Міська виставка
педагогічних технологій
Запоріжжя, 2016
Каталог статей
Навігація

Номінації виставки
Виховна взаємодія [50]
Позашкілля [21]
Психологічний супровід [27]

Форма входу


Погода у місті

Пошук

Статистика

Вітаю Вас, Гість · RSS 26.09.2023, 03:17

Головна » Статті » Виховання і розвиток » Виховна взаємодія

Створення єдиного духовно-орієнтованого середовища відповідно до соціально-педагогічних та психологічних потреб учнів (Проект «Духовність»)

Створення єдиного духовно-орієнтованого середовища відповідно до соціально-педагогічних та психологічних  потреб учнів (Проект «Духовність»)

 Ліпецька Галина Вікторівна, заступник директора з виховної роботи ЗБЛ №99, спеціаліст вищої категорії, 
«Старший вчитель»

Мороко Лариса Володимирівна, керівник шкільного методичного об'єднання класних керівників  ЗБЛ №99,  категорія – вища; «Вчитель –методист»

Курінна Алла Феліксівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри філософії та суспільно-гуманітарних дисциплін ЗОІППО.
Запорізький багатопрофільний ліцей № 99
Запорізької міської ради Запорізької області, 
директор ЗБЛ № 99 Солдатєнко Ольга Василівна, 
вул. Гудименка 13-а, міста Запоріжжя, 69114, тел./факс (061)224-93-09, 

Провідна педагогічна ідея
   Дослідження проблеми інноваційної розробки ґрунтується на припущенні, що розвиток розвиненої життєвокомпетентісної особистості  буде ефективним за умов створення єдиного духовно-орієнтованого середовища, а саме: гуманізації навчально-виховного процесу в закладі; вдосконалення змісту виховання; використання форм і методів виховання відповідно до індивідуальної стратегії та індивідуального стилю життя креативної  особистості,  здатної до творчої й дослідницької діяльності в різних галузях фундаментальних наук; цілеспрямованого набуття життєвої компетентності особистості, здатної до самопізнання, саморозвитку,  самовдосконалення й самореалізації, готової до компетентної участі в громадському житті; залучення до створення позитивного виховного простору вчителів, батьків, фахівців й громадськості шляхом інтеграції виховних впливів.
Обґрунтування актуальності та перспективності досвіду
На сучасному етапі становлення Української держави за умови  складного політичного і соціально-економічного стану особливо відчутний негативний вплив на сучасну школу таких суспільних явищ, як  посилення  аморальності, злочинності, жорстокості, нігілізму підлітків. Аналіз цих деструктивних процесів у сучасному суспільстві дозволяє зробити висновок, що є небезпека виростити бездуховне покоління, не «обтяжене» інтелігентністю, порядністю, яке зневажливо ставиться до культурних та загальнолюдських цінностей, не прагне до здорового способу життя.
     Процес становлення незалежної демократичної України передбачає всебічне утвердження в суспільному та індивідуальному бутті цивілізованих форм життя на основі загальнолюдських цінностей та духовних, моральних й культурних засад життя українського народу; набуття кожною особистістю життєвої компетентності, розвиток її здатностей щодо осмислення збереження та самостійного творчого відтворення власної життєдіяльності в усіх її проявах та сферах; розбудову власної життєвої стратегії, свідомого визначення та здійснення людиною свого життя та досягнення життєвого успіху.
   Розв’язання цієї проблеми, як підтверджує вітчизняний і світовий досвід,  є актуальним і можливе за умови оптимізації управління процесом виховання за допомогою гуманізації освіти, створення позитивного виховного простору, що має забезпечити  утвердження пріоритету загальнолюдських цінностей у суспільстві. 
 Сучасне суспільство потребує освічених, моральних, мобільних особистостей, які спроможні швидко оволодівати інноваційними технологіями та ефективно використовувати їх у житті. Особистість XXІ століття має бути соціально активною, відповідальною,  повинна бути готова до міжкультурного діалогу, вміти пристосовуватись до змін у суспільстві.   
Отже, глобалізація, динамічність та швидкоплинність сучасного життя змушує людину відчувати труднощі, дискомфорт та незручності. І, як наслідок таких незручностей, людське існування наповнюється емоційними переживаннями, стресами, появою невпевненості у власних силах, хронічною втомою. Саме ці проблеми сучасності стають важливим аргументом актуальності пошуку нових педагогічних технологій з використанням методів та прийомів, які б допомагали  формувати життєстійкість підлітків та дітей.  
Життєстійкість – це здатність підтримувати, зберігати належний рівень власних фізичних, психічних, психологічних та духовних якостей; відстоювати свої життєві принципи та цінності, підтримувати бажаний стиль життя.
Існує необхідність впровадження разом із традиційними методами роботи інтерактивних та проектних технологій навчання, створення комфортних умов для забезпечення фізичного, психічного та духовного здоров’я дітей. Саме тому, робота методичного об’єднання класних керівників Запорізького багатопрофільного ліцею № 99 повинна будуватися на основі проблем та потреб навчального закладу, запитів дирекції, педагогів, батьків з урахуванням пріоритетного напрямку роботи – психолого-педагогічного супроводу дослідно-експериментальної роботи за темою: «Виховний простір як вихідна умова розвитку життєвокомпетентнісної особистості».
Науково-теоретична база досвіду: 
положення гуманістичної психології про самоактуалізацію особистості        (А. Маслоу);
методологічні позиції  в корекційній психології та психотерапії (А.Захарова, Т. Зінкєвіч-Євстігнєєва);
психологічні концепції розвитку особистості, у тому числі й в ігровій діяльності та спілкуванні, розроблені закордонними авторами (В.Штерн, К.Левин, Ж. Пиаже);
потреба дітей в саморозвитку особистісних  можливостей саморозвитку (А. Асмолов,       Д. Фельдштейн).

