Міська виставка
педагогічних технологій
Запоріжжя, 2016
Каталог статей
Навігація

Номінації виставки
Українська та російська філологія [83]
Історія і правознавство [27]
Математика [32]
Фізика, астрономія [15]
Географія та економіка [29]
Інформатика [16]
Іноземні мови [62]
Хімія, біологія, екологія [38]
Фізичне виховання та основи здоров'я [20]
Музика, образотворче мистецтво [18]
Трудове навчання [9]

Форма входу


Погода у місті

Пошук

Статистика

Вітаю Вас, Гість · RSS 29.09.2023, 20:33

Головна » Статті » Специфіка навчальних предметів » Географія та економіка

Формування полікультурної та інформаційної компетентності як підґрунтя для соціальної сформованості учня
Формування полікультурної та інформаційної компетентності як підґрунтя для соціальної сформованості учня

Чалова  Світлана Вікторівна,
вчитель географії,спеціаліст вищої категорії, старший учитель

Запорізька гімназія № 8 Запорізької міської ради Запорізької області
Адреса:  69104, м. Запоріжжя, вул. Малиновського 14а
Телефон: 7698026
E-mail: gymnasium8zp@rambler.ru або metodkabinet8@rambler.ru
Сайт: http://school8.zp.ua/

Директор Гвозденко Олексій АндрійовичПровідна педагогічна ідея досвіду:
 • створення сприятливої атмосфери для успішного засвоєння знань та розвитку інтелектуальних можливостей учня;
 • виховання громадянина, толерантного та доброзичливого у полікультурному середовищі;
 • забезпечення тісного зв'язку фундаментальних знань з життям та сприяння соціалізації майбутнього випускника.

Обґрунтування актуальності та перспективності досвіду: Актуальність досвіду полягає в тому, що формування даних компетентностей є важливим  аспектом Держстандарту.  Саме інноваційним у Державному стандарті є визначення необхідних для успішного навчання й соціалізації учнів ключових і предметних компетентностей: вміння вчитися, загальнокультурна, громадянська, здоров'язбережувальна, підприємницька та соціальна. Тому через формування полікультурної та інформаційної компетентності на уроках географії та в позаурочний час я намагаюсь  сформувати в учнів соціальну компетентність. 

Перспективність досвіду полягає в тому, що до основного кола питань включено формування практичних навичок добору та опрацювання інформаційного матеріалу. Так як зміни в  освітньому процесі та потреби суспільства показують,  що державі потрібен компетентний  випускник який знайде своє місце і зможе самореалізуватися, а також буде здатен до подальшого саморозвитку та самовдосконалення.
Важливим у досвіді  являється можливість до розвитку особистості учня, визначення його творчого потенціалу, активності та практичного застосування знань.

Науково-теоретична база досвіду:
Рух до самовизначення як окремої людини, так і всієї нації проходить через самопізнання. Свобода особистості, права людини, толерантність, відкритість, запобігання расизму та ксенофобії – саме такі цінності впливають на європейській вимір освіти. Українська нація – нація високої культури, толерантності, громадянської активності у питаннях збереження своєї культурної спадщини. Тому в моїй освітній діяльності важливе місце займає формування полікультурної компетентності. Проблемам полікультурної освіти присвячені праці низки зарубіжних науковців (J. Banks, C. Bennet, W. Fox, G. Gay, T. Howard та ін.) і дослідження вітчизняних вчених (І. Васютенкова, Л. Голік, О. Джуринський, А. Шайгерова). Теоретичні підвалини формування полікультурної компетентності знаходять своє відображення у дослідженнях В. Болгаріної, О. Гуренко, Г. Дмитрієва, І. Лощенової та ін.
Спираючись на стрімкий розвиток технологічного прогресу та етап інформатизації. У сучасній школі учня важливо навчити  правильного добору інформації, вмінню фільтрувати її потік, знаходити важливе, цікаве і потрібне. Проблему формування інформаційної культури та інформаційної компетентності  висвітлили у своїх працях Н. В. Апатова, Н. В. Баловсяк, А. Ф. Верлань, Ю. О. Дорошенко, М. І. Жалдак, Н. І. Колкова, Ю. І. Машбиць, Н. В. Морзе, В. Д. Руденко, І. Л. Скіпор та ін. Для мене як і для учнів є все , що нове, тому наступним вибором для мене стало формування  в учнів інформаційної компетентності. Освоєння новітніх підходів у отриманні і засвоєнні інформації розкриває великий простір для творчої діяльності та самовдосконалення.

