Міська виставка
педагогічних технологій
Запоріжжя, 2016
Каталог статей
Навігація

Номінації виставки
Виховна взаємодія [58]
Позашкілля [24]
Психологічний супровід [39]
Сімейно-родинного виховання [8]

Форма входу


Погода у місті

Пошук

Статистика

Вітаю Вас, Гість · RSS 26.09.2023, 04:17

Головна » Статті » 2015 КО: виховання і розвиток » Психологічний супровід

Сайт PersonaGrata як альтернативна форма життєвої навігації та психологічного он-лайн супроводу

Анотація перспективного педагогічного досвіду

Номінація: «Компетентнісна освіта: виховання і розвиток»

Секція:  «Психологічний супровід»

Тема інноваційної розробки: «Сайт PersonaGrata як альтернативна форма життєвої навігації та психологічного он-лайн супроводу»

Інформація про автора досвіду:

Холох Ірина Миколаївна, практичний психолог

Запорізького багатопрофільного ліцей № 99

Запорізької міської ради Запорізької області,

кваліфікаційна категорія «спеціаліст  вищої категорії»,  педагогічне  звання  «старший учитель».

  Махончук Анастасія Сергіївна, практичний психолог

  Запорізького багатопрофільного ліцей № 99

 Запорізької міської ради Запорізької області.

 

 

Назва закладу:

Запорізький багатопрофільний ліцей № 99 Запорізької міської ради Запорізької області

Адреса: 69114, місто Запоріжжя, вулиця Гудименка, 13-А

Телефон: (061)224-93-08 (09); факс: (061)224-93-08 (09);

E-maillitsey99@ukr.nethttp:// litsey-99.at.ua

Актуальність та перспективність досвіду

 Умови глобалізації сучасного суспільства роблять актуальним вивчення широкого комплексу питань, пов'язаних з медіапростором і його споживанням, серед яких на перший план виходить проблема своєчасного психологічного супроводу всіх учасників навчально-виховного процесу та безпеки особистості в інформаційному суспільстві.

Життєва навігація включає в себе правила поведінки, які найбільш успішно працюють в складних ситуаціях, роз'яснює, допомагає особистості виявити ресурси, щоб досягти своїх задумів, реалізувати свої цілі. Головний ресурс - «я сам». Життєва навігація допомагає розвивати ініціативність, відповідальність, орієнтацію на результат, комунікабельність, організованість, вміння впливати на інших, узгоджувати інтереси. Завдяки їй зростає рівень впевненості в завтрашньому дні та рівень здорового оптимізму.

На сьогоднішній день психологічна служба лише фактор, який допомагає створювати умови для становлення та розвитку особистості як суб'єкта навчання, пізнання і спілкування не тільки в освітніх закладах, а й за допомогою медіапростору. У зв'язку з цим зростає роль психологічного сайту, що забезпечує умови для розвитку суб'єктивного потенціалу особистості, більш адекватного усвідомлення шляхів особистісного розвитку дитини і професійного розвитку вчителя в період становлення, для підвищення власної психологічної стійкості у подоланні життєвих труднощів. Завдяки їй психологічний сайт виступає як науково-методичний, практичний і медійний центр, який реалізує психологічний супровід розвитку особистості.

Провідна педагогічна ідея

Одним з інноваційних засобів у формуванні життєвої навігації та психологічного супроводу учнів може бути медіапростір. Застосування ресурсів медіапростору, зокрема сайту психологічної служби, дає можливість особистості набувати досвіду позитивних змін, поступово відбувається поглиблене самопізнання, самосприйняття, гармонізація особистості, особистісне зростання; особистість  учні оволодівають навичками рефлексії та вмінням аналізувати власну поведінку; формується  соціальна та комунікативна компетентність.

Психологічний супровід позитивно впливає на інтелектуальний та емоційний розвиток особистості, розкриває індивідуальність, дає можливість подолати накладені соціумом обмеження; сприяє свідомому перенесенню актуальних знань та навичок діяльності за межі ситуації, в яких знання були сформовані та використовувались, у нове проблемне поле.

В основі досвіду лежить наступна ідея. Використання  медіапростору он-лайн, зокрема сайту психологічної служби як одного із важливих компонентів, підвищує ефективність  формування життєвої навігації в особистості та надає можливість не лише оволодівати готовими  знаннями, а й набувати  навичок максимально швидкого та ефективного вирішення проблем та  відтворення  вже набутого досвіду в необхідних ситуаціях. 

