Міська виставка
педагогічних технологій
Запоріжжя, 2016
Каталог статей
Навігація

Номінації виставки
Виховна взаємодія [50]
Позашкілля [21]
Психологічний супровід [27]

Форма входу


Погода у місті

Пошук

Статистика

Вітаю Вас, Гість · RSS 31.01.2023, 07:42

Головна » Статті » Виховання і розвиток » Психологічний супровід

Психологічний супровід батьків учнів гімназії
Психологічний супровід батьків учнів гімназії
Меценко Ганна Юріївна, 
практичний психолог, спеціаліст 

Запорізька гімназія №107 Запорізької міської ради Запорізької області

Директор: Єрмак Галина Вікторівна 

Адреса: пр. 40-річчя Перемоги, 59; м. Запоріжжя; 69118 
Телефон: 8(061)279-93-68
Адреса сайту гімназії: planeta107.zp.ua

Провідна педагогічна ідея досвіду: В роботі представлені різні напрямки взаємодії психолога з батьками, аналіз значущості кожного з напрямків, а також детальне вивчення конкретних видів взаємодії психолога з батьками, що дозволить  планувати як саму діяльність, так, підвищувати її результативність.       Робота психолога з батьками будується в залежності від вікових особливостей дитини:  
- конкурсний відбір до гімназії;
- адаптація до шкільного середовища;
- адаптація учнів до навчання в середній ланці;
- період гострої підліткової кризи;
- професійне самовизначення та ін.
Тобто, психолог батькам надає допомогу при виникненні проблем у розвитку, навчанні, вихованні, професійному самовизначенні та соціальної дезадаптації  дітей. А також використовує розвивальну функцію при взаємодії з батьками.
 
Обґрунтування актуальності та перспективності досвіду:
Найголовніша проблема сучасних батьків – брак часу для прояву уваги своїй дитині. З’являється непорозуміння, конфлікти між батьками та дітьми. Основне завдання психологічної супроводу – сприяти гармонізації дитячо-батьківських взаємин. Психологічний вплив направлено на:
- зміну неадекватних батьківських позицій;
- розширення усвідомленості мотивів виховання;
- вибір оптимального стилю виховання;
- оптимізацію форм батьківського впливу в процесі виховання;
- профілактику шкільних труднощів.
     Основна мета шкільного психолога в роботі з батьками – створення концентрованого емоційного досвіду взаємин у сім'ї. Психологічне завдання – створення умов для підвищення педагогічної та батьківської компетентності.
     При виборі тематики роботи з батьками враховуються вікові особливості та типові проблеми школярів, а також найбільш актуальні проблеми дитячо- батьківських взаємин.
     
Науково-теоретична база досвіду: У вітчизняній науці і практиці взаємодія психолога з батьками в основному проводитися в рамках психологічної консультації. Така робота сама по собі не є самоціллю, а є складовою частиною проведення психологічної корекції. Останнім часом напрямок, що використовує групові форми навчання батьків (лекції, батьківські збори, тренінги), стало розвиватися більш активно.
     У зарубіжній психології та педагогіці батьківські групи зарекомендували себе як досить ефективна форма навчання і вирішення психологічних проблем батьків.  Як правило, психологічні підходи в роботі з батьківськими групами існують в рамках певних теоретичних концепцій. Розглянемо найбільш відомі з них.
     Проведення батьківських груп в значній мірі спирається на ряд загальних принципів організації їх робіт. Одним з піонерів дослідження взаємодії дорослого з дитиною по праву можна вважати Альфреда Адлера. Рекомендації Адлера з виховання розумово здорової дитини (цитується за Є. В. Сидоренко):
1. Вихователь або батько повинен завоювати любов дитини. Найголовніший помічник виховання – любов. Любов дитини – безумовна гарантія його навчаємості.
2. Краща підтримка в розвитку дитини – його впевненість у власних силах. Впевненість дитини в собі, його особистісна сміливість – найбільше щастя для нього.
3. Слабкі і хворобливі діти легко втрачають впевненість у собі, так само як розпещені і занадто опікаємі діти.
4. Ні за яких обставин дитина не повинна боятися свого вихователя.
5. Що стосується дисциплінарних заходів, то похвала і нагорода переважніше покарання. Якщо покарання неможливо уникнути, то воно повинно інформувати дитину про те, що він зробив неправильно, і концентрувати його увагу на кращих способах поведінки.
6. Замість того щоб вимагати сліпого підпорядкування, слід в максимально можливій мірі залишати за дитиною свободу рішення.
     Рудольф Дрейкус поклав початок організації дискусійних груп з живучих по сусідству батьків. Дрейкус вважав, що батькам у своїй діяльності слід спиратися на такі принципи, як :
- принцип логічних і природних наслідків,
- принцип відмови від застосування сили,
- принцип прийняття і реакції на потребу дітей,
- принцип надання підтримки дітям.
     Він виходив з того, що батьки будуть обмінюватися один з одним досвідом, задавати питання і прагнути отримати підтримку і схвалення групи. Основне завдання ведучого групи полягає у вмілої організації дискусії, постановці питань, причому кожен член групи періодично може приймати на себе роль лідера групи при обміні інформацією, спеціальними знаннями.
     Мета психологічної допомоги батькам, по Дрейкусу, - допомогти їм і дітям засвоїти якомога більше відповідних типів взаємодії, які повинні будуватися на основі принципу рівних цінностей і взаємної поваги. Основне завдання сімейного вихователя - допомогти дитині стати компетентною людиною , яка буде використовувати конструктивні засоби для формування почуття власної гідності та досягнення певного суспільного становища.
     Програма Т.Гордона ''Тренінг ефективного батька'' є найбільш відомою і поширеною в різних країнах. У моделі Гордона увага концентрується на навичках спілкування батьків. Завдання роботи з батьками , по Гордону, зводяться до того, що батьки повинні засвоїти три основні вміння:
  -  активно слухати, тобто вміння чути, що дитина хоче сказати батькам;
  -  вміння висловлювати власні почуття і слова доступно для розуміння дитини;
  -  використовувати принцип ''обидва мають рацію або виграти - виграти'' для вирішення конфліктних ситуацій, тобто вміння домовитися з дитиною так , щоб результатами розмови були задоволені обидва учасники.
     Т.Гордон розділяє необхідні навички на дві групи:
-  навички необхідні для вирішення проблем дитини;
-  навички необхідні для вирішення проблем батьків
     Будь-яка проблема повинна вирішуватися батьками спільно з дітьми. На заняттях у групі батьки вчаться активному слуханню, самовираженню, отримують навички ведення бесіди, закріплюють почуття впевненості в собі.
     Дослідження, проведені ним та його послідовниками, показали, що ті хто відвідував батьківські групи , легко міняли стиль виховання спрямовуючи його на певні цілі. У міру розвитку здібностей до спілкування поліпшувалося взаєморозуміння між батьками і дітьми і росла здатність дітей самостійно вирішувати свої проблеми.
     Описані вище напрямки орієнтовані на різну практику роботи з батьками , мають різні цілі, завдання, установки, а також різні рівні складності. Використання одних моделей неможливе без знання термінології та теорії  бихевіористичної моделі, трансактного аналізу; інші моделі значною мірою суспільно спрямовані, ставлять своєю метою побудову демократичні взаємовідносини з дітьми і приділяють багато уваги елементам конкретної взаємодії - адлеріанска модель, програма Т. Гордона. Ці напрямки доповнюють один одного, і з цим пов'язано використання елементів різних програм в нашій практиці групової психологічної роботи з батьками.
     
