Міська виставка
педагогічних технологій
Запоріжжя, 2016
Каталог статей
Навігація

Номінації виставки
Українська та російська філологія [83]
Історія і правознавство [27]
Математика [32]
Фізика, астрономія [15]
Географія та економіка [29]
Інформатика [16]
Іноземні мови [62]
Хімія, біологія, екологія [38]
Фізичне виховання та основи здоров'я [20]
Музика, образотворче мистецтво [18]
Трудове навчання [9]

Форма входу


Погода у місті

Пошук

Статистика

Вітаю Вас, Гість · RSS 06.06.2023, 23:49

Головна » Статті » Специфіка навчальних предметів » Фізичне виховання та основи здоров'я

Формування підходів щодо оцінювання навчальних досягнень учнів з предмету «Фізична культура»
Формування підходів щодо  оцінювання навчальних досягнень учнів  з предмету «Фізична культура» з урахуванням індивідуальних особливостей фізичного розвитку та стану здоров’я дітей

Дрозд Оксана Анатоліївна, 
вчитель фізичної культури, спеціаліст вищої категорії, 
звання «учитель-методист»


 Запорізький ліцей № 34
 Запорізької міської ради  Запорізької області
Директор:   Дацінько Євдокія Григорівна
Адреса: м. Запоріжжя, вул. Мікояна, 8
Телефон: (0612) 67-04-16

Провідна педагогічна ідея досвіду. Однією із головних задач школи є збереження здоров’я учнів, створення безпечних умов для навчання. Мета розробки – нормативне забезпечення диференційованого підходу до оцінювання учнівських досягнень з предмету «Фізична культура». Згідно з різними підходами, надається  можливість оцінити кожного учня з предмету «Фізична культура» незалежно від групи обмежень. Оцінювання розроблено на основі нормативної бази навчальної програми.

Обґрунтування актуальності та перспективності досвіду: нові підходи до організації уроку фізичної культури  створюють сприятливі умови для формування особистості, для розвитку не тільки учнів, а й вчителя.  Відповідно до вимог навчальної програми виникла необхідність розробки підходів щодо оцінювання досягнень учнів. Головними критеріями виставлення оцінки за виконання рухової дії є комплексне оцінювання знань, техніки виконання та нормативного показника. Тому з метою диференційованого підходу до оцінювання фізичних якостей, рухливих навичок, теоретично-методичних знань шкільної програми та використання її на практиці учнями, розроблені підходи щодо оцінювання учнів 1-4х , 5-9х та 10-11х класів.

Науково-теоретична база досвіду. Наш час ставить нові завдання перед наукою і практикою, стимулює розвиток нових навчальних  технологій, оригінальних виховних ідей, форм і методів навчання і виховання. До структури розробок увійшли наступні розділи: норми можливостей, та фізичної підготовленості учнів1-4 класів  з предмету фізична культура;  норми комплексного оцінювання розвитку фізичних якостей учнів 1-4 класів, диференційовані за основною та підготовчою медичними групами, для хлопців і дівчаток; критерії оцінювання з предмету «Фізична культура» для учнів 1-4 , 5-9та 10-11 класів, диференційовані для хлопців та дівчат основної медичної групи; питання для здійснення бліцопитування учнів щодо визначення рівня знань з «Спортивних ігор», «Легка атлетика», «Плавання», «Гімнастика».
       Оцінювання  розроблено на основі нормативної бази навчальної програми : «Фізична культура1-4 класи видавництво «Ранок» м. Харків 2006»; «Навчальна програма з фізичної культури для загальноосвітніх навчальних закладів 5-9 класи.» автори  Т.Ю. Круцевич, І.Х. Турчик, Н.С. Кравченнко  та інші. Київ 2009р.; «Навчальна програма з фізичної культури для загальноосвітніх навчальних закладів 10-11 класи Рівень стандарт.» автори  Т.Ю. Круцевич, І.Х. Турчик, Н.С. Кравченнко  та інші. Київ 2010р.; «Фізична культура 1-4 класи загальноосвітніх навчальних закладів» Авторіський колектив : Круцевиц Т.Ю., Єрмолова В.М., Кривченко О.Д., Смоліус Г.Г. Київ 2012 р.

