Міська виставка
педагогічних технологій
Запоріжжя, 2016
Каталог статей
Навігація

Номінації виставки
Виховна взаємодія [58]
Позашкілля [24]
Психологічний супровід [39]
Сімейно-родинного виховання [8]

Форма входу


Погода у місті

Пошук

Статистика

Вітаю Вас, Гість · RSS 26.09.2023, 04:29

Головна » Статті » 2015 КО: виховання і розвиток » Виховна взаємодія

Проектна діяльність як умова створення позитивного виховного простору для розвитку творчого потенціалу учнів

Анотація перспективного педагогічного досвіду

Номінація: «Компетентнісна освіта: виховання і розвиток»

Секція: «Виховна взаємодія»

 Тема досвіду: «Проектна діяльність як умова створення позитивного виховного простору для розвитку творчого потенціалу учнів»

Інформація про автора досвіду:

Медянік Лариса Миколаївна, вчитель історії,

учитель вищої категорії, «учитель-методист».

 

 

 

Контактна інформація про навчальний заклад:

Запорізький багатопрофільний ліцей № 99 Запорізької міської ради Запорізької  області ,м. Запоріжжя, вул. Гудименка, 13-А; телефон/факс: 224-93-09, 224-93-08; e-mail: litsey99@ukr.net; адреса сайту http://litsey-99.at.ua

Директор ЗБЛ №99 – Солдатєнко Ольга Василівна

Провідна педагогічна ідея досвіду:  створення педагогічної системи класного керівника, яка спрямована на виховання творчого потенціалу учнів ліцею за допомогою широкого впровадження у навчально-виховний процес проектної діяльності. Я вважаю, що творча проектна діяльність учнів (колективна, групова, індивідуальна) створює найбільш сприятливі умови для особистісно-орієнтованого виховання, під час якого враховується індивідуальність конкретного учня, його вільний вибір, зміст та форми роботи,  особисті інтереси. Це  засіб допомогти ліцеїсту знайти і зайняти своє місце в учнівському товаристві, зрозуміти свою роль у процесі колективної творчої роботи. Щоб досягти таких результатів, класний керівник має знайти розумний баланс між діяльністю, що спрямована на поглиблення шкільних знань та формуванням практичних вмінь, навчити свого вихованця користуватися ними у повсякденному  житті.

Обґрунтування актуальності та перспективності досвіду:

 Проектна діяльність – одна з найперспективніших складових освітнього процесу, тому що створює умови творчого саморозвитку та самореалізації учнів, забезпечує  формування всіх необхідних життєвих компетенції, які на Раді Європи були визначені як основні  в ХХІ столітті, а саме: полікультурні, мовленнєві, інформаційні, політичні та соціальні. Можливість учня орієнтуватися в інформаційному просторі, самостійне здобування та систематизація знань,  вміння бачити проблему і приймати рішення,  щоб  потім реалізувати ідею, все це  відбувається саме через метод проектів.   

 Саме тому серед багатьох форм і методів організації позаурочної діяльності учнів у виховному просторі ліцею №99, спрямованого на соціалізацію підлітків у сьогоденні, однією з найбільш поширених  є проектна технологія. Участь підлітків у загальношкільних, міських, всеукраїнських соціальних проектах значно підвищує рівень можливостей для самореалізації кожного ліцеїста.

Проектування відображає, як формуються в учня навички взаємодії з оточуючими (дорослими і однолітками), як стосунки, що виникають під час спільної роботи над проектом, викликають зміни в їх духовному житті, їх характерах, впливають на становлення особистості.

         Таким чином, при досягненні спільної мети реалізуються творчі зусилля особистості, відбувається розвиток внутрішнього світу, виховується новий позитивний погляд на оточуючий світ. Саме це і спонукало мене розпочати роботу над створенням педагогічно-виховної системи, що заснована на широкому застосуванні  інтерактивних технологій, зокрема,  проектної діяльності у навчально-виховному процесі.

         Науково-теоретична база досвіду

В основі методу проектів лежать ідеї Джона Дьюї, який у кінці XIX ст. створив концепцію прагматич­ного навчання. Ідеї Дж. Дьюї знайшли продовження в пра­цях учня й послідовника У.X. Кілпатріка. Метод проектів активно розповсюджувався в навчальних закладах  Західної Європи та США. У 60-х роках у працях  Л. П. Арістової, М. О. Данилова, Б. П. Єсипова з'явився інтерес до групової форми навчання, ви­вчення проблеми пізнавальної активності та самостійності. У 70-ті роки важливий напрям досліджень О.М. Олексюка, Ю.К. Бабанського,І.Я. Лернера, X.Й. Діймете був пов'яза­ний із навчально-пізнавальною діяльні­стю учнів в умовах колективної, групової, індивідуальної роботи. З'явились дослідження В.К. Дьяченка, В.В. Котова, Т.О. Цукермана, Беспалько В.П., Смирнова І.П., Ткаченко Є.В,                           О.Г. Ярошенка, які були пов'язані загальними принципами організації групової навчальної діяльності. Структура моделювання етапів проектної діяльності розроблена B.C. Безруковим, цьому ж  питанню присвячені роботи  В.В. Серікова.

