Міська виставка
педагогічних технологій
Запоріжжя, 2016
Каталог статей
Навігація

Номінації виставки
Виховна взаємодія [58]
Позашкілля [24]
Психологічний супровід [39]
Сімейно-родинного виховання [8]

Форма входу


Погода у місті

Пошук

Статистика

Вітаю Вас, Гість · RSS 31.01.2023, 07:38

Головна » Статті » 2015 КО: виховання і розвиток » Виховна взаємодія

Шкільний музей як складова позитивного виховного та розвиваючого освітнього простору ліцею

Анотація перспективного педагогічного досвіду

Номінація Виставки: «Компетентнісна освіта: виховання і розвиток»

Секція: «Виховна взаємодія»

Тема досвіду: «Шкільний музей як складова позитивного виховного та розвиваючого освітнього простору ліцею»

 

Інформація про автора досвіду

Сілюк Ольга Петрівна,

керівник шкільного музею на громадських засадах; керівник  гуртка «Подорож у світ музею», учитель музичного мистецтва Запорізького багатопрофільного ліцею №99 Запорізької міської ради Запорізької області

 

 

 

Тедєєва Світлана Валеріївна,

науково-методичний керівник з питань музейної справи; методист Хортицького районного методичного підрозділу  Інформаційно-аналітичного методичного центру департаменту освіти, науки, молоді та спорту Запорізької міської ради;  вчитель історії та правознавства, спеціаліст вищої категорії, педагогічне звання – «Учитель-методист», Відмінник освіти України

Контактна інформація

Запорізький багатопрофільний ліцей № 99 Запорізької міської ради Запорізької області

69114 м. Запоріжжя, вул. Гудименка, 13-а, тел/факс 224-93-09

e-mail: litsey99@ukr.net Адреса сайту:  http://litsey-99.at.ua

Провідна педагогічна ідея досвіду

         Підготовка учнів до взаємодії з соціальним середовищем, до особистісної самореалізації за допомогою засвоєння комплексу знань, формування відповідних компетенцій на засадах музейної педагогіки - одне із завдань педагогічного колективу ліцею.

         Обґрунтування актуальності та перспективності досвіду

Музей «Моя мала Батьківщина» (або «Музей мого дитинства») створений у ліцеї в 2008 навчальному році. Рішення про Відкриття музею оформлено наказом директора ЗБЛ №99 № 24 від 04.02.2008 р. До думки про необхідність подібного музею призвели як основні програмні ідеї ліцею, так і проблеми суспільства, яке до 2014р. ставало все більш суспільством споживання. Сенс понять «любов до Батьківщини, до України, до рідного краю», «громадянська відповідальність», «співчуття», «милосердя», ставав все більш невизначеним. В даний час змінився стан суспільства і поняття ці придбали інший сенс. Вони стали як ніколи раніше для сучасників актуальні і затребувані. Експозиція музею розкриває ці поняття через долі людей, що проявили приклад служіння Україні, її народу.

         Науково-теоретична база досвіду:

Музей у своїй діяльності керується:

  • Конституцією України,
  • Законами України  «Про  освіту»,  «Про загальну середню освіту»,  «Про  позашкільну  освіту» (ст.4,6,15), «Про музеї та музейну справу»,
  • постановою Кабінету Міністрів України від 20.07.2000 №1147 “Про затвердження Положення про Музейний фонд України”,
  • Положенням про державну реєстрацію, перереєстрацію та облік музеїв, затвердженого наказом Міністерства культури і мистецтв України від 30 квітня 1996 року № 220, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 липня 1996 року за № 350/1375,
  • наказом Міністерства освіти і науки України від 22.10.2014 № 1195 «Про затвердження положень про музеї при дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних та професійно-технічних навчальних закладах, які перебувають у сфері управління Міністерства освіти і науки України», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України від 10.11.2014  № 1415/26192,
  • Положенням про присвоєння звання «Зразковий музей» музеям при дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних та професійно-технічних навчальних закладах, які перебувають у сфері управління Міністерства освіти і науки України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 22.10.2014 № 1195 (зареєстрований у Міністерстві юстиції України 10.11.2014 за № 1415/26192),
  • Методичними рекомендаціями щодо засад діяльності музеїв історичного профілю дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних та професійно-технічних навчальних закладів (лист МОН України від 22.05.2015 № 1/9-255),
  • Статутом краєзнавчого музею «Моя мала батьківщина» («Музей мого дитинства») при Запорізькому багатопрофільному ліцеї № 99 Запорізької міської ради Запорізької області.

