Міська виставка
педагогічних технологій
Запоріжжя, 2016
Каталог статей
Навігація

Номінації виставки
Виховна взаємодія [58]
Позашкілля [24]
Психологічний супровід [39]
Сімейно-родинного виховання [8]

Форма входу


Погода у місті

Пошук

Статистика

Вітаю Вас, Гість · RSS 06.06.2023, 23:56

Головна » Статті » 2015 КО: виховання і розвиток » Позашкілля

Інноваційні підходи до розвитку успішної творчої особистості вихованця і педагога у освітньо-виховному просторі Палацу

Інноваційні підходи до розвитку успішної творчої особистості вихованця і педагога у освітньо-виховному просторі Палацу

Інформація про авторів досвіду: Горлова Світлана Валентинівна, заступник директора з навчально-виховної роботи, Карпенко Ольга Юріївна, завідувач методичного відділу, Панова Лідія Григорівна, методист міського Палацу дитячої та юнацької творчості.

Контактна інформація про навчальний заклад (освітню установу): Міський Палац дитячої та юнацької творчості Запорізької міської ради Запорізької області, директор Кутя Микола Іванович, м. Запоріжжя, 69006, площа В.І.Леніна 1, Тел./факс 236-48-38, Е-mail: dvorec@gordiy.zp.ua, http://gordiy.zp.ua

Тема педагогічного досвіду: «Інноваційні підходи до розвитку успішної творчої особистості вихованця і педагога у освітньо-виховному просторі Палацу».

Провідна педагогічна ідея досвіду: створення освітньо-виховного простору співпраці педагога і вихованця, ознакою якого є творча діяльність та гуманне ставлення до життя.

Обґрунтування актуальності та перспективності досвіду: Представлений досвід актуальний в багатьох аспектах: по-перше, в створенні освітньо-виховного простору співпраці педагога і вихованця, ознакою якого є творча діяльність та гуманне ставлення до життя. По-друге, в соціалізації дітей в рамках творчої діяльності з виходом на життєве проектування і професійне самовизначення. По-третє, в оновленні змісту позашкільної освіти, визначенні нових шляхів її розвитку. По-четверте, в підвищенні ролі позашкільної освіти в соціумі, визначенні її незамінного місця в системі безперервної освіти щодо виховання всебічно розвиненої особистості, найповнішого розкриття її задатків і нахилів, створення умов для розвитку й підтримання талантів та обдарувань у галузі науки, техніки, мистецтва, збереження та розвитку «золотого фонду» країни, піднесення ролі творчої особистості в суспільстві, вирішенні проблем допрофесійного становлення особистості вихованців. По-п’яте, в професійному розвитку педагогів, нових моделей педагогічної діяльності, нових мотивацій педагогів до самовдосконалення, їх готовності до роботи з сучасними дітьми та молоддю.

Науково-теоретична база досвіду: побудована з урахуванням досліджень академіка В.О. Моляко та його послідовників О.І. Кульчицької, М.А. Гнатка, О.Л. Музики, які сьогодні в Україні створюють вітчизняну наукову школу щодо досліджень проблеми обдарованості та розвитку творчого потенціалу особистості. Сучасні теоретичні методологічні позиції вчених з проблем індивідуальних відмінностей (Б.Ананьєв, Л.Виготський, Б.Теплов та ін.); визначення підходів до розуміння психологічних основ та структури обдарованості (Г.Айзенк, Н.Лейтес, О.Матюшкін, В.Моляко, Д.Ушаков); розвитку інтелектуального і творчого потенціалу особистості (Д.Богоявленська, Н.Кічук, О.Кульчицька, О.Матюшкін, В.Моляко, М.Поташник, С.Сисоєва та ін.); розвитку обдарованості на різних вікових етапах (В.Давидов, Д.Ельконін, О.Музика, Н.Лейтес, В.Паламарчук та ін.); розвитку педагогічної творчості вчителя (М.Лещенко, Н.Кузьміна, Н.Кічук, Р.Фрідмен; В.Тадєєв); питань підтримки обдарованих дітей (А.Вишина, В.Горбунова, О.Музика, О.Савченко, Г.Ульянова). педагогічної роботи з обдарованими дітьми (Є.Аксьонова, О.Матюшкін, В.Паламарчук). Крім того, враховуються: концептуальні уявлення, що визначають динамічний підхід до вивчення особистості за системою тестів Г.Айзенка, Д.Векслера, Л.Занкова, І.Іразека, Н.Левітова, С.Максименка, А.Нечаєва, А.Лосєвої.

Стисла анотація досвіду: Головною метою сьогодні є виховання унікальної цілісної творчої особистості, здатної на свідомий та відповідальний вибір за різних життєвих обставин. Тому педагогу для навчання та розвитку сучасних дітей необхідно володіти належними фаховими, психолого-педагогічними і методичними знаннями, мати високий рівень інтелекту, широку ерудицію, творчий світогляд. Він також має постійно самовдосконалюватись – вчити і вчитись сам; бути ентузіастом, цілеспрямованим, наполегливим, впевненим у своїх силах, принциповим у важливих питаннях і водночас гнучким, коли йдеться про другорядне. Йому потрібно мати організаційні здібності для створення атмосфери творчості, розкутості, вільного ділового спілкування, приязного мікроклімату, спонукання до творчості, уміння слухати. Важливо володіти даром навіювання, вміти аргументовано переконувати; бути неупередженим, справедливим, емоційно врівноваженим, тактовним, щоб не вплинути негативно на прагнення дитини до творчості, на її етичні вчинки; бути здатним до самоаналізу, самокритики, перегляду своїх позицій, виваженості вчинків; налагоджувати з вихованцями партнерські стосунки згідно з педагогікою співробітництва, не переходячи при цьому до панібратства; надавати дітям свободу вибору і прийняття рішень; володіти високим рівнем пізнавальної і внутрішньої мотивації, адекватною самооцінкою, внутрішнім контролем. Як відомо, лише особистість може виховати особистість і тільки талант може виростити новий талант. Тому перед методичною службою міського Палацу пріоритетним напрямом діяльності є робота з професійного вдосконалення й творчого розвитку педагогічного колективу, підготовки до роботи з сучасними дітьми. Саме в цих напрямках працюють адміністрація й методисти, реалізуючи провідну проблему Палацу.

Діяльність нашого закладу побудована так, щоб кожен педагог міг найбільш повно розкрити здібності й талант, розвивати ініціативу та творчій пошук. Для цього розроблено та ефективно впроваджується багаторівнева система педагогічних заходів щодо підвищення професійної майстерності педагогів, з використанням інноваційних знахідок та творчого підходу, яка представлена в досвіді.

Орієнтація на сучасну творчу особистість вимагає якісно нових засад навчання і виховання. В основі роботи педагогічного колективу МПДЮТ – інноваційний підхід до планування і організації управлінської діяльності, постійний пошук ефективних шляхів вирішення педагогічних задач, творчий підхід до організації занять та змістовного дозвілля вихованців, створення освітньо-виховного простору співпраці педагога, вихованця і батьків.

Організація виховного процесу в роботі Палацу здійснюється через:

 • створення умов в Палаці для соціальної адаптації сучасних дітей (реалізація комплексу освітніх програм соціального та патріотичного спрямування за напрямами діяльності «Дивосвіт», «Пелюстки творчості», «Захисники довкілля», «Слава Українській землі», масові виховні заходи «День відкритих дверей», творча лабораторія «Формула успіху», «Новорічна мозаїка» та ін.);
 • реалізацію програм, орієнтованих на розвиток юних обдарувань («Обдарована дитина», «Індивідуальний освітній маршрут»; психолого-педагогічну підтримку обдарованих дітей;
 • реалізацію програми допрофесійного становлення особистості Палацу;
 • створення системи стимулювання й заохочення (грамоти, дипломи, премії, нагороди, участь у церемонії нагородження обдарованих вихованців Палацу «Сонячний дельфін», розміщення фото на стенді «Переможці Сонячного дельфіну»
 • участь в конкурсах, фестивалях, змаганнях, виставках різних рівнів;
 • участь у створенні та реалізації дитячих соціальних проектів «Палац – світ дитячих мрій»
 • роботу дитячого самоврядування Палацу Центру дитячих соціальних ініціатив «Оріон».

Таким чином діяльність закладу спрямована на створення виховного простору для дітей та молоді в місті, стимулювання розвитку природних нахилів та творчих здібностей вихованців.

Отже до творчої діяльності дитину може спонукати, як зовнішнє середовище, так і створення відповідного психоемоційного, життєтворчого клімату. Це забезпечується шляхом співпраці педагога з дитиною, його батьками за законом від серця до серця.

Результативність впровадження досвіду: Застосування інноваційних підходів до розвитку успішної творчої особистості вихованця і педагога у освітньо-виховному просторі Палацу демонструє високий загальний підсумок діяльності Палацу на рівні дітей, закладу, соціуму. На рівні дітей результат підтверджується зростанням кількості призових місць вихованців, а також статистикою збереження контингенту та життєвлаштування випускників, участю в соціальних практиках, навичках виготовлення професійного продукту, здібностей працювати самостійно. Набуті впродовж творчого розвитку під час профільного навчання практичні компетенції дають можливість дітям формувати достатній професійний та соціальний досвід, здійснювати свідомий вибір подальшого життєвого розвитку. В більшості випадків діти обирають напрямок професійної освіти за профілем навчання у гуртках, як приклад: 5 педагогів закладу – вихованці Палацу, 35% випускників останніх трьох років досягли значних успіхів в обраній професії.

Результативність на рівні закладу представлена стабільною роботою майстер-класів, лабораторій, майстерень, органів учнівського самоврядування, а також попитом на досвід закладу на рівні міста, області, України. На рівні соціуму вихованці демонструють дієві навички участі в соціальному і культурному житті суспільства, базуючись на профільній підготовці впродовж навчального року.

Високий рівень професіоналізму і готовності педагогів до презентації та розповсюдження власного досвіду характеризує практично всіх педагогічних працівників закладу. В системі з розвитку успішних творчих особистостей вихованців працюють Трубчанінов Ю. В., заслужений працівник культури України, Соломʼячук В. А., заслужений артист України, Янакова Г.К., Беляєва Т.М., Головань Я.В. – члени Спілки народних майстрів, Алексєєва О.І., член Спілки театральних діячів України, Шевцов Г.Г., тренер вищої категорії, Скрипченко О.С., Корнєєва О.І., інші фахівці, для яких визначальним фактором в позашкільній діяльності є максимальне розкриття індивідуальних здібностей, неповторних, унікальних особливостей вихованців, професійних намірів до співпраці зі всіма учасниками навчально-виховного процесу.

Сьогодні міський Палац дитячої та юнацької творчості – активний, динамічний, конкурентоспроможний і перспективний позашкільний навчальний заклад нового типу на ринку освітніх послуг. Вплив його досягнень на формування сучасної освітньої стратегії як в місті, так і в країні - актуальний і затребуваний. Якість отриманих результатів підтверджується стабільно високим рейтингом його випускників у всіх сферах життєдіяльності.

Представлений досвід рекомендовано для застосування багатопрофільним позашкільним навчальним закладам, які працюють за компетентнісним підходом на засадах гуманної педагогіки для створення умов розкриття потенціалу педагогів і вихованців у самопізнанні, самооцінки, творчій самореалізації, інтеграції в соціокультурний простір.

Репрезентація досвіду: педагогічний досвід був презентований

На рівні Палацу:

 • на сторінках педагогічних видань «Сходинками творчості» (ІІІ видання, 2014);
 • на засіданнях педрад Палацу, Школи педагогічної майстерності, Методичних об'єднань.

На рівні міста:

 • на засіданнях творчої лабораторії «Технологічні аспекти діяльності» для методистів ПНЗ міста – 2014, інформаційно-методичної наради для директорів ПНЗ міста – 2014; інформаційно-методичної наради для заступників директорів ПНЗ міста з НВР – 2015; Школи професійного зростання керівників гуртків ПНЗ міста – 2015;

На рівні області:

 • на виставці «Освіта Запорізького краю – 2014»;
 • на практикумі для слухачів курсів підвищення кваліфікації – 2015;
 • на фестивалі-конкурсі «Гуманна педагогіка Запорізького регіону» - 2015;
 • на науково-практичному семінарі «Андрагогічні засади створення гуманістичного освітнього середовища в ЗНЗ та ПНЗ» - 2015.

​Посилання на матеріали досвіду: http://dosvidpalac.jimdo.com/?logout=1Джерело: http://dosvidpalac.jimdo.com/?logout=1
Категорія: Позашкілля | Додав: irarotko0708 (28.01.2016)
Переглядів: 2246 | Теги: творча особистість педагога і вихов, співпраця у освітньо-виховному прос, компетентнісний підхід | Рейтинг: 1.0/49
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
IAMЦ © 2023