Міська виставка
педагогічних технологій
Запоріжжя, 2016
Каталог статей
Навігація

Номінації виставки
Українська та російська філологія [83]
Історія і правознавство [27]
Математика [32]
Фізика, астрономія [15]
Географія та економіка [29]
Інформатика [16]
Іноземні мови [62]
Хімія, біологія, екологія [38]
Фізичне виховання та основи здоров'я [20]
Музика, образотворче мистецтво [18]
Трудове навчання [9]

Форма входу


Погода у місті

Пошук

Статистика

Вітаю Вас, Гість · RSS 11.08.2020, 08:51

Головна » Статті » Специфіка навчальних предметів » Хімія, біологія, екологія

Віртуальні екскурсії з природознавства та біології для 6-7 класів інтенсивної педагогічної корекції
Віртуальні екскурсії з природознавства та біології  для 6-7 класів інтенсивної педагогічної корекції
Коржос Інна Миколаївна, 
вчитель біології, І категорія

Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №80 Запорізької міської ради Запорізької області

Директор: Ганюкова Катерина Степанівна

Адреса: вул. Магара, 5а 
Телефон: 769 80 25    

Провідна педагогічна ідея досвіду: Викладання природознавства та біології неможливе без проведення екскурсій. Це цікава і одночасно складна форма роботи. Проте не завжди є змога організувати передбачені шкільною програмою екскурсії безпосередньо у природі чи на виробництві. Інколи погодні умови не дозволяють реалізувати намічений план і провести екскурсію по обраній темі. Та й складно в досить короткий термін в рамках пішохідної екскурсії познайомитися з різними об'єктами, що представляють ту чи іншу тему, так як дані об'єкти можуть перебувати на значних відстанях один від одного, що веде до втоми учнів і різкого зниження сприйняття матеріалу, втрати інтересу. 
За таких умов можна провести віртуальну екскурсію, створену самим вчителем або учнями  під його керівництвом.

Обґрунтування актуальності та перспективності досвіду: Світ, в якому ми сьогодні живемо, стає все більш залежним від інформаційних технологій. Вони широко, інтенсивно і ефективно використовуються людиною у всіх сферах діяльності суспільства, привело до появи нової категорії культури - інформаційної, причому оволодіння нею починається з раннього дитинства.
 Біологія є одним з тих навчальних предметів, який дає багатий матеріал для відпрацювання найрізноманітніших методів і прийомів роботи з інформацією: викладання біології пов'язане з використанням великого обсягу різноманітної інформації, що робить застосування комп'ютерної техніки особливо ефективним.
 Екскурсія супроводжує нас все життя, будучи вчителем і дотримуючись непорушне пізнавальне правило: краще один раз побачити, ніж сто разів почути. Педагогічний же потенціал освітніх екскурсій величезний: саме освітні екскурсії дають підростаючому поколінню можливість для підвищення свого інтелектуального рівня, розвитку спостережливості, здатності сприймати красу навколишнього світу, є однією з форм поєднання навчання з життям, з практикою, важливим засобом активізації навчального процесу. У процесі колективної екскурсійної діяльності у учнів формуються вміння колективно діяти, " вживатися " в навколишнє середовище як природну, так і соціальну.
 У зв'язку з впровадженням інформаційних технологій у навчально-виховний процес змінилися освітні цілі. Тобто головним завданням навчання стає передача певної суми знань, а формування умінь отримувати і обробляти інформацію, формування навичок мислення високого рівня: аналізувати, синтезувати, оцінювати. Все це вимагає впровадження в навчальний процес інноваційних педагогічних технологій .
 Найбільш ефективним засобом розвитку компетентностей є використання в навчальному процесі методу проектів. Проектні технології - одна з активних форм педагогічних технологій, які розвивають високу мотивацію до навчально-пізнавальної діяльності та передбачають використання ІКТ.
 Продовжуючи пошук способів підвищення мотивації і можливостей застосування ІКТ у своїй роботі я зацікавилася створенням проектним методом віртуальних екскурсій.
Науково-теоретична база досвіду:
 Екскурсії виникли як метод навчання, що допомагає розвитку спостережливості, навиків самостійної роботи в учнів. Сьогодні екскурсії є частиною навчального процесу в школі. Та у зв’язку з втіленням нових інформаційних технологій в процес навчання суттєво змінився підхід до екскурсій, виникли нові види – віртуальні, інтерактивні екскурсії.
 Віртуальні екскурсії - один з найбільш ефективних і переконливих на даний момент способів представлення інформації, оскільки вони створюють у глядача повну ілюзію присутності. Віртуальна екскурсія, по суті, це - мультимедійна фотопанорама, в яку можна помістити відео, графіку, текст, посилання. Але на відміну від відео або звичайної серії фотографій, віртуальні екскурсії володіють інтерактивністю. Так, в ході подорожі можна наблизити або віддалити який не будь об'єкт, оглянутися навколо, докладно розглянути окремі деталі інтер'єру, оглянути панораму здалеку, подивитися вгору-вниз , наблизитися до обраної точці або віддалитися від неї, через активні зони переміститися з однієї панорами на іншу, наприклад, погуляти по окремих приміщеннях  і все це можна робити в потрібному темпі і в порядку, зручному конкретному глядачеві. Щоб переглядати віртуальну екскурсію, не потрібно встановлювати додаткове програмне забезпечення - достатньо звичайного інтернет-браузера. 
 Такі екскурсії, звичайно, досить цікаві і ефективні. Але їх можна здійснити тільки за наявністю підключенням до мережі Інтернет. Якщо ж цього немає, то тоді на допомогу вчителю можуть прийти інтерактивні, мультимедійні екскурсії, розроблені самим вчителем або учнями  під його керівництвом.
 Такі мультимедійні екскурсії теж відносяться до розряду віртуальних , але для їх проведення Інтернет не потрібний. Досить мультимедійного проектора і комп'ютера в кабінеті  Переваги такої екскурсії в тому , що вчитель або учень сам вибирає необхідний матеріал, встановлює маршрут, змінює зміст відповідно з поставленою метою, а також доступність, можливість повторного перегляду, наочність і багато іншого. Такі віртуальні екскурсії набувають особливу цінність як продукт діяльності самих учнів.
 Мультимедійна віртуальна екскурсія являє собою програмно-інформаційний продукт у вигляді гіпертексту, призначений для інтегрованого подання матеріалів екскурсії . Гіпертекст зручний для об'єднання різних форм інформації. Основа гіпертексту - текстова інформація, але і дозволяє легко включати в текст ілюстрації, звукові та відеофрагменти. Гіпертекст зручний для моделювання екскурсії. У загальному вигляді гіпертекст складається з інформаційних фрагментів , пов'язаних між собою спрямованими переходами - посиланнями. Користувач рухається по цих переходах від фрагмента до фрагмента точно так само, як під час реальної екскурсії переходить від об'єкта до об'єкта і дізнається про них щось нове. Якщо створення екскурсії доручено учням, то роботу можна організувати за методом проектів. Тоді це стає способом формування універсальних компетенцій (інформаційної, комунікативної, вирішення проблем та ін.). За класифікацією проектів віртуальні екскурсії можна віднести до інформаційних проектів, які вимагають збору інформації, ознайомлення з нею зацікавлених осіб. Аналіз та узагальнення фактів схожі з дослідницькими проектами і є їх складовою частиною.

