Міська виставка
педагогічних технологій
Запоріжжя, 2016
Каталог статей
Навігація

Номінації виставки
Виховна взаємодія [50]
Позашкілля [21]
Психологічний супровід [27]

Форма входу


Погода у місті

Пошук

Статистика

Вітаю Вас, Гість · RSS 26.09.2023, 03:37

Головна » Статті » Виховання і розвиток » Виховна взаємодія

Впровадження інноваційних технологій освіти у виховній роботі початкової школи
Впровадження інноваційних технологій освіти у виховній роботі початкової школи


Донченко Олена Петрівна, 
вихователь групи продовженого дня, спеціаліст І категорії


 Запорізький навчально-виховний комплекс І ступеня «Світанок»
 Запорізької міської ради  Запорізької області
Директор:   Кінінєєва Тамара Павлівна
Адреса: м. Запоріжжя, вул. Грязнова, 92
Телефон: 720-36-50
Сайт: svitanok.key.ua
Провідна педагогічна ідея досвіду
Провідною ідеєю досвіду є розвиток пізнавальної діяльності, активності, виховання системи цілісного ставлення до соціального і природного довкілля та самого себе, вміння аналізувати життєві ситуації, приймати самостійні рішення, діяти в конкретних ситуаціях та впроваджувати в практику безпечні умови життєдіяльності. Активізація діяльності дитячого колективу спрямована на стимулювання процесів самопізнання, саморозвитку кожної особистості. Творчі здібності молодших школярів розвиваються шляхом впровадження інноваційних систем навчання та використання технологій, а саме: ігрової, проектної, інтерактивної.
Обґрунтування актуальності та перспективності досвіду
Актуальність та перспективність досвіду полягає в тому, що мета сучасного освітнього процесу – не тільки сформувати необхідні компетенції, надати ґрунтові знання з різних предметів, а й формувати громадянина, патріота, інтелектуально розвинену людину, духовно і морально зрілу особистість, готову протистояти викликам глобалізації життя.
Сучасний зміст виховання – це науково обґрунтована система загальнокультурних і національних цінностей та відповідна сукупність соціально значущих якостей особистості, що характеризують її ставлення до суспільства і держави, інших людей, природи, мистецтва, самої себе. Виховання здійснюється для ідентифікації виховання із загально визначеними цінностями і якостями. Процес виховання здійснюється у певних організаційних формах (індивідуальні, групові, колективні, масові).
Таким чином, метою вихователя, є забезпечення умов індивідуального розвитку особистості, досягнень дітей, стимулювання їх творчої активності, реалізації нахилів та інтересів.

Науково – теоретична база досвіду
Сучасний період розвитку суспільства, оновлений від сфер його соціального і духовного життя потребує якісно нового рівня освіти, який відповідав би міжнародним стандартам. Сьогодні в світі відчутний пріоритет загальнолюдських цінностей. Згідно з особистісно – орієнтованим підходом до організації навчально – виховного процесу в центрі його знаходиться той, хто вчиться. Інтерактивна технологія вивчалася О. Помелуном, Л. Пироженком, суть якої полягала в тому, що навчальний процес відбувається за умови постійної, активної взаємодії всіх учнів.
Одним із важливих, використовуваних у сучасному педагогічному полі, є метод проектів, який висвітлили та розкрили у своїх роботах дослідники С.У.Гончаненко, Н.О.Пустовіт, Є.Г.Сатаров, Колінгс. В основі методу проектів лежить розвиток пізнавальних навичок учнів, умінь самостійно конструювати свої знання, умінь орієнтуватись в інформаційному просторі, розвиток критичного мислення. 
У російській педагогіці та психології проблему ігрової діяльності розробляли К. Ушинський, П.Блонський, С. Рубінштейн та дослідники і мислителі зарубіжжя – К.Гросс, Ф.Шіллер, Г.Спенсер, К.Бюлер та інші. Гра – одне із чудових явищ життя, діяльність начебто марка і разом з тим необхідна. Активізувати пізнавальну діяльність учнів дозволяє ігрова форма занять, яка створюється при допомогою ігрових прийомів і ситуацій.

