Міська виставка
педагогічних технологій
Запоріжжя, 2016
Каталог статей
Навігація

Номінації виставки
Виховна взаємодія [58]
Позашкілля [24]
Психологічний супровід [39]
Сімейно-родинного виховання [8]

Форма входу


Погода у місті

Пошук

Статистика

Вітаю Вас, Гість · RSS 06.06.2023, 22:59

Головна » Статті » 2015 КО: виховання і розвиток » Психологічний супровід

Комплексна система роботи психологічної служби з головними суб’єктами навчально-виховного процесу як домінуючий чинник підвищення рівня
Комплексна система роботи психологічної служби з головними суб’єктами навчально-виховного процесу як  домінуючий чинник підвищення рівня навчальних досягнень учнів.

Творча група практичних психологів Шевченківського району:
Андрієнко Алла Валентинівна, заступник директора з НВР, практичний психолог ЗЗШ №77, спеціаліст ІІ категорії.
Дворніченко  Ганна Олександрівна, практичний    психолог ЗНВК № 63, спеціаліст ІІ категорії.
Каюк Яна Анатоліївна, практичний психолог ЗЗШ    № 77, спеціаліст ІІ категорії.
Лекаркіна Юлія Валеріївна, практичний психолог ЗНВК «Освіта», спеціаліст ІІ категорії.
Назаренко Ірина Олександрівна, практичний психолог ЗЗШ №12, спеціаліст вищої категорії

Територіальний відділ освіти, молоді та спорту Шевченківського району
Керівник:   Перепелиця Наталія Євгенівна
Адреса: 69071, м. Запоріжжя, вул. Чарівна, 145а
Телефон: (0612) 677959 
E-mail: rvo1@bk.ru
Сайт: http://shevchtvo.ucoz.ru,     
http://psyshevch.ucoz.ua/