Стисла анотація досвіду

Запорізький багатопрофільний ліцей № 99 являє собою інноваційний навчальний заклад, педагогічний колектив якого однією з актуальних завдань сучасної школи вважає національно-патріотичне виховання, формування і розвиток духовної культури молоді в умовах кризового суспільства.

Музей ЗБЛ № 99, перебуває у сфері управління Міністерства освіти і науки України.  Статутом (оновлено у 2015р.) Музею наголошується, що він як складова системи навчально-виховної роботи, працює з метою:  залучення учнівської молоді до вивчення і збереження історико-культурної спадщини українського народу; нести правдиві знання про історичне минуле українського народу, його боротьбу за волю та державну незалежність; формування освіченої розвиненої особистості; організації роботи з патріотичного виховання та сприяння формуванню національної свідомості молоді, виховання у неї любові до України, поваги до народних звичаїв, традицій, національних цінностей Українського народу.

Музей, як складова Ліцею №99, співпрацює (на партнерських засадах) з державними, науковими та іншими зацікавленими закладами та установами, а також громадськими організаціями (Державний архів Запорізької області, Запорізький національний університет, Запорізький обласний краєзнавчий музей, обласна організація Національної спілки краєзнавців України, Національний історико – природний заповідник «Хортиця» тощо).

В основі розвитку експозиції музею, його просвітницькій та виховній діяльності, лежить багаторічна робота зі збирання матеріалів та інформації у фондах Запорізької обласної та університетської бібліотек, обласного краєзнавчого музею, Національного заповідника «Хортиця», Державних архівів Запорізької та Дніпропетровської областей, аналіз матеріалів засобів масової інформації та Інтернет, тощо. Було організовано цікаву співпрацю із запорізькими краєзнавцями (К.Сушко, В.Супруненко), водними археологами (Д.Кабалія, інш.), вченими Запорізького національного університету, які поділилися своїми фото-колекціями та матеріалами. Серйозну методичну допомогу у створенні музею надав директор Національного заповідника «Хортиця» М.Остапенко. Вирішальну роль у створенні джерельної бази музею зіграла співпраця ліцею з Державним архівом Запорізької області (директор Тедєєв О.С.). Ця робота захопила і об'єднала учнів, вчителів та батьків, представників громадськості району.

На базі музею реалізується педагогічний проект «Подорож у світ музею». Його програма розрахована на учнів різних вікових категорій. Він пропонується учням 7 класів як допрофільний (ознайомлювальний), спрямований на вибір гуманітарного профілю, а в 8-10 класах як профільний (практикоорієнтований). Робота побудована на основі вибірковості інтересів школярів, пов'язаних з музейною специфікою. Проект є актуальним, так як в Запорізькому регіоні велика увага приділяється розвитку туризму та краєзнавства.    Навчання в рамках проекту містить пізнавальний, розвиваючий і виховний компоненти.  

Музей є складовою позитивного виховного та розвиваючого освітнього простору ліцею тому має власні завдання у реалізації освітньої та виховної програм школи. Науково-дослідницька робота ліцею має багатоаспектний характер. Музей створює унікальні умови для підготовки підлітків молодшого та середнього віку до участі у роботі МАН, престижних конкурсах різного рівня.