Стисла анотація досвіду
В досвіді роботи підкреслена важливість використання інтерактивної технології, за якої кожен учень відчуває свою успішність, інтелектуальну спроможність. Робота в групах (поділ класу на групи) дає слабким, невпевненим у собі учням змогу почувати себе безпечно, вселяє впевненість у можливості подолання труднощів. В досвіді підкреслюється необхідність створення певних умов: 
- створення позитивного настрою для навчання та виховання;
- відчуття рівного серед рівних;
- забезпечення позитивної атмосфери в колективі для досягнення спільних цілей;
- усвідомлення особистістю цінності колективно зроблених умовиводів;
- можливість вільно висловити свою думку і вислухати свого товариша;
- вчитель не є засобом «похвали і покарання», а другом, порадником, старшим товаришем.
Запропоновані вікторини «Впізнай професію», «Мово, моя материнська» поглиблюють уявлення учнів про різноманітність професій, про важливість і значення кожної з них; про рідну мову, показати її красу і багатство; розвивають допитливість, творчу фантазію винахідливість; виховують повагу до людей, праці, рідного слова. В основі вікторин лежать запитання, на які мають відповісти окремі учні чи команди, тому від змісту, форми та характеру запитань залежатиме результат вікторини.
Гра як метод навчання організовує, розвиває учнів, розширює їхні пізнавальні можливості, виховує особистість. З досвіду доведено, що в процесі гри:
- освоюються правила поведінки та ролі в них соціальних груп класу, що переносяться потім у «велике життя»;
- розглядаються можливості самих груп, колективів і т.д.;
- здобуваються навички спільної колективної діяльності, відпрацьовуються індивідуальні характеристики учнів, необхідні для досягнення поставлених ігрових цілей;
- накопичуються культурні традиції, привнесені у гру учасниками, учителями, притягнутими додатковими засобами: наочними приладдям, підручниками, комп’ютерними технологіями.
Ігрова технологія, яка використана в наступних заходах ( Новорічна гра – вікторина, гра – мандрівка «Будьмо здорові, або пригоди маленьких зубчиків», гра – настанова «Весела подорож до країни Світлофорії», виховна година «Стежинкою до школи»), для молодшого шкільного віку, являється характерною яскравістю і безпосередністю сприйняття, легкістю входження в образи. Це огляд яскравих таблиць, рольові ігри дітей, ситуативні задачі, малювання фантастичних істот, виведення пам’яток,  знайомство з правилами та їх закріплення. Ігрова обстановка трансформує і позицію вихователя, який балансує між роллю організатора,  помічника, співучасника загальної дії. Це ефективно сприяє формуванню навичок і вмінь, виробленню цінностей, створенню атмосфери співпраці, взаємодії.
Сучасна початкова школа потребує нових підходів до формування теоретичних знань у молодших школярів. Пріоритети надають розвивальній функції навчання, самостійності та нестандартності думки. Тому одним із важливих напрямків національної системи виховання є формування екологічної культури, гармонійних відносин людини з природою. З цією метою використана проектна технологія. Проект характеризується такими ознаками:
- розв’язується певна проблема;
- результати мають практичну, теоретичну та пізнавальну значущість для учнів;
- має місце самостійна діяльність учнів (індивідуальна, парна, групова);
- учні займаються дослідницькою роботою;
- передбачена необхідність інтегрувати знання та вміння з різних вивчених предметів.
Екологічний проект або усний журнал «Цілющі рослини рідного краю» був створений з метою: поглиблення, розширення та збагачення знань дітей про рослини рідного краю. Формувати самостійність учнів у навчанні, уміння працювати в групах, працювати з додатковою літературою, робити цікаві доповіді. Клас поділявся на групи, і кожна повинна розповісти про одну рослину рідного краю та створення проекту до неї. Для того, щоб діти краще знали і розуміли навколишній світ, мали уявлення про екологічні проблеми, варто озброїти їх науковими знаннями про природу.
Бесіда «Культура харчування». Мета: вчити дітей основних правил культури харчування, розширити знання учнів про культуру і традиції харчування. Виховувати навички культури і гігієни правильного харчування. Тут розглядаються складові здоров’я людини, розвиток і життєдіяльність організму та від чого він залежить. У підведені підсумку розробили пам’ятку повноцінного харчування. Під час заходу використовувалися елементи бесіди, рольові ситуації.
Нестандартні позакласні заходи в початкових класах руйнують застилі штампи в організації навчально – виховного процесу школярів, спрямовуючи їх в русло активізації пізнавальної самостійності й творчої активності, виявлення її індивідуальності, самоствердження особистості.
Важливим є особистісно-зорієнтований підхід у вихованні учнів, оскільки для дітей  цієї вікової групи характерне особливе відношення до морально – етичних впливів, сприйняття норм культурної поведінки, культури взаємовідносин.
Дуже важливим етапом у роботі вихователя є творча робота з батьками.
Стратегічні напрямки своєї педагогічної турботи я з класоводом можу реалізувати завдяки згуртуванню батьківського колективу для досягнення загальних виховних цілей. Допомагають у цьому батьківські збори, проведення яких відбувається у формі неформальних зустрічей, бесід за «круглим столом», спілкування, консультацій, порад та пам’яток, обмін досвідом. З усіма батьками на зборах зустрічаємося двічі на семестр, а проблеми, що виникають в процесі роботи, вирішуємо індивідуально.
Залучаємо батьків до проведення різних заходів, свят, походів, екскурсій, зустрічей. 

Результативність впровадження досвіду
Ефективність роботи вихователя підтверджують результати  діагностик: рівень вихованості учнів класу та згуртованість класу. Вони показали, що рівень вихованості учнів з кожним роком збільшується, а згуртованість класу - підвищується. Також учні приймають активну участь у різноманітних конкурсах, де показують свої вміння грати, творити, виготовляти, малювати. За що отримують нагороди.

Репрезентація досвіду
Досвід роботи представлено на Обласній педагогічній виставці «Освіта Запорізького краю – 2013», поширено серед педагогів комплексу на засіданні методичних об’єднань та рекомендовано для використання в початковій школі загальноосвітніх навчальних закладів.

Категорія: Виховна взаємодія | Додав: shevchenko (29.01.2014)
Переглядів: 5825 | Коментарі: 8 | Теги: інтерактивна, технологія, проектна, Шевченківський, самопізнання, інновація, саморозвиток, самоствердження, ігрова | Рейтинг: 3.2/104
Всього коментарів: 8
8 григорий  
мне очень нравиться

7 Вікторія  
Актуальний досвід, привертає увагу. Успіхів Вам в роботі, Олено Петрівно!

6 Александра  
очень хорошо

5 Аліна  
Мені дуже подобається:)

4 Катя  
мене нравица

3 Оксана  
Дуже цікаво!

2 Лариса  
Мені сподобалося!

1 Женя  
Дуже гарно!

Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
IAMЦ © 2023