Стисла анотація досвіду: В роботі показані основні напрями взаємодії шкільного психолога з батьками, структуровані за типом психолого- педагогічного втручання  –  це кризове втручання, психопрофилактика, розвиток і навчання. При аналізі відповідності реальної взаємодії психолога з батьками та спроектованої моделі виявилося, що найбільшу роль в діяльності психолога займають кризове втручання і психопрофилактика, найменше – розвиток і навчання. Причини звернення батьків за невідкладною допомогою до психолога і за психопрофилактичною допомогою виявилися практично однакові – емоційна нестійкість їхньої дитини і погіршилася успішність. Кількість звернень за невідкладною допомогою трохи менше психопрофілактичних звернень; це означає , що взаємодія психолога з батьками за принципом «швидкої допомоги» відбувається майже в 50 % випадків індивідуальних контактів. Пред'явлені батьками проблеми, такі як емоційна нестійкість і погіршення успішності учня, можуть бути розцінені як симптоми прояву більш глибоких особистісних і міжособистісних проблем, з якими і потрібно працювати психологу. Але найчастіше психолог у взаємодії з батьками використовує  розвиваючий підхід, який  реалізується через спеціальним чином організовані батьківські тренінги, батьківські збори,  які представляють собою активну форму навчання умінням і навичкам виховання. Принципова перевага розвиваючого підходу в порівнянні з кризовим втручанням і психопрофілактикой полягає в тому, що у батьків з'являється можливість дізнатися більше про своїх дітей і особливості їх виховання відповідно з життєвими циклами розвитку до того, як у дітей з'являються проблеми, а також придбати, завдяки активній формі навчального впливу, необхідні вміння. У разі виникнення кризової ситуації відповідні вміння та навички батьків сприятимуть швидшому виходу з неї з найменшими втратами для всієї родини. Незважаючи на те, що кризове втручання і психопрофілактична діяльність з батьками є неминучими складовими роботи психолога в навчальному закладі, розвиток і навчання повинні бути основним компонентом діяльності психолога, оскільки є попереджуючим фактором по відношенню до виникнення проблем, вирішенням яких займається психолог у випадку психопрофілактичного впливу, або кризового втручання. Взаємодія психолога з батьками в режимі психолого - педагогічного тренінгу, батьківських зборів відображає партнерські, рівноправні відносини між суб'єктами спілкування, що говорить про високий рівень співробітництва.
     
Результативність впровадження досвіду: Робота психолога з батьками підвищує задоволеність останніх у взаємодії з гімназією в цілому, а також сприяє формуванню та корекції батьківських установок на виховання своїх дітей, усвідомленню своєї рольової поведінки при здійсненні виховних функцій і, як наслідок, зменшенню проблем, пов'язаних з вихованням дітей.
     
Репрезентація досвіду: шкільний семінар
Категорія: Психологічний супровід | Додав: kommun (31.01.2014)
Переглядів: 1300 | Теги: психологічна просвіта, психологічна консультація, Комунарський, рольова поведінка, психопрофілактика, психологічна коррекція, психологічний супровід | Рейтинг: 3.0/57
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
IAMЦ © 2023