Міська виставка
педагогічних технологій
Запоріжжя, 2016
Каталог статей
Навігація

Номінації виставки
Виховна взаємодія [50]
Позашкілля [21]
Психологічний супровід [27]

Форма входу


Погода у місті

Пошук

Статистика

Вітаю Вас, Гість · RSS 31.01.2023, 07:11

Головна » Статті » Виховання і розвиток » Психологічний супровід

Психолого–педагогічний супровід формування усвідомленого, відповідального батьківства у старшокласників
Психолого–педагогічний супровід формування усвідомленого, відповідального батьківства у старшокласників

Бородай Світлана Миколаївна,
спеціаліст вищої категорії, «практичний психолог - методист»

Запорізька гімназія № 6 Запорізької міської ради Запорізької області
Адреса:  м. Запоріжжя, вул. Олімпійська, 2
Телефон: 769-80-33
E-mail: sc_6.zp@mail.ru
Сайт:
gymnasium6.zp.ua


Директор  Бєлік Людмила Володимирівна


Провідна педагогічна ідея досвіду:
  формування відповідального ставлення до батьківства у старшокласників буде ефективним за наступних умов: відповідність змісту програми формування сутнісним та структурним характеристикам відповідального ставлення до батьківства; формування духовної цінності батьківства у старшокласників; взаємодія освітніх закладів з фахівцями державних і громадських організацій, соціальних та медичних закладів у процесі формування відповідального ставлення до батьківства у старшокласників; урахування специфіки організації навчання учнів старших класів; використання інтерактивних форм та методів.  Провідна ідея досвіду полягає у створенні соціальних, психолого – педагогічних умов, які є чинником формування  усвідомленого батьківства у старшокласників.


Обґрунтування актуальності та перспективності досвіду:Якість виховання, усвідомлене виконання батьківської ролі визначають стан суспільства, інституту родини і психологічне здоров'я особистості наступних поколінь.
Підготовка молоді до подружнього та майбутнього сімейного життя є невід’ємною складовою формування відповідальної та успішної особистості в умовах модернізації загальноосвітньої школи та поступу в євро інтеграційний освітній простір. Особливої значущості набуває проблема підготовки учнів до усвідомленого та відповідального батьківства. На сьогоднішній день молоді люди психологічно і технологічно не готові до виконання батьківських функцій. Вони повинні мати певні знання, уміння і навички для реалізації репродуктивної та виховної функції сім’ї, відповідальний рівень свідомості, що поєднує в собі громадянську відповідальність за свої дії з розумінням значущості кожного свого вчинку.
Актуальність досвіду зумовлена також протиріччями між наявністю потреби суспільства у формуванні відповідального ставлення до батьківства у молоді і недостатнім теоретичним обґрунтуванням ефективного формування даного ставлення; низьким рівнем відповідального ставлення до батьківства у учнівської молоді та відсутністю знань, вмінь та навичок у педагогічних працівників у вирішенні питання щодо підвищення цього рівня.

Науково-теоретична база досвіду: Питаннями формування відповідальної поведінки на різних вікових етапах розвитку особистості (І. Бех, Л. Виготський, Л. Дементій, С. Дмитрієва, Д. Ельконін, Е. Еріксон, М. Забродський, К. Клімова, Л. Колберг, Т. Куниця, К. Муздибаєв, Ж. Піаже, М. Савчин, К. Хелькама та ін.); Формування педагогічної культури батьків (Т. Алєксєєнко, І. Гребенніков, Т. Кравченко, Р. Сережникова, С. Толстоухова; формування культури та готовності до материнства – І. Братусь, В. Брутман, Н. Максимовська, С. Мещерякова); зміст, форми, методи, умови та проблеми підготовки молоді та молодої сім’ї до сімейного життя  (А. Алєксєєнко, Т. Говорун, І. Кона, І. Трубавіної та ін. ); теорія психолого-педагогічного проектування виховного процесу в школі (В.Безрукова, О. Дубасенюк, О.Киричук, О.Коберник,  В. Краєвський, М. Красовиць кий та інші); технологія інтерактивного навчання (Дж. Шерман, Г.Фріц, С.Ренегар, Дж. Фредерік, М.Сілберман, О.Пометун, Л.Пироженко, Т.Ремех); технологія «Метод проектів» (В.Гузєєв); технологія колективного взаємонавчання (О. Рівін), технологія проблемного навчання (Дж. Дьюі, М.Махмутов, Т.Ільїна, Г.Вернер, В.Окоп, А.Матюшкін, П.Підкасистий); положення Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Національної програми виховання дітей та учнівської молоді в Україні.
Технологія досвіду містить у собі  арсенал психодіагностики  й  різноспрямованих методів, прийомів, форм традиційної й інноваційної діяльності суб’єктів виховного процесу спрямованої на формування усвідомленого батьківства у старшокласників, у відповідності змісту програми формування сутнісним та структурним характеристикам відповідального ставлення до батьківства та з урахуванням специфіки організації навчання учнів старших класів
За інноваційним потенціалом досвід є комбінаторним, він передбачає нові конструктивні поєднання відомих педагогічних ідей, технологій і методик виховання.

Стисла анотація досвіду:
Вид досвіду: раціоналізаторський. Психолого - педагогічні знахідки автора досвіду: система та зміст заходів, форми та методи роботи, які сприяють формуванню усвідомленого, відповідального батьківства у старшокласників.
Новизна досвіду полягає  в визначенні основних критерій та показників відповідального ставлення до батьківства, підбір діагностичних методик щодо виявлення рівня сформованості компонентів відповідального ставлення до батьківства  (когнітивний, емоційний, поведінковий); теоретичне обґрунтування соціальних та психолого – педагогічних умов формування усвідомленого батьківства у старшокласників та експериментальна перевірка ефективності їх впровадження.
Технологія досвіду: Реалізація Програми «Психолого педагогічного супроводу формування відповідального, усвідомленого батьківства у старшокласників» здійснювалася за ІІІ напрямками:
 1. Морально-правового виховання передбачав: формування цінності батьківства через засвоєння його особливостей з точки зору особистісно-батьківського, виховного та культурно-етичного підходів народної педагогіки; розвиток турботливого ставлення до оточуючих членів сім’ї;  інформування про права, обов’язки батьків по відношенню до своїх дітей, які містяться в законах, а також права дітей і наслідки їх порушення з боку дорослих; виховання відповідальної поведінки у батьківстві.
 2. Розвиток репродуктивних установок здійснювався у процесі інформування щодо збереження репродуктивного здоров’я, способу життя під час вагітності, з питань профілактики абортів, шкідливості паління та алкоголю для внутрішньоутробного розвитку дитини; усвідомлення власної відповідальності за здоров’я майбутньої дитини; розвиток репродуктивної установки та установки на свою роль майбутнього батька або матері.
 3. Психолого-педагогічна підготовка передбачала формування основних показників відповідального, усвідомленого батьківства (емоційний, когнітивний та поведінковий компоненти): позитивної емоційної спрямованості та потреби самовдосконалення власних знань та вмінь в батьківстві; формування уявлення щодо власного образу в батьківській ролі; інформування про основи вікового розвитку дитини; знання про форми та методи виховання дітей, стилі спілкування, виховання дітей в сім’ї; навчання управляти почуттями та емоціями, конструктивно вирішувати конфлікти, взаємодія з позицій демократичного стилю.
Процес формування відповідального ставлення до батьківства представляє специфічний напрям підготовки старшокласників , який потребуває підбору ефективних форм та методів. У ході реалізації програми було використано: програму навчання „Відповідальне ставлення до батьківства як важлива умова виконання батьківських функцій ”; 2) лекції-бесіди з фахівцями жіночої консультації / пологового будинку; 3) арт-терапію; 4) тренінг „Відповідальне батьківство ”, 5) години спілкування, 6) проектна діяльність старшокласників «Соціальна деривація дитини» - волонтерська робота у БД «Сонечко».
Важливою умовою реалізації завдань програми є співпраця з установами та організацій:
 • центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;
 • жіночі консультації / пологові будинки.
 • служба у справах дітей
 • громадські організації
 • Будинок Дитини «Сонечко»
 • ЗМІ.
Розробка та реалізація Програми відбувалась з урахуванням специфіки організації навчання старшокласників як дорослої категорії. Виокремлення даної умови обумовлено віковими особливостями старшокласників, пов’язаними з їх фізіологічними та соціальними змінами старшокласників, готових до соціальних змін,а саме створення власної сім’ї,
Для перевірки ефективності впровадження Програми були проведені діагностичні дослідження до і після впровадження Програми, а саме визначалися рівні сформованості таких показників в структурі відповідального, усвідомленого батьківства як емоційний, когнітивний, поведінковий компоненти.
Результативність досвіду: автор підтверджує позитивну динаміку змін в структурі відповідального, усвідомленого батьківства у старшокласників, про що свідчать результати діагностичних досліджень до і після впровадження Програми «Психолого – педагогічного супроводу формування усвідомленого, відповідального батьківства у старшокласників».

Прогнозований результат: даний досвід має практичне значення. Забезпечення соціальних, психолого – педагогічних умов впровадження Програми « Психолого – педагогічний супровід формування усвідомленого, відповідального батьківства» сприятиме:
 • Засвоєнню знань та розумінь сутності понять «батьківство», «відповідальність», прав та обов’язків батьків, знання про наслідки безвідповідальної поведінки батьків, про їхню відповідальність у разі невиконання своїх обов’язків, про права дітей; знання особливостей вікового розвитку дитини до трьох років; розуміння змісту батьківської ролі;
 • Формуванню позиції – уявлення щодо ідеального та реального образу батька чи матері, про існування різних батьківських позицій, про свою батьківську позицію (ролі батька та матері: розподіл обов’язків – ґендерний аспект); загальні уявлення про можливі способи спілкування з дитиною та стилі виховання;
 • Формуванню ціннісних орієнтацій – пріоритет сім’ї, батьківства, дітей;
 • Формуванню потреб-мотивів – прагнень задоволення потреби в дітях, бажання стати батьком чи матір’ю, інтерес до сутності батьківської ролі та себе в ній, стійкість інтересу до батьківства;
 • Розвитку внутрішньої мотивації до вдосконалення своїх знань та умінь стосовно батьківства; прагнення бути відповідальним у батьківстві;
 • Розвиток установки та очікування – погляд на свою роль майбутнього батька або матері, який включає, у тому числі, і репродуктивну установку (установка на кількість дітей у сім’ї та їхню стать)
 • Формування почуття – любов, відповідальність, позитивний емоційний фон стосовно образу дитини.; Батьківського ставлення –  ставлення до членів родини, яке характеризується проявом турботи та опіки, позитивне ставлення до дитини;
 • Формування відповідальності – відповідальна поведінка (здатність до самоконтролю, прогнозування наслідків своїх дій, керування своїм емоційним станом);
 • Засвоєнню стилів сімейного виховання – уміння вирішувати конфліктні ситуації; формуванню демократичного стилю спілкування та сімейного виховання.
Репрезентація досвіду:Виступ на засіданні районного методичного центру практичних психологів та соціальних педагогів ЗНЗ Комунарського району: «Формування усвідомленого батьківства у старшокласників.» (2013)
Проведення семінару в ЗГ № 6: Психолого – педагогічне проектування соціального розвитку особистості учнів в освітньому процесі»(2013р.).
Категорія: Психологічний супровід | Додав: kommun2 (02.02.2014)
Переглядів: 2245 | Коментарі: 5 | Теги: усвідомлене батьківство, відповідальне батьківство, батьківство, психолого – педагогічні умови форму, Комунарський | Рейтинг: 3.3/86
Всього коментарів: 5
5 OksanaGusak  
Безперечно актуальна та цiкава тема, яка пригортаэ увагу до сiмейно-родинного виховання, до соцiaльних проблем суспiльства, залучаэ учнiв до волонтерського руху та сприяэ iхньому особистiсному та духовному зростанню.

4 Евгенiя  
Ця тема дуже актуальна у наш час
Програма дуже цiкава i потребує впровадження!

3 Анастасия  
Участвовала в программе Светланы Николаевны, было интересно и классно, большое спасибо!

2 Tat  
Тема актуальна та потребує впровадження!!!

1 Максимка  
это не есть хорошо

Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
IAMЦ © 2023