Міська виставка
педагогічних технологій
Запоріжжя, 2016
Каталог статей
Навігація

Номінації виставки
Українська та російська філологія [83]
Історія і правознавство [27]
Математика [32]
Фізика, астрономія [15]
Географія та економіка [29]
Інформатика [16]
Іноземні мови [62]
Хімія, біологія, екологія [38]
Фізичне виховання та основи здоров'я [20]
Музика, образотворче мистецтво [18]
Трудове навчання [9]

Форма входу


Погода у місті

Пошук

Статистика

Вітаю Вас, Гість · RSS 03.06.2023, 19:51

Головна » Статті » Специфіка навчальних предметів » Фізика, астрономія

Підвищення якості фізичної освіти учнів багатопрофільного ліцею засобами ІКТ

Роль учнівського самоврядування в умовах позитивного виховного простору 
Педенко Олена Анатоліївна, вчитель фізики,  спеціаліст першої категорії.


Запорізький багатопрофільний ліцей № 99
Запорізької міської ради Запорізької області, 
директор ЗБЛ № 99 Солдатєнко Ольга Василівна, 
вул. Гудименка 13-а, міста Запоріжжя, 69114, тел./факс (061)224-93-09, 
адреса сайту: http://litsey-99.at.ua
Провідна педагогічна ідея досвіду
Основною місією Ліцею-99 є формування позитивного освітнього простору, що забезпечує розкриття резервів творчого потенціалу і виховання високодуховної особистості з громадянською позицією, готовою до компетентного вибору життєвого шляху і продовження освіти.
Інформатизація істотно вплинула на процес отримання знань. Нові технології навчання на основі інформаційних і комунікаційних дозволяють інтенсифікувати освітній процес, збільшити швидкість сприйняття, розуміння й глибину засвоєння величезних масивів знань.
Обґрунтування актуальності та перспективності досвіду
Технологія досвіду сприяє підвищенню якості педагогічного процесу, рівня навчальних досягнень, забезпечує комфортність, емоційну й соціальну адаптованість учнів, формує особистісні якості школярів в контексті компетентнісної парадигми; сприяє створенню умов для формування життєвої  компетентності учнів, розкриття й збагачення їх суб’єктного досвіду,  максимально успішного навчального середовища для кожного  учня; реалізації комплексного підходу до впровадження компетентісно орієнтованого, моніторингового, індивідуального підходів до навчання.
Однією з цілей сучасного освітнього простору є його інформатизація. Головною метою впровадження інформаційних технологій у навчальний процес є підвищення його якості та ефективності .

Науково - теоретична база досвіду
Теоретичною основою досвіду є ряд нормативних документів: "Національна доктрина розвитку освіти України у XXI столітті", Державний стандарт базової і повної середньої освіти, Державно-цільова програма розвитку природничо-математичної освіти, Державно-цільова програма «Сто відсотків», Концепція переорієнтації освітньої системи ліцею №99 на компетентністно спрямований підхід до освіти; теорії діяльнісного та особистісно спрямованого підходів до навчання, 

Методологічна основа досвіду:
- компетентнісний підхід до змісту освіти, розглянутий А.В. Хуторським, О.Е. Лебедєвим, А.В. Баранніковим;
- концепції інформатизації освіти (Бешенков С.А, Брановський Ю.С., Борисова С.А., Машбиць, Матрос Х.К., Яковлєв Ю.Б, А.В. Горячев, А.Л.Семенов, О.А. Ахаян, Я.А. Ваграменко, В.А. Ізвозчиков);
- дидактика застосування комп'ютерних технологій в освіті (А.А.Андреєв,А.А.Ахаян,І.Г.Захарова);
- теорія розвитку особистості в діяльності (Б.Г. Ананьєв, А.Г. Асмолов); 
- теорія творчого саморозвитку особистості (В.І. Андреєв, В.А. Караковський).

Стисла анотація досвіду
Значущість ІКТ для реалізації змісту загальної фізичної освіти. 
Навчання фізики – саме та область, де комп'ютеризація може принципово змінити і методи роботи, і, що найголовніше, її результати. Це дає змогу впроваджувати в навчальний процес такі пріоритетні технології , як: індивідуальний стиль навчальної діяльності (ІСНД, диференційне, особистісно орієнтоване навчання.
Інформаційно-комунікаційні технології забезпечують швидкий темп уроку, наочність подачі матеріалу, можливість повернення до повторення раніше вивченого. Уроки з використанням ІКТ мають корінну відмінність від класичної системи навчання. Це відбувається завдяки застосуванню сучасних електронних підручників, віртуальних хімічних лабораторій, Інтернету, нових засобів навчання. Завдання вчителя - підібрати ці засоби відповідно до змісту навчального матеріалу, вікових та психологічних особливостей школярів, а також з умінь учнів використовувати комп'ютер.
Форми використання ІКТ на уроках фізики
Мультимедійні сценарії уроків. 
Використання на уроках мультимедіа реалізує такі принципи: наочності,  природовідповідності,  ґрунтовності, науковості, доступності, системності, послідовності, здоров'язбереження.
 Комп'ютерні демонстрації. 
 Комп'ютерна лабораторія. Фізика - наука експериментальна. Вивчення фізики важко уявити без лабораторних робіт. «Бібліотека електронних наочностей» разом з «Віртуальною фізичною лабораторією» дозволяють комплексно підходити до викладання навчального матеріалу з фізики, використовуючи конструктор уроків. На уроках астрономії використовую віртуальну модель зоряного неба «Stellarium». Демонстрація відеороликів про вчених стимулює до вивчення предметів, через знайомство з життям вченого.
 Перевірка знань. Для контролю знань на уроці  використовуються спеціально складені мультимедійні презентації, комп'ютерні тести і комп'ютерні тренажери. Тренажери і частину тестів використовуються з електронних додатків до уроку (віртуальна школа Кирила і Мефодія з фізики для 7-11 класів та ін.). Тести, створені з основних тем курсу фізики 7-11 класу, використовуються в соціальній освітній мережі «ЩОДЕННИК.ua» .
Застосування інтерактивної дошки. 
Важливим напрямком організації позаурочної діяльності є проектна діяльність учнів, тобто виконання довгострокових творчих завдань, що вимагають від учнів самостійного і глибокого опрацювання матеріалу. Використання інформаційних технологій створює сприятливі умови для організації такої діяльності. Учнями створено багато  презентацій з астрономії, які вони розміщують в соціальній освітній мережі «ЩОДЕННИК.ua». 
          Свої проекти учні активно презентують на конкурсах, конференціях різного рівня, причому спостерігається позитивна динаміка кількості та  якості робіт.
Здоров ’ язберігаючі технології на уроках фізики при використанні ІКТ
Здоров ’ язберігаючі технології припускають таке навчання, під час якого діти не втомлюються, а продуктивність їхньої праці зростає. У соціальній освітній мережі «ЩОДЕННИК.ua» створено творчу групу «Ортобіотика», де автор є одним з керівників. Головною метою роботи ТГ є виявлення та створення умов для розвитку здорової розвиненої особистості, здатної до творчості і самовдосконалення.
Для досягнення цієї мети  на уроці фізики активно впроваджує:
ігрові технології,різноманітність видів і форм уроків, гнучкість структури уроку, зміну інтонації і гучності мови, емоційні «розрядки» на уроці, щоурочні розминки на початку уроку 10-15 сек., фізкультхвилинки на 15-20 хвилинах уроку на знятті, використання проблемних творчих завдань, рефлексію.
Результативність впровадження досвіду:
- зростання зацікавленості учнів до предметів природничого циклу
- підвищення активності учнів;
- "слабкі" учні відчувають впевненість у своїх силах, а "сильні" учні відчувають необхідність і користь у допомозі товаришу;
- більш легке і міцне засвоєння програмного матеріалу;
- доброзичливе ставлення один до одного;
- вміння працювати з різними джерелами інформації;
- високі результати в роботі з обдарованими дітьми
- підвищення кваліфікації вчителів;
- можливість інтерактивності та оперативного зворотного зв'язку. 
Репрезентація досвіду: 
1.Обмін досвідом на методичному об`єднанні.
2.Презентація на районному семінарі вчителів фізики та астрономії.
3.Відкриті уроки для вчителів та керівників навчальних закладів ліцею, 
району, міста, області.
4.Майстер - клас на базі навчального кабінету ліцею.
5.Друкована робота досвіду вчителя на Запорізькому порталі Заповікі (сертифікат №33/2013)
6.Участь у міському семінару «Використання інноваційних технологій на уроках фізики як засіб творчого розвитку педагогів та учнів» (17. 04. 2013)
7. Участь у Всеукраїнській  науково-практичній конференції «Розвиток сучасної природничо-математичної освіти: реалії, проблеми якості, інновації» (21-28.10.2013).
8.Досвід роботи представлено  на конкурсі «Учитель року 2013», номінація «Фізика». І місце в районному етапі конкурсу «Учитель року», ІІ місце у фіналі обласного етапу.
Категорія: Фізика, астрономія | Додав: Stas (28.01.2014)
Переглядів: 1331 | Коментарі: 8 | Теги: творче завдання, застосування інтерактивної дошки, перевірка знань, комп'ютерна лабораторія, мультимедійні сценарії уроків, комп'ютерні демонстраці | Рейтинг: 3.2/96
Всього коментарів: 8
8 tamara  
Работа актуальна. Буду использовать в своей практике.

7 Шевченко А.  
Эта методика по-праву считается эффективной , доказательства этому в полном обьеме представлены в вашей работе .

6 Іван.(24.02.14)  
Ця робота дійсно актуальна для нашого сьогодення.

5 Юрченко А.  
Действительно интересно и познавательно

4 Яна Ч.  
По моему мнению Ваша работа очень интересна и актуальна! Спасибо

3 Тамара  
Робота сучасна, актуальна потрібна.

2 Ирина  
Тема актуальна, так как трудно представить уроки физики без использования ИКТ в современной школе

1 Elena  
ИКТ действительно актуально и на уроках физики, и на уроках астрономии! Тема работы актуальна!

Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
IAMЦ © 2023