Міська виставка
педагогічних технологій
Запоріжжя, 2016
Каталог статей
Навігація

Номінації виставки
Технології та управління [44]

Форма входу


Погода у місті

Пошук

Статистика

Вітаю Вас, Гість · RSS 29.09.2023, 20:41

Головна » Статті » Технології та управління » Технології та управління

Моніторингова діяльність як інструмент управління якістю освіти/.

Моніторингова діяльність як інструмент управління якістю освітиФурсова Олена Анатоліївна,

заступник директора з навчально-виховної роботи 
спеціаліст вищої категорії, вчитель-методист
Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 76 Запорізької міської ради Запорізької області

Директор школи: Клеха Людмила Вікторівна 
Адреса: проспект Леніна, 154-Г 

Провідна педагогічна ідея досвіду: 
Моніторинг розглