Міська виставка
педагогічних технологій
Запоріжжя, 2016
Каталог статей
Навігація

Номінації виставки
Виховна взаємодія [50]
Позашкілля [21]
Психологічний супровід [27]

Форма входу


Погода у місті

Пошук

Статистика

Вітаю Вас, Гість · RSS 20.10.2021, 10:49

Головна » Статті » Виховання і розвиток » Виховна взаємодія

Роль учнівського самоврядування в умовах позитивного виховного простору

Роль учнівського самоврядування в умовах позитивного виховного простору

 Ліпецька Галина Вікторівна, заступник директора з виховної роботи ЗБЛ №99, спеціаліст вищої категорії, 
«Старший вчитель»

Пономарь Анна Миколаївна, педагог-організатор ЗБЛ №99, кв.категорія – спеціаліст

Запорізький багатопрофільний ліцей № 99
Запорізької міської ради Запорізької області, 
директор ЗБЛ № 99 Солдатєнко Ольга Василівна, 
вул. Гудименка 13-а, міста Запоріжжя, 69114, тел./факс (061)224-93-09, 

Провідна педагогічна ідея  досвіду:
Виховувати особистість неможливо без широкого залучення учнів до управління шкільними справами через діяльність в ор¬ганах учнівського самоврядування. 
Запровадження учнівського самоврядування у ЗБЛ № 99 є конкретною реалізацією громадянських прав школярів, формування в них почуття відповідальності, вміння вирішувати соціальні, економічні та культурно-освітні проблеми. Крім того учнівський орган самоврядування є посередником між адміністрацією ліцею та учнівським колективом, що позитивно впливає  на задоволення молодіжних потреб, реалізацію інтересів учнів. 

Обгрунтування актуальності та перспективності досвіду:
Зміни в суспільному житті країни підштовхнули педагогічний колектив Запорізького багатопрофільного ліцею № 99  звернутися до перевіреного практикою засобу виховання - учнівському самоврядуванню, взявши на озброєння сучасний позитивний педагогічний досвід. Виховувати особистість неможливо без широкого залучення учнів до управління шкільними справами через діяльність в ор¬ганах учнівського самоврядування. Запорізький багато-профільний ліцей № 99 - складне соціально-педагогічне утворення, що включає в себе педагогічний й учнівські колективи,  об'єднання  дорослих і дітей. У кожного з них є право самостійно вирішувати свої проблеми й задовольняти свої потреби й інтереси. Діюче в школі самоврядування говорить про сформований колектив. Немає колективу - немає самоврядування.

Науково-теоретична база досвіду:
Основною місією Ліцею-99 є формування позитивного освітнього простору, що забезпечує розкриття резервів творчого потенціалу та виховання високодуховної особистості з громадянською позицією, що готова до компетентного вибору життєвого шляху і продовження освіти.
Ми вважаємо, що розвиток життєвокомпетентнісної особистості  буде ефективним за умов:
гуманізації навчально-виховного процесу в Ліцеї-99; 
використання форм, методів, технологій виховання відповідно до індивідуальної стратегії  розвитку  особистості,  здатної до творчої, дослідницької, пошукової  діяльності в різних галузях фундаментальних наук;
створення умов для набуття та розвитку життєвих компетентностей особистості, готової до саморозвитку, самовдосконалення, самореалізації  й самопізнання, до компетентної участі в громадському житті; 
залучення до створення позитивного виховного простору всіх учасників навчально-виховного процесу, фахівців, представників громадськості шляхом інтеграції виховних впливів.
Мета діяльності Ліцею-99 полягає в розробці, апробації та впровадженні моделей (технологій) особистісно-орієнтованого навчання та виховання, необхідних для становлення життєвокомпетентнісної особистості. Удосконалення роботи шкільного самоврядування – один із напрямків в досягненні поставленої мети.

Стисла анотація досвіду: 
Шкільний колектив ЗБЛ № 99 живе за принципом парламентської республіки, де життя учнівського колективу прагнуть організувати самі учні.
Символіка «Ліцейської республіки»:
Девіз роботи органів учнівського самоврядування:  «Пропонуй! Плануй! Організовуй! Виконуй!»
Емблема «Ліцейської республіки» представляє собою різнобарвну квітку на білому фоні, яка символізує відправну точку у життєдіяльності кожного учня ліцею № 99. І від того якими кольорами, а значить і почуттями, переживаннями, знаннями будуть наповнені наші серця, залежить і світ навколо нас. 
Жовтий колір символізує духовну рівновагу, червоний – злагоду із собою, фіолетовий – єднання з оточуючим світом, синій –  емоційну гармонію, голубий – постійне прагнення  до знань, зелений – моральне та фізичне здоров’я, помаранчевий – активну життєву позицію. 
У рамках Всеукраїнської  шкільної освітньої мережі - Щоденник.ua діє група «Самоврядування», яка дає можливість усім учням ЗБЛ №99 бути рівноправним учасником самоврядування у ліцеї. Адміністраторами групи є педагог-організатор ЗБЛ №99 Пономарь А.М. та діючий президент Ліцейської республіки (у цьому році – Шкваренко Людмила, учениця 10-Б класу).   
Законодавчо визначає мету  діяльності «Ліцейської республіки», принципи і функції учнівського самоврядування «Статут «Ліцейської республіки».

