Міська виставка
педагогічних технологій
Запоріжжя, 2016
Каталог статей
Навігація

Номінації виставки
Технології та управління [44]

Форма входу


Погода у місті

Пошук

Статистика

Вітаю Вас, Гість · RSS 29.09.2023, 21:08

Головна » Статті » Технології та управління » Технології та управління

Психолого - педагогічний супровід обдарованих дітей в умовах впровадження Державної цільової програми
Психолого - педагогічний супровід  обдарованих дітей  в умовах впровадження  Державної цільової   програми розвитку природничо-математичної  освіти

Карпенко Наталя Олександрівна – заступник  директора з НВР, вища категорія,педагогічне звання«старший учитель»
Чернова Олена Василівна – заступник директора з НВР
, вища категорія,педагогічне звання«старший учитель»
Репетун Ірина Валеріївна – шкільний психолог, 1 категорія

 Запорізький ліцей № 34 
 Запорізької міської ради  Запорізької області
Директор:   Дацінько Євдокія Григорівна
Адреса: м. Запоріжжя, вул. Мікояна, 8
Телефон: (0612) 67-04-16
Провідна педагогічна ідея досвіду: 
Провідна ідея досвідуполягає  у створенні інноваційного середовища з метою розвитку обдарованої особистості ліцеїстів в умовах впровадження Державної цільової програми розвитку природничо-математичної освіти.   Результативним та якісним є навчальний процес, під час якого відбувається алгоритм – вчитель постійно самовдосконалюється для того, щоб дати кращі знання учню. Адже підвищення вимог до рівня професійної компетенції педагога визначили оновлення та модернізацію змісту, форм та методів навчальної роботи. "Кожний учитель, а врешті, і кожен учень повинен постійно підвищувати свій результат,” – втілення в роботу закладу цього твердження залишається загальною необхідністю. Місія та статус нашого ліцею  вимагає постійного пошуку нових методів та підходів до організації НВП.  

Обґрунтування актуальності та перспективності досвіду:
Актуальним напрямом освітньої діяльності залишається пошук, розвиток і підтримка обдарованих дітей.  А саме ці діти  формують майбутнє, професійну еліту України. У державних документах про діяльність середніх загальноосвітніх закладів підкреслюється, що вирішення проблеми формування творчої особистості, розвиток здібностей та обдарувань юного громадянина значною мірою залежить від учителя, творча діяльність якого стає міцним засобом формування і розвитку здібностей та обдарованості школярів. Необхідність підвищення якості та пріоритетності шкільної природничо-математичної освіти та її включення до навчальних планів усіх рівнів освіти зумовлена розвитком високотехнологічного інформаційного суспільства. Тобто необхідність поліпшення природничо-математичної освіти є прямою залежністю між розвитком суспільства і системою освіти. Із цього  випливають основні цілі педагогів природничо-математичної освіти: створити високоефективну систему якісної освіти, бо це об’єктивна вимога часу; формувати інтелект та вміння використовувати сучасні технології навчання, бо це запорука успішності якісної освіти світового рівня. 

Науково-теоретична база досвіду:
Теоретичним обґрунтуванням досвіду  слугують наукові праціпровідних учених Л.В. Сохань, Б.Г.Ананьєвої, І.Г. Єрмакової, Н.В.Вишнякової, І.Ф.Гончарової, В.А.Кан-Калика, В.О.Моляко, Ю.М. Орлової, М.П.Осухової, Н.Ю. Посталюк, О.М.Пєхоти, І.Ф.Харламової, Л. І. Туктаевої, Ю.З. Гільбух, Н. С. Лейтес та інших, які досліджували проблеми роботи педагогів з обдарованими  дітьми.Проблема подолання відокремленості гуманітарної і природничо-математичної освіти відображена в роботах А.Азевич, С.Бачинського, Н.Буринської, Т.Буяльської, З.Гельмана, С.Гончаренка, А.Закгейма, М.Ільїна та інших. Теоретичні засади гуманізації природничо-наукової освіти обґрунтовують З.Гельман, А.Закгейм, В.Кузнецов, О.Макареня, І.Титова. Питання системного підходу до організації  навчально-виховного процесу  в умовах впровадження цільової програми розвитку природничо-математичної освіти   виходить на перший план. Цю проблему у своїх працях розглядають     вчені  м. Запоріжжя А.І. Павленко, І.О. Склярова, Л.О. Лісіна, Л.П. Канакіна та ін. Усі вони сходяться в головному: сучасні умови вимагають якісної зміни методичної роботи, що проявляється у постановці й осмисленні мети та підпорядкуванні всієї роботи її досягненню, тобто залежність усієї науково-методичної роботи від функціонального принципу та її спрямування на кінцевий результат.

Стисла анотація досвіду 
За інноваційним потенціалом досвід – комбінаторний. Проблема інноваційного розвитку освітньої системи закладу  вирішується шляхом поглибленого   опрацювання відповідних інноваційних ідей на змістовно-цільовому, організаційно-діяльнісному, оцінно-результативному та контрольно-управлінському рівнях, впровадження технології психолого-педагогічного  супроводу. В її основі – принципи демократизації та гуманізації, особистісно-зорієнтований підхід до опанування педагогічними   кадрами інноваційною діяльністю, сприяння вільному вибору індивідуального маршруту розвитку професійної компетентності педагогів та створення умов для врахування й розвитку навчально-пізнавальних і професійних інтересів, нахилів, здібностей і потреб учнів в процесі їхньої загальноосвітньої і профільної природничо-математичної освіти.
Технологія вирішення проблеми полягає у: 
 •  вдосконаленні матеріально-технічної та методичної бази школи з природничо-математичних предметів;
 •  підвищенні якості рівня навчальних  досягнень учнів з природничо-математичних предметів, використовуючи засоби ІКТ;
 •  інноваційному  розвитку природничо-математичної освіти в закладі;
 • забезпеченні профільного навчання з метою всебічного формування здібностей учнів;
 •  створенні умов для розкриття і розвитку здібностей кожного учня як у навчальному процесі, так і у позакласній діяльності через збагачене освітнє середовище,   індивідуальні освітні траєкторії;
 • психологічному супроводі навчально-виховному процесі з питання якісного оволодіння учнями знаннями з предметів природничо-математичного циклу;
 •  організації позакласної роботи, яка  формує інтерес до навчання, дає можливість використовувати резерви навчальних програм, участь у  конкурсах природничо-математичного напряму;
 • узагальненні результатів діяльності та їх корекції. 

Результативність впровадження досвіду: 
     Результатом інноваційної діяльності закладу  є участь закладу у XXII міжнародній виставці навчальних закладів «Сучасна освіта в Україні », за результатами якої ліцей був нагороджений дипломом за високі творчі досягнення в інноваційному оновленні національної системи освіти.
Педагоги, які викладають природничо-математичні  дисципліни,  брали участь в фахових конкурсах:
 • Туманян Т.С.(вчитель біології)  –  досвід роботи з теми«Формування ключових компетентностей учнів на уроках біології шляхом впровадження ІКТ» був представлений  на професійному конкурсі  «Вчитель року»,  І місце в районному турі;
 • Стадник О.В.(вчитель інформатики)– досвід роботи з теми  «Візуальне програмування як засіб розвитку творчих здібностей учнів на уроках інформатики» був представлений  на професійному конкурсі  «Вчитель року», І місце в районному   етапі, ІІІ місце в обласному турі;
 • вчитель економіки Ільїна М.Є., чий електронний навчальний курс «Основи економіки – 8 клас» став  доступний для широкого кола читачів на сайті «Школа сучасних знань» і  отримав Диплом І ступеню в обласному конкурсі «Розробка проекту електронного навчального курсу» (2012-2013 н.р.);
 • вчитель початкових класів  Н.М. Білик брала участь у районному етапі обласного конкурсу «Урок  XXІ сторіччя», на якому презентувала інтерактивний  відкритий урок з природознавства та  отримала ІІ місце (січень, 2011р.);
 •  вчителі початкових класів Білик Н.М., Нікітіна О.В., Коноваленко О.В., Дячкіна С.М., які працюють у складі шкільної творчої групи «Використання ІКТ на уроках у початковій школі» відправили свої розробки уроків до журналу «Раз ступенька, два ступенька» та до міської бази уроків з використанням ІКТ;
 •  ігрове заняття «Інтернет: за і проти. Правила поведінки в мережі», яке розробила вчитель початкових класів Білик Н.М. надруковане у збірці напрацювань вчителів Запорізької області за темою «Безпечний Інтернет» (випуск 2, 2012р.).
Репрезентація досвіду: 
   У закладі плануються та впроваджуються заходи відповідної проблематики: науково-практичні семінари, конференції, консультації.           
   Вчителі  закладу, які викладають природничо-математичні дисципліни, презентували   досвід в наступних заходах різного рівня:
1. Карпенко Н.О., Туманян Т.С., Ушева Л.М. – районний семінар для вчителів біології «Формування стимуляційно-мотиваційного компоненту навчання на уроках біології»;
2. Федчун О.М. – районний семінар для вчителів фізики «Формування компетентностей дослідника на уроках фізики, лабораторних та практичних заняттях»;
3. Стадник О.В., Мартиненко Л.В. – районний семінар для вчителів інформатики;
4. Ільїна М.Є., Гречка А.І. – міський семінар для вчителів економіки «Формування раціональної споживчої поведінки на уроках економіки»;
5. Чернова О.В., Карпенко Н.О., Ільїна М.Є., Гречка А.І., Репетун І.В. - науково-практичний семінар для директорів шкіл з економічною освітою "Створення умов для формування успішної особистості в системі розвитку економічної освіти”;
6. Обласні семінари для слухачів курсів ЗОІППО: вчителів математики «Компетентністний підхід у навчанні», вчителів економіки з питань профільного навчання (2013-2014 н.р.).
          У розповсюдженні власного досвіду через публікації брали участь вчителі закладу:
 a) стаття вчителів інформатики Стадник О.В. та Мартиненко Л.В. «Створення учнями навчальних програм засобами візуального середовища програмування» вийшла у журналі «Комп’ютер у школі та сім’ї» №3 2012р.; 
 б)  статті  в «Учительському журналі он-лайн» на «Заповікі (2012р.):
 • вчителі біології Туманян Т.С.«Гірудотерапія», Ушева  Л.М. «Пришкільна ділянка»;
 • вчителі математики Авраменко С.В. «Властивості множення раціональних чисел», Мунтян І.В. «Робота з обдарованими учнями», Подкова О.В. «Самостійна робота учнів на уроках математики»,  Кравченко Л.І. «Применение прикладной программы AdvancedGrafer  для активизации познавательной самостоятельной деятельности учащихся при изучении математики в общеобразовательной школе ;
 • вчителі початкових класів Коноваленко О.В. «Основні вимоги використання методу проектів», Колесник-Сарницька А.В. «Урок математики в 4 класі на основі діяльнісного підходу».
Категорія: Технології та управління | Додав: shevchenko (28.01.2014)
Переглядів: 1551 | Коментарі: 1 | Теги: природничо-математична освіта, обдарованість, інноваційний розвиток, психолого-педагогічний супровід, Шевченківський | Рейтинг: 3.5/129
Всього коментарів: 1
1 Наталья  
Очень интересный подход к актуальной проблеме.Молодцы, коллеги!

Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
IAMЦ © 2023