Міська виставка
педагогічних технологій
Запоріжжя, 2016
Каталог статей
Навігація

Номінації виставки
Виховна взаємодія [50]
Позашкілля [21]
Психологічний супровід [27]

Форма входу


Погода у місті

Пошук

Статистика

Вітаю Вас, Гість · RSS 26.09.2023, 04:01

Головна » Статті » Виховання і розвиток » Позашкілля

Інноваційна модель діяльності Палацу творчості

Інноваційна модель діяльності Палацу зі створення освітнього творчого середовища


Авторський колектив під керівництвом Горлової Світлани Валентинівни, заступника директора з навчально-виховної роботи міського Палацу дитячої та юнацької творчості м. ЗапоріжжяЖук Олександр Миколайович, завідуючий технічно-спортивним відділом;Корзун Світлана Анатоліївна, завідуюча Центром Української культури;керівник гуртка-методист, Шевкунова Олена Романівна, завідуюча відділом аматорських об'єднань «Рампа» і «Палітра»; Карпенко Ольга Юріївна, завідуюча методичним відділом;Самофалова Ніна Іванівна, завідуюча організаційно-масовим відділом, Панова Лідія Григорівна, методист вищої категорії, Мамулькіна Олена Григорівна, методист міського Палацу дитячої та юнацької творчості).

Інформація про навчальний заклад Палац дитячої та юнацької творчості Запорізької міської ради Запорізької області, директор Кутя Микола Іванович, м. Запоріжжя, 69006, площа Леніна, 1, тел./факс: (061) 236-48-38, e-mail: dvorec@list.ru, http://gordiy.zp.u


Провідна педагогічна ідея досвіду: Створення Інноваційної моделі діяльності Палацу, який за своїми цільовими характеристиками став конкурентно-спроможним у наданні освітніх послуг учнівської молоді як за якістю, так і за змістом; який адекватно реагує на суспільні зміни модернізацією діяльності та забезпечує допрофесійну підготовку випускнику Палацу, для забезпечення досягнення місії, цілей і завдань сучасної позашкільної освіти.   За допомогою даної моделі створюються умови для взаємодії всіх підрозділів навчально-виховного процесу від керівника закладу до вихованців. Згідно з моделлю розроблена та структурована вся система діяльності Палацу. Визначення мети, завдань, форм і методів та кінцевого результату забезпечує чітке стратегічне прогнозоване планування, дає змогу максимально розкрити творчий потенціал педагогічного колективу, створити сприятливий мікроклімат та комфортні умови навчально-виховного процесу, значно підвищити позитивний імідж Палацу та імідж вихованця. Кінцевою метою діяльності закладу є сформованість якісних рис, різнобічний гармонічний розвиток, досягнення високого рівня життєвої компетенції особистості вихованця.

Обґрунтування актуальності та перспективності досвіду: Адміністрація Палацу додає багато зусиль для створення творчого середовища, стабілізації взаємин у педагогічному колективі, партнерства та командного стилю роботи. Діяльність Палацу будується на принципах доступності, гуманізму, демократизму, системному підходу до науково-методичного забезпечення навчально-виховного процесу, рівності умов для кожного педагогічного працівника щодо повної реалізації його духовного, інтелектуального потенціалу, науковості, гнучкості і прогностичності роботи, а також безперервності їх фахового вдосконалення.
  Політичні, соціальні й економічні перетворення в Україні зумовлюють важливість більш ефективної організації позашкільного навчально-виховного простору. Сучасний стан педагогічної науки вимагає розглядати цей процес не лише в контексті гуманізації освіти, виховання та розвитку творчої особистості, її соціалізації, а й перегляду теоретико-методологічних основ позашкільної освіти, розроблення й практичного впровадження новітніх навчально-виховних і розвивальних технологій. 
Сьогодні вже зрозуміло, що позашкільний заклад не в змозі самостійно вирішувати складні завдання створення умов для повноцінного освітнього інтелектуального, духовного, морального розвитку і саморозвитку дитини. Для цього потрібно залучення фінансів, пошук партнерів із різних груп громадськості. Сьогодні потрібен активний пошук продуктивних форм спільності людей, які причетні до навчання і виховання повноцінного громадянина України. Тому такого важливого значення надається реалізації ідей партнерства, соціальних технологій партнерства.

   Науково-теоретична база досвіду: Сучасні теоретичні методологічні позиції вчених (Н. М. Бібік, Л. С. Ващенко, А. А. Вербицький, І. О. Зимня, Е. Ф. Зеєр, І. Г. Єрмаков, О. І. Локшина, Д. Мертенс, О. В. Овчарук, Б. Оскарсон, Л. І. Паращенко, О. І. Пометун, О. Я. Савченко, С. Е. Трубачева та ін.), що розглядають компетентнісний підхід у позашкільній освіті як підхід, який базується на застосуванні компетентностей особистості, та теоретична база з питань гуманної педагогіки (Я. А.Коменського, І.Г.Песталоцці, К.Д.Ушинського, Г.С.Сковороди, А.С.Макаренка, В.О.Сухомлинського та Ш.О.Амонашвілі) служать обґрунтуванням наукової достовірності досвіду. 

Стисла анотація досвіду: Педагогічний колектив міського Палацу дитячої та юнацької творчості цілеспрямовано працює над вдосконаленням програми створення іміджу закладу на засадах гуманної педагогіки та компетентнісного підходу у напрямі партнерства і творчого співробітництва. Розвиток соціального партнерства – передумова виходу закладу на якісно новий рівень культурних, соціальних, політичних взаємин із громадськими організаціями та органами державної влади і місцевого самоврядування, а також суттєвий чинник підвищення ефективності освітніх послуг у позашкільних навчальних закладах.    
  Гарантованим результатом взаємодії Палацу з органами влади, громадськими організаціями, державними установами, підприємствами та приватним бізнесом стає нове ставлення вихованця до життя, якісно нова відповідальність за все те, що відбувається навколо, нова якість особистості, що знаходить вияв у ранній соціальній зрілості, розкритті творчого потенціалу дитини. 
   Колектив компетентних педагогів-дослідників, яких об’єднує креативне мислення спрямоване на зміну існуючих освітніх моделей, на пошук творчих задумів, ідей життєтворчості особистості, що забезпечує її гармонійний розвиток і підготовку до життя спрямовує свої зусилля на удосконалення Моделей іміджу Палацу та іміджу вихованця.   
    Вищезазначене зумовило необхідність розроблення Моделі діяльності Палацу зі створення освітнього творчого середовища, яка спрямована на оптимізацію соціально-педагогічних умов, створених для навчання, виховання, творчого, духовного, інтелектуального розвитку й соціалізації дітей та учнівської молоді в позашкільному навчально-виховному просторі міста.
   Впровадження інноваційної моделі діяльності Палацу надає можливість колективу Палацу пропонувати, залучати новітні елементи або системи щодо створення сприятливого соціально-педагогічного клімату для вихованців та педагогів.  
 Модель діяльності Палацу є продуктивною та життєздатною; вона допомагає вихованцям в оволодінні технологіями життєдіяльності, створює умови для розкриття потенціалу самопізнання, самооцінки, самореалізації, саморегуляції, самоконтролю, інтеграції в соціокультурний простір. Ця система продемонструвала свою дієвість і результативність. Вона є органічною складовою контексту розвитку національної системи освіти, провідних освітніх пріоритетів і перспектив, серед яких слід визначити:
* на управлінському рівні – удосконалення системи моніторингу якості освіти (стратегічну, інноваційну спрямованість для задоволення освітянських потреб, розвитку Палацу); управління результатами (досягнення прогнозованої моделі випускника: усебічний розвиток, досягнення високого рівня ключових життєвих компетентностей);
* на дидактичному рівні – удосконалення навчально-виховного процесу з урахуванням ідей компетентнісно орієнтованого навчання на принципах гуманної педагогіки, оновлення змісту освіти, відпрацювання інноваційних освітніх та здоров'язбережувальних технологій;

* на соціальному рівні – посилення зв'язків із соціальними структурами, що здатні сприяти формуванню соціальної компетентності вихованців, їх залучення до суспільно значущої діяльності, активізація соціальних проектів (технології соціального партнерства, розвиток учнівського самоврядування).

Результативність впровадження досвіду: збагачення рівня виховного простору, підвищення якості освітніх послуг, оптимізація соціально-педагогічних умов, створених для навчання, виховання, творчого, духовного, інтелектуального розвитку й соціалізації дітей та учнівської молоді в позашкільному навчально-виховному просторі міста, зростання попиту на позашкільну освіту, що надається студіями та гуртками Палацу у місті Запоріжжя, задоволення інтересу дітей в особистісних, творчих, пізнавальних потребах, спрямованих на стимулювання діяльності особистості до продуктивності у власному житті, про що свідчать срібна медаль Лауреата конкурсу у номінації «Інновації у діяльності позашкільних закладів освіти». Освітня виставка, Київ, 2011; вступ до Асоціації позашкільних закладів України, високі нагороди вихованців та колективів Палацу на міських, Всеукраїнських та міжнародних конкурсах, фестивалях, змаганнях, виставках.

Репрезентація досвіду: модель представлена на рівні закладу, міста в рамках публікацій, на творчих майстернях, обласних семінарах, на освітніх виставках обласного, національного та міжнародного рівнів. 

Категорія: Позашкілля | Додав: Pozashkilla (24.01.2014)
Переглядів: 941 | Коментарі: 1 | Теги: позашкілля, освітнє творче середовище, гуманна педагогіка., розвиток особистості, компетентнісний підхід | Рейтинг: 1.6/23
Всього коментарів: 1
1 Inna  
Модель діяльності закладу є сучасною та має перспективи для успішного розвитку!

Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
IAMЦ © 2023