Міська виставка
педагогічних технологій
Запоріжжя, 2016
Каталог статей
Навігація

Номінації виставки
Виховна взаємодія [58]
Позашкілля [24]
Психологічний супровід [39]
Сімейно-родинного виховання [8]

Форма входу


Погода у місті

Пошук

Статистика

Вітаю Вас, Гість · RSS 26.09.2023, 03:42

Головна » Статті » 2015 КО: виховання і розвиток » Виховна взаємодія

«Фасилітативний стиль педагогічної взаємодії як невід'ємна складова позитивного виховного простору в початковій школі»

Анотація перспективного педагогічного досвіду

Номінація: «Компетентнісна освіта: виховання і розвиток».

Секція:  «Виховна взаємодія».

Тема досвіду: «Фасилітативний стиль педагогічної взаємодії як невід'ємна складова позитивного виховного простору в початковій школі»

«Світ, у якому житимуть наші діти, змінюється

у чотири рази швидше, а ніж наші школи».

Віллард Деджет

Інформація про авторів досвіду:

Сахарова Світлана Андріївна, вчитель початкових класів ЗБЛ №99, педагог вищої категорії.

Рильцева Людмила Олександрівна, вчитель початкових класів ЗБЛ №99, педагог вищої категорії, «Старший вчитель».

Репетун Тетяна Валентинівна, вчитель початкових класів ЗБЛ №99, педагог І категорії.

Кобець Ніна Сергіївна, вчитель початкових класів ЗБЛ №99, педагог ІІ категорії.

Контактна інформація про навчальний заклад:

ЗАПОРІЗЬКИЙ БАГАТОПРОФІЛЬНИЙ ЛІЦЕЙ № 99 ЗАПОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ вул. Гудименка 13-а, м. Запоріжжя, 69114, тел./ факс: (061) 224-93-09, E-mail: litsey99@ukr.net ; адреса сайту http://litsey-99.at.ua

Провідна педагогічна ідея  досвіду:

      Провідною ідеєю досвіду є створення педагогом - фасилітатором (фасилітація (від англ. Facilitate) - допомагати, полегшувати, сприяти, посилювати) умов для саморозвитку та самореалізації, властивих кожній дитині природних здібностей та якостей для її успішної соціалізації.

      Запровадження фасилітативного стилю виховання та навчання молодших школярів має допомогти підтримати дитину в її прагненні  до самовдосконалення, сприяти її особистісному зростанню, розкриттю здібностей, пізнавальних можливостей, актуалізовувати ціннісне ставлення до людей, природи, національної культури на основі організації гуманістичного, діалогічного, суб’єкт-суб’єктного спілкування, атмосфери безумовного прийняття, розуміння та довіри.

    Обґрунтування актуальності та перспективності досвіду:

      Час рухається вперед, і ХХІ століття ставить перед педагогами особливі завдання, які потребують негайного переосмислення змісту, методів, прийомів і технологій виховання, зміни ставлення до особистості учня як до суб’єкта, відмови від авторитарно-дисциплінарної педагогіки, створення умов для успішного самоствердження особистості школяра.   Альтернативою традиційним методам навчання і виховання є гуманістична практика.  Перебудова традиційної системи виховання і навчання здійснюється за такими напрямками: створення психологічного клімату довіри між вчителями та учнями; забезпечення співпраці у прийнятті рішень між усіма учасниками навчально-виховного процесу; актуалізації мотиваційних ресурсів навчання; розвиток  у  вчителів особливих особистісних настанов, найбільш адекватних гуманістичному навчанню, допомога вчителям та учням в особистісному розвитку.

      Процес виховання не може бути стереотипним і упередженим, він  потребує постійної модифікації, вивчення досвіду минулого та пристосування до сучасних реалій. 

Завдання педагога створити відповідні умови для розвитку компетентнісної особистості, яка у подальшому житті зможе проявити себе як суспільно-корисна особа.

Науково-теоретична база досвіду:

      В сучасній педагогіці існує багато визначень поняття «фасилітація».   

      В своєму досвіді ми спираємося на таке визначення: фасилітація – це позитивний вплив на учня , на клас з метою створення сприятливої атмосфери, зростання впевненості учнів у своїх силах, стимулювання та підтримки  у них потреби в самостійній продуктивній діяльності.

