Міська виставка
педагогічних технологій
Запоріжжя, 2016
Каталог статей
Навігація

Номінації виставки
Українська та російська філологія [83]
Історія і правознавство [27]
Математика [32]
Фізика, астрономія [15]
Географія та економіка [29]
Інформатика [16]
Іноземні мови [62]
Хімія, біологія, екологія [38]
Фізичне виховання та основи здоров'я [20]
Музика, образотворче мистецтво [18]
Трудове навчання [9]

Форма входу


Погода у місті

Пошук

Статистика

Вітаю Вас, Гість · RSS 18.04.2021, 00:08

Головна » Статті » Специфіка навчальних предметів » Фізичне виховання та основи здоров'я

Інтерактивні методи навчання на уроках основ здоров´я як умова розвитку життєвих (психосоціальних) навичок учнів
Інтерактивні методи навчання на уроках основ здоров´я  як умова розвитку життєвих (психосоціальних) навичок учнів

Бірюкова Ірина Валентинівна,
вчитель основ здоров´я, вища кваліфікаційна категорія, звання «Старший вчитель»

Запорізька спеціалізована школа з поглибленим вивченням іноземних мов № 7
Адреса:  м. Запоріжжя, вул. Північнокільцева, 21
Телефон: 769-80-37
E-mail: mail@school7.zp.ua
Сайт: school7.zp.ua

Директор Білоус Костянтин Андрійович

Провідна педагогічна ідея досвіду: Основи здоров’я — інтегрований предмет, що за змістом об’єднує питання здоров’я та безпеки життєдіяльності. Конкретним результатом навчання є розвиток життєвих (психосоціальних) навичок учнів, зокрема таких, як уміння прийняття рішень, вирішення проблем, творчого та критичного мислення, спілкування, самооцінки та почуття гідності.
А, як відомо, навички набуваються в діяльності, через прийняття рішень та відпрацювання моделей поведінки. Тому, використовуючи  інтерактивні методи навчання, у вчителя є можливість створити сучасний пізнавально-розвиваючий простір навчального предмету, який базується на активній участі самих учнів у процесі набуття знань та життєвих навичок як на уроці, так і в позакласній діяльності. Інтерактивний педагогічний арсенал дає можливість вчителю створити комфортні умови навчальної взаємодії, за яких кожен учень відчуває свою успішність, інтелектуальну спроможність, творчу наснагу.

Обґрунтування актуальності та перспективності досвіду:
Сьогодення вимагає кардинальної зміни самого процесу навчання, його форм і методів. Актуальності набуває не засвоєння окремих умінь і навичок, а розвиток індивідуальних особливостей; не педагогічні вимоги, а педагогічна підтримка, співробітництво і діалог учителя з учнем; не об’єм знань, а цілісний розвиток, саморозвиток особистості учня, його включення у значиму діяльність та орієнтація на успіх.

Інтерактивне навчання має багато спільного з ідеями гуманно-особистісною парадигмою Ш.О.Амонашвілі, де і учень і вчитель рівноправні, рівнозначні суб’єкти навчання. При інтерактивному навчанні не може бути домінування одного учасника навчального процесу над іншими, однієї думки над іншою, а учні вчаться бути демократичними, критично мислити, приймати продумані рішення, спілкуватися з іншими людьми.

Науково-теоретична база досвіду: Теоретичною основою запровадження інтерактивних методів навчання є системний, особистісно-зорієнтований та діяльнісний підходи до побудови дидактичних процесів; теорія оптимізації педагогічного процесу (Ю.К.Бабанський, М.М.Поташник). Теоретичні та практичні розробки в цій галузі належать В.Гузєєву, А.Гіну, О.Пометун, Л.Пироженко, А.Фасолі. Вперше Я. Голант виділив активну та пасивну моделі навчання залежно від участі учнів у навчальній діяльності. Подальшу розробку елементів інтерактивного навчання ми можемо знайти в працях В.Сухомлинського, творчості вчителів – новаторів 70-80-х рр.: Ш.Амонашвілі, В.Шаталова, Є.Ільїна, С.Лисенкової та інших, теорії розвивального навчання. Наприкінці XX століття інтерактивні технології набули поширення в теорії та практиці американської школи, де їх використовували при викладанні різноманітних предметів.

