Міська виставка
педагогічних технологій
Запоріжжя, 2016
Каталог статей
Навігація

Номінації виставки
Виховна взаємодія [58]
Позашкілля [24]
Психологічний супровід [39]
Сімейно-родинного виховання [8]

Форма входу


Погода у місті

Пошук

Статистика

Вітаю Вас, Гість · RSS 07.06.2023, 00:04

Головна » Статті » 2015 КО: виховання і розвиток » Психологічний супровід

Система роботи практичного психолога закладу освіти з питань психологічного супроводу розвитку обдарувань

Система роботи практичного психолога закладу освіти з питань психологічного супроводу розвитку обдарувань

Бородай Світлана Миколаївна, практичний психолог, соціальний педагог, спеціаліст вищої категорії, «практичний психолог - методист»

Запорізька гімназія № 6 Запорізької міської ради Запорізької області

директор гімназії Бєлік Людмила Володимирівна

вул. Олімпійська 2, т. 769-80-33,

e-mail:sc_6.zp@mail.ru

сайт гімназії gymnasium6.zp.ua

Провідна педагогічна ідея досвіду: психологічний супровід розвитку обдарувань буде ефективним за наступних умов: відповідність змісту програм, заходів щодо створення розвивального простору сутнісним та структурним характеристикам обдарованих дітей; розкриття потенційних можливостей всіх учнів й розвиток їх творчих, інтелектуальних, дослідницьких, соціальних компетенцій; процес розвитку обдарувань здійснюється з урахуванням індивідуальних, вікових психофізіологічних особливостей учнів; забезпечення умов якісної соціалізації обдарованих та здібних учнів; взаємодія практичного психолога и педагога в процесі створення розвивального простору у НВП; забезпечення психологічного супроводу підвищення фахової компетентності педагогів тьюторів з питань розвитку обдарованих і здібних учнів; використання інноваційних технологій, інтерактивних форм та методів навчання та виховання обдарованих учнів; забезпечення активної участі дітей та учнівської молоді у творчий, дослідницькій, інтелектуальній й соціальній діяльностях. Провідна ідея досвіду полягає у створенні психолого – педагогічних умов, які є чинником розвитку обдарувань дітей та учнівської молоді.

Обґрунтування актуальності та перспективності досвіду: Актуальність психологічного супроводу розвитку обдарованості учнів в гімназії № 6 обумовлена нагальними потребами практики навчання й виховання  і виступає як одне з основних психолого-педагогічних завдань сьогодення.

Зміни, що відбулися в усіх ланках суспільного життя, відбулися і в системі національної освіти. В сучасній соціокультурній ситуації поряд з освіченою та фаховою компетентністю особливого значення набувають уміння людини самостійно мислити, висувати нестандартні ідеї, прогнозувати, виявляти творчий підхід у будь-якій діяльності. Вже давно стало зрозумілим, що найбільших успіхів у будь-якій сфері досягають ті держави, які мають високий інтелектуальний та творчий потенціал нації. Відомо також, що майбутнє людської цивілізації залежить виключно від реалізації обдарованості людей.

Оскільки обдаровані діти – це потенціал нації, то проблема створення потужної, динамічної  інтелектуальної еліти – одна з найактуальніших у контексті розбудови української державності. І провідну роль у цьому відіграє освіта

Науково-теоретична база досвіду: Актуальність теми дослідження зумовлена не тільки соціальною значущістю його проблематики, а й самою логікою розвитку досліджень у галузі психології творчості та обдарованості, представниками якої виявлено системність детермінації такого складного об’єкта, як обдарованість (О.М.Матюшкін, О.І.Кульчицька, Р.О.Пономарьова, М.Л.Смульсон), визначено її структурні компоненти (Д.Б.Богоявленська, В.В.Давидов, С.Д.Максименко, В.О.Моляко), досліджено параметри креативного середовища як важливого чинника виявлення творчої обдарованості (В.М.Дружинін, Е.І.Кіршбаум, А.Б.Коваленко, Д.О.Леонтьєв, Я.О.Пономарьов, В.С.Юркевич, Р.Х.Шакуров), що сформувало умови для визначення на цій основі глибинних системотворних характеристик обдарованої особистості.

Відомі дослідження творчої обдарованості американських учених Дж.Гілфорда, Дж. Рензулі, П.Торренса, Ф.Баррона, К.Тейлора, ідеї психологів Дж.Керрола та Б.Блума покладені в основу методики навчання обдарованих дітей, розробленої їх послідовниками.

За інноваційним потенціалом досвід є авторським він передбачає нові підходи до роботи з педагогами  - тьюторами, безпосередньо з учнями з питань розкриття та розвитку їх потенційних можливостей. Авторські розробки базуються на підставі відомих педагогічних та філософських концепціях, ідеях, технологіях і методиках навчання та виховання відомих вчених таких, як Дж. Рензулі, Дж.Гілфорда А.Матюшкін, О.М.Матюшкін, Дж. Дьюї, В.О.Моляко

Стисла анотація досвіду:

Вид досвіду: авторський: система та зміст заходів, форми та методи роботи, які сприяють розвитку обдарувань учнів, дозволяє розкрити та реалізувати творчий та інтелектуальний потенціал дітей та учнівської молоді через систему психологічних заходів охоплюючи всіх суб’єктів НВП.