Мета діяльності «Ліцейської республіки» в: організація життя дитячого колективу на засадах демократичних цінностій та самоврядування як засіб формування позитивного духовно-виховного простору формування особистості. 

Основні завдання:
- об’єднання дітей з метою проведення заходів, спрямованих на добрі й 
    корисні справи;
- виховання у дітей любові до Батьківщини через любов до малої 
   батьківщини;
- виховання у дітей віри в себе, в свої сили;
- виховання  дітей в дусі поваги до старших, піклування про молодших;
- прагнення жити в мирі й дружбі з дітьми інших народів;
- дбайливе ставлення до природи;
- знайомство з історичним минулим України, традиціями свого народу;
- прищеплення любові до праці;
Основні принципи діяльності:
- принцип самостійності 
- принцип виборності принцип законності принцип доцільності принцип  гуманності 
- принцип самодіяльності 
-  принцип відповідальності 
- принцип рівноправ’я і співробітництва 
- принцип відвертості й гласності – робота органів самоврядування повинна бути відкрита для всіх учнів, всі рішення об’єднання доводяться до відома учнів через сектори інформації, ліцейської газети «МЛГ» та радіогазети «П`ятнашка», файли та об'яви на стіні в групі «Самоврядування» в мережі Щоденник.ua
- принцип колективності 

Методи розвитку учнівського самоврядування:
- метод авансованої довіри;
- метод відповідального поручництва;
-  метод особистого прикладу;
- метод заохочення;
- змагання;
- традиції;
 - метод «педагогічного  інструментування конкретної справи» - озброєння учнівського активу технологією підготовки й проведення конкретної справи.
Система учнівського самоврядування «Ліцейська республіка» складається з трьох рівнів. I рівень – «Країна чарівників» (1-4 класи);   органи самоврядування 5-11 класів; II рівень – Рада ліцеїстів; III рівень – Рада ліцею.
Перший рівень учнівського самоврядування розвивається в класних колективах з 1 по  11-й класи. Органи самоврядування обираються під кожний вид діяльності. Кожен комітет вибирає зі свого складу голову й заступника. З голів комітетів складається рада классу.
Учнівське самоврядування другого рівня становлять ті ж органи, що й у класах. Вони складаються з голів однойменних класних органів самоврядування. Ліцейські комітети очолюють голова й заступник, вибрані із числа старшокласників. 
За кожним комітетом закріплений педагог-консультант, задача якого полягає у створенні організаційних,  ідеологічних,  методичних  умов для успішної  роботи органів учнівського самоврядування в ЗБЛ № 99. 
Голови й заступники голів комітетів становлять  Раду ліцеїстів. Очолює Раду ліцеїстів  Президент,  який обирається з числа учнів 9-10 класів терміном на 2 роки. 
Система органов учнівського самоврядування:
Рада ліцеїстів  ЗБЛ № 99
Вищим органом учнівського самоврядування в школі є загальноліцейська учнівська Конференція, що проводиться двічі на рік (вересень, травень). Учасниками конференції є учні 1-11-х класів (по 3 представника від кожного класу, делеговані класними колективами, представники адміністрації,  учителі, батьки. 
Робочі органи самоврядування (комітети) планують і організовують діяльність учнів по конкретному напрямку, організують і оцінюють результати змагання учнів у суспільно корисній і дозвілевої діяльності.
При Раді ліцеїстів працюють комітети, кожний з яких -  планує і організовує діяльність учнів у конкретному напрямку: 
- Комітет «Інформації та дозвілля». 
- Комітет «Дисципліни праці та порядку, екології, здоров'я». 
- Комітет «НЛО, освіта». 
- Комітет «Милосердя та краєзнавства». 
- Комітет «Дитяча дипломатія, правовий». 

