Міська виставка
педагогічних технологій
Запоріжжя, 2016
Каталог статей
Навігація

Номінації виставки
Українська та російська філологія [83]
Історія і правознавство [27]
Математика [32]
Фізика, астрономія [15]
Географія та економіка [29]
Інформатика [16]
Іноземні мови [62]
Хімія, біологія, екологія [38]
Фізичне виховання та основи здоров'я [20]
Музика, образотворче мистецтво [18]
Трудове навчання [9]

Форма входу


Погода у місті

Пошук

Статистика

Вітаю Вас, Гість · RSS 11.08.2020, 08:43

Головна » Статті » Специфіка навчальних предметів » Хімія, біологія, екологія

Формування ключових компетентностей учнів на уроках біології шляхом впровадження ІКТ
Формування ключових компетентностей учнів на уроках біології шляхом впровадження ІКТ


Туманян Тетяна Сергіївна,  
вчитель біології, спеціаліст І категорії

 

 Запорізький ліцей № 34
 Запорізької міської ради  Запорізької області
Директор:   Дацінько Євдокія Григорівна
Адреса: м. Запоріжжя, вул. Мікояна, 8
Телефон: (0612) 67-04-16
Email:  zplicey34@mail.ru


Провідна педагогічна ідея досвіду: 
   Враховуючи, що інформаційні технології стали невід’ємною частиною суспільства і впливають на процеси навчання і систему освіти в цілому, у практичній діяльності вчитель створює оптимальні умови учням для розвитку їхніх потенційних можливостей, формування самостійності, здатності до самоосвіти, самореалізації через впровадження інформаційних технологій у процес навчання. Використання їх у освітньому процесі дозволяє підвищити наочність навчання та мотивацію до нього. Це дозволяє вчителю реалізувати цілі та завдання з формування ключових компетентностей учнів.
   З метою формування життєвих компетентностей учнів, основними компонентами яких є формування свідомого ставлення до природи, її багатств та захисту, використання групових форм навчання, проведення нестандартних уроків, які передбачають формування власної позиції, конкретні прояви особистісної активності учнів розроблено систему роботи у середніх та старших класах ЗНЗ. Розроблена система включає уроки з курсу «Біологія рослин» (7 клас), «Біологія тварин» (8 клас), «Біологія людини» (9 клас) «Загальна біологія» (10 клас), розробки-сценарії позакласних заходів, тренінгів з біології та екології із використанням ІКТ.

Обґрунтування актуальності та перспективності досвіду:
    Актуальність досвіду пояснюється вимогами якісних змін у біологічній освіті, її модернізації, узгодження з потребами життя. ХХІ століття – це час формування високотехнологічного інформаційного суспільства і культури всього населення набувають вирішального значення для економічного та соціального поступу країни. Саме тому освіта має базуватися на принципах диференціації навчання, орієнтації на особистість учня, формування його мотиваційної сфери, розвитку інтелектуальних і творчих здібностей.
      Метою реформування шкільної біологічної освіти є забезпечення широких можливостей для розвитку, навчання та виховання творчої особистості, в результаті яких вона буде підготовлена до активного, самостійного життя в інформаційному суспільстві. Важливо, щоб таке складне завдання вирішувалось шляхом використання інноваційних технологій навчання, серед яких чільне місце посідають комп’ютерні технології.

Науково-теоретична база досвіду:
        Однією з вимог Державного стандарту освітньої галузі  «Природознавство» є концептуальне застосування компетентнісного підходу під час реалізації оновлення змісту природничої освіти в цілому й біологічної зокрема.
Сьогодні в процесі модернізації освіти необхідно вирішити важливе завдання впровадження сучасних інформаційних технологій у навчальний процес шляхом створення єдиного шкільного інформаційного простору. Це припускає створення єдиної системи керування школою на основі мережних технологій, удосконалення методики викладання курсу біології з використанням інформаційних технологій, роботу всіх учасників освітнього процесу в Інтернеті.
 Методологічною основою дослідження стали праці відомих психологів та педагогів П. Гальперина, В. Гершунського, М. Ігнатенка, Ю. Машбиця, В. Монахова, П. Підкасистого, І. Підласого, З. Слепканя, Н. Тализіної, О. Тихомирова та ін..
Доцільність та шляхи впровадження комп’ютерних технологій у навчальний процес з біології в основній школі досліджували вітчизняні та закордонні вчені, а саме: О. Данилова, Ю. Дорошенко, Г. Клейман, О. Козленко, О. Легкий, Н. Матяш, Є. Неведомська, В. Пакулова, Н. Семенюк, Л. Семко, М. Сидорович, В. Смірнов, В. Соломин, Е. Шухова та ін..

