результативність впровадження досвіду: Результати тестування мають стати джерелом інформації для вчителя, на основі якої буде спроектовано корегувальну роботу. Вона не зводиться до фіксації помилок та їхнього виправлення. Ця робота має бути діагностико-корегувальною, тобто супроводжуватись виявленням причин помилок, у тому числі психологічного характеру, та їхнім усуненням. Самостійна робота учнів за допомогою тестування сприяє також становленню важливих якостей особистості, таких як самоаналіз і самооцінка.

Репрезентація досвіду: Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №80 Запорізької міської ради Запорізької області: засідання ШМО математики, інформатики. 
Категорія: Математика | Додав: kommun (26.01.2014)
Переглядів: 1142 | Теги: комп’ютерне тестування, математичне тестування, Комунарський, комп’ютерні технології навчання, переваги комп’ютерного тестування | Рейтинг: 3.2/72
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
IAMЦ © 2024