Міська виставка
педагогічних технологій
Запоріжжя, 2016
Каталог статей
Навігація

Номінації виставки
Українська та російська філологія [83]
Історія і правознавство [27]
Математика [32]
Фізика, астрономія [15]
Географія та економіка [29]
Інформатика [16]
Іноземні мови [62]
Хімія, біологія, екологія [38]
Фізичне виховання та основи здоров'я [20]
Музика, образотворче мистецтво [18]
Трудове навчання [9]

Форма входу


Погода у місті

Пошук

Статистика

Вітаю Вас, Гість · RSS 29.09.2023, 21:51

Головна » Статті » Специфіка навчальних предметів » Історія і правознавство

Проектне навчання при вивченні правознавства як засіб розвитку творчого мислення і пізнавальної активності учнів.

Проектне  навчання при вивченні правознавства як засіб розвитку творчого мислення і пізнавальної активності учнів.Яценко Оксана Михайлівна,
вчитель історії та правознавства ЗЗНВК № 108,
спеціаліст вищої категорії,
вчитель методист

Запорізький загальноосвітній навчально – виховний  комплекс № 108
Запорізької міської ради Запорізької області
Директор навчального закладу Кришталь В.В
вул. Дорошенка 1,м.Запоріжжя, 69124,
тел./факс.:(061)278-84-75, 
Код ЄДРПОУ 20517314

Провідна педагогічна ідея досвіду:
 Розвиток цивілізації вимагає від кожної людини широкого спектра знань та вміння їх використовувати. Особливе місце на сучасному етапі відводиться вивченню основ юридичної науки, яка формує правосвідомість і правову культуру – необхідні ознаки правової держави. Застосування проектної технології  в навчальний процес , спрямоване на вивчення курсу «Правознавства» забезпечує реалізацію основних дидактичних завдань: формує вміння використовувати знання  з історії і права і громадянську активність,  застосовувати юридичну термінологію, правову літературу і нормативні документи  на практиці, розвиває правове мислення, виховує правову та політичну культуру.

Обґрунтування актуальності та перспективності досвіду: 
 У сучасних умовах українського суспільства правова освіта є одним з найважливіших чинників розвитку особистості, становлення громадянського суспільства і демократичної правової держави. Вона спрямована на отримання знань, навичок, ставлень і ціннісних орієнтацій, необхідних людині для ефективного соціального функціонування, реалізації її життєвих цілей і завдань. Досягнення  поставленої мети потребує посилення практичної спрямованості при вивчення курсів «Правознавства» з обов’язковим   систематичним  використанням  інтерактивних методів навчання. Реалізація проектної діяльності в індивідуально – груповій формі  є особливо ефективною  і сприяє  розвитку творчого мислення і пізнавальної активності учнів.

Науково – теоретична база досвіду: 
           Питання організації навчання за методом проектів розглядалися у працях вітчизняних та зарубіжних учених (Д. Дьюї, У.Х.Кілпатрика, Є.Коллінгса, Л.Є.Левіна, Д.Пітта, С.Т.Шацького…).У наш час варіанти використання проектної діяльності розглядаються в працях В.В.Гузєєва, М.К.Гуревича, О.М.Коберніка, І.Я.Ларнера, Н.В.Матяш, М.Б.Павлової, Є.М.Павлютенкова, Є.С.Полат, Г.К.Селевка, В.Д.Симоненко, І.А.Сасової, М.Б.Романовської,  О.О.Фураєвої, І.Д. Чечеля та інших.  В Державному  стандарті  базової  і повної загальної  середньої освіти відзначено проектну діяльність як потребу часу і необхідність сьогодення і майбутнього.
            В.О.Сухомлинський називав проектування навчання  і виховання найголовнішою сферою єднання теорії і практики.
Стисла анотація досвіду: 
          Застосовуючи  проектне  навчання при вивченні  курсів «Правознавства»   я прагнула реалізувати   завдання:
-залучати учнів до активної пізнавальної діяльності, яка включає пошук, аналіз і застосування правової інформації, нормативних актів;
-формувати вміння конструювати набуті знання шляхом групового і індивідуального аналізу правових ситуацій;
-розвивати навички формулювання і аргументації учнями власної точки зору з посиланнями на норми права;
-готувати учнів  до можливості застосування набутих знань для визначення відповідного законного способу поведінки і порядку дій в конкретних ситуаціях;
-організовувати змістовне проведення позаурочного часу.
Поставлені завдання я реалізовую шляхом:
1)здійснення  творчих проектів учнями 9- 10 класів (колективний колаж «Права людини», «Права дитини», «Конституційні права і обов’язки»);
2)інформаційних проектів  (статті:  «Роль права в житті людини» , «Правила співжиття та їх дотримання», « Необхідність і важливість дотримання приписів законів», реферати :«Міжнародні документи з прав людини і дитини», «Теорії походження держави і права: сучасний погляд на проблему»,  відеофільм «Свободи людини  і сьогодення»)
3) ігрових проектів ( створення «Юридичної консультації»)
4)практико – орієнтованих проектів  (  створення Статуту молодіжної організації, Кодексу честі сучасної юнки (панянки),  Пам’ятка для вступаючих у шлюб, «Школа шляхетних панянок – форма виховання гармонійно – розвиненої, високоосвіченої, соціально активної особистості, яка здатна реалізувати свої права»…).

Результативність впровадження досвіду:
       Проектна діяльність старшокласникив з правознавства сприяє не тільки  якісному засвоєнню правових знань, а й  розвиває правову компетентність і має профорієнтаційну направленість – 10 % випускників обрали правничий профіль навчання у вузах..
            За останні  5 років  з 15 учнів  9 – 11 класів – учасників районних олімпіад з правознавства 11 -  були призерами . 
            За підсумками навчальних досягнень на кінець І семестру 2013-2014 н. р.  з  65  учнів , які вивчають правознавство
- високий рівень мають   - 5 учнів;
- достатній  -37 учнів;
- середній  - 23 учні.
              Проектна діяльність з правознавства сприяє поглибленню знань учнів щодо основних прав і свобод громадян України і загальновизнаних правових цінностей. У процесі створення проектів розвивається творче мислення і пізнавальна активність,  має місце усвідомлення учнями  глибинного змісту та суті прав людини, їх моральної обумовленості, взаємозв’язку з етичними, політичними і культурними нормами суспільства.
               Важливим є і виховний аспект реалізації проектів: виховується впевненість у собі, соціальна терпимість, навички спілкування, самовираження, долається соціальна пасивність та інертність.

Репрезентація досвіду:
            Навчальний заклад, районний, міський, обласний, державний, міжнародний рівень.
 Форми репрезентації : семінари, конференції, публікації у збірниках і фахових виданнях.


Категорія: Історія і правознавство | Додав: Stas (30.01.2014)
Переглядів: 998 | Рейтинг: 2.1/24
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
IAMЦ © 2023