Стисла анотація досвіду: 
  Одним з найважливіших завдань сучасної школи є індивідуалізація та диференціація навчання, його пробільність устрашай школі, запровадження особистісно орієнтованих педагогічних технологій, формування соціальної, комунікативної, інформаційної та інших видів компетентностей учнів.
    Особлива увага приділяється практичній і творчій складовим навчальної діяльності. У державних вимогах до рівня загальноосвітньої підготовки учнів зростає роль уміння здобувати інформацію з різних джерел, засвоювати, поповнювати та оцінювати її, застосовувати різні способи пізнавальної і творчої діяльності. Всі ці завдання можливо реалізовувати через викладання біології. Досвід роботи Туманян Т.С. цікавий і актуальний, що зумовлюється, по-перше, підвищенням мотивації до навчання й розвитком критичного мислення в умовах розвивального середовища, по-друге, формування інформаційної та соціальної компетентності як невід’ємної складової життєвої компетентності особистості, по-третє, залученням сучасних інформаційно-комунікативних технологій для розвитку учнів.
   Досвід вчителя ґрунтується на творчому використанні новітніх досягнень педагогіки, психології та комп’ютерних технологій.
   Вчитель аналізує форми і методи роботи з учнями, займається пошуком різних шляхів формування соціальної, інформативної, технічної та інших компетентностей учнів. Вчитель вважає, що сучасна модель навчання повинна бути особистісно зорієнтованою. Навчання повинно відбуватися на засадах індивідуалізації. Учням необхідно створювати умови для саморозвитку і самонавчання. Між вчителем та учнем завжди повинні бути взаєморозуміння, взаємоповага та творче співробітництво. Велику увагу в своїй роботі вчитель приділяє розвитку здібностей учнів.
   Досвід описано з урахуванням новітніх підходів – оновлення змісту й вдосконалення форм і технологій навчання біології. Урок розглядається не тільки як форма організації засвоєння знань і формування відповідних умінь, а й якісного вдосконалення розумових здібностей, формування інтересів, розширення світогляду. Інтерес та мотивація простежуються в динаміці та результативності навчальних досягнень учнів.
   Описаний досвід відповідає Програмі для загальноосвітньої школи з біології. Обґрунтування теоретичних основ і методології навчання взаємопов’язане з практичними розробками уроків або їх елементів, розробками виховних заходів.
   В представленому досвіді зібрано багато практичного матеріалу, який можна використовувати під час уроків біології, факультативів, позакласної роботи. В роботі є багато рекомендацій щодо формування ключових компетентностей учнів.
   Учитель спирається на сучасні наукові погляди, необхідність модифікації, варіативності в формі проведення уроків.
   Викладений матеріал повністю відповідає проблемі досвіду. Практична цінність дослідження полягає в тому, що його матеріали можуть використовуватися як на уроках біології, так і на між предметній основі, в організації позакласної роботи з предмету. Загальна методологія деяких уроків може використовуватись учителями всіх предметів шкільного курсу. Творчі роботи учнів ілюструють результати практичного втілення досвіду.

Результативність досвіду:
Участь в олімпіадах, конкурсах:
Всеукраїнський конкурс «ФізХімБіМ», 2013р. - 20 кращих робіт у галузі біології
ІІ етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з біології, екології , 2013-14н.р.– 2 призери
ЗНО з біології,  2012-2013,  Сидоренко Н. -  200 б.
ІІІ етап (обласний) Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН,  2012-2013,  Михєєва Є. 11А - І місце
Міжнародна природознавча гра «Геліантус», 2013, Іващенко Н. 6Б - Абсолютний переможець
Участь у професійному конкурсі «Вчитель року», 2011-2012,  І місце у районному етапі
ІІІ етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з біології, 2011-2012,  Єрізану І. 9Б - ІІІ місце
Обласний заочний конкурс наукових рефератів на тему «Небезпечні рослини і здоров’я людини»,  2010-2011,  ІІ місце

Репрезентація досвіду:
Районний:
1.Семінари  творчої групи вчителів біології
2. Засідання РМО вчителів біології
3.Всеукраїнські учнівські олімпіади з біології
4.Тренінги, семінари для вчителів біології
5.Професійний конкурс «Вчитель року»
6.Гра «Що?Де?Коли?»
Міський:
1.Майстер-клас «Школа лідерів» на базі ліцею № 34
2.Конкурс «Екологічний вектор»
Обласний:
1.Конкурс-захист науково-дослідницьких робіт МАН
2.Професійний конкурс «Вчитель року»
3.Всеукраїнські учнівські олімпіади з біології
4.Обласний заочний конкурс наукових рефератів
5.Семінар директорів на базі ліцею № 34
6.Віртуальне МО вчителів біології. Заповікі.
7.Гра «Що?Де?Коли?» 
8. Блог  «Позитивчики» (pozitiv7kl.blogpost.com)
Державний:
1.Конференція «ФізХімБіМ»
2.ЗНО
3.Публікація (науково-методичний журнал «Біологія», вид-во «Основа»)
Міжнародний: Природознавча Гра «Геліантус»

Категорія: Хімія, біологія, екологія | Додав: shevchenko (28.01.2014)
Переглядів: 3344 | Теги: ефективність системи, віртуальна лабораторія, Шевченківський, впровадження експериментального фак | Рейтинг: 3.1/83
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
IAMЦ © 2020