Міська виставка
педагогічних технологій
Запоріжжя, 2016
Каталог статей
Навігація

Номінації виставки
Українська та російська філологія [83]
Історія і правознавство [27]
Математика [32]
Фізика, астрономія [15]
Географія та економіка [29]
Інформатика [16]
Іноземні мови [62]
Хімія, біологія, екологія [38]
Фізичне виховання та основи здоров'я [20]
Музика, образотворче мистецтво [18]
Трудове навчання [9]

Форма входу


Погода у місті

Пошук

Статистика

Вітаю Вас, Гість · RSS 26.09.2021, 20:40

Головна » Статті » Специфіка навчальних предметів » Іноземні мови

Підвищення автономності учнів як засіб реалізації ідей компетентнісно – орієнтованої освіти

Підвищення автономності учнів як засіб реалізації ідей компетентнісно – орієнтованої освіти


Земляна Ірина Миколаївна, вчитель французької мови, спеціаліст вищої категорії,«Вчитель – методист » Запорізького багатопрофільного ліцею №99, стаж роботи – 24 роки.

Запорізький багатопрофільний ліцей № 99
Запорізької міської ради Запорізької області, 
директор ЗБЛ № 99 Солдатєнко Ольга Василівна, 
вул. Гудименка 13-а, міста Запоріжжя, 69114, тел./факс (061)224-93-09, 

Провідна педагогічна ідея досвіду: У сучасній концепції вивчення іноземних мов у школах України простежується тенденція, яка розглядає іноземну мову як найважливіший спосіб міжкультурного спілкування і підкреслює його основне призначення - сприяти  оволодінню уміннями і навичками спілкування в усній та писемній формі відповідно до мотивів, цілей і соціальних норм мовної поведінки в різних сферах і ситуаціях. Однією з цілей, що стоять перед учителем і учнем, особливо  середньої та старшої ланки є зростання ролі самостійної роботи учнів, створення різноманітних видів навчальної діяльності, активне використання мовних ситуацій, що наближають навчальний заклад до реальних умов. Концепція підкреслює, що органічне поєднання уроку, домашньої і позакласної роботи забезпечує ефективне формування комунікативних навичок і вмінь, сприяє розвитку в учнів самостійності, комунікативно - пізнавальної і соціальної активності. І розвиток автономності учнів буде сприяти підвищенню ефективності уроків іноземної мови та реалізації ідей компетентнісно – орієнтованої освіти.

Обґрунтування актуальності та перспективності досвіду: Автономність учнів при вивченні іноземної мови у загальноосвітній школі без перебільшення можна назвати  однією з найважливіших проблем сучасної школи, особливо в умовах вивчення двох іноземних мов. Її актуальність зумовлена  оновленням змісту навчання, постановкою завдань, розвитку в школярів навичок вільного спілкування французькою мовою, їх пізнавальних інтересів, формування в них активної життєвої позиції. Одна з актуальних проблем сучасної методики навчання  іноземним мовам - орієнтація всього навчального процесу на активну самостійну роботу учнів, створення умов для їх самовираження і саморозвитку. У компетентнісно - орієнтованому підході акцент ставиться не стільки на освоєння певного змісту навчального плану, скільки на здатність осмислювати і використовувати його для досягнення особистих цілей і для ефективної участі в житті суспільства.
Науково-теоретична база досвіду:  Як відомо, активність у навчанні не належить до вроджених якостей особистості. Вона формується в процесі пізнавальної діяльності й характеризується прагненням до пізнання, розумовим напруженням і проявом морально-вольових якостей учнів. 
     Цій темі присвячені роботи вчених різних країн: А.М. Утєхіної, Є.В.Ковалевської, Є.С. Полата, Н.Ф.Бориско, Є.Н. Соловьової.

Стисла анотація досвіду: Над темою підвищення автономії учнів у навчальному процесі я працюю вже давно, але чим глибше я вивчаю цю тему, тим більше переконуюсь, що вона не втрачає своєї актуальності. Адже всі ми знаємо крилатий вислів, що іноземної мови не можна навчити, її можна тільки навчитися. І наше завдання, як вчителів, полягає в тому, щоб навчити дітей вчитися.
  У сучасній методиці виділяють три рівні пізнавальної активності:          Перший рівень - відтворююча активність, яка характеризується прагненням учнів зрозуміти нове явище, доповнити і відтворити знання, опанувати способом їх застосування за зразком.
 Другий рівень – інтерпретуюча  активність - характеризується більшою стійкістю вольових зусиль, які проявляються в тому, що учень прагне до проникнення в сутність явища, до пізнання зв'язків між явищами, самостійно шукає шляхи подолання труднощів. 
 Третій рівень активності - творчий, на цьому рівні учні виявляють прагнення застосовувати знання в новій ситуації, тобто перенести знання і способи діяльності в нові умови. 
  Яскравим проявом автономності учнів при вивченні іноземної мови є домашнє читання, яке відіграє важливу роль в оволодінні учнями уміннями осмисленого читання, допомагає повторити і закріпити лексичний та   граматичний матеріал, збільшує потенційний словник учнів, але найголовніше те, що воно розвиває вміння самостійної роботи з навчальним матеріалом. Ці уроки безперечно цінні: по - перше, тому, що учень стикається з сучасною живою мовою, а не  умовно-навчальною, по - друге, є можливість висловити свою думку і дати оцінку твору, героям і ситуаціям. Що  стосується непідготовленого висловлювання, то самостійність є якістю говоріння як діяльності. За думкою  Пассова Є.І.,  воно проявляється в тому, що говоріння, як правило, протікає без запозичення думок з попередньо прочитаних чи прослуханих джерел, без опори на повні або часткові записи того, що використовується в мові; без опори на ілюстративне зображення об'єктів висловлювання; без звертання до рідної мови. Знання, отримані самостійно, шляхом подолання посильних труднощів засвоюються  міцніше, ніж отримані в готовому вигляді від вчителя, дозволяючи учню бути "першовідкривачем".
     Самостійна робота з іноземної мови значно змінилася в останні роки зі зміною доступу до численних автентичних матеріалів, що містяться у всесвітній мережі  Інтернет. Привабливість Інтернету для мовної професійної освіти зумовлена кількома причинами. По-перше, це безмежні автентичні ресурси, які за своїми можливостями та інформаційним  багатством перевершують традиційні бібліотечні ресурси. По-друге, використання Інтернет-технологій сприяє формуванню професійної компетентності майбутніх фахівців в областях застосування знань іноземних мов. По – третє, інтерактивність як властивість комп'ютера та багатство комунікативних можливостей Інтернет-технологій сприяють вдосконаленню навичок іншомовної діяльності, яка можлива лише в умовах спілкування і взаємодії. Інтернет надає такі можливості практично без часових обмежень.   По-четверте, мотиваційна стійкість учнів, що створюється за рахунок специфіки середовища Інтернет, що відрізняється гнучкістю, можливістю міжкультурного спілкування- «полілогу»,
постійною мінливістю, динамічністю і наближеністю до вирішення реально-значущих завдань також є позитивним чинником. По-п'яте, Інтернет-технології забезпечують стійке професійне зростання за рахунок створення передумов для безперервної освіти та самоосвіти .
      Дистанційне навчання стало новою формою  підвищення автономії учнів, адже воно  передбачає таку організацію навчального процесу, при якій викладач розробляє навчальну програму, що  головним чином базується на самостійному навчанні учня, тому що останній в основному  відокремлений від нього в просторі або в часі. Ідея самостійної роботи закладена в одному з центральних понять теорії і практики дистанційного навчання, зокрема, on-line навчання - понятті взаємодії (interraction). Взаємодія здійснюється самостійно. Таким чином, on-line навчання є найскладнішим і прогресивним видом самостійної роботи, що припускає допомогу, як  з боку викладача, так і інших учнів, які навчаються в даній групі. 
     Не можна не відзначити деяке протиріччя між характером досліджуваної дисципліни - «іноземна мова», орієнтованої на діяльність у мовному спілкуванні з викладачем, що розмовляє цією мовою, і природою самостійної роботи, яка позбавляє учня  такого спілкування. Для успішного вивчення іноземної мови необхідна ефективна комунікація. Як відомо, курси самостійного вивчення не завжди виявляються такими успішними, як інтенсивний курс з викладачем. У дистанційному навчанні геть відсутній фонетичний  аспект, і для цього потрібно спілкування з викладачем. Тобто, мова не йде про заміну традиційної освіти дистанційною, а лише про їх тісну співпрацю. 

Результативність впровадження досвіду:
 1. Розвиток автономії сприяє вихованню незалежної особистості, зміцнює впевненість у своїх силах, формує  особистісну активність учнів,  створює умови для їх самовираження і саморозвитку на уроках і в позаурочний час.                                                                                                                             
2.  Більшість учнів за результатами року мають високий і достатній рівень знань (97%).
3. Учні постійно беруть участь в  конкурсах та олімпіадах усіх рівнів.
4. Випускники обирають французьку мову майбутньою професією. 
Репрезентація досвіду:  Досвід було представлено на районному та обласному етапі Всеукраїнського конкурсу «Вчитель року – 2013» в номінації «Французька мова» (І місце – районний етап, ІІ місце – обласний етап конкурсу).
Категорія: Іноземні мови | Додав: Stas (28.01.2014)
Переглядів: 1433 | Коментарі: 7 | Теги: дистанційне навчання, інтерактивне навчання, пізнавальна активність учнів, компетентнісно -орієнтована осв, автономність учнів, компетентнісний підхід | Рейтинг: 3.2/92
Всього коментарів: 7
7 София Б.   [Матеріал]
Очень познавательно!

6 Шевченко А.   [Матеріал]
Хорошо раскрыта тема , очень познавательно , спасибо !

5 Юрченко А.   [Матеріал]
Заинтересовала ваша работа.

4 Яна Ч.   [Матеріал]
Очень интересно!

3 Юля M   [Матеріал]
Очень интересно !!!!

2 Мороко Л В   [Матеріал]
Спасибо учителю!

1 Наталія   [Матеріал]
Дуже вірний підхід до освіти, на мій погляд. Будь-яка освіта має своїм підґрунтям самоосвіту, прагнення до автономного самовдосконалення.

Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
IAMЦ © 2021