Провідна педагогічна ідея досвіду полягає у створенні комплексної системи роботи психологічної служби навчального закладу з учнями, батьками та педагогами з метою підвищення компетентності головних учасників навчально-виховного процесу, формування позитивної пізнавальної мотивації та підвищення навчальних досягнень учнів через  основні види діяльності практичного психолога (діагностичної, консультаційної, просвітницької та корекційно-розвивальної роботи).
      Обґрунтування актуальності та перспективності досвіду 
      На сучасному етапі розвитку українського суспільства перед школою стоїть завдання всебічного розвитку особистості учня, що містить в собі не лише надання якісної освіти, а й сприяння формуванню компетентної, конкурентоспроможної  та успішної особистості з активною громадянською позицією. Виконання цього завдання передбачає охоплення увагою не лише змісту та методології навчально-виховного процесу, а й акцентування уваги на можливостях та здібностях учнів, індивідуально-типологічних особливостях вчителів та міжособистісних взаємовідносинах у родині школяра. Враховуючи це, було розроблено та впроваджено комплексну систему роботи психологічної служби з метою визначення чинників, що впливають на динаміку навчальних досягнень учнів, надання практичної допомоги вчителям, батькам, учням та з метою  підвищення компетентності всіх суб`єктів навчально-виховного процесу.
      Науково-теоретична база досвіду 
      Наукові і практичні дослідження, на яких ґрунтується робота, висвітлюють особистісно-орієнтований підхід в навчанні як запоруку успішного розвитку та становлення дитини. У працях Р.Грановської, Л.Єрмолаєвої-Томіної, Я.Пономарьова розкривається зміст психологічної теорії творчої особистості та чинників її розвитку. Головні принципи та технології особистісно-орієнтованого освітнього процесі розглядають С.І.Помазін, М.В.Левківський, Г.О.Балл, І.Д.Бех, О.В.Киричук. Зміст поняття педагогічної майстерності та педагогічної творчості вчителя як детермінанти успішності учнів описані в роботах В.Андрєєва, Ю.Бабанського, М.Поташника.
      Стисла анотація досвіду 
      Реалізація окресленого досвіду роботи охоплює чотири головні етапи роботи психологічної служби щодо підвищення навчальних досягнень учнів. Перший та другий етапи (діагностична та консультаційна роботи) були презентовані на VI Міській виставці педагогічних технологій у 2014 році. Третій та четвертий етапи (просвітницька та корекційно-розвивальна роботи) було реалізовано та впроваджено в діяльність протягом 2014-2015 навчального року. 
      Комплексний підхід до проблеми підвищення рівня навчальних досягнень та навчальної мотивації учнів передбачає послідовну взаємодію діагностичної, консультативної, корекційно-розвальної та просвітницької роботи з головними учасниками навчально-виховного процесу (учнями, батьками та педагогами). З урахуванням цього підходу було розроблено модель комплексної допомоги дітям із низьким рівнем навчальних досягнень:
         * Діагностичний аспект роботи включає визначення рівня пізнавального, мотиваційного потенціалу особистості учня, його індивідуально-типологічні особливості, спрямованість особистості, а також домінуючі здібності учня. Результати дослідження надають можливість змоделювати стратегію роботи з кожним учнем щодо прогнозу навчальних досягнень учнів на основі запропонованих критеріїв.
         * На етапі здійснення консультаційної роботи з батьками та педагогами надаються рекомендації щодо моделювання індивідуального підходу вчителя до кожного окремого учня, а також формування сприятливого стилю сімейного виховання. В межах здійснення індивідуальних та групових консультацій передбачено роздатковий матеріал: буклети, алгоритми взаємодії, тощо.
         * Просвітницька робота спрямована на підвищення психологічної компетентності педагогів щодо методів зняття емоційної напруги, що виникла під час роботи та розкриття поняття самоактуалізації як одного з головних чинників ефективності навчально-виховного процесу. 
      Одним із напрямків реалізації просвітницької роботи виступає ознайомлення батьків з особливостями взаємозв`язку стилю сімейного виховання з рівнем навчальних можливостей учнів. В представленому досвіді надані матеріали для проведення батьківських зборів за наступними темами:
      - початкова школа - «Вплив сімейного виховання на навчальні досягнення учнів»;
      - п'ятий клас - «Роль батьків у формуванні позитивної мотивації до навчання»;
      - шості-восьмі класи - «Перші труднощі підліткового віку»;
      - середня та старша школа - інтерактивні збори “Новий час – нові професії”, «Професійне становлення учнів».
     Одним із пріоритетних напрямів реалізації психологічною службою даного етапу виступає робота з учнями. Шкільна успішність є важливим критерієм оцінки дитини як особистості з боку дорослих та однолітків. Ставлення до себе як до учня у значній мірі визначається сімейними цінностями. У дитини на перший план виходять ті її якості, які найбільше турбують її батьків: підтримка престижу (вдома задаються питання: “А хто ще отримав відмінну оцінку?”), слухняність (“Тебе сьогодні не карали?”) тощо. Особливо гостро це відчувають підлітки. При неправильному вихованні батьками підліток відчуває, що не може довіряти близьким своїх думок, сподівань, переживань, проблем у навчанні. В такому випадку він звертається за визнанням до однолітків, проте це може спричинити втрату мотивованості до здобуття знань, адже в такий складний період розвитку психіки у підлітків виникає гостра потреба у тому, щоб саме батьки визнали їхню дорослість. Враховуючи це, передбачено елементи практичних занять з учнями за авторським робочим зошитом до програми  «Сімейні цінності». 
