Міська виставка
педагогічних технологій
Запоріжжя, 2016
Каталог статей
Навігація

Номінації виставки
Технології та управління [44]

Форма входу


Погода у місті

Пошук

Статистика

Вітаю Вас, Гість · RSS 29.09.2023, 21:42

Головна » Статті » Технології та управління » Технології та управління

Підвищення якості природничо-математичної освіти в умовах створення позитивного освітньо-виховного простору школи
Підвищення якості природничо-математичної освіти в умовах створення позитивного освітньо-виховного простору школи


Фомич І.І., заступник директора з методичної роботи, вчитель вищої категорії, «учитель-методист»;
Дзюба О.П., заступник директора з навчально-виховної роботи, вчитель вищої категорії, «учитель-методист»; Чумаченко О.Я., заступник директора з навчально-виховної роботи, вчитель вищої категорії, «учитель-методист»; Фролова О.М., керівник ПМК природничих наук, вчитель вищої категорії, «старший учитель».

 

Запорізький багатопрофільний ліцей № 99,

 

69114 м. Запоріжжя, вул. Гудименка, 13 - а, тел/факс 224-93-09,
адреса сайту: litsey-99.at.ua
 
Провідна педагогічна ідея досвіду:  Дослідження проблеми інноваційної розробки ґрунтується на припущенні, що підвищення якості природничо-математичної освіти спостерігатиметься за умови створення позитивного освітньо-виховного простору школи, а саме: оптимізації управління навчальним процесом; ефективного навчально-методичного супроводу; модернізації освітніх ресурсів на основі впровадження інноваційних інтерактивних, комп’ютерних, особистісно орієнтованих, здоров’язбережувальних технологій, технології ІСНД; культивування творчих можливостей педагогів та ліцеїстів; вдосконалення змісту освіти; використання форм, методів і прийомів навчання відповідно до індивідуальної стратегії та індивідуального стилю життя креативної, вільно мислячої життєвокомпетентісної особистості, здатної до самопізнання, саморозвитку, самовдосконалення й самореалізації, готової до компетентного вибору життєвого шляху; створення розвинутого інформаційного освітньо-виховного простору.
Якість освіти – поняття багатогранне, тому й кінцевий результат залежить від багатьох факторів. Велику роль відіграють матеріально-технічне, навчально-методичне забезпечення, кадрове забезпечення, створення умов для постійного професійного зростання вчителя, впровадження інноваційних інтерактивних, комп’ютерних, здоров’язбережувальних технологій у навчально-виховний процес, проведення моніторингу навчальних досягнень учнів та здійснення корекційних заходів на основі отриманих результатів, створення єдиного інформаційного освітньо-виховного простору, психологічний супровід, у тому числі профільного навчання та роботи з обдарованими та мотивованими дітьми. 
Обґрунтування актуальності та перспективності досвіду: Природничо-математична освіта становить основу розвитку будь-якої країни. Науково-технічний прогрес  держави неможливий без підготовки висококваліфікованих фахівців математичного, технічного, природничого напрямків, а отже, без досягнення високих результатів шкільної та вищої природничо-математичної освіти.
Стратегічна лінія розвитку ліцею як інноваційного навчального закладу зорієнтована на пріоритетні напрямки програми модернізації української економіки, зокрема в таких областях: інформаційні технології й розробка програмного забезпечення, біотехнології, енергоефективність, економія енергоресурсів та інші. Це пояснює велику увагу до якості природничо-математичної освіти.
Розв’язання цієї проблеми, як підтверджує вітчизняний і світовий досвід, є актуальним за умови оптимізації управління навчальним процесом, ефективного навчально-методичного супроводу, модернізації освітніх ресурсів, створення позитивного освітньо-виховного  та  інформаційного простору, впровадження актуальних інноваційних технологій, що має забезпечити зростання якості освіти.
Основною місією ліцею № 99 є формування позитивного освітнього простору, що забезпечує розкриття резервів творчого потенціалу і виховання високодуховної особистості з громадянською позицією, готовою до компетентного вибору життєвого шляху і продовження освіти. Впровадження інноваційних інтерактивних, комп’ютерних, здоров’язбережувальних технологій у викладанні природничо-математичних дисциплін, створення оптимальних психолого-педагогічних умов, активне функціонування розвинутого інформаційного простору, зростання професійної майстерності вчителів призводять не тільки до інтенсифікації освітнього процесу, а й постійного зростання якісних показників.
Науково-теоретичною базою досвіду є ряд нормативних документів: "Національна доктрина розвитку освіти України у XXI столітті", Закон України «Про  загальну середню освіту»; Державний стандарт базової і середньої освіти,  Указ Президента України «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні»; проект Концепції профільного навчання в старшій школі; Постанова Кабінету Міністрів України від «Про затвердження Державної цільової соціальної програми підвищення якості природничо-математичної освіти на період до 2015 року»; Концепція Державної цільової програми підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти на період до 2015 року.
 У своїй роботі ми спираємось на досвід таких вчених, як: Андрущенко В. Бех І.Д., Варфоломєєва І.М., Воротникова  І., Галєєва Н.Л., Горкуненко П., Кузьміна Н.В.,  Кулалаєва Н.В., Лещенко М.П., Литвинова С.Г., Панчук О. П.
Розвиток віртуальних спільнот: Биков В.Ю., Голощук Р.О., Жалдак М.І., Задорожна Н.Т., Кухаренко В.М., Малицька І.Д.,  Морзе Н.В., Осадчий В.В., Раков С.А., Самойленко О.М.(Україна); Андреєв О.О., Патаракін Є.Д., Полат Є.С., Хуторський  А.В., Чураєва Н.С.(Росія) та ін.
Стисла анотація досвіду: Вид проекту за характером новизни – модифікаційний. Використання та раціоналізація відомих педагогічних підходів, ідей, форм і методів роботи дозволяє створити комплексну систему навчально-методичного, інформаційного та психологічного супроводу  природничо-математичної освіти, що включає цілі, задачі, зміст, форми, методи та засоби реалізації, які сприяють підвищенню якості природничо-математичної освіти засобами інноваційних технологій (інтерактивних, комп’ютерних, ІСНД) в умовах позитивного освітньо-виховного простору.
Технологія досвіду:
Організаційний напрям:
- розробка програмно-цільового проекту «Підвищення якості природничо-математичної освіти в умовах створення  позитивного освітнього-виховного простору»;
- інформування педагогічного колективу щодо технології впровадження проекту;
- створення динамічних та творчих груп для реалізації завдань програмно-цільового проекту;
- створення динамічного моніторингового центру;
- затвердження програмно-цільового проекту науково-методичною радою Запорізького багатопрофільного ліцею №99.
Навчально-методичний напрям:
- підготовка навчально-методичних матеріалів для проведення заходів з метою реалізації завдань програмно-цільового проекту;
- проведення науково-методичних, практико-орієнтованих семінарів, конференцій та інших заходів;
- розробка стратегії і тактики навчально-методичного та психологічного супроводу інноваційного проекту;
- формування банку ефективних технологій, методів та прийомів, пріоритетних для Запорізького багатопрофільного ліцею №99;
- публікації за темою дослідження.
Інформаційний напрям:
- створення розвинутого інформаційного освітньо-виховного простору;
- висвітлення етапів реалізації завдань програмно-цільового проекту, інформування педагогічного колективу, учнів ліцею, батьків та соціальної громадськості через шкільну освітню мережу «Щоденник.ua» та сайт ліцею litsey-99.at.ua;
- створення і функціонування  віртуальних предметних об’єднань вчителів, блогів,  сайтів, віртуальних предметних груп природничо-математичного циклу.
Інноваційний напрям:
- розробка та апробація інструментарію програмно-цільового проекту;
- впровадження ефективних методик та методів роботи на різних ланках природничо-математичної освіти;
- впровадження в навчальний процес електронних засобів навчання,  ІКТ для реалізації завдань  Програми підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти.
Науково-практичний:
- проведення консультацій з питань  підвищення якості природничо-математичної освіти;
- здійснення навчального, методичного та психологічного супроводу реалізації завдань проекту.
Аналітичний напрям: 
- створення баз даних за напрямками Програми підвищення якості природничо-математичної освіти;
- вивчення досвіду провідних навчальних закладів країни, рекомендацій ІАМЦ з питань реалізації Програми;
- моніторинг якості природничо-математичної освіти;
- поширення перспективного педагогічного досвіду шляхом участі у конкурсах, виставках, публікацій у вітчизняних педагогічних виданнях;
- розробка рекомендацій для педагогічних працівників щодо підвищення якості природничо-математичної освіти.
Результативність впровадження досвіду: Продуманий вибір пріоритетних напрямків діяльності, кваліфіковане планування навчального процесу, орієнтованого на цілі і завдання навчання, впровадження інноваційних технологій, створення оптимальних психолого-педагогічних умов; підвищення кваліфікації вчителів шляхом проходження проблемних і постійно діючих курсів, участь у роботі семінарів, а також самоосвіта вчителів дозволяють досягати високих стабільних результатів природничо-математичної освіти. Відповідно до наказу ДОНМС Запорізької обласної ради № 250  від 23.03.2012, № 263 від 18.03.2013 № 263 «Про  результати  проведення Ш (обласного) етапу  всеукраїнських,   міжрегіональних та  обласних учнівських олімпіад з навчальних предметів  у  2012/2013  навчальному   році»  серед шкіл нового покоління  результативнішим є ліцей № 99 Хортицького району; згідно з наказом ДОНМС Запорізької міської ради № 244 від 16.04. 2013р. Запорізький багатопрофільний ліцей за результатами проведення  предметних олімпіад всіх рівнів набрав 164 бали, що є найкращим результатом в області.  Кожний четвертий учень ліцею є учасником предметних олімпіад різних рівнів. З предметів природничо-математичного циклу Запорізький багатопрофільний ліцей №99  показує високі результати з предметних олімпіад  районного та обласного етапу, має переможців Всеукраїнського етапу; учні беруть активну участь у різноманітних предметних конкурсах і показують високі результати.
           Робота колективу на засадах компетентнісно спрямованого навчання забезпечила високий рейтинг (1 місце) ЗБЛ №99 за об’єктивними показниками (кількість переможців та призерів олімпіад, спортивних змагань та творчих конкурсів для учнів, професійних педагогічних конкурсів, підсумки ЗНО, конкурс в ЗБЛ №99)  серед інноваційних шкіл Запорізької області за підсумками 2008-2013рр. (за інформацією ЗОІППО, травень 2012-2013р.).  
З часу впровадження ЗНО Запорізький багатопрофільний ліцей №99 має стабільні високі показники, у тому числі з предметів природничо-математичного циклу. За результатами ЗНО 2013 року Вісник тестування і моніторингу в освіті склав рейтинг кращих шкіл України, згідно з яким багатопрофільний ліцей № 99 входить до 100 кращих шкіл України.
Репрезентація досвіду: 
Досвід репрезентовано та реалізовано на базі Запорізького багатопрофільного ліцею №99.  З метою підвищення якості природничо-математичної освіти проводяться різноманітні методичні заходи: семінари-практикуми, майстер-класи, засідання творчих груп. Вчителі природничо-математичної кафедри презентують  свій досвід на районному та обласному етапі конкурсу «Учитель року», посідаючи призові місця в районному та обласному етапі ( 2011р. – біологія, І місце в районному етапі конкурсу, ІІ – обласному; 2012 – інформатика, І місце в районному етапі, лауреат обласного; фізика – І місце в районному етапі, ІІ – обласному; 2013р. – географія, І, ІІ місце в районному етапі конкурсу). 
Вчителі природничо-математичної кафедри активно репрезентують свій досвід на районному, міському та обласному рівні. Протягом 2011-2013 року вчителі ліцею провели на базі ЗБЛ №99 такі міські практико-орієнтовані семінари: «Використання технології ІСНД на уроках біології та хімії»; «Використання інтерактивних технологій на уроках біології та хімії» – 2011р.; «Внутрішньошкільний контроль як одна з найважливіших складових управління навчальним процесом з хімії та біології», «Використання інноваційних педагогічних технологій навчання хімії, біології та екології як засіб формування предметних та між предметних компетентностей школярів» –семінар для міської Школи молодого вчителя; стали активними учасниками міського семінару «Віртуальні освітні середовища та мережеві співтовариства вчителів природничо-математичного циклу в контексті формування ІТ-компетентності педагогічних працівників»   – 2012р; «Реалізація діяльнісного та компетентісного підходів до вивчення природничо-наукових  дисциплін в умовах впровадження нового Державного стандарту природничої освіти» – міський практико-орієнтований семінар на базі ЗБЛ №99, «Формування творчої особистості у контексті реалізації завдань експериментальної роботи в умовах акмеологічного інноваційного закладу» –2013р.
 