Стисла анотація досвіду

Сутність досвіду: створення сайту психологічної служби ліцею як засобу модернізації системи психологічного супроводу всіх учасників НВП ліцею на основі медіапростору для ефективної життєвої навігації.

Мета досвіду: створення ефективного психологічного медіапростору як альтернативної форми психологічного супроводу та життєвої навігації, які сприяють становленню вільної, гармонійної і освіченої особистості.

Завдання досвіду:

1) сприяння успішній життєвій навігації за допомогою медіапростору школярам, батькам, а також педагогічному колективу;

2) формування навичок конструктивного і адекватного міжособистісної взаємодії з психологами в он-лайн супроводі;

3) формування позитивних змін, поступове поглиблення самопізнання, самосприйняття, гармонізація особистості, особистісне зростання.

Запропонований досвід буде сприяти:

 • створенню умов для розкриття та збагачення досвіду особистості, формуванню життєвої навігації;
 • здійснення інтерактивного зв’язку з усіма учасниками НВП, батьками та суспільною громадськістю з метою надання психологічного супроводу;
 • активізації особистісних можливостей;
 • розвитку системи здатностей особистості самостійно вирішувати складні життєві  проблеми;
 • розвитку прийняття нестандартних рішень;
 •  цілеспрямованому використанню свого потенціалу для самореалізації в житті.

Проект медіапростору, сайт психологічної служби,  як альтернативна форма життєвої навігації та психологічного супроводу адресовано психологам, соціальним педагогам, батькам, вчителям, учням та ін. Досвід може бути впроваджений у роботі з різними категоріями людей. Матеріали сайту можна застосовувати на семінарах, тренінгах та корекційних заняттях.

Науково-теоретична база досвіду:

Численні дослідження Гілберта Д., Лейарда Р., Кляйна С., Мендіуса Р., Селигмана М., Фрідмана С., Фріта К., Дж. Рітцера та ін. показують, що успіху і процвітанню особистості, реалізації життєвої навігації сприяють:

 - вміння чітко формулювати свої власні проблеми та цілі;

- вміння знаходити ресурси та визначати необхідні для досягнення своїх цілей засоби;

- здатність будувати реалістичні життєві плани;

-вміння передбачати можливі ризики і вживати  заходи щодо їх попередження.

Формуванням медіапростору як життєвої навігації та психологічного супроводу є основою дослідження таких вчених, як Дж. Рітцера, М., Фрідмана С., Фріта К., Гонча С.Н. Сутність таких досліджень полягає в орієнтації медіапростору на потенційні можливості людини та їх реалізацію, ставить своєю метою використання внутрішніх резервів самої особистості (мотивів, інтересів, емоцій, схильностей). Он-лайн медіапростір орієнтований не тільки на передачу знань, а на оволодіння базовими компетенціями, що дозволяють здобувати знання самостійно, в міру необхідності.

Медіапростір он-лайн повинен розвивати механізми інноваційної діяльності, знаходити творчі способи вирішення життєво важливих проблем, сприяти перетворенню життєвих планів в норму і форму існування людини. Крім психологічного супроводу, актуальним стає освоєння технік, за допомогою яких можна отримувати, переробляти і використовувати нову інформацію.

Очікувані результати досвіду: життєва навігація допомагає розвивати якості особистості завдяки медіапростору, метою якого є досягнення задумів і реалізації мети. Головний ресурс - «Я - сам».

Результативність впровадження досвіду:

У мережі «PersonaGrata» та на ліцейському сайті було представлено рекомендації учням та кураторам стосовно оптимізації стосунків в учнівському колективі та формування особистісно конструктивних відносин учителя та учня. Реалізація мети відбувалась через вирішення певних задач, а саме:

 • розвиток здібностей учнів в умовах диференційного та особистісно орієнтованого  навчання для формування життєвої компетентності ліцеїстів;
 • формування життєвої компетентності учнів за допомогою активних форм та методів роботи;
 • психологічна експертиза психологічних інновацій, методик та методів та прогнозування особливостей їх втілення;
 • створення психологічних умов для самоактуалізації та самовизначення обдарованої дитини;
 • соціально-психологічна діагностика створення сприятливих психолого-педагогічних умов для успішної адаптації учнів 1-х, 5-х, 10-х класів до нових умов навчання;
 • психологічний супровід компетентнісно-орієнтованого профільного навчання з урахуванням здібностей, інтересів та ціннісних орієнтацій учнів ліцею;
 • психологічний супровід превентивного виховання, профілактика злочинності, алкоголізму, наркоманії та інших залежностей серед підлітків;
 • впровадження реабілітаційних заходів в роботі з учнями, що перебувають у важких життєвих обставинах.

