Міська виставка
педагогічних технологій
Запоріжжя, 2016
Каталог статей
Навігація

Номінації виставки
Українська та російська філологія [83]
Історія і правознавство [27]
Математика [32]
Фізика, астрономія [15]
Географія та економіка [29]
Інформатика [16]
Іноземні мови [62]
Хімія, біологія, екологія [38]
Фізичне виховання та основи здоров'я [20]
Музика, образотворче мистецтво [18]
Трудове навчання [9]

Форма входу


Погода у місті

Пошук

Статистика

Вітаю Вас, Гість · RSS 18.04.2021, 01:42

Головна » Статті » Специфіка навчальних предметів » Іноземні мови

Впровадження інтерактивних технологій, пошук ефективних форм і методів навчання учнів на уроках англійської мови
Впровадження інтерактивних технологій, пошук ефективних форм і методів навчання учнів на уроках англійської мови
Калашник Тетяна Анатоліївна, 
вчитель англійської мови, спеціаліст

Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ст.. №38 Запорізької міської ради Запорізької області

Директор Бисько Ірина Володимирівна

вул. Парамонова, 7-А, м. Запоріжжя, 69059
тел. (061)7698019
Сайт: school38.zp.ua

Провідна педагогічна ідея досвіду: Розвиток в учнів творчого мислення, винахідливості, допитливості, активізація пізнавальної діяльності на уроках англійської мови та в позаурочний час, використовуючи інноваційні методи навчання, які забезпечують ефективне засвоєння матеріалу. Досвід роботи Калашник Т.А. ґрунтується на використанні передового педагогічного досвіду з даного питання, власних надбаннях вчителя і його особистісних якостях.

Обґрунтування актуальності та перспективності досвіду: Система шкільної освіти в галузі англійської мови має розвивати в учнів уміння іншомовного спілкування, знання культури країни, мову якої вивчають. Головна мета навчання англійської мови полягає у формуванні в учнів комунікативної компетентності – умінь і навичок здійснювати спілкування в усній та писемній формі у межах сфер і тематики, визначених програмою, дотримуючись традицій і норм, прийнятих у країні, мова якої вивчається. Сучасний етап розвитку системи освіти в Україні характеризується освітніми інноваціями, які спрямовані на модернізацію системи освіти відповідно до вимог часу. Характерною особливістю цього періоду розвитку педагогічної освіти є пошук нових змісту, форм, методів і засобів навчання; впровадження освітніх інновацій.

Науково-теоретична база досвіду: Методичне підґрунтя досвіду роботи та його практична реалізація спирається на Національну доктрину розвитку освіти, Закони України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Концепцію загальної середньої освіти », Регіональну програму впровадження компетентісно-орієнтованого підходу в навчальний процес. Вивчення комунікативної компетентності особистості має як наукове, так і практичне значення, оскільки впливає на успішність порозуміння між людьми, уміння спілкуватися і налагоджувати стосунки. Інтерес до технології інтерактивного навчання як освітньої інновації з’явився в Україні близько десяти років тому. Методичне підґрунтя досвіду роботи та його практична реалізація спираються на наукові дослідження та теоретичні розробки відомих педагогів О.Пометун, І.Родигіної, Л.Пироженко, Т.Ремех, О.Мокрогуза, І.Якиманської, М.Махмутова.

Стисла анотація досвіду: Розвиток системи освіти в Україні і її вихід на європейській рівень неможливі без підвищеної уваги до викладання іноземних мов. Важливим засобом  на шляху реалізації концепції національного виховання і професійної підготовки спеціалістів є розробка і впровадження оригінальних педагогічних технологій, які відповідали б потребам розвитку особи, сприяли розкриттю її індивідуальних здібностей, готовності до вирішення складних життєвих проблем. Інтерактивні технології навчання іноземним мовам створюють необхідні передумови як для розвитку мовленнєвої компетенції учнів, так і для формування умінь приймати колективні та індивідуальні рішення. Залучення учнів до  активної  діяльності сприяє формуванню в них впевненості в успішній реалізації своїх здібностей.Формування цих здібностей можливе лише за допомогою впровадження інноваційних підходів  до навчання. Термін «інтерактивний» означає здатний до взаємних дій, діалогу. Інтерактивне навчання - це спеціальна форма організації пізнавальної діяльності учнів, яка має на меті створення комфортних  умов навчання, за яких кожний учень відчуває свою успішність, інтелектуальну спроможність. Це співнавчання, взаємонавчання, де і учень, і викладач є рівноправними, рівнозначними суб'єктами навчання, розуміють, що вони роблять. Організація інтерактивного навчання передбачає моделювання життєвих ситуацій, використання рольових ігор,  спільне розв'язання проблеми на основі аналізу обставин і відповідної ситуації. Воно ефективно сприяє формуванню навичок і вмінь, виробленню цінностей, створенню атмосфери співпраці,  взаємодії. Під час інтерактивного уроку відбувається співпраця - спільна діяльність для досягнення загальних цілей, коли учні починають розуміти: вони можуть досягти своїх особистих цілей тільки за умови, що їхні товариші з групи також досягнуть успіху. Успіх кожного - це успіх групи.
 Інтерактивний метод надає можливість вирішити комунікативно – пізнавальні задачі засобами іншомовного спілкування. Категорію „інтерактивне навчання” можна визначити як: 
а) взаємодію викладача і учня в процесі спілкування;
б) навчання з метою вирішення лінгвістичних і комунікативних завдань. 
 З метою підвищення ефективності  навчально-виховного процесу, підвищення якості знань ,навичок і умінь  учнів та вирішення комунікативної спрямованості навчання важливими є різні види інтерактивного навчання у поєднанні з іншими видами навчання. Особливе значення для підвищення ефективності навчання та посилення мотивації вивчення англійської мови має цілеспрямований вплив на емоційну сферу учнів. Найбільш доцільним є використання дидактичних ігор. Використання гри, під час навчання англійської  мови, сприяє  мимовільному запам’ятовуванню мовного матеріалу та формуванню міцних  навичок усного мовлення.
 Отже, вивчення і застосування на практиці  інноваційних методологічних підходів  надають  можливість впровадити та удосконалити нові методи роботи, підвищити ефективність навчального процесу та покращити рівень знань учнів .

Результативність впровадження досвіду: Підвищення якості навчання, формування інтересу до вивчення англійської мови;

Репрезентація досвіду: Практичне значення досвіду полягає в тому, що його матеріали можуть бути використані вчителями англійської мови  при плануванні та здійсненні навчально-виховного процесу з предмету, в організації роботи з обдарованими учнями, в діяльності творчих груп тощо.
Категорія: Іноземні мови | Додав: kommun (20.01.2014)
Переглядів: 1175 | Коментарі: 2 | Теги: guess, fill in the gaps, Arrange, Divide, Match, Find, describe, Комунарський, make up, complete | Рейтинг: 3.1/52
Всього коментарів: 2
2 Nataly   [Матеріал]
You are the best.

1 Valeria   [Матеріал]
Дуже актуально і цікаво.

Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
IAMЦ © 2021