         Стисла анотація досвіду:

Переорієнтація  виховної ро­боти на різноманітні види самостійної продуктивної діяльності ліцеїстів, на пріоритет діяльності дослідницького, пошукового, творчого характеру стає провідною в наш час.

Сучасна педагогічна наука визнає актуальним для  суспільства майбутнього і сьогодення формування навичок проектної діяльності особистості, що є можливим та доцільним в процесі виконання як урочних так і позаурочних проектів.

Що, на мій погляд,  дає використання проектів у виховній роботі?

По-перше, інновації у виховній діяльності дозволяють як активних суб’єктів, включити велику кількість школярів як у виховний, так і в навчальний процес у цілому.

По-друге, проектна діяльність допомагає якнайкраще організувати цілеспрямовану співпрацю у вихованні майбутнього покоління через активну, творчу діяльність, забезпечити реалізацію ідей національно-патріотичного та духовного виховання учнів на високому технологічному рівні.

По-третє, кожний проект дозволяє побачити у звичайному щось нове, роздивитись об'єкт дослідження з інших точок зору, розвиває допитливість та пізнавальну активність. Спільна робота над проектом  розвиває вміння, здібності й мислення учня; відкриває нові можливості та розкриває прихований творчий потенціал кожного; допомагає вдосконалюватись, спілкуватись і прислуховуватись до думки оточуючих; підтримує і дає впевненість у собі, віру у своє «я».

І, нарешті, на відміну від традиційної системи, яка розглядає виховні питання переважно  з інтелектуальної сторони і тільки потім - з емоційної, у проектній діяльності основні моральні принципи (чуйність, обов'язковість, відповідальність за прийняті рішення) ґрунтуються на дії. Завдання проекту не тільки в тому, щоб виконати якусь корисну роботу, та під час виконання цієї роботи розширити свій світогляд, набути теоретичних знань, а й  визначати мету та завдання, навчитися генерувати ідеї, планувати свою діяльність, доводити почате до запланованого результату, презентувати свій продукт, знаходити однодумців тощо.  В основі проектної технології лежить розвиток пізнавальної та дослідницької діяльності учнів, уміння конструювати свої знання, орієнтуватися в інформаційному просторі, розвивати творчі здібності. Таким чином, проектний метод сприяє інтенсивному розвитку самостійності та самодостатності  учнів, активному становленню необхідних життєвих компетенції і в цілому збагаченню особистості, формуванню її соціально значущих якостей. Традиційний зв’язок "учитель-учень” змінюється на "учень-учитель”.  Важливим є з педагогічної точки зору не стільки результат, скільки процес досягнення результату. 

         Результативність впровадження досвіду

 Більшість моїх учнів беруть участь у розробці та презентаціях класних та ліцейських заходів з позакласної роботи. Прикладом  впровадження методу проектів у виховній роботі ліцею є презентації роботи кафедри історії та правознавства на виставках творчих робіт ліцеїстів три роки поспіль.  Підготовка та реалізація проектів для ліцейського Дня честі (Свята вшанування випускників) та Дня ліцею (19.10). Створення творчих груп у класі  для організації та здійснення тематичних а також святкових виховних проектів («Весняні барви», «Наші захисники», «Новий рік», «Подорож до майбутнього», «Краса і гордість моєї землі» та ін. )

 Результатом впровадження проектної діяльності  також  є те,  що випускники, які пройшли школу спільної творчості в ліцеї,  беруть активну участь у  мистецьких студентських конкурсах, є членами студентських  команд КВК, очолюють студентські групи.

Репрезентація досвіду: 

Досвід  репрезентовано  на різних методичних заходах: засіданнях   шкільних та районних методоб’єднань класних керівників, практико-орієнтованих семінарах, педрадах;  активно використовується в навчально-виховній діяльності для створення  позитивного освітньо- виховного простору

ЗБЛ № 99.

         Теги: життєві компетенції,  навчально-виховна робота, проектна діяльність учнів, компетентнісний підхід, пізнавальна активність учнів, комунікативна спрямованість, соціокультурна змістова лінія, проектні технології у виховному процесі,особистісно-орієнтоване виховання, інновації у виховній діяльності.Джерело: https://drive.google.com/file/d/0B4i2MRbEwB0hUFU4UGJvLWM1RUU/view?usp=sharing
Категорія: Виховна взаємодія | Додав: ovsianik (13.01.2016) | Автор: Медянік Лариса Миколаївна E W
Переглядів: 1558 | Коментарі: 31 | Теги: проектна діяльність учнів, навчально-виховна робота, життєві компетенції, компетентнісний підхід | Рейтинг: 1.0/220
Всього коментарів: 291 2 3 »
29 yakimenko-lyubov  
Очень актуальная работа.

28 yavalusha2  
интересно и полезно

27 tanyakomp  
Ціуава робота.

26 tanyakomp  
Актуальна і цікава тема.

25 zcales  
Дякую  за коментарі!

Дякую, що змінюєте традиційний зв"язок на "учень- вчитель"!

23 natalipogorelova70  
Цікаво!

22 Elen_78  
Дуже цікава для мене тема! Дякую. Успіхів!

21 irinabandel  
Надзвичайно актуально:prof:

20 Ribachka_Sonya  
Ваш корисний досвід потребує поваги! smile

1-10 11-20 21-29
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
IAMЦ © 2023