Міська виставка
педагогічних технологій
Запоріжжя, 2016
Каталог статей
Навігація

Номінації виставки
Українська та російська філологія [83]
Історія і правознавство [27]
Математика [32]
Фізика, астрономія [15]
Географія та економіка [29]
Інформатика [16]
Іноземні мови [62]
Хімія, біологія, екологія [38]
Фізичне виховання та основи здоров'я [20]
Музика, образотворче мистецтво [18]
Трудове навчання [9]

Форма входу


Погода у місті

Пошук

Статистика

Вітаю Вас, Гість · RSS 03.06.2023, 06:18

Головна » Статті » Специфіка навчальних предметів » Фізичне виховання та основи здоров'я

Інтерактивні методи навчання як ефективний чинник формування особистої фізичної культури учнів

Інтерактивні методи навчання як ефективний чинник формування особистої фізичної культури учнів
Гаврилова Лідія Михайлівна,
вчитель фізичної культури,
спеціаліст вищої категорії,
учитель-методист.

Запорізький загальноосвітній багатопрофільний навчально-виховний комплекс № 106; 
директор - Іванішина О.А.; 
вул.. Рубана 9, м. Запоріжжя, 69124; 
тел.: (061) 236 69 30; 

Провідна педагогічна ідея досвіду: полягає у формуванні в учнів навичок фізичного самовдосконалення на засадах створення умов щодо лідирування під час вправлення в складі різних груп, яка сприяє формуванню їх особистої фізичної культури, забезпечуючи орієнтацію на творче зростання та життєвий успіх. 

Обґрунтування актуальності  та перспективності педагогічного досвіду визначається суперечностями: між реальним станом особистої фізичної культури школярів і об’єктивними вимогами суспільства; між потребою школяра у високому та достатньому рівнях фізичної досконалості і стилем педагогічної діяльності вчителів фізичної культури. 
В основі даного педагогічного досвіду лежить наступна гіпотеза. Традиційна предметна система освіти нездатна навчити вмінню жити, і тому її природно витісняє система особистісного інтегрального підходу до учня, його потреб у нинішньому та перспектив у майбутньому здобути знання, знайти своє місце у навколишньому світі, проявити свої творчі здібності, мати життєву перспективу, вміти стати корисним суспільству. Цієї мети може досягти тільки дитина, яка фізично розвинена, фізіологічно гомеостатична, соціально адаптована, психологічно врівноважена, гармонізована у зв’язках з природою і має чіткі свідомі позитивні мотивації, усвідомлює свої родинні й народні цінності, має духовну основу.  Аналіз досвіду та результати дослідження підтвердили, що інтерактивні методи ефективно сприяють формуванню особистої фізичної культури випускника основної та старшої школи, націленої на досягнення життєвого успіху.  
Науково-теоретичною базою досвіду є ряд нормативних документів: - основні положення Законів України «Про освіту», «Про фізичну культуру і спорт», «Національна доктрина розвитку освіти в Україні у ХХІ столітті», «Національна доктрина розвитку фізичної культури і спорту в Україні». В матеріалах досвіду використовувалася методична література, а саме:
1.Ш и я н Б.М. Теорія і методика фізичного виховання школярів. Частина 1. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2001. – 269 с.
2.А к с ь о н о в а О.П. Інтерактивні форми діяльності учнів на уроках фізичної культури // Фізичне виховання в школі. ­ 2007. ­ № 5-6. С. 35-38.
3.П о м е т у н О.І. Що таке «інтеракція». І навіщо вона потрібна у навчанні // Завуч. – 2005. ­ № 36. – С.6-10.
4.П о м е т у н О.І. та ін. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: Наук.-метод. посібн. / О.І.Пометун, Л.В.Пироженко / За ред.. О.І. Пометун. ­ К.: А.С.К., 2003. ­ 192 с.
5.М е р і л л  Г е р м і н «Навчання активних методів. Посібник для вчителя»
6.Г і л ь о в а  І. Впровадження інноваційних технологій та їх елементів на уроках фізичної культури // Фізичне виховання в школі. – 2007. ­ №2. – С.22-25.
7.Аксьонова О.П. Технологія «ЛІДЕР». Основи конструювання уроку «Фізична культура»: [Навчально-методичний посібник для творчо працюючих фахівців з фізичного виховання дітей і підлітків].- Запоріжжя, 2011. – 104 с.
8.Урок фізичної культури – урок культури здоров’я: Збірник науково-методичних рекомендацій з питань організації урочної роботи в системі фізичного виховання дітей і підлітків у навчальних закладах / Відп. За випуск Аксьонова О.П., О.І.Миронюк/