Репрезентація досвіду: Забезпечуючи супровід експериментально-дослідницької роботи, з метою розширення потужностей психологічної служби ліцею у 2014 році психологами був створений сайт, а саме психологічний on-line простір PersonaGrata. Сайт надає корисні рекомендації, консультації в режимі on-line, проводить просвітню діяльність  для учнів, батьків та педагогів. У групі є багато методичних та медіаматеріалів, форум та тематичні сторінки.

У 2015 році був розроблений проект «Формування життєстійкості школярів як психологічний аспект розвитку життєвокомпетентнісної  особистості». 

Робота була представлена на виставці  «Освіта запорізького краю – 2015»  в номінації «Формування творчої особистості в навчальних закладах». За результатами конкурсу навчальний заклад  Запорізький багатопрофільний ліцей № 99 був нагороджений дипломом.

На основі матеріалів до проекту було створено:

 • постер, що включає в себе схеми,  стислу інформацію стосовно проекту, фотографії робочих моментів;
 • буклети наступної тематики: «Формування життєстійкості школярів як психологічний аспект розвитку життєвокомпетентнісної  особистості», «Казкотерапія в роботі психолога», «Модель психологічного супроводу НВП та взаємодії з творчими групами», «Пріоритетні напрями роботи психологічної служби ЗБЛ №99 у 2014-15 навчальному році»;
 • пакет методичних матеріалів, що включає в себе інформацію за проектом (мета, завдання, актуальність, практична значущість, новизна), теоретичні відомості стосовно арт-терапевтичних методів роботи,  очікуваний результат, додатки (корекційно-розвивальні заняття з елементами арт-терапії, тренінги, рекомендації щодо формування життєстійкості).
 • розроблено проектне бачення моделі формування життєстійкості особистості в ЗБЛ № 99;
 • продовжуючи роботу, психологічна служба  створила ще один проект «Формування життєстійкості обдарованих школярів як психологічний аспект розвитку життєвокомпетентнісної особистості», який був  представлений на VI Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти – 2015». За результатами виставки Запорізькій багатопрофільний ліцей №99 отримав золоту медаль;
 • психологи ліцею брали активну участь у шкільних, районних та міських семінарах та підвищували методичний рівень;
 • виступи на міських семінарах для практичних психологів.

Теги: медіапростір, життєва навігація, психологічний супровід, психічне здоров’я, внутрішні резерви особистості, соціальна компетентність, комунікативна компетентність, життєстійкість.

Посилання на матеріали: http://personagrata-lyceum.jimdo.com/наши-проекты/   Джерело: http://personagrata-lyceum.jimdo.com/
Категорія: Психологічний супровід | Додав: ovsianik (13.01.2016) | Автор: Хлох І, Махончук А E W
Переглядів: 1498 | Коментарі: 30 | Теги: психічне здоров’я, життєва навігація, внутрішні резерви особистості, медіапростір, психологічний супровід | Рейтинг: 1.0/215
Всього коментарів: 281 2 3 »
28 grabowskairina  
Профессионально красивая работа! Важна и нынче, и всегда! Вдохновляет...

27 yakimenko-lyubov  
Очень интересно и актуально.

26 belka1b  
Работа интересная, подтверждающая творческий потенциал ее авторов

25 sveta_99  
Замечательный сайт. Материал подобран очень профессионально и креативно. Много полезного. Идея реализована.Буду к вам заглядывать.

24 tanyakomp  
Перспективна робота, мені подобається.

23 yavalusha2  
актуально, интересно и своевременно

22 gemini  
По-настоящему полезно!

21 tanyakomp  
Актуальна, цікава тема.

20 Mila  
Робота цікава і актуальна! Життєва навігація допоможе підняти рівень впевненості в завтрашньому дні та рівень здорового оптимізму. hands

19 Kesunia  
Молодцы, очень интересно!

1-10 11-20 21-28
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
IAMЦ © 2023