Міська виставка
педагогічних технологій
Запоріжжя, 2016
Каталог статей
Навігація

Номінації виставки
Українська та російська філологія [83]
Історія і правознавство [27]
Математика [32]
Фізика, астрономія [15]
Географія та економіка [29]
Інформатика [16]
Іноземні мови [62]
Хімія, біологія, екологія [38]
Фізичне виховання та основи здоров'я [20]
Музика, образотворче мистецтво [18]
Трудове навчання [9]

Форма входу


Погода у місті

Пошук

Статистика

Вітаю Вас, Гість · RSS 29.09.2023, 21:50

Головна » Статті » Специфіка навчальних предметів » Іноземні мови

Розвиток іншомовної комунікативної компетентності та здібностей учнів як основа індивідуалізації навчання іноземної мови
Розвиток іншомовної комунікативної компетентності та здібностей учнів як  основа індивідуалізації навчання іноземної мови

Бондаренко Олена Анатоліївна,
вчитель німецької мови, спеціаліст вищої категорії, старший вчитель.

Запорізька гімназія № 8 Запорізької міської ради Запорізької області
Адреса:  69104, м. Запоріжжя, вул. Малиновського 14а
Телефон: 7698026
E-mail: gymnasium8zp@rambler.ru або metodkabinet8@rambler.ru
Сайт: http://school8.zp.ua/

Директор Гвозденко Олексій АндрійовичПровідна педагогічна ідея досвіду: визначення концептуальних підходів щодо індивідуалізації процесу навчання учнів; визначення понять «індивідуалізація навчання» та «диференціація навчання»; застосування аспекту гуманізації навчання; мобілізація резервів психічного розвитку учня; формування іншомовної комунікативної компетенції учня засобами іноземної мови; забезпечення творчого пошуку в розробці означеної проблеми, втілення результатів у практику.

Обґрунтування актуальності та перспективності досвіду: Учителів іноземної мови не потрібно переконувати в тому, що кожен учень є особистістю, яка володіє неповторними індивідуальними особливостями та своєю історією психічного розвитку. Поняття «індивідуалізація навчання» та «диференціація навчання» завоювали міцні позиції в педагогічних теоріях.
Проте індивідуальний підхід до особистості учня як стратегія навчання  не закладений у навчальні  програми з іноземної мови та не забезпечений змістом підручників. Тим часом вчитель змушений індивідуалізувати процес навчання, оскільки ігнорувати індивідуальні відмінності учнів на практиці не є можливим.
Школа зобов’язана розвивати здібності учнів. Оскільки здібності є індивідуальними особливостями учнів, виникає необхідність у індивідуалізації самого навчання. Спрямованість школи лише на засвоєння готових знань та їх репродукування у процесі навчання не відповідає завданню розвитку індивіда як засвоювача та користувача людських цінностей. Це лише передумова постановки і реалізації важливішого із завдань сучасної освіти – розвитку особистості як творця нових цінностей суспільства.
Вчитель перестає бути авторитарним інструктором. Він бере на себе місію неформального навчання та стає цікавою особистістю для своїх учнів, а не уособленням вимог навчальної програми. Повноцінне навчання можливе лише в тому випадку, коли школа служитиме лабораторією для відкриття унікального «Я» кожної дитини.

Науково-теоретична база досвіду: Сучасна психолого-педагогічна наука багато уваги приділяє проблемам організації навчально-виховного процесу в контексті індивідуалізації навчання в освіті. Її підґрунтям є дослідження суті та закономірностей розвитку особистості, які проводились такими зарубіжними психологами, як А.Адлер,Е.Берн ,У.Джеймс , А.Маслоу,К.Роджерс
Особистість у працях психологів К.О.Абульханової-Славської, Б.Г.Ананьєва, А.Г.Асмолова, Л.І.Божович, Л.С. Виготського, О.М. Леонтьєва, В.Н. Мясищева, А.В. Петровського, С.Л. Рубінштейна, Д.Н. Узнадзе постає як єдність онтологічного, соціального й історичного досвіду людини. Значний внесок у розробку методології і теорії зроблений сучасними вітчизняними психологами (Г.О. Балл, І.Д. Бех, Г.С. Костюк, С.Д. Максименко, В.В. Рибалка, В.А. Семиченко) і педагогами (І.А. Зязюн, В.Г. Кремень, В.І. Лозова, О.М. Пєхота, С.О. Сисоєва, Н.М. Тарасевич та інші).