Для усвідомлення теоретичних засад формування педагогічної фасилітації потрібно звернутися  до наукового доробку вітчизняних і зарубіжних учених, в якому досліджуване явище має свої витоки, насамперед, до гуманістичної парадигми існування людства, що належить до числа фундаментальних ідей світової педагогіки: фасилітуюча взаємодія (О.Димова), фасилітуюче спілкування (О.Врублевська, В.Суміна), фасилітаційний вплив (Г.Балл, О.Кондрашихіна),  гуманістична концепція формування особистості (К.Роджерс), взаємозв’язок спілкування з розвитком  особистості  (О.Леонтьєв,  Б.Ломов, І.Зимня,  Л.Виготський,  ). Молодший шкільний вік за І.Д.Бехом виявляється сприятливим щодо виховання у дитини фундаментального для її морального розвитку новоутворення, яким є здібність цінувати особистість людини. М. Красовицький вважає за необхідне зберегти усе найкраще, що виправдало себе у виховній практиці педагогів-гуманістів.

Стисла анотація досвіду:

       У досвіді розглянуто проблему формування педагогічної фасилітації вчителя як специфічного виду його педагогічної діяльності. Проаналізовано традиційні погляди  на розуміння вченими сутності педагогічної фасилітації вчителя та сучасні  підходи до її формування .  Науково  обґрунтовано  сутність, структурно-компонентний склад досліджуваного феномена, визначено способи формування  педагогічної фасилітації  на учнів у процесі навчання.

      Вид роботи за характером новизни – модифікаційний. Використання та раціоналізація відомих педагогічних підходів, ідей, форм і методів роботи дозволяє створити комплексну систему культорологічної освіти, що включає цілі, задачі, зміст, форми, методи та засоби реалізації, які сприяють підвищенню якості виховання  засобами як традиційних, так і інноваційних технологій (інтерактивних, комп’ютерних, ІСНД) в умовах позитивного освітньо-виховного простору.

Результативність впровадження досвіду:

     Практична значущість досвіду полягає в створенні передумов для успішного вирішення таких проблем:

  • забезпечення сприятливого психологічного клімату в класі;
  •  формування свідомого громадянина, патріота, професіонала, тобто людини  з притаманними особистісними якостями й рисами характеру, світоглядом і способом мислення, почуттями, вчинками та поведінкою, спрямованими на саморозвиток та розвиток демократичного громадянського суспільства в Україні засобами виховання в колективі.

     Результатом впровадження досвіду є  зростання зацікавленості та ініціативності вихованців в активній співпраці, спілкуванні (в межах одного класу,  в класах паралелі). Так в багатопрофільному ліцеї № 99 в паралелі других класів було успішно проведено низку позашкільних заходів, а  саме:

  • традиційні ліцейські заходи – День здоров’я, День ліцею, участь у місячниках та декадах, новорічні свята, свято 8 березня, «Прощавай , Букварику»;
  • започатковані заходи – Свято дружби, математичний бій, спортивне свято із залученням батьків «Новорічний єралаш», участь у тематичних виставках творчих робіт «Світ на твоїх долонях», «Козацькому роду нема переводу…», зустріч-практикум з представниками МНС, спортивне змагання між класами паралелі «Швидше, вище, сильніше».   

Репрезентація досвіду:

  • Досвід репрезентовано  на різних методичних заходах: засіданнях   шкільних методичних об’єднань класних керівників, творчих груп та групи  «Духовність», яка діє в ЗБЛ № 99 у рамках проведення дослідно-експериментальної роботи за темою «Виховний простір як вихідна умова розвитку життєвокомпетентнісної особистості», практико-орієнтованих семінарах, педрадах, майстер – класах.
  •    Дані матеріали  використовуються в навчально-виховній діяльності в позитивному освітньо - виховному просторі на базі  ЗБЛ № 99.
  • Матеріали досвіду частково репрезентовано у фахових  інтернет -виданнях.    


Джерело: https://drive.google.com/file/d/0B4i2MRbEwB0henhzcDB4U1gwTXM/view?usp=sharing
Категорія: Виховна взаємодія | Додав: ovsianik (13.01.2016) | Автор: творча група ЗБЛ № 99 E W
Переглядів: 1485 | Коментарі: 32 | Теги: фасилітація, інтерактивні технології, виховання, педагогічна фасилітація, навчальні компетентності, фасилітатор, комунікативна компетентність | Рейтинг: 1.0/335
Всього коментарів: 281 2 3 »
28 Ludmila  
актуально

27 yakimenko-lyubov  
Очень актуально.

26 belka1b  
Стремление  помочь педагогам раскрыть свои возможности в профессиональной деятельности, а учащимся саморазвиваться- похвально .

25 belka1b  
Работа коллег-это еще один шаг по пути реально гуманистического подхода в учебно-воспитательном  процессе

24 yavalusha2  
перспективно

23 tanyakomp  
Перспективна робота.

22 Ludmila  
Работа интересна,познавательна,актуальна

21 tanua  
Цікаво.

20 tanyakomp  
Мені подобається.

Глибока модифікація процесу виховання.

1-10 11-20 21-28
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
IAMЦ © 2023