Стисла анотація досвіду: Даний дидактичний матеріал є системою інтегрованих уроків з природознавства, біології, географії, екології, літератури та позакласних заходів і має великий потенціал в зв’язку з тим, що сприяє піднесенню рівня науковості й доступності вивчення природи, активізації пізнавальної діяльності учнів, поліпшенню якості знань, умінь і навичок, формує основні життєві компетентності учнів у загальній культурі. Реалізація міжпредметних зв’язків дає змогу економно і водночас інтенсивно використовувати час на уроках. Змінює ставлення школярів та активізує пізнавальну діяльність учнів до комп’ютера, як універсального інструмента для роботи. 

Результативність впровадження досвіду: Віртуальна екскурсія реалізує принципи сучасної педагогічної діяльності: принцип компетентнісного підходу - отримання високого результату через діяльність учнів, принцип пізнавальної діяльності - через самостійну, творчу діяльність до отримання нових знань.
 Використання даних презентацій на уроках викликає живий інтерес в учнів, щире здивування великій кількості живих організмів, що мешкають поряд з нами. У школярів виникає бажання внести свій внесок у вивчення та збереження даного об'єкта живої природи. 
 Віртуальна екскурсія, звичайно, не замінить особисту присутність, але дозволить отримати досить повне враження про об'єкт дослідження. І практично, повною мірою відчути всю красу нашої планети! Така екскурсія має ряд переваг перед традиційними екскурсіями:
- не покидаючи навчального кабінету можна відвідати і познайомитися з об'єктами, розташованими за межами міста, області і навіть країни;
- за один урок можна відвідати декілька об'єктів: музеїв, заповідників, природних та штучних екосистем; 
- автоматизація обробки інформації про досліджуваному об'єкті підвищує продуктивність роботи учнів;
- допомагає організувати діяльність учнів  оволодіти науковими знаннями;
- допомагає ознайомитися з методами пошуку, систематизації і наочного подання інформації за допомогою комп'ютера;
- перевагами є доступність, можливість повторного перегляду, наочність ;
- в ході екскурсії глядачі не тільки бачать об'єкти, на основі яких розкривається тема, чують про ці об'єкти необхідну інформацію, а й опановують практичними навичками самостійного спостереження та аналізу;
- розробка і проведення віртуальних екскурсій сприяє закріпленню знань з сучасним комп'ютерним технологіям.

Репрезентація досвіду: Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №80 Запорізької міської ради Запорізької області: засідання ШМО суспільно-природничих наук.
Категорія: Хімія, біологія, екологія | Додав: kommun (26.01.2014)
Переглядів: 2432 | Теги: новітні технології, екскурсія, мультимедійні екскурсії, віртуальні екскурсії, Комунарський, проектні технології, інформаційні технології | Рейтинг: 3.3/104
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
IAMЦ © 2020