Стисла анотація досвіду 
Головне завдання сьогоднішньої виховної практики - створення виховного  простору як середовища спільного буття, перетвореного всіма суб'єктами виховання у фактор інтегративного впливу на процес розвитку та саморозвитку особистості. Позитивний виховний простір передбачає формування єдиного духовно-орієнтованого середовища щодо сприяння розвитку творчих можливостей людини, її інтелектуальної свободи, створення максимально сприятливих умов для розвитку розвиненої життєвокомпетентісної  особистості, виховання людини, яка глибоко відчуває свою єдність з українським народом, поважає його духовні, моральні та культурні надбання засобами проектної технології.
Проект «Духовність» як інноваційна педагогічна технологія активно впроваджується і всебічно використовується в виховній системі Запорізького багатопрофільного ліцею № 99. 
Мета інноваційної розробки - формування духовно-моральних якостей учнів.
Сутність проекту «Духовність»: створення системи психолого-педагогічного супроводу учнів ліцею на основі інноваційних  технологій для ефективного формування духовно-моральних якостей учнів та життєстійкості особистості. 
Практична значущість. Запропонований проект буде сприяти:
- створенню умов для розкриття та збагачення особистого досвіду учня, формуванню впевненості в собі, підтриманню здорового способу життя;
- активізації особистісних можливостей на заняттях;
- розвитку системи здатностей у школярів самостійно вирішувати складні життєві  проблеми;
- розвитку творчих здібностей та прийняття нестандартних рішень;
- цілеспрямованому використанню свого потенціалу для самореалізації в житті.
Проект припускає широке використання сучасних освітніх технологій:
- технологію дослідницької діяльності;
- ігрові технології;
- особистісно-орієнтовану технологію;
- технологію розвиваючого навчання;
- технологію проблемного навчання.
Технологія проекту сприяє підвищенню якості психологічного супроводу навчально-виховного процесу, забезпеченню збереження та зміцнення здоров’я школярів, формуванню в учнів стійкості до вимог сучасного життя.
Вид проекту за характером новизни – модифікаційний. Використання та раціоналізація відомих психологічних та педагогічних ідей, технологій, форм і методів роботи дозволяє створити систему психолого-педагогічного супроводу учнів ліцею, використовуючи інноваційну технологію «Портфоліо» для ефективного формування духовно-моральних якостей учнів та життєстійкості особистості. 
Новизною проекту є розробка комплексної системи, яка включає цілі, задачі, зміст, форми, методи та засоби реалізації, які дозволять формувати духовно-моральні якості учнів та життєстійкість у дітей засобами технології «Портфоліо». 
Результативність впровадження досвіду 
Зросла  конкурентноздатність  навчального закладу
Став більш ефективним процес педагогічного впливу на розвиток особистості учня (додаток №1)
Значно збільшився  теоретичний та  технологічний арсенал педагогічного колективу
Поступово  складається індивідуальність  («обличчя»)  навчального закладу
Підвищено якість психологічного супроводу навчально-виховного процесу, забезпечено збереження та зміцнення здоров’я школярів, формування в учнів стійкості до вимог сучасного життя
Використання  інноваційної технології «Портфоліо» сприяє ефективному  формуванню духовно-моральних якостей учнів та життєстійкості особистості 

Репрезентація досвіду 
Проект «Духовність» адресовано  класним керівникам, вчителям та вихователям навчальних закладів, соціальним педагогам. Досвід може впроваджений у роботі з різними категоріями дітей. Матеріали досвіду можна застосовувати на семінарах та тренінгах, у роботі методичних об᾿єднань класних керівників, тощо:
засідання методичних об`єднань класних керівників ЗБЛ №99;
методичне об`єднання класних керівників шкіл Хортицького району              м. Запоріжжя; 
батьківські збори  класних колективів (питання оформлення  Портфоліо учнів);
публікація в посібнику «Сучасні виховні системи і технології: навчально-методичний посібник (із досвіду роботи навчальних закладів м. Запоріжжя) / укладач А. Д. Хінєва; за ред. Р. О. Романчук. – Запоріжжя : ТОВ «ЛІПС» ЛТД, 2012. – с. 154-160.»;
презентація досвіду на П’ятій Національній виставці-презентації  «Інноватика в сучасній освіті – 2013».
Інноваційна розробка представлена у вигляді: опису інноваційної розробки з додатками.
Тегі: проект «Духовність», технологія саморозвитку, виховний простір, синергетичний принцип, технологія проекту, духовно-моральне виховання, портфоліо, індивідуальний підхід, самовиховання, життєвокомпетентнісна особистість.  

                                                                                                  Додаток №1


Рівень саморозвитку учнів  ЗБЛ  № 99


Категорія: Виховна взаємодія | Додав: Stas (28.01.2014)
Переглядів: 1192 | Коментарі: 10 | Теги: виховний простір, синергетичний принцип, проект «Духовність», інди, духовно-моральне виховання, технологія саморозвитку, портфоліо, технологія проекту | Рейтинг: 3.2/91
Всього коментарів: 10
10 Alla28  
Спасибо, вы правы: духовность в нынешнее время - очень важна, особенно подрастающему поколению!

9 tamara  
Спасибо. Своевременно. Интересно.

8 natasha_sollnce  
Робота актуальна

7 Юрченко А.  
Очень познавательно

6 Ольга  
Як на мене дуже корисна робота

5 kristina  
НА сучасному етапі ця робота актуальна.

4 Ольга  
Чудово

3 Irina  
Работа своевременна и интересна своей новизной.Спасибо

2 Тамара  
Работа своевременная и актуальная.

1 Inna Fomuch  
Створення єдиного духовно-орієнтованого середовища- це потреба часу, такий підхід дає можливість задовольнити соціально-педагогічні та психологічні потреби учнів та створити умови для самопізнання, самовираження та самореалізації учнів. Дякуємо за цікаву роботу!

Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
IAMЦ © 2023