Анотація досвіду
         Метою  роботи вчитель вважає створення умов для фізичного розвитку учнів, формування в них прагнення до фізичної досконалості, здорового способу життя, виховання свідомої дисципліни та почуття відповідальності за власний стан здоров’я.
Темою  досвіду Оксана Анатоліївна обрала «Розробки підходів щодо оцінювання досягнень учнів з предмету «Фізична культура» з урахуванням індивідуальних особливостей дітей, для учнів 1-4-х, 5-9-х та 10-11-х класів». Актуальність вибору  теми дослідження зумовлена зниженням рівня здоров’я населення України, а також погіршенням стану здоров’я учнів. 
Особливою загрозою майбутньому країни є нинішній стан здоров’я і спосіб життя дітей і молоді. Кожна п’ята дитина народжується з відхиленням у стані здоров’я, така ситуація становить реальну загрозу генофонду нації, безпеці України та стала пріоритетною проблемою загальнодержавного значення і вимагає адекватного рішення.
     Тому саме школа, об’єднавшись із родиною, повинна забезпечити дитині нормальний фізичний розвиток та допомогти зберегти здоров’я, регулярні заняття фізичними вправами – це широкий спектр форм та методів,здатних впливати на індивідуальний стан особистості. Можна стверджувати , що за силою потенціалу та здатністю впливати на збереження і зміцнення здоров’я  фізичні навантаження, різноманітні форми адаптації та оздоровлення – значущі та ефективні, тому що будь-яка із цінностей фізичної культури так чи інакше «працює» на здоров’я.
     Значна увага приділяється набуттю елементарних знань із фізичної культури; формуванню навичок самостійних занять фізичними вправами, розвитку фізичних якостей, профілактики травматизму; вихованню бережливого ставлення до свого здоров’я і здоров’я інших як найвищої соціальної цінності особистості.
     Плануючи програмовий матеріал з предмету " Фізична культура ”, вчителі повинні враховувати стан здоров’я учнів, рівень їх теоретичної, фізичної і технічної підготовленості. 
     Критеріями оцінки гармонійності фізичного розвитку молодшого школяра може служити визначення відповідності належних і фактичних величин маси тіла і об’єму грудної клітки росту дитини. За допомогою формул можна визначити пропорційність її фізичного розвитку.
     Виходячи з цього, виникла необхідність розробки критеріїв оцінювання учнів початкової школи з фізичної культури .
     Для оцінювання розвитку фізичних якостей використовуються навчальні нормативи, які розроблено для кожного року вивчення. Контрольні навчальні нормативи є орієнтовними. При складанні навчального нормативу за його показником визначають рівень досягнень (початковий, середній, достатній, високий),а потім за технічними показниками виконання рухової дії та теоретичними знаннями виставляють оцінку в балах. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів із фізичної культури затверджені наказом МОН України від 05.05.08 № 371.
     Відповідно до завдань навчальної програми, підвищення мотивації учнів до самовдосконалення, підхід до  оцінювання рівня їхніх навчальних досягнень базується на використанні основних характеристик фізично освіченої особистості, якими необхідно керуватися під час виставлення тематичних, семестрових та річної оцінки:
     Входячи з цього, виникла необхідність розробки норм-критеріїв оцінювання для учнів 1-4-х , 5-9-х та 10-11-х класів. 
Оцінювання було розроблено на основі Програми Міністерства освіти і науки України «Фізична культура» видання  Київ 2009,2010 та 2012 років.
     В описі досвіду охоплено найважливіше питання про впровадження та збереження стану здоров’я учнів під час навчально-виховного процесу ,  оцінювання розвитку фізичних якостей та критерії оцінювання з предмету «Фізична культура» для учнів 1-4 та 5-9 та 10-11 класів.
       Описаний досвід відповідає навчальним  завданням  Програми для загальноосвітніх навчальних закладів з фізичної культури.  Обґрунтування теоретичних основ і методології збереження та зміцнення здоров’я учнів пов’язане з практичними розробками уроків або їх елементів. Згідно з різними підходами до оцінки з предмету «Фізична культура» набувається  можливості оцінити  кожного учня незалежно від групи обмежень. Досвід має комбінаторний характер.
     Викладений матеріал повністю відповідає проблемі досвіду. Практична цінність дослідження  полягає у  тому, що його матеріали можуть використовуватись у навчально-виховноій роботі з  учнями всіх  класів, а також розкриває системність у визначенні «фізичне здоров'я — стан функціонування організму  учнів». Матеріали досвіду викладаються аргументовано, послідовно.
     
Результативність впровадження досвіду: на базі Запорізького ліцею № 34 здійснюється цілісна система відповідних заходів. Зазначені норми та критерії оцінювання учнів відповідають вимогам Державного стандарту, навчальної програми, віковим особливостям учнів  і можуть бути ухвалені щодо впровадження і використання в умовах освітніх закладів. Також досвід роботи був презентований на районному семінарі вчителів фізичної культури, який відбувся у січні 2014 року.

Репрезентація досвіду: в Запорізькому ліцеї №34 на педраді (березень, 2013р), на районних методичних об’єднаннях (2013-2014н.р.), на методичній виставці (2009 рік). Матеріали  розміщені  на сайті «Методичного порталу» (www.metodportal.net)   та отримані сертифікати від видавництва «Шкільний світ» м. Київ,15 вересня 2012року,      м. Київ,18 жовтня 2012року.


Категорія: Фізичне виховання та основи здоров'я | Додав: shevchenko (28.01.2014)
Переглядів: 1506 | Теги: розробки підходів, фізична культура, Шевченківський, критерії оцінювання, оцінювання досягнень, фізичні навантаження | Рейтинг: 3.2/74
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
IAMЦ © 2023