         Вже склалася добра традиція проводити  Дні самоврядування. 
          У роботі органів самоврядування ЗБЛ № 99 простежується певна наступність у відносинах:
- старших і молодших (передача накопиченого досвіду, формування навичок і культури спілкування у різновікових колективах);
- вчителів та учнів у процесі співпраці, пошуку оптимальних рішень у різних ситуаціях.
Для того щоб  виховати в учнів ліцею високоморальні якості у ЗБЛ №99  діє «Школа лідерів». 
В роботі «Школи лідерів» велику допомогу надають шкільні психологи. Рекомендації психологів використовують також і керівники класних колективів під час педагогічного супроводу формування класних органів самоврядування. 
Для підсилення інтересу  дітей до цієї роботи  постійно вдосконалюється методична майстерність класних керівників, цьому в ліцеї № 99 і приді¬ляємо особливу увагу (робота вчителів-консультантів комітетів учнівського самоврядування аналізується на засіданнях м/о класних керівників). Питання організації та удосконалення учнівського самоврядування в ЗБЛ №99 розглядаються на НМР ліцею (останній раз  - 03.12.2013 року протокол №3), педагогічних нарадах (протокол №1 від 02.09.2013 року) та нарадах при директорі, адміністративній нараді (за потребою).

Результативність впровадження досвіду:
Щоб визначити наскільки  самоврядування носить особистісно-спрямований характер, дізнатися ставлення учнів ліцею № 99  до участі в самоврядуванні,  учням  6 – 11 кл. було запропоновано відповісти на питання: «Що таке самоврядування?», «Для чого потрібно самоврядування в класі, в ліцеї?», «Що особисто тобі дає участь у самоврядуванні?». На що отримали такі відповіді: «Самоврядування – це організація дій всіх, хто приймає в них участь, і при цьому враховується думка всіх присутніх, коли твій голос «зараховується», вписується «в інтереси школи» (Шатохіна Поліна), «Самоврядування робить людей більш організованими, зібраними й самостійними, привчає до відповідальності» (Громікова Валерія), «Самоврядування дає мені свободу думки» (Кононенко Ігор), «Раніше я була сором’язливою, а тепер я староста класу. Самоврядування зробило мене впевненою у собі» (Бєлокриницька Юлія)          
Спостерігаючи за старшокласниками та випускникам ЗБЛ№ 99, які мають досвід роботи в органах учнівського самоврядування можна впевнено стверджувати про присутність в них: творчого підходу до будь-якої діяльності; конструктивності спілкування; позитивності переважаючого настрою, емоційного тонусу; повноти й гармонійності у повсякденному житті; самовизначення. Так, першим студентським мером м. Запоріжжя була Степанюк Ніна. Випускниця нашого ліцею. Випускники ЗБЛ №99 беруть активну участь у роботі органів самоврядування ВУЗів, студентських профспілкових комітетах  не тільки нашого міста.
Пройшовши школу ліцейського учнівського самоврядування,  наші випускники входять у доросле життя людьми з високорозвиненими комунікативними компетенціями, людьми, які вміють правильно побудувати взаємовідносини із співробітниками й керівниками.

Репрезентація досвіду:
- щорічні  учнівські конференції в  кінці навчального року, на яких представники класів не тільки  доповідають про проведену роботу  у класних колективах за минулий рік, а й діляться досвідом проведення найбільш вдалих заходів;
- 07.02.2013 конференція лідерів учнівського самоврядування шкіл Хортицького району, на якій представники Ліцейської республіки ЗБЛ №99 ділились досвідом організації шкільного самоврядування;
- 29.10.2013 активісти  органів шкільного самоврядування ЗБЛ №99  провели майстер-клас « Шкільний сайт як форма організаційної роботи органів учнівського самоврядування» для представників шкіл міста Запоріжжя. Високий рівень організації та проведення майстер-класу був відмічен наказом ДОНМС Запорізької міської ради  від 25.11.2013  № 684р « Про результати проведення майстер-класів для лідерів учнівського самоврядування».
Категорія: Виховна взаємодія | Додав: Stas (28.01.2014)
Переглядів: 1215 | Коментарі: 4 | Теги: органи самоврядування (комітети), сайт ЗБЛ №99, група «Самоврядування» (мережа «Щод, дні самоврядування, символіка «Ліцейської республіки» | Рейтинг: 3.1/103
Всього коментарів: 4
4 eduspase99   [Матеріал]
Вы правы, - надеюсь, вырастет поколение, которое сможет управлять, а не "руководить" (от  понятия "руками разводить")

3 Helena   [Матеріал]
Превосходная работа

2 Ольга   [Матеріал]
Дуже актуально

1 Наталія   [Матеріал]
Дуже важливе питання - участь у шкільному самоврядуванні. Це - безцінний досвід у майбутньому дорослому житті!

Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
IAMЦ © 2021