         Результативність впровадження досвіду

Організована, систематична робота шкільного музею, як складової освітнього простору ліцею,  яка відповідає вимогам педагогіки і музеєзнавства, сприяє більш ефективному розв’язанню поставлених перед ним завдань. Досягається основна мета, з якою створювався музей - виховання таких необхідних громадянину сучасної України моральних якостей, як громадянська відповідальність і безкорисливе служіння Батьківщині, співчуття і любов до ближнього, гордість за героїчне минуле своїх земляків, повага і вдячність предкам за героїчну працю в найскладніших життєвих обставинах, за мирне небо над головою.

Особистісним результатом роботи школяра в музеї є те, що він знає різноманіття і специфіку музейних професій; основні музейні, культурознавчі та історичні терміни і поняття; напрямки збору, класифікації музейних предметів; функції різних допоміжних історичних дисциплін. Вміє проводити пошук історичної інформації; систематизувати матеріали та інформацію; складати опис історичних джерел і колекцій; використовувати у своїй діяльності дані різних гуманітарних і природничих наук: географії, етнографії, літератури, біології при дослідженні та описі історичних джерел; вести бесіду, брати інтерв'ю, записувати спогади; взаємодіяти при роботі в групі; проводити екскурсії; використовувати набуті знання у практичній діяльності. Набуває досвіду волонтерської та пошуково-дослідницької діяльності.

Наказом МОН України №317 від 08.04.2011р. за вагомий внесок у справу виховання учнівської молоді, відродження та примноження культурних надбань та історичної спадщини українського народу, пропаганду пам’яток історії, культури і природи, формування та збереження Музейного фонду України  музею ЗБЛ№99 надано звання «Зразковий музей». За підсумками огляду шкільних музеїв 2015р. подані документи в Міністерство освіти України на підтвердження звання «Зразковий музей».

         Репрезентація досвіду

Особлива увага в школі надається популяризації та висвітлюванню роботи музею в засобах масової інформації: телепередачі Запорізького телебачення, статті у районної газеті «Хортицькі вісті», шкільна печатна газета «МЛГ», радіо «П’ятнашка», сайт школи http://litsey-99.at.ua, шкільна соціальна мережа. Матеріали узагальненого досвіду передані в Запорізький обласний Центр туризму для розповсюдження, готуються до друку в журналі «Історія в рідній школі». Музей «Моя мала Родина» - місце, яке відвідують усі гості ліцею, учасники семінарів, урочистих заходів, курсанти ЗОІППО.

 

Інноваційна розробка представлена у вигляді опису досвіду та системи організаційних документів  шкільного музею.

 

Теги: шкільний музей, національно - патріотичне виховання, історична спадщина, зразковий музей, позитивний виховний та розвиваючий простір ліцею.

 

Посилання на матеріали:

Шкільний музей як складова позитивного виховного та розвиваючого освітнього простору ліцею

Статут музею

План роботи музею

Графік прийому

Огляд музеїв 2015Джерело: https://drive.google.com/file/d/0B4i2MRbEwB0haV9DenlnaGxPZzg/view?usp=sharing
Категорія: Виховна взаємодія | Додав: ovsianik (29.01.2016) | Автор: Тедєєва СВ, Сілюк ОП E W
Переглядів: 815 | Коментарі: 8 | Теги: шкільний музей, історична спадщина, національно-патріотичне виховання | Рейтинг: 1.0/72
Всього коментарів: 8
8 tanyakomp  
Самый интересный музей в городе.

7 Mila  
Волонтерська та пошуково-дослідницької діяльності школярів - дуже актуально і важливо! hands

6 abrovko72  
Актуальний досвід! Шкільний музей- сучасний простір для виховання небайдужої до минулого молоді!
Бажаємо успіхів!

5 kkkatyunyaaa  
Пишаємося історією ліцею - це наша історія

Дана робота  дійсно має велике значення для взаємодії учнів із соціальним середовищем.

3 gemini  
Очень интересный музей и замечательный опыт. Спасибо!

2 Olga2400  
Нужная и актуальная работа

1 eduspase99  
Те кто не знают свою историю не могут идти дальше... book

Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
IAMЦ © 2023