Міська виставка
педагогічних технологій
Запоріжжя, 2016
Каталог статей
Навігація

Номінації виставки
Виховна взаємодія [58]
Позашкілля [24]
Психологічний супровід [39]
Сімейно-родинного виховання [8]

Форма входу


Погода у місті

Пошук

Статистика

Вітаю Вас, Гість · RSS 31.01.2023, 08:28

Головна » Статті » 2015 КО: виховання і розвиток » Виховна взаємодія

Технологія інтегральної взаємодії учасників освітнього процесу в дошкільній освіті

Технологія інтегральної взаємодії учасників освітнього процесу в дошкільній освіті

Переверзєва Аліна Миколаївна – вихователь - методист, 

«спеціаліст вищої категорії», гештальт - терапевт

Дошкільний навчальний заклад (ясла – садок) №219 «Сонячний зайчик» 

Запорізької міської ради Запорізької області.

Завідувач:  Ясир Лідія Леонідівна

Адреса: 690104,  м. Запоріжжя, вул. Комарова 23 «А», р. т .(0612)769-80-22,

e-mail – dnz219zpe@gmail.com

Провідна педагогічна ідея досвіду Побудова моделі сприятливого суспільного оточення для розвитку, виховання і навчання дитини через підвищення ефективності виховної та розвивальної взаємодії різних суб’єктів освітнього процесу в дошкільній освіті - працівників дошкільного закладу, батьківської громади, засобом  інтегративної системи застосування методу інтервізії - методу кооперативного навчання, з метою побудови моделі нового типу взаємозв’язків, взаємовідносин та взаємодії дорослих, які є для дітей прикладом для наслідування.

Обґрунтування актуальності та перспективності досвіду Нагальна вимога сьогодення постає перед педагогами та батьківством щодо моральних імперативів, в прийнятті нової філософії освіти та відповідних їй ціннос­тей і смислів, що виявляються в побудові особливих взаємин суб’єктів освітнього процесу, визначенні кожним з них своєї прогресивної позиції і місії. Час настійно вимагає впровадження у практику копетентнісної парадигми, цілісного підходу до розвитку особистості, інноваційних технологій виховання і навчання як дітей, так і тих хто їх виховує.

Перспективність впровадження досвіду: «Технологія інтегральної взаємодії учасників освітнього процесу в дошкільній освіті» полягає у відкритті шляху до нового інтегрального взаємозв'язку і взаємодії між різними учасниками  в дошкільній освіті, під час якого відбувається навчання одне від одного і за допомогою одне одного в процесі обміну думками, емоціями, досвідом, вирішення будь-якого питання в освітньо - виховному процесі, відбувається оновлення форми і змісту взаємодії.

Досвід може бути використаний, як в цілому, так і фрагментарно, окремими блоками, елементами, як ефективний додаток в роботі з педагогами, батьками, в подальшій роботі з дітьми. Матеріали досвіду можуть бути використані керівниками ДНЗ всіх типів, вихователями-методистами, практичними психологами, вихователями.

Науково - теоретична база досвіду Теоретичним  обґрунтуванням досвіду є ряд нормативно – правових документів та наукових досліджень: Базовий компонент дошкільної освіти, освітня програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі»», Лист Міністерства від  20.06.2013 № 1/9-446 «Щодо організації роботи в дошкільних навчальних закладах у 2013/2014 навчальному році (рекомендований метод інтервізії), Н.Гавриш, О.Саприкіна, О.Пометун програма «Дошкільнятам – освіта для сталого розвитку», Н.Гавриш «Інтеграційні процеси в системі дошкільної освіти», Л. Даниленко, О. Зайченко, Н. Софій, «Метод інтервізії»,  В.Хачатурян «Перспективы ХХІ века: Рождение интегрального мира», Ю.Чемеринська «Круглая методика».

У  світлі сучасних перетворень вчені, педагоги акцентують увагу на освіті яка опановує новий соціокультурний простір, що характеризується інноваційністю та інтеграційністю. Розмірковуючи над сутністю інноваційних процесів у сучасній освіті, вчені закликають освітян в пер­шу чергу до побудови особливих взаємин, переосмислення моральних цінностей суб’єктів освітнього процесу, які формують сприятливе суспільне оточення для виховання  майбутнього покоління.

Стисла анотація досвіду Інноваційний потенціал досвіду полягає: у застосуванні методу інтервізії з різними  категоріями учасників  освітнього процесу; залученні до активного включення кожного учасника в спільну діяльність під час педагогічного заходу (навчання, вирішення питань,проблем в освітньо - виховному процесі); проведенні інтегрованих заходів за єдиною структурою; ефективній організації взаємодії великої кількості учасників (від 20 до100 і більше) під час одного заходу одночасно;  набуття нових ознак функції ведучого педагогічного заходу: ведучий  виступає як фасилітатор - помічник, рівноправний учасник групи, як фахівець з питань людської інтеграції, а не з проблеми яка розв'язується.

Основними методичними аспектами змістовного наповнення досвіду є: вивчення нормативно-правових матеріалів, теоретичного та практичного матеріалу; участь у Міжнародній науковій конференції, набуття практичних умінь та навичок під час навчальних тренінгів в різних містах України, інших країнах; розробка сценаріїв семінарів, практикумів, круглих столів за принципом інтеграції; вироблення методичних рекомендацій, аналітичної інформації результативності, створення фото, відео альбомів; обмін досвідом (проведення круглих столів в містах Дніпропетровську, Одесі), через Інтернет - участь у вебінарах тренінгової компанії «В Круге», розміщення матеріалу на сайті ДНЗ, сайті «Разом до Гармонії».

Основними технологічними та практичними аспектами досвіду є: навчання у невеликих групах – колах; використання форми кола як моделі, яка дозволяє усім бачити усіх, яка інтегрує ведучого у групу; застосування ролі ведучого, який через об'єднання приводить  учасників кола до вирішення поставленого перед ними завдання або проблеми; обов’язкове дотримання правил обговорення у колах, завдяки їх дотриманню відбувається об'єднання, через яке всі проблеми вирішуються; проведення інтегрованих заходів за єдиною структурою; системне проведення  методичних та педагогічних заходів з вихователями, помічниками вихователів, методистами, психологами, вчителями, батьківською громадою.

Результативність впровадження досвіду. Під час проведення педагогічних заходів за даною технологією кожна категорія учасників  освітнього процесу в дошкільній освіті здобула  позитивний  результат, виявила перспективи, резерви в своїй роботі:

у вихователів  дошкільного закладу виникло бажання  застосувати новий метод самостійно; завдяки тьюторському супроводу вихователя-методиста кожний вихователь спробував на собі роль ведучого інтегрованого заходу  з педагогами, батьками та дітьми; запрацювала творча лабораторія «Від Я до Ми» з метою розробки методичних рекомендацій,  апробації використання методу інтервізії  в роботі з  дітьми;

помічники вихователів відчули важливість та відповідальність своєї ролі щодо взаємодії з вихователями, дітьми, батьками, активно включившись в ігрові вправи, обговорення у кола, рефлексію;

фронтальна форма проведення батьківських зборів замінена на групову, інтегральну в основі якої покладено метод інтервізії, підвищилася явка батьків на збори, виникла усвідомлена зацікавленість до співпраці з педагогами у вихованні дітей;

використання даної технології на районних методичних об’єднаннях для вихователів дітей середнього віку відкрило вихователям  нові можливості для особистісного та професійного росту і розвитку;

робота дошкільного закладу здобула визнання та позитивну оцінку на районному та міському рівнях,  так з метою навчання технології інтегральної взаємодії учасників освітнього процесу в дошкільній освіті начальником територіального відділу освіти Комунарського району ініційовано організацію проведення курсу для методистів, психологів, вихователів Комунарського району. На базі ДНЗ№219 у 2015-2016 н.р. проводиться курс «Гармонія кола».

Впровадження технології інтегральної взаємодії надало можливості новому якісному та ефективному інтегрованому типу розвитку, навчання і виховання: розкриття актуальності і важливості кожного учасника педагогічного заходу; особистісне та професійне зростання; об'єднання колективу; виникнення глибокої мотивації  до  виконання спільної справи, проекту, заходу; позитивний результат в роботі з дітьми; інтегральна взаємодія дитячого садка і сім'ї.

Довготривале, системне інтегроване застосування методу інтервізії  вчить не тільки культурі взаємодії, але й формує на внутрішньому  рівні уважніше, терпляче, добре ставлення один до одного, що  формує сприятливе підґрунтя для розвитку і виховання дітей.

Репрезентація досвіду Досвід був репрезентований:

  • на рівні дошкільного навчального закладу: методичні заходи для педагогів, помічників вихователів, батьківські збори для батьківської громади – 2013р., 2014., 2015р.
  • на рівні району:  методичні об’єднання для вихователів дітей середнього дошкільного віку 2013-2016р.р.; семінар-практикум для вихователів-методистів – 2013р., «Педагогічна вітальня»  для завідувачів – 2015рік; цикл з 6-ти занять курсу «Гармонія кола» для методистів, психологів, вихователів Комунарського району», - 2015-2016н.р.
  • на рівні міста: «Школа молодого методиста» - січень 2014, жовтень 2014р. «Міська серпнева педагогічна конференція» - серпень 2015р.

Посилання на матеріали щодо впровадження досвіду: 

Посилання на досвід роботи ДНЗ №219

1.Блог вихователів Комунарського району  http://metoksana.blogspot.com/p/blog-page_92.html

 Відео ролики:

«Методичне об’єднання 2013-2014н.р.https://www.youtube.com/watch?v=HKpG0Ffwbhw

«Методичне обєднання 2014-2015н.р.» https://www.youtube.com/watch?v=IBmLigqncrQ

2. Курс "Гармонія кола" http://metoksana.blogspot.com/p/1.html

3. Матеріал на сайті «Разом до Гармонії» (рубрики: «Методичні рекомендації»,  «Практичні напрацювання»). http://mivo-ua.com/2016/01/03/krugliy-stil-dnz-zosh/

4.Відео ролики ДНЗ №219  на youtube

1.«Метод інтервізії» https://www.youtube.com/watch?v=YOjHxJO2LPs

2.«Успіх Круглої методики» https://www.youtube.com/watch?v=f4GAPC2h5AQ

3.«Школа взаимодействия родителей и педагогов» https://www.youtube.com/watch?v=pC9qmo_8OiM

4.«Воспитание ценностей» https://www.youtube.com/watch?v=rDQwagoSg1w

5.«Створення експертних груп в ДНЗ» https://www.youtube.com/watch?v=WK3INYEkON4

6.«Дорослі+діти» https://www.youtube.com/watch?v=4iiwK8wTEmw

7.«Давайте дружить!» https://www.youtube.com/watch?v=IUHeF4I2bRA

Категорія: Виховна взаємодія | Додав: kommun (19.02.2016)
Переглядів: 1046 | Рейтинг: 1.0/20
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
IAMЦ © 2023