Міська виставка
педагогічних технологій
Запоріжжя, 2016
Каталог статей
Навігація

Номінації виставки
Виховна взаємодія [50]
Позашкілля [21]
Психологічний супровід [27]

Форма входу


Погода у місті

Пошук

Статистика

Вітаю Вас, Гість · RSS 26.09.2023, 03:48

Головна » Статті » Виховання і розвиток » Позашкілля

Психологічний супровід формування компетентності вихованців

Психолого-педагогічний супровід навчально-вихованого процесу ПНЗ у формуванні компетентності вихованців


 Інформація про навчальний заклад: Центр дозвілля дітей та юнацтва Орджонікідзевського району Запорізької міської ради Запорізької області, керівник – Малиш Віталій Володимирович, 69035, м. Запоріжжя, вул. Панфіловців, 20, тел. 34-46-68, 233-02-32, e-maildosug.zp@i.uaАвтор досвіду:
Вікторов Іван Васильович, практичний психолог, І категорія

Провідна педагогічна ідея досвіду:
  Створення освітньо-виховних орієнтирів та системи психологічного супроводу діяльності педагогів позашкілля щодо формування життєвих компетентностей вихованців позашкільних навчальних закладів. Забезпечення соціальної адаптації та самореалізації особистості вихованців через розвиток їх інтересів, здібностей, нахилів.

     Час та суспільство  диктують високі вимоги до рівня розвитку трудових ресурсів, постійного підвищення творчого та трудового потенціалу працівників. У зв'язку з цим зростає роль освітніх установ різного рівня з позицій надання освітніх послуг, що сприяють формуванню різних видів життєвих  компетентностей  та  усвідомленого відношення  молоді до отримання знань і досвіду для подальшої професійної діяльності..
     Свідченням важливості соціально-трудової компетенції як особистісної якості  є наступні характеристики:  розвиток інтелектуальних, операційних і регулятивних умінь вихованців, входження в соціум і оволодіння професією. На  етапі формування життєвих компетентностей вихованців позашкільного закладу важливою складовою є діяльність психолога  щодо дослідження та психологічного супроводу  роботи педагогів. Дана діяльність є більш продуктивною щодо формування соціально-трудової компетентності  вихованців завдяки специфіки позашкільної освіти. За рахунок гнучкості, динамічності та варіативності освітнього процесу, який сприяє  входженню вихованців в соціальне середовище на основі наступності змісту додаткового та інших рівнів освіти в умовах інтегрованої суб'єктної взаємодії  досягається якісний результат.

Обґрунтування актуальності та перспективності досвіду:

     Саме в умовах позашкільної діяльності створено ефективне середовище для розкриття компетентностей учасників навчально-виховного процесу для самореалізації особистості у соціумі та творчої діяльності у професійній самовизначеності.
     В основі педагогічного досвіду є система роботи психолога щодо визначення показників рівня сформованості компонентів соціально-трудової компетентності: когнітивний компонент (показники: знання про сутність і способах, необхідних для якісної продуктивної діяльності в соціально-трудовій сфері ); емоційно–вольовий компонент ( показники: мотиви і потреби до соціально - трудової діяльності , професійно-діяльнісна рефлексія ); операційно-діяльнісний компонент (показники: вміння та навички здійснення продуктивної діяльності, досвід соціально-трудових відносин).
     Відкритість, гнучкість, мобільність , варіативність , швидке реагування на запити і потреби ринку освітніх послуг, які властиві  позашкільному педагогічному процесу, найбільш гарантовано обумовлюють ефективність системи  діяльності  психолога та педагогічного колективу Центру дозвілля як головних мотиваторів формування соціально-трудової компетентності вихованців.
     Особливістю даного досвіду є системний підхід до рішення проблемного питання в рамкам виконання стратегічної програми розвитку Центру та створення освітньо-виховних орієнтирів як продуктивного результату діяльності педагогічного колективу  щодо формування  соціально-трудової компетентності вихованців. Це універсальсальний інструментарій в роботі педагогів позашкілля.

Науково-теоретична база досвіду:
     Аналіз теорії і практики позашкільної освіти показав , що в даний час існує широкий спектр наукових робіт, присвячених дослідженню змісту поняття компетентності вихованців. Результати вивчення специфіки даного поняття представлені в працях І.А. Зимової, В.В. Краєвського, А.Н. Леонтьєва, А.К. Маркової, М.А. Холодної, А.В. Хуторського. Зміст, структура і функції компетентностей на педагогічному рівні розглянуто Т.М. Балихін, А.Н. Дахіна, О.А. Козирєвої, Ю.Н. Кулюткіна, О.Е. Лебедєвим, Г.К. Селевко, В.В. Серікова, Т.А.Степановим, А.П. Тряпіцина,A.В. Хутірських, М.А. Чошановим, С.Є. Шишовим .
     Науковою базою для формування педагогічною досвіду з питання формування соціально-трудової компетентності є педагогічні праці: Л.Г. Антропова, І.А. Зимова, Т.Б. Старостіна.
     
Стисла анотація досвіду: Позашкільна освіта в сучасному суспільстві є одним із провідних чинників розвитку особистості та її ефективної інтеграції в соціокультурне середовище України. Центр дозвілля, як важлива ланка безперервної освіти України, забезпечує реалізацію потреб, запитів та інтересів вихованців  у самореалізації та професійному самовизначенні, розвитку їх творчого потенціалу у сфері культури, мистецтва, наукових знань, техніки, виробництва, життєвої практики.
     Розробка та впровадження стратегічної програми розвитку  Центру дозвілля є змістовно важливим етапом в роботі педагогічного колективу  закладу щодо визначення стратегічних орієнтирів  розвитку позашкільного закладу  у сучасних соціально-економічних умовах. Система змістовних блоків щодо психологічного супроводу впровадження програми розвитку є якісним підґрунтям для виховання творчої  особистості, здатної до самореалізації та саморозвитку, яка сповідує гуманістичні цінності та цінності здорового способу життя.
     Базовими в структурі життєдіяльності особистості є термінальні цінності, які залучають особистість до суспільних відносин на основі гуманістичних принципів, сенсу життя, свободи, людської гідності, які привласнюються особистістю в конкретно-історичному контексті. Інструментальні цінності пов’язані з інтересами, потребами особистості. Реалії сучасного життя вимагають відображення в змісті навчально-виховного процесу Центру дозвілля термінальних та інструментальних цінностей, які поєднують у собі як загальнолюдські, національні надбання, так і потреби, інтереси окремої особистості.
     Формування соціальних компетентностей молоді на ціннісних підвалинах можливе за умови, коли ці цінності, ідеали постійно закріплюються в практичній поведінці, соціально значущих вчинках і діях.
     Кожен напрям діяльності Центру дозвілля містить узагальнюючу модель випускника Центру, яка включає соціальні компетенції, якими повинен оволодіти вихованець, для того, щоб бути компетентним у вирішенні реальних життєвих проблем.
     Вважаємо доцільним вибір теми та ефективним підхід до вирішення проблемної  теми  на основі практичного виконання програми розвитку ЦДДЮ на 2010-2015 роки. Практична частина спрямована на розробку інструментарію щодо вивчення  моделей компетентності та формування освітньо-виховних орієнтирів вихованців, які відвідують Центр дозвілля. Методичні аспекти теми спрямовані на подальший розвиток та забезпечення адаптації у соціумі вихованців, самореалізація особистості вихованців, розвиток їх інтересів, здібностей, нахилів.

Результативність впровадження досвіду: Взявши на озброєння наступні моделі дослідження компетентностей: здатність до самореалізації в соціумі, ціннісне ставлення до праці, «Я-концепцію», досвід творчої діяльності. Практично дослідили особистість у групах підготовки до школи, дитячих колективах та творчих об’єднаннях ЦДДЮ Орджонікідзевського району.
     Продуктивним результатом впровадження досвіду стала розробка освітньо-виховних орієнтирів щодо формування  компетентностей вихованців, а якісним показником: сформованість важливих особистісних характеристик вихованців Центру дозвілля - соціальної адаптації, самореалізації особистості вихованців, розвиток їх інтересів, здібностей, нахилів, спостерігається достатність створення.

Репрезентація досвіду: Проведення теоретико-практичного семінару для педагогів ЦДДЮ Орджонікідзевського району.
Виступ  на методичному об’єднанні закладу (як презентація).  
Категорія: Позашкілля | Додав: Pozashkilla (31.01.2014)
Переглядів: 1569 | Теги: соціум., позашкілля, Я-концепція, стратегія, рефлексія, «суперсвідомість» як найвища ступен | Рейтинг: 1.6/33
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
IAMЦ © 2023