Міська виставка
педагогічних технологій
Запоріжжя, 2016
Каталог статей
Навігація

Номінації виставки
Українська та російська філологія [83]
Історія і правознавство [27]
Математика [32]
Фізика, астрономія [15]
Географія та економіка [29]
Інформатика [16]
Іноземні мови [62]
Хімія, біологія, екологія [38]
Фізичне виховання та основи здоров'я [20]
Музика, образотворче мистецтво [18]
Трудове навчання [9]

Форма входу


Погода у місті

Пошук

Статистика

Вітаю Вас, Гість · RSS 29.09.2023, 20:52

Головна » Статті » Специфіка навчальних предметів » Географія та економіка

Інноваційні методи навчання на уроках географії

Розвиток творчих здібностей учнів через інноваційні методи навчання на уроках географіїПетрова Ірина Юріївна, вчитель географії 
спеціаліст вищої категорії, старший вчитель

Запорізький колегіум №98 Запорізької міської ради Запорізької області

Директор: Погребняк Юлія Валеріївна

Адреса:69095, м. Запоріжжя, вул. Запорізька, 1-А
Тел.: (0612) 63-61-63 

Провідна педагогічна ідея досвіду:  Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти одним з пріоритетних завдань географічної освіти визначає формування ціннісних орієнтацій учнів на збереження природи, гармонійну взаємодію людини і природи, а також ідей сталого розвитку людського суспільства. Реалізація означених завдань вимагає застосування нових методичних підходів до навчання учнів, оскільки використання лише традиційних методів навчання, як показує шкільна практика, вже не може задовольнити навчальних потреб учнів.
Навчання дітей має відбуватися з урахуванням їхніх індивідуальних можливостей та суспільних запитів. Створення сприятливих умов навчання та виховання, коли кожен учень відчуває свою успішність, інтелектуальну спроможність, формується як творча особистість, – є запорукою виховання «активного громадянина» як складового компоненту системи, що об’єднує громадянина, природу, економіку, суспільство і державу.
Інноваційні форми навчання сприяють формуванню гармонічно розвиненої творчої особистості здатної логічно мислити, знаходити рішення в різних проблемних ситуаціях, здатної систематизувати й накопичувати знання, здатної до високого самоаналізу, саморозвитку й самокорекції.

Обґрунтування актуальності та перспективності досвіду: вітчизняна освіта на сучасному етапі розвитку зазнає суттєвих змін: змінюються пріоритети, структура й зміст освіти, вводяться нові стандарти, формуються нові системи оцінювання результатів навчання. Акцент переноситься на навчання, у процесі якого здійснюється формування і розвиток в учнів здатності критично мислити, опрацьовувати різноманітну інформацію та практично діяти, застосовуючи набуті знання і вміння для розв'язання життєвих проблем.
Новим концептуальним орієнтиром середньої освіти в країні є компетентністно зорієнтований підхід до формування змісту освіти, а також до організації навчально-виховного процесу. Сучасна освіта спрямована на підготовку людей високої освіченості, кваліфікованих спеціалістів, здатних до творчої праці, професійного розвитку, освоєння і впровадження наукоємних та інформаційних технологій.
У зв'язку зі зміною соціальних вимог відбувається переосмислення ролі вчителя у процесі модернізації системи освіти. Сьогодні вчитель виступає у якості не лише носія знань та контролюючої інстанції, але й у ролі організатора самостійної пізнавальної діяльності учнів. У центрі уваги педагога стає розвиток творчої активності учня, а не навчання як таке. Творчість є одним з ключових компонентів розвитку здібностей дитини.
Саме тому, на нашу думку, застосування сучасних інноваційних форм та методів навчання дають змогу активізувати розкриття творчих здібностей школярів. За допомогою цих методів учні розвивають проникливе спостереження за явищами, вибіркове запам’ятовування, пильну увага, емоційне натхнення, гнучкість мислення та уяви в їх складному поєднанні.
Отже, головною умовою розкриття потенціалу креативності учнівської молоді є перетворення традиційного навчально-виховного процесу, побудованого на засадах суб'єкт-об'єктних відносин педагогів та учнів, на освітній простір життєтворчості, насичений різноманітними інтерактивними заходами за всіма можливими сферами саморозвитку особистості.

Науково-теоретична база досвіду:  різні аспекти проблеми розвитку творчих здібностей школярів знайшли своє відображення в працях: психологів Л.С.Виготського, Н.В. Кузьміна, Я.О. Пономарьова, Г.С. Костюка; педагогів В.О. Сухомлинського, Ш.О. Амонашвілі, М.О. Данилова, М.М. Скаткіна; методистів-географів М.П. Ковалевської, М.О. Максимова, І.І. Барінової, А.Й. Сиротенка. Найбільш  вдалим, на нашу думку, розкрито зміст поняття «творчих здібностей» та шляхів їх розвитку у праці І. Лернера «Проблемне навчання». У вітчизняній педагогічній науці педагогічні інновації поділяються на певні типи і підтипи. У своїй роботі з обдарованими учнями під час вивчення географії ми використовуємо як традиційні форми роботи, так і інтерактивні сучасні технології. Вважаємо, що майбутнє – за системою навчання, яка вкладається в схему «учень – технологія – вчитель», за якої викладач перетворюється на педагога-методолога, технолога, а учень стає активним учасником процесу навчання.

Стисла анотація досвіду: у матеріалах досвіду роботи вчителя географії Петрової Ірини Юріївни висвітлена проблема розвитку творчих здібностей учнів через інноваційні методи навчання на уроках географії. Тема досвіду актуальна, оскільки згідно з новітніми ідеями вітчизняної педагогічної науки головною умовою розкриття потенціалу креативності учнівської молоді є перетворення традиційного навчально-виховного процесу, побудованого на засадах суб'єкт-об'єктних відносин педагогів та учнів, на освітній простір життєтворчості, насичений різноманітними інтерактивними заходами за всіма можливими сферами саморозвитку особистості.
Вчителем географії Петрової І.Ю. узагальнено теоретичний матеріал та методичні розробки з даної теми. Досвід роботи вчителя містить додатки: конспекти уроків з використанням методів інноваційного навчання, розробки нестандартних уроків, матеріали щодо контролю та систематизації знань учнів, матеріали позакласної роботи вчителя з предмету, доробки методичної діяльності вчителя. Ці матеріали супроводжуються фото та відеоматеріалами. Додається конспект відкритого уроку з географії, проведеного в рамках конкурсу «Вчитель року – 2014».
Практичний матеріал, представлений у досвіді роботи вчителя Петрової І.Ю. відповідає обраній темі, всебічно охоплює її, відповідає вимогам новітніх підходів до проблеми.
За інноваційним потенціалом досвід вчителя географії Петрової І.Ю. модифікаційний та пов'язаний з удосконаленням і раціоналізацією вже відомих ідей та методик.
Петрова І.Ю. приділяє велику увагу удосконаленню своєї педагогічної майстерності. Систематичне знайомство з провідним педагогічним досвідом, творче спілкування з колегами є джерелом її нових педагогічних ідей, які вона успішно перетворює в життя.
Матеріали досвіду можуть зацікавити вчителів географії та екології, студентів-практикантів, допоможуть у щоденній підготовці до уроків, стануть у нагоді молодим спеціалістам.
Додатки до опису досвіду:  розробки уроків; схеми: інноваційних методів навчання на уроках географії, шляхи розвитку творчих здібностей учнів.

Результативність впровадження досвіду: вчителем географії Петровою І.Ю. узагальнено теоретичний матеріал (наукові та педагогічні ідеї) та методичні розробки з даної теми,  впроваджуються у навчальному процесі постійно. Інноваційні методи навчання сприяють успішному формуванню в учнів комплексу позитивних ділових якостей, основних видів компетенцій, зокрема: здатність швидко адаптуватися в групі, яка зайнята розв'язанням загального для всіх завдання; здібність встановлювати контакти з людьми, правильно розподіляти і організовувати роботу; уміння встановлювати особисті контакти, обмінюватися інформацією і формувати необхідні точки зору; готовність прийняти на себе відповідальність за діяльність групи; уміння знаходити причини і джерела критичних ситуацій; здатність висувати і формулювати ідеї, пропозиції і проекти; уміння цінувати і продуктивно використовувати робочий час. І це дає свої результати: учні Петрової І.Ю. призери районних та обласних учнівських олімпіад з географії та екології, обласних та Всеукраїнських конкурсів «Колосок», «Геліантус», «Екологічний вектор», переможці обласного етапу Всеукраїнського конкурсу – захисту учнів – членів МАН України. 

Репрезентація досвіду: вчителем географії Петровою І.Ю. узагальнено теоретичний матеріал та методичні розробки з даної теми та впроваджуються у навчальному процесі постійно, використовуються вчителями колегіуму. Неодноразово вчитель Петрова І.Ю. проводила відкриті уроки з вищеназваної теми для курсантів ЗОІППО. Вчитель географії Петрова І.Ю. поширює власний досвід: «Розвиток картографічних компетенцій на уроках географії»


Категорія: Географія та економіка | Додав: Zhovt1 (20.01.2014)
Переглядів: 4607 | Теги: творчий потенціал, креативність, інтерактивні заходи, інноваційні методи навчання, Жовтневий, саморозвиток, творчі здібності, особистість | Рейтинг: 3.5/135
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
IAMЦ © 2023