Стисла анотація досвіду: Робота над методичною темою показала, що формування полікультурної та інформаційної компетентності можуть проходити під час навчального процесу доповнюючи одна одну. Таким чином  розробки уроків ( Додаток 1) та позакласних заходів(Додаток 2) з формуванням даних компетентностей дають можливість учням оволодіти інформаційними технологіями, навчитись критично мислити і застосовувати  свої знання на практиці.  Для цього я сама та учні створюємо презентації  або відео до уроків( Додаток 3), та активно їх використовуємо в процесі своєї діяльності.
Шляхи формування і розвитку полікультурного сприйняття  вбачаю в залучені учнів до активної діяльності на уроці, використанні інтерактивних форм навчання. При плануванні і проведенні уроків прагну свідомо вибирати завдання і методи, які найкраще підходять до реалізації цієї ідеї.
На уроках використовую такі популярні методи і техніки процесу навчання:
 • дискусія (дозволяє не тільки активізувати роботу учнів, навчає аргументовано висловлювати свою точку зору)
 • на уроках під час вивчення країн світу використовую досягнення культури країн (демонструю фото та відео, архітектурних пам’яток, звичаїв) ;
 • використовую випереджувальні завдання, стимулюю учнів до опрацювання питань полікультурного характеру в періодиці;
 • пошук культурних зв’язків допомагає усвідомити чинники об’єднання людей в сучасному світі, причини того, як родинні, культурні, економічні, політичні і соціальні зв’язки впливають на наше сьогодення і майбутнє;
 • навчання в малих групах або парах формує вміння учнів обмінюватись думками, реагувати на пропозиції і зауваження співрозмовників, виявляє лідерські якості учнів;
 • на уроках знайомимось з культурою народів,  звертаємо увагу на народи які довгий час винищувались, говоримо про рівність рас планети.
Формування  інформаційної компетентності на уроках реалізую через завдання, що спонукають учнів до збору інформації та її обробку. Результатом цієї діяльності є доповіді, виступи, презентації, випуски бюлетенів і публікацій. Готуючись  учні розвивають вміння використовувати:
 • інформаційно-комунікаційні технології,пошук та добір інформації в підручнику, аналіз карт в атласі, робота з довідником, створення по даним порівняльної характеристики, визначення головної думки;
 • використовую завдання, пов’язані з аналізом таблиць, схем, діаграм, графіків, консультую учнів щодо підготовки, проведення та обробки матеріалів, навички складання ПСС та навички рецензії на роботу ;
 • залучаю школярів до участі в конференціях та до краєзнавчої роботи (збір фотоматеріалу, інформаційних даних), які потрібні на конкурсі «Краса і біль України» та « Екскурсія для друга» ;
 • приймаємо участь у ІАК « Колосок» та « Геліантус»;
 • стимулюю роботу з різними джерелами інформації ( підручник, довідники, карти,  наукові журнали, електронні карти, електронні навчальні посібники).
Для зацікавлення на уроках та позаурочній діяльності використовую ІКТ. Так активно користуємося з учнями електронними посібниками, електронним атласом.  Під час роботи в творчій групі району , розробила та провела відкритий урок з використанням ІКТ « Чорна металургія України»    (Додаток 1). Такі активні методи навчання стимулюють пізнавальну активність на уроці та сприяють утворенню позитивних емоцій.
Уроки з використанням зазначених технологій стають цікавими, змістовними, різноманітними. Формування полікультурної та інформаційної  компетентності учнів знаходиться на  практичному етапі  і в позаурочній діяльності( Додаток 4).Так в 2000 році мною був створений шкільний євро клуб з назвою: « Клуб сучасної інтелектуальної молоді» .

Результативність впровадження досвіду:
Як результат роботи над методичною темою є збільшення кількості переможців в предметних олімпіадах районного( 2012-2013 – 6 призових, 2013-2014 – 7 призових) та обласного рівня ( 2012-2013 – 1 призер), а також збільшилась активність учнів у інтерактивних конкурсах « Колосок» та  « Геліантус».( Додаток 5).  Підвищилися рівні навчальних досягнень учнів. Збільшилась активність учнів у позакласній роботі. З метою впровадження власного досвіду  виступала на педагогічних радах в гімназії ( Додаток 6), проводила районні семінари та майстер класи, розміщувала опис досвіду на методичних порталах в Інтернеті ( Додаток 7).  За освітню, виховну та методичну роботу маю сертифікати та грамоти від департаменту освіти та Обладміністрації  (Додаток 8). Про активність учнів свідчать фотоматеріали різних заходів  ( Додаток 9). Свою діяльність висвітлюю на власному блозі «Новий світ», там же розміщую багато матеріалів, що стосуються моєї роботи. Вважаю, що вчитися ніколи не пізно. Тому із задоволенням освоюю нові методи роботи, проходжу різні курси та відвідую семінари.


Репрезентація досвіду:

 1. Учасник районної творчої групи вчителів географії  Комунарського району  «Використання ІКТ у викладанні географії» - з 2011 року.
 2. Провела районний семінар під час підсумкового засідання вчителів географії 18.05.2010 року по темі «Розвиток особистості учня через формування полікультурної та інформаційної компетентності за допомогою географічних наук» - на базі гімназії № 8.
 3. Представила свій досвід та стала призером  на V районний педагогічній виставці « Науково-методичне забезпечення оцінки результативності освітньої діяльності навчального закладу» - 2010 рік.
 4. Підготувала учасників Першої конференції по шкільному  самоврядуванню під керівництвом ІАМЦ  23.03.2013.
 5. В 2012  - 2013 навчальному році на блозі РМЦ « Сьомий континент» розміщено серію уроків з дидактичним забезпеченням по темі «Південна Америка» - 7 клас.
 6. Розробки уроків, дидактичних матеріалів, позакласних заходів, звіти про проведені заходи, опис роботи над методичною темою виставлені на особистому блозі вчителя « Новий світ» http://wwwksim.blogspot.com
 7. Розробки уроків, позакласних заходів, презентацій, відео, опис роботи над методичною темою виставлені на сайті « Методичний портал» - http://metodportal.com/node  (http://metodportal.com/user/30372
 8. В 2013 році підготувала разом з колегами майстер – клас  по використанню ІКТ під час вивчення географії ( січень 107 гімназія)
 9. Є активним учасником сайту ЗапоВики .  Розмістила там свій матеріал, пройшла курси Веб -2.0, прийняла участь у конкурсі блогів вчителів географії ( 4 місце). https://docs.google.com/file/d/0B9nFqA4q2OWBLTJqTGd5d2Fselk/edit
 10. Щорічно з 2000 року разом з учнями приймаємо активну участь в святкуванні Днів Європи з 2006, проводжу конференції « Модель ООН», «Європарламент», « Модель НАТО».
Категорія: Географія та економіка | Додав: kommun2 (21.01.2014)
Переглядів: 1566 | Теги: формування полікультурної та інформ, Комунарський, чорна металургія України., громадянська освіта, шлях до здоров’я | Рейтинг: 3.4/81
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
IAMЦ © 2023