ПЕРЕЛІК ДОДАТКІВ:
Додаток 1.  Кадрове забезпечення.
Додаток 2. Генезис професіоналізму вчителя.
Додаток 3. Модель інноваційного навчального закладу.
Додаток 4. Матеріальне-технічне забезпечення
Додаток 5. Компоненти єдиного інформаційного простору.
Додаток 6.  Моніторинг якості природничо-математичної  освіти.
Категорія: Технології та управління | Додав: Stas (01.02.2014) | Автор: група учителів ЗБЛ № 99 E W
Переглядів: 2152 | Коментарі: 9 | Теги: позитивний освітньо-виховний прості | Рейтинг: 3.4/134
Всього коментарів: 9
9 tanua  
Тетяна Репетун. Цікаво, актуально.

8 Olga2400  
Очень актуальная и интересная работа.

7 Шевченко А.  
Очень интересная тема , к тому же очень хорошо раскрыта , спасибо !

6 Юрченко А.  
Очень интересная работа.

5 Богдана  
Думаю, что ваша работа является эффективной методикой улучшения образования в школе.Замечательно, так держать!

4 Ольга  
В час оновлення природничо-математичної освіти ця робота стає дуже актуальною

3 sveta_99  
Системный и комплексный подход к решению актуальных проблем образования - главный ресурс инновационного развитвия этого уч заведения. Опыт несомненно представляет большой интерес.

2 Оксана Гусак  
Опрацювання проблеми підвищення якості природничо-математичної освіти в аспекті гуманістичної освітньої парадигми дає можливість створити нові ефективні педагогічні та управлінські технології, в основу яких буде покладено з одного боку - вимоги нормативних документів в галузі освіти (Державна цільова програма підвищення якості природничо-математичної освіти), а з іншого боку - специфіка освітньо-виховного процесу навчальног о закладу та його психологічного супроводу. Тому вибір проблеми, на мій погляд, є актуальним та цікавим для керівників навчальних закладів міста. Бажаю творчому колективу ліцею успіхів у вирішенні поставлених цілей!

1 Elena  
Підвищення якості природничо-математичної освіти -актуальна проблема.

Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
IAMЦ © 2023