        * Наступним етапом в реалізації проблемної теми виступає корекційно-розвивальна робота, яка містить в собі роботу з учнями, педагогами та батьками. Комплексний характер корекційної роботи передбачає:
-   спільну роботу педагогів та батьків щодо підвищення навчальної мотивації учнів;
-   тренінги   з батьками учнів;
-   реалізацію творчого потенціалу, притаманного кожній дитині.
       Авторська діагностично-профілактична корекційна програма  методом пісочної терапії спрямована на:
      - роботу з дітьми, які мають проблеми в адаптації (5 клас чи прибуття до нового класного колективу); 
      - підлітків з відхиленнями у поведінці та проблемами в спілкуванні з однолітками;  
      - підлітків з девіантною поведінкою, які стоять на внутрішкільному обліку; 
      - обдарованих учнів. 
      Впровадження даної програми сприяє підвищенню психологічної компетентності учнів, їх самооцінки та навчальних досягнень.
      Авторська програма «Розкрий свій потенціал» для педагогів полягає в: 
      - сприянні розвитку творчого потенціалу особистості вчителя; 
      - розкритті внутрішньої спонтанності; 
      - розвитку толерантності; 
      - підвищенні показників лабільності особистості, 
які демонструють готовність вчителів до впровадження інноваційних технологій та є одним з головних чинників зниження емоційного вигоряння особистості педагога, а також формування адекватної стратегії взаємодії з кожним учнем з метою підвищення рівня навчальних досягнень учнів.
      Тренінгова програма для батьків складається з 9 занять, які проводяться протягом навчального року. Програма розрахована на батьків дітей різної вікової категорії та має на меті сприяти виробленню ефективного стилю спілкування між членами сім’ї, попередження конфліктів і подолання труднощів, які можуть виникати у спілкуванні з дитиною в кризові періоди її розвитку.
      За інноваційним потенціалом досвід – комбінаторний.
      Результативність впровадження досвіду представлено в наступному:
        * Побудовано алгоритм психологічного супроводу всіх суб`єктів навчально-виховного процесу щодо моніторингу внутрішніх ресурсів особистості учня та його навчальних досягнень.
        * Розроблено комплексну систему просвітницької та корекційно-розвивальної роботи з учнями, педагогами та батьками з метою підвищення рівня навчальних досягнень.
        * Психологічними службами закладів Шевченківського району впродовж останніх двох років використовуються діагностичні програми щодо визначення мотиваційного потенціалу та моніторингу навчальних можливостей учнів, що сприяє своєчасному здійсненню корекційної роботи і дозволяє підвищити рівень навчальних досягнень учнів.
      Репрезентація досвіду 
      Перший, діагностичний етап та зміст консультаційної роботи даної проблемної теми було узагальнено та представлено на VI Міській виставці педагогічних технологій у 2013-2014 навчальному році та відзначено першим місцем.
      На Шостій міжнародній виставці «Сучасні освітні заклади-2015» в м.Києві представлено досвід роботи з теми: «Визначення детермінуючих чинників взаємозв`язку індивідуально-типологічних особливостей учня, стилю сімейного виховання та особистісно-орієнтованого підходу з навчальними досягненнями учня, як пріоритетного напрямку роботи психологічної служби з підвищення психолого-педагогічної компетентності всіх суб`єктів навчально-виховного процесу в аспекті виявлення обдарованих дітей». Даний досвід відзначено золотою медаллю.
      За результатами проведення виставки було опубліковано статтю на тему «Визначення детермінуючих чинників взаємозв`язку індивідуально-типологічних особливостей учня, стилю сімейного виховання та особистісно-орієнтованого підходу з навчальними досягненнями учня, як пріоритетного напрямку роботи психологічної служби з підвищення психолого-педагогічної компетентності всіх суб`єктів навчально-виховного процесу в аспекті виявлення обдарованих дітей» в збірнику тез науково-практичних статей репозиторію сайта ІАМЦ департаменту з актуальних питань створення виховного та розвивального середовища в освітній системі м. Запоріжжя.
      Узагальнений досвід роботи з корекційної-розвивальної та просвітницької роботи з вчителями опубліковано в журналі «Практичний психолог: Школа» (Лекаркіна Ю. Творчий потенціал та креативність педагога як запорука професіоналізму//Практичний психолог: Школа, 2014.- № 6.-С. 22)
      Авторський робочий зошит до програми «Сімейні цінності» презентовано Назаренко І.А. на Всеукраїнській науково-практичній конференції  «Сімейні цінності в контексті формування гармонійної особистості» 15 травня 2014 року.
      Досвід представлено в корекційно-розвивальних програмах, які затверджені ІАМЦ м. Запоріжжя, опубліковано на сайті РМЦ Шевченківського району (http://psyshevch.ucoz.ua/) та використовуються практичними психологами навчальних закладів міста.

Посилання на матеріал    http://psyshevch.ucoz.ua/

Категорія: Психологічний супровід | Додав: shevchenko (24.01.2016)
Переглядів: 1258 | Коментарі: 1 | Теги: Шевченківський район | Рейтинг: 1.0/113
Всього коментарів: 1
1 tomkovicht  
Молодці!!!Гарний досвід!!!!!!

Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
IAMЦ © 2023