Міська виставка
педагогічних технологій
Запоріжжя, 2016
Каталог статей
Навігація

Номінації виставки
Українська та російська філологія [83]
Історія і правознавство [27]
Математика [32]
Фізика, астрономія [15]
Географія та економіка [29]
Інформатика [16]
Іноземні мови [62]
Хімія, біологія, екологія [38]
Фізичне виховання та основи здоров'я [20]
Музика, образотворче мистецтво [18]
Трудове навчання [9]

Форма входу


Погода у місті

Пошук

Статистика

Вітаю Вас, Гість · RSS 18.04.2021, 00:42

Головна » Статті » Специфіка навчальних предметів » Історія і правознавство

Навчально-методичний комплекс інтегрованого курсу «Всесвітня історія. Історія України» для 6 класу
Навчально-методичний комплекс  інтегрованого курсу «Всесвітня історія. Історія України» для 6 класу (у відповідності до нової навчальної програми)


Петров Роман Володимирович, вчитель історії, «спеціаліст першої категорії»

Запорізький ліцей «Логос» Запорізької міської ради
Директор Рівкін Анатолій Давидович

Адреса:          69035  Запоріжжя, вул. Рекордна, 27-А
Телефон:      233-33-19, 34-01-62
Е-mail:          zllog@mail.ru
Сайт:             http://www.zllogos.zp.ua

Провідна педагогічна ідея досвіду:  забезпечення поєднання особистісно орієнтованого, діяльнісного та компетентнісного підходів до навчання та методичного супроводу передбаченої новою програмою  багатоаспектності викладу — вивчення різних вимірів історії (соціального, економічного, політичного, культурного, ґендерного тощо) та багатоперспективності — вивчення історії з погляду різних суб’єктів історичного процесу.

Обґрунтування актуальності та перспективності досвіду: актуальність та перспективність представленого матеріалу зумовлена переходом до викладання історії за новим Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти та спрямованістю його на реалізацію завдань шкільної історичної освіти:
 • розвиток інтересу учнів до історії як сфери знань і навчального предмета, власних освітніх запитів і вміння їх задовольняти;
 • здобуття та засвоєння учнями системних знань про головні події, явища та тенденції в історії України та світу;
 • ознайомлення їх з духовними і культурними надбаннями та цінностями, історико­культурними традиціями українського народу і цивілізації в цілому;
 • формування в учнів умінь визначати, відбирати і використовувати у процесі пошуку інформацію про минуле, різні види історичних джерел, зокрема текстові, візуальні та усні, артефакти, об’єкти навколишнього історичного середовища (музеї, архіви, пам’ятки культури та архітектури), інформаційно­комп’ютерні технології, а також умінь представляти обґрунтовані та структуровані знання, власне розуміння історії з використанням відповідного понятійного апарату та виважено розглядати контроверсійні, суперечливі теми.
Науково-теоретична база досвіду: підхід вчителя до створення навчально-методичного комплексу ґрунтується на системі наукових ідей і понять сучасної історичної науки, загальнолюдських цінностях українського суспільства, сучасних психолого­педагогічних та методичних вимогах до процесу навчання в основній школі і спрямований на забезпечення умов для набуття учнями ключових і галузевих компетентностей та предметної історичної компетентності.

Стисла анотація досвіду: за інноваційним потенціалом досвід можна охарактеризувати як комбінаторний (такий, який передбачає нові конструктивні поєднання відомих ідей, методик тощо). Навчально-методичний комплекс включає орієнтовне календарно-тематичне планування інтегрованого курсу «Всесвітня історія. Історія України» для 6-го класу, розробки уроків за всіма темами курсу, мультимедійні презентації до них та електронний навчальний посібник.
     В якості технології навчання використовується традиційна технологія. Але у межах традиційної технології вчитель також застосовує приватні методики наступних педтехнологий:
 • технологія розвитку критичного мислення (формування умінь працювати з науковим текстом, спиратися на життєвий досвід, візуалізувати навчальний матеріал, аналізувати проблеми сучасності );
 • технологія проблемного навчання (проблемний характер викладу матеріалу, формування дослідницької культури учня);
 • технологія колективного способу навчання, технологія навчання у співпраці (розвиток комунікативних навичок учнів, умінь адаптуватися в різних групах за короткий проміжок часу, працювати в системі «взаємоконсультацій»);
 • метод проектів (розвиток творчого потенціалу учня, акцент на особистісно - значущу інформацію і диференціацію домашніх завдань);
 • теорія рішення винахідницьких завдань - ТРИЗ педагогіка (формування самостійного і нестандартного стилю мислення, умінь працювати з відкритими завданнями, що не мають чіткого рішення);
 • комп'ютерних технологій (створення презентацій POWER POINT з деяких тем курсу; використання CD- дисків з предмету);
 • технології диференційованого навчання;
 • ігрові технологіі.
     При навчанні учнів за даною навчальною програмою вчитель використовує наступні загальні форми навчання:
 • індивідуальну ( консультації);
 • групову (учні працюють в групах, створюваних на різних основах: по темпу засвоєння - при вивченні нового матеріал, за рівнем навчальних досягнень - на узагальнюючих по темі уроках);
 • фронтальну (робота вчителя відразу з усім класом в єдиному темпі з загальними завданнями).
     Навчально-методичний комплекс застосовується в умовах класно - урочної система навчання. Таким чином, основною формою організації навчального процесу є урок. Разом з тим, домашня самостійна робота включає роботу з текстом підручника, електронного навчального посібника та додатковою літературою для учнів, аналіз документів, творчі роботи з проблемних питань курсу.
     Система контролю за рівнем навчальних досягнень учнів включає різні форми усного опитування, самостійні та контрольні роботи, а також захист практичних робіт. 

Результативність впровадження досвіду: впровадження представленого матеріалу розпочнеться у 2014-2015 навчальному році.

Репрезентація досвіду: рівень репрезентації – навчальний заклад, згодом – міський; форми репрезентації: семінари, публікації у фахових виданнях, інтернет-виданнях, інші).

Категорія: Історія і правознавство | Додав: ShPP (24.01.2014)
Переглядів: 1182 | Коментарі: 4 | Теги: «Всесвітня історія. Історія України, навчання історії за новим Державним, Запоріжжя, навчально-методичний комплекс | Рейтинг: 2.7/39
Всього коментарів: 4
4 Федiкс   [Матеріал]
Бажаю успixiв в роботi i творчої наснаги.

3 Наталія Приходько   [Матеріал]
Актуальный и очень нужный материал для современного учителя. Спасибо и творческих успехов!!!

2 Светлана   [Матеріал]
Очень интересная тема!!!!

1 Сніжана Денисівна   [Матеріал]
Дуже актуальні та своєчасні матеріали. Спасибі за допомогу!

Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
IAMЦ © 2021