Стисла анотація досвіду: 
Мета досвіду: 
-обґрунтування та експериментальне виявлення ефективності використання інтерактивних методів навчання учнів у процесі урочної діяльності з фізичного виховання щодо забезпечення формування їхньої особистої фізичної культури.
-здійснення дослідно-експериментальної перевірки ефективності запропонованих методів інтерактивного навчання учнів на уроках фізичної культури.
Вид досвіду за характером новизни – комбінований. Інтерактивні методи навчання розглядаються з позиції формування особистої фізичної культури учнів основної та старшої школи. Доцільне використання відомих педагогічних технологій, форм і методів викладання фізичної культури дозволило автору вибудувати ефективну педагогічну систему, спрямовану на формування компетентного ставлення до власного здоров’я.
Технологія досвіду сприяє вирішенню проблем:
- створенню умов для формування життєвої компетентності учнів;
-створенню комфортних умов для розкриття і збагачення суб’єктивного досвіду учнів, максимально успішного навчального середовища для кожного учня;
-реалізації комплексного підходу до впровадження компетентісно орієнтованого, моніторингового, індивідуального підходів до навчання.
Практична значущість досвіду визначається тим, щ розроблена педагогічна система вчителя містить: методичні рекомендації для вчителів, школярів та їх батьків; алгоритм для ефективної організації процесу формування особистої фізичної культури учнів засобами використання інтерактивних методів;
розробки уроків щодо формування ключових компетентностей школярів та їх входження в контекст фізичної культури; розробка науково-методичного забезпечення процесу формування особистої фізичної культури учнів. 
Сутність досвіду:  апробована система фізичного виховання та викладання фізичної культури щодо створення моделі підготовки компетентного випускника, націленого на досягнення життєвого успіху з компетентним ставленням до власного здоров’я випускника основної та старшої школи «Особистість здорова». Досвід роботи рекомендовано фахівцям для впровадження у процес з фізичного виховання основної та старшої школи.
 
Результативність впровадження досвіду: 
1.Розроблено дидактичний матеріал, спрямований на формування в учнів навичок самостійної діяльності щодо підвищення рівня фізичної підготовленості, показників здоров’я, обсягу індивідуального рухового арсеналу.
2.Створено  систему уроків (фрагментів), які орієнтують діяльність вчителя на активізацію пізнавальних інтересів учнів у контексті формування їхньої особистої фізичної культури.
3.Систематизовано дидактичні матеріали з метою активного залучення учнів різного рівня фізичної підготовленості, стану здоров’я до найцікавіших засобів вправляння (тих, на які спрямований їх інтерес).
4.Створено систему тестових завдань з  альтернативною формою оцінювання, в основі якої покладено покращення власних результатів кожним учнем.

Репрезентація досвіду: Педагогічний досвід роботи Гаврилової Л.М. репрезентувався на різних рівнях, а саме:
 районний: 
-03.03.2010 р. семінар-практикум з теми «Інтерактивні форми діяльності учнів на уроках фізичної культури» (для фахівців фізичного виховання ЗНЗ Хортицького району);
-10.03.2011р.  відкритий семінар-практикум за темою: «Нетрадиційні форми проведення навчальних занять  – умови формування мотивації в учнів до фізкультурної активності» (для фахівців фізичного виховання ДНЗ та ЗНЗ Хортицького району);
-14-16.11.2011 р. Участь в районному етапі Всеукраїнського конкурсу «Вчитель року - 2012» - І місце;
міський, обласний:
-11-12.10.2011р. Практика впровадження елементів технології «Лідер» в навчальний процес з фізичної культури: творчий звіт учителів Галічевої І.П., Гаврилової Л.М., Круглової С.О., Кравченко Е.П., Каліновської І.П., Руденко І.Є. (для фахівців фізичного виховання ЗНЗ міста, області)
-21.05.2010 р.– інноваційний урок баскетболу для учнів 9 класу. Тема уроку: «Інтерактивні форми діяльності учнів на уроці фізичної культури – соціально-педагогічна структура процесу формування фізичної культури особистості» (для фахівців фізичного виховання ЗНЗ міста, області)
-05.04.2011р.- відкритий урок для курсантів ЗОАППО за темою: «БЖД на уроках спортивних ігор» (керівник Гаврилова Л.М. – ЗЗБНВК №106)
-14-16.12.2011 р. Участь в обласному етапі Всеукраїнського конкурсу «Вчитель року - 2012» - ІІІ місце;
-інтернет-виданнях, інші))
Категорія: Фізичне виховання та основи здоров'я | Додав: Stas (30.01.2014)
Переглядів: 3446 | Коментарі: 1 | Теги: інтерактивна педагогіка, особиста фізична культу, особистісно-орієнтовна педагогіка, Інтерактивні методи навчання, інтерактивні технології, інтеракція | Рейтинг: 2.7/90
Всього коментарів: 1
1 Елена Аксёнова  
Цінність означеного досвіду роботи Лідії Михайлівні постає в тому, що заснований на принципах особистісно-діяльнісного підходу та створює ефективні умови для самостійного визначення кожним учнем особистого значення різних форм фізкультурної активності. Унікальний досвід! Дякую Вам!

Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
IAMЦ © 2023