Міська виставка
педагогічних технологій
Запоріжжя, 2016
Каталог статей
Навігація

Номінації виставки
Виховна взаємодія [50]
Позашкілля [21]
Психологічний супровід [27]

Форма входу


Погода у місті

Пошук

Статистика

Вітаю Вас, Гість · RSS 31.01.2023, 07:54

Головна » Статті » Виховання і розвиток » Психологічний супровід

Самовизначення учнів в умовах сучасного шкільного простору.

Самовизначення  учнів в умовах сучасного шкільного простору.


Карпенко Наталія Володимирівна,
практичний психолог,
І категорія.

Запорізька загальноосвітня школа  І - ІІІ ступенів №91 Запорізької міської ради Запорізької області, 
директор Іваницька Тетяна Вікторівна, 
вул. Лахтінська 6А, 
т. 286-91-30, 277-15-13, 

Провідна педагогічна ідея досвіду: Освіта в Україні має забезпечити підготовку людей високої культури — кваліфікованих спеціалістів, здатних до творчої праці, професійного розвитку, мобільності в освоєнні і впровадженні новітніх наукових та інформаційних технологій. Важливе місце в цьому займає саме вибір професії. Профорієнтаційна робота займає важливе місце в діяльності школи, оскільки вона поєднує систему освіти з економічною системою, а також потреби учнів з їхнім майбутнім.

Обґрунтування  актуальності та перспективності досвіду:
Як обрати професію? Питання це досить складне, серйозне і актуальне у всі часи. Професійна діяльність займає приблизно третину життя людини. Якщо  врахувати, що ще третину життя ми проводимо уві сні, то це буде чималий відрізок життя. Вибір професії - відповідальний та складний крок у житті людини. Зробити правильний вибір - значить знайти своє місце в житті. Займатись улюбленою справою - це щастя, якого здат¬на досягти кожна людина. Звичайно, можна припинити навчан¬ня, якщо зрозумієш, що це не твоя справа, або залишити роботу, яка тобі не подобається. Можна випробувати себе то в одній, то в іншій сфері, блукати навпомацки, постійно «наступати на одні й ті ж граблі» - цей шлях зветься методом спроб та помилок. На це можна витратити життя, бо у світі існує не одна тисяча професій. Обрати собі професію - означає не тільки вибрати собі роботу, але й бути прийнятим до певної групи людей, при¬йняти етичні норми, цінності, правила, образ життя цієї групи. Щоб правильно обрати професію, необхідно знати свої можливості, інтереси та нахили, потрібно також враховувати ситуацію на сучасному ринку праці. Правильний вибір професії допоможе реалізувати свій потенціал, уникнути розчарувань, досягти успіху в житті.
Перехід до ринку праці за сучасних умов не лише вніс ко¬рективи, але й істотно змінив підходи до питань професійного самовизначення школярів. У зв’язку з цим зростає необхідність у профільному навчанні, що має допомогти учням у виборі про¬фесії в нових умовах.
Як показує практичний досвід, сучасна молодь вияви¬лася недостатньо підготовленою до нових вимог політичної та соціально-економічної ситуації. Як правило, багато хто з них не володіє інформацією про вимоги до особистості в тій чи іншій сфері діяльності, не враховує своєї відповідності щодо обраної професії. Профільне навчання не лише допомагає розв’язати ці проблеми, але й дає більш глибокі знання з предметів певної спрямованості.
Тому завдання психолога і класного керівника полягає в тому, щоб допомогти учням дізнатися про свої психологічні особливості, які й забезпечать вибір професії школярем, а саме вивчити:
- психічні прояви властивостей нервової системи;
- схильність, інтереси, пов’язані з вибором професії;
- риси характеру, що проявляються в діяльності, щодо інших людей, себе самого тощо;
 - типові для особистості емоційні стани, а також рівень розвитку вольових якостей;
- сформованість інтелектуальних здібностей;
- комунікативні якості особистості, що проявляються в процесі спілкування і взаємодії з людьми.
Для благополуччя суспільства необхідно, щоб кожен випускник школи знаходив застосування своїм інтересам і схильностям, не гаяв марно часу, сил та засобів у пошуках свого місця в системі громадського виробництва, на якому міг би принести найбільшу користь і отримати задо¬волення від своєї праці.
Науково – теоретична база досвіду: 
1. Выготский Л. С. Собрание сочинений: в 6 томах / Под ред. Д. Б. Эльконина. — М.: Педагогика, 1984. — Т. 4.
2.  Крушельницька Я. В. Фізіологія і психологія праці: Навч. посібн. - К.: КНЕУ, 2000.
3. Ендальцев Е. А. Выбор профессии. Социальные, экономические и педагогические факторы. — К.: Вища школа, 1982.
4.  Закатнов Д. А. Психолого-педагогические основы профессионального самоопределения школь¬ников // Наукові записки Ніжинського державного педагогічного університету ім. М. Гоголя. Психолого- педагогічні науки. — 2001. — Т. 2.
5. Захаров Н. Н. Профессиональная ориентация школьников. — М.: Просвещение, 1988.
6. Зінченко В. П., Янцур М. С. Теорія і практика розбудови системи професійної орієнтації в сучасних умовах // Оновлення змісту і методи психології освіти та професійної орієнтації. — 1998. — Вип. 4.
7.  Климов Е. А. Образ мира в разнотипных про¬фессиях: Учеб. пособ. — М.: Изд-во МГУ, 1995.
8.  Кон И. С. Психология старшеклассника. — М.: Просвещение, 1980.
9.  Конопкин О. А., Прыгин Г. С. Связь учеб¬ной успеваемости студентов с индивидуально¬-типологическими особенностями их саморегуляции // Вопросы психологии. — 1984. — № 3.
10. Лернер П. С. Модель самоопределения выпуск¬ников профильных классов средней общеобразова¬тельной школы // Школьные технологии — 2004. — №4.
11.  Лозниця В. С. Психологія і педагогіка: основні положення. — К., 1999.
12. Професійна діагностика / Упор, Т. Гончаренко. — К.: Шк. світ, 2004.
13. Сабадаж Ж. Профільна освіта. старшокласників // Завуч. - 2005. - № 17-18.
14. Сахаров 3. Ф., Сезанов А. Д. Профессиональная ориентация школьников. — М.: Просвещение, 1982.
15. Хавир П. А. Психология профессионального самоопределения в ранней юности. — М., 1981.
16. Ярошенко В. В. Школа и профессиональное самоопределение учащихся. — К.: Рад. школа, 1983
17. Ткачук А. Професій безліч. Як не помилитися.//Психолог. – 2012.-№8
18.Демянчук Н. «Хочу»+»Можу»+Треба»=»Правильний вибір професії». //Психолог.-2009.- № 25-27.
19. Козюменко Т., Севрюкова О. Підготовка школярів до профільного навчання. //Психолог . – 2012.- № 18
20. Войцехівська Н., Савіцька В. Обираємо професію. //Психолог . – 2012. - № 23
21. Піговська С. Особливості професійного самовизначення учнів. //Психолог . – 20011.- №14-15
22. //Психолог .- 2013. - №11-12.
23. Туріщева Л.В. Класні години 7-11 класи. – Харків «Видавнича група «Основа»». – 2008
24. Яланська С.Ю. Зошит «Крок до самовизначення». – Запорізький  обласний інститут післядипломної педагогічної освіти. - 2010
25. Гобова Л.Ю. Зошит «Моя особиста професійна перспектива» (2 частини). – Запорізький  обласний інститут післядипломної педагогічної освіти. – 2006