Стисла анотація досвіду: Сенс роботи вчителя не в тому, щоб домінувати, а в тому, щоб спрямовувати і регулювати спільну пізнавально-навчальну діяльність з учнями. В процесі проведення уроків з основ здоров´я я активно використовую інтерактивні методи навчання, такі як:
  • робота в групах;
  • мозкова атака;
  • рольова гра;
  • дебати, дискусії;
  • аудіовізуальна діяльність (музикотерапія, кольоротерапія та інш.);
  • спільне виготовлення плакатів;
  • розгляд та аналіз конкретних життєвих ситуацій;
  • виконання проектів.
Одним із найпріоритетніших в моєї роботі є інноваційний метод проектів. Учителі, які постійно перебувають у творчому пошуку, обов’язково приходять до проектної методики. Основою його є розвиток критичного мислення, пізнавальних навичок учнів, умінь конструювати свої знання, орієнтуватися в інформаційному просторі.
Працюючи над проектом в учнів народжуються різні ідеї пошукової роботи. Адже головною задачею вчителя є не дати учневі певний багаж знань, а навчити вишукувати потрібну інформацію з будь-яких джерел. За цих умов змінюється і психологічна атмосфера дитини, відбувається переорієнтація репродуктивної навчальної діяльності на різноманітні види самостійної діяльності – дослідницьку, пошукову, творчу. За роки праці на педагогічній ниві створено  банк учнівських комп’ютерних презентацій (проектів) за темами «Молодь обирає життя», «Профілактика насилля в школі та дома», «Здоровий спосіб життя», «Профілактика шкідливих звичок», які активно використовують класні керівники на класних годинах, батьківських зборах. Учнівські плакати, буклети, колажі є наочною частиною проведення загальношкільних акцій, тижнів та місячників з пропаганди здорового способу життя.
Використання таких методів забезпечує творчу співпрацю між учнями та вчителем.

Результативність впровадження досвіду: Інтерактивні методи навчання на уроках основ здоров´я сприятимуть розвитку життєвих (психосоціальних) навичок учнів, кращому відпрацюванню та дотриманню певних моделей поведінки, які допоможуть зберегти та покращити власне здоров’я. За допомогою всіх форм навчальної та позакласної роботи формується фундамент основ збереження життя та зміцнення здоров’я, учні навчаються життєвим вмінням і навичкам.
 Під час інтерактивного навчання учень стає не об’єктом, а суб’єктом навчання, він відчуває себе активним учасником подій і власної освіти та розвитку (це особливо важливо для старшокласників). Це забезпечує внутрішню мотивацію навчання, що сприяє його ефективності. Завдяки ефекту новизни та оригінальності інтерактивних методів зростає цікавість учнів до процесу навчання, діти навчаються ефективній роботі в колективі.

Репрезентація досвіду:
2009 -2010 навчальний рік - Доповідь на ШМО вчителів фізичної культури, основ здоров′я, ОТМ та музичного мистецтва, трудового навчання.
2010-2011 навчальний рік - Учні 10-11-х класів прийняли участь в районному конкурсі з пропаганди та розповсюдження здорового способу життя «Обери життя - 2011» з презентацією проекту «Скажи насиллю – НІ!».
2011-2012 навчальний рік - Міський практико-орієнтовний семінар «Реалізація принципів особистісно орієнтованого навчання при формуванні життєвих компетентностей учнів через інтеграцію та диференціацію навчання на уроках основ здоров´я». Презентація досвіду роботи.
2013-2014 навчальний рік - Учать у міському конкурсі соціальної реклами (1 місце).
Категорія: Фізичне виховання та основи здоров'я | Додав: kommun2 (21.01.2014)
Переглядів: 11676 | Теги: рольова гра, життєві навички, особистісно зорієнтоване навчання., робота в групах, метод проектів, інтерактивні технології, Комунарський | Рейтинг: 2.2/55
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
IAMЦ © 2021