Стисла анотація досвіду: Індивідуалізація навчання - це спеціально організований педагогічний вплив на учнів, що передбачає врахування їх індивідуальних особливостей та веде до розвитку цих особливостей. Це один із засобів актуалізації потенційних можливостей кожного учня. Він веде до мобілізації резервів психічного  розвитку дитини.
Тому розвиток іншомовних здібностей як основа індивідуалізації навчання іноземної мови набуває особливої актуальності на уроках.  Тому на уроках я використовую сучасні інноваційні технології для досягнення поставленої мети:
  • технології розвивального навчання (формування активного, самостійного творчого мислення учнів, потреби в самопізнанні, саморозвитку);
  • інтерактивні технології (організація такого познання, коли відбувається постійна активна взаємодія всіх учнів);
  • технологіїособистісно орієнтованого навчання (створення оптимальних умов для розвитку й становлення особистості як суб’єкта діяльності та суспільних відносин);
  • технології формування творчої особистості (передбачає розвиток стійкої зацікавленості до знань і потребу в їх самостійному пошуку)
  • технології самопізнання й саморозвитку індивідуальності (формує таку особистість дитини, яка в житті, спілкуванні здатна правильно сприйняти інформацію, переосмислити її, висловлювати думки,почуття,обстоювати свою точку зору).
В основній школі (5-9 кл) розпочинається етап систематичної і послідовної роботи з автентичними навчальними матеріалами, чіткіше проявляється функція іноземної мови як засобу міжкультурного спілкування і як інструмент в діалозі культур і цивілізацій сучасного світу.
Зростає доля самостійної роботи учнів, урізноманітнюються види навчальної діяльності, активно використовуються мовленнєві ситуації та ігрові вправи,що наближають навчальне спілкування до реальних умов (додаток 1). У старшій школі(10-11 кл)  методи і види навчальної діяльності все більше набувають форм, наближених до реальних умов спілкування. Широко використовуюься як розроблений вчителем лексичний та граматичний матеріал(додатки2,3) так і творчі,проектні,групові, інтерактивні форми роботи учнів (додаток 4).
Тому основним шляхом індивідуалізації навчання я вважаю системну роботу щодо розвитку комунікативної компетенції та іншомовних здібностей учнів у навчально-виховному процесі.

Результативність впровадження досвіду (за 5 останніх років): Запровадження даного досвіду сприяє високій результативності роботи зі здібними та обдарованими учнями. Щорічно вчитель готує призерів районного етапу олімпіад з німецької мови: 2010-2011н.р. – 5 призерів, 2011-2012 н.р. – 5 призерів, 2012-2013 н.р. – 6 призерів. Має призерів обласного етапу олімпіад: 2010-2011н.р.Павелко Олександр –ІІ місце. 2011-2012н.р. Павелко Олександр – ІІІ місце, 2012-2013 н.р. – Соржук Юлія – ІІ місце, а також постійна участь в Всеукраїнських конкурсах  «Олімпус» та «Орлятко».
Випускники гімназії обирають іноземну мову, переклад як свою майбутню професію.
Вчитель активно співпрацює  з німецьким товариством «Wiedergeburt», з яким її учні беруть участь у концертах , фестивалях,зустрічах  з носіями мови з Німеччини та Австрії.

Репрезентація досвіду:
Досвід був представлений мною на засіданні ШМО в гімназії (квітень 2013), на засіданні РМЦ вчителів німецької мови (жовтень 2013); на міському семінарі  в ЗНУ «Впровадження інноваційних технологій. Проблеми і досягнення» (26.10.2011), в електронній збірці матеріалів методичних семінарів-практикумів «Актуальні проблеми викладання іноземних мов:Університет-школа» ( грудень 2011), на обласному семінарі вчителів німецької мови (23.02.11). А також опубліковано у методичному посібнику членів творчої групи КЗ ЗОІППО, та газеті «Німецька ома видавничої групи «Основа»
Категорія: Іноземні мови | Додав: kommun2 (20.01.2014)
Переглядів: 1377 | Коментарі: 5 | Теги: індивідуалізація навчання, особистісно орієнтований підхід., Комунарський, диференціація навчання, гуманізації навчання | Рейтинг: 3.4/156
Всього коментарів: 5
5 Анастасия  
Талантливейший педагог, потрясающая женщина, лучшие уроки в мире

4 Валерия  
Хороший вчитель!!!

3 Nasta  
Лучший учитель heart

2 Олена  
Гарна тема, досвідчений вчитель, який прагне навчити дітей! А що ще треба? Хіба це не є показником творчої роботи вчителя?

1 Карина Силантьева  
самый лучший учитель:))

Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
IAMЦ © 2023