Новизна досвіду полягає у розробці індивідуальних психолого – педагогічних програм розвитку обдарованого учня, завдяки реалізації якої вирішуються задачі психологічного та педагогічного характеру, на підставі провідної моделі обдарованих учнів; у розробці та впроваджені у НВП управлінського документа Проект «Обдарованість», Програми психологічної спрямованості для учнів старших класів «Культура пізнання», для учнів 7 класів «Навчись вчитеся», Програми занять з розвитку навичок публічного виступу для учнів - членів МАН; розробка критеріїв для створення Програми самовдосконалення учнів. Розробці та впровадженні Програми тренінгових занять для педагогів - тьюторів «Від творчості вчителя до творчості учнів».

Всі методичні розробки базуються на інноваційному підході до визначення обдарованих учнів та створення умов їх розвитку, а саме – «Обдарованість – це суб’єкт створення цінностей», будь –яка дитина потенційна обдарована, необхідно створити для розкриття потенційних можливостей розвивальний простір в умовах НВП закладів освіти.

Технологія досвіду: Технологія досвіду містить у собі арсенал психодіагностики й різноспрямованих технологій, методів, прийомів, форм традиційної й інноваційної діяльності психологічної служби з питань психолого – педагогічного супроводу обдарувань у дітей та учнівської молоді, й психологічного супроводження розвитку психолого – педагогічної компетентності учителів – тьюторів з питань розвитку академічної, інтелектуально – творчої, соціальної обдарованостей учнів в умовах НВП закладів освіти й спрямований на:

- створення системи управління психологічної службою в напрямку роботи з обдарованими учнями.

- забезпечення підвищенню психолого – педагогічної компетентності педагога з питань самоменеджменту вчителя й розвитку обдарованих учнів;

 - створення системи цілеспрямованого виявлення й відбору обдарованих дітей;

 - - сприяння професійному самовизначенню учнів з ознаками обдарованості;

- забезпечення умов якісного процесу соціалізації обдарованих учнів;

 - психологічний супровід поетапного впровадження змісту навчання, прогресивних технологій в роботі з дітьми, що мають ознаки обдарованості;

 - створення умов обдарованим дітям для збагачення їх досвіду, вираження і реалізації їх особистісних творчих здібностей в процесі соціально-комунікативній, науково-дослідницькій діяльностях,

- підвищення рівень психолого - педагогічних знань батьків

Прогнозований результат: Результативність досвіду підтверджує позитивна динаміка й зміни в структурі особистості обдарованих та здібних учнів, про що свідчить аналіз їх творчих та інтелектуальних досягнень, якісна соціалізація; результативності роботи педагога – тьютора з питань навчання та виховання дітей з ознаками обдарованості та створення умов для розкриття потенційних можливостей всіх учнів.

Репрезентація досвіду: Досвіт неодноразово було представлено на рівні району, області та Всеукраїнському рівні, шляхом проведення низки семінарів та опублікування авторських розробок в фахових виданнях всеукраїнського рівня: в журналі «Директор школи» 2009 р, газета «Психолог» 2002 р, та інші.

З 2007-2010 р. р. працювала в лабораторії «Підвищення фахової компетентності вчителів у роботі з обдарованими учнями» при ЗОІППО молодшим науковим співробітником. У 2009 році була делегована на Міжнародну конференцію за участю американського вченого Джозефа Рензулі «Сучасні проблеми розвитку обдарувань дітей», де була сертифікована. Авторські програми затверджені на науково - методичній раді ЗОІППО. Не одноразово брала участь у конкурсах авторських розробок, де посідала призові місця. За результативність роботи з психологічного супроводу розвитку обдарувань автора неодноразово було відзначено Похвальними Грамотами обласного департаменту освіти, науки, молоді та спорту Запорізької обласної ради у 2007, 2009, 2013, 2015 р. р., премією мера ім.. О. Поляка. За останні 5 років автор підготувала більше 30 переможців районного етапу олімпіад з психології та педагогіки, 14 переможців – обласного етапу, 1 переможець – Всеукраїнського рівня. 16 учнів – переможців конкурсу науково – дослідницьких робіт МАН ІІ етапу і 3 переможця – ІІІ Всеукраїнського етапу 

Посилання на досвід: https://drive.google.com/folderview?id=0BwqKUiS-ttRUMEhUNklrSmpnVHc&usp=sharingДжерело: https://drive.google.com/folderview?id=0BwqKUiS-ttRUMEhUNklrSmpnVHc&usp=sharin
Категорія: Психологічний супровід | Додав: kommun (29.01.2016)
Переглядів: 1464 | Коментарі: 3 | Теги: обдаровані учнів, обдарованість, креативність, здібності, когнітивні процесі, т'ютори, концепція обдарованості, нахили, учні з ознаками обдарованості | Рейтинг: 1.0/105
Всього коментарів: 3
3 psixolog-karra2013  
Светлана Бородай и правда большая умничка! прекрасная работа!

2 OksanaGusak  
Досвідчений психолог, методист, автор тренінгових програм та авторських проектів, пані Світлана Бородай завжди відкрита до фахової взаємодії та щиро ділиться своїми напрацюваннями із колегами. Рада бачити нові напрацювання колеги на Міській виставці освітніх технологій!

1 ankalipova  
Супер!!!! Вы такая умница) желаю победы))

Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
IAMЦ © 2023