Стисла анотація досвіду: Основні теоретичні засади організації профільного навчання, розробки уроків, діагностик, порівняльний аналіз, рекомендації, поради.

Результативність впровадження досвіду: З позиції особистісного підходу я виділяю чотири стадії процесу професійного самовизна¬чення:
1. Професійна адаптація, що характеризується формуванням індивідуального стилю діяльності і включенням у систему виробничих та соціаль¬них стосунків.
2. Виникнення та формування професійних намірів і первинна орієнтація в різних сферах праці (старший шкільний вік).
3. Професійне навчання як засвоєння обраної професії.
4. Самореалізація в праці (часткова або пов¬на) — виконання чи невиконання тих очікувань, які пов’язані з професійною діяльністю.
Учні, переходячи до профільного навчання в 10 клас, мають високий та достатній рівень  задоволеністі навчальним процесом, це говорить про те, що учні вчаться за профілем, який їм подобається, і вони себе комфортно почувають в цьому  профільному класі.
Репрезентація досвіду:  Рівень репрезентації: навчальний заклад, в якому я працюю, та на семінарах серед психологів Хортицького району, у школі молодого психолога ( консультпункт на базі кабінету.)
Категорія: Психологічний супровід | Додав: Stas (01.02.2014)
Переглядів: 1146 | Коментарі: 4 | Теги: профільне навчання, інтереси, здібності, схильності, діагностика, профорієнтація, професія, професійна перспектива, нахили, спеціальність | Рейтинг: 3.4/74
Всього коментарів: 4
4 oksankamach  
Дякую за цікаву та пізнавальну інформацію, що стане корисною для учнів 11 класів та їх батьків.

3 Наталья Романовская  
Спасибо.

2 Мельниченко Оксана Олексіївна  
Робота спрямована на головні питання в навчанні та вихованні майбутнього покоління. Розглянуті актуальні питання що важливо для самоствердження особисті учня.

1 Біжко Ірина Анатоліївна  
bijko-irina@hotmail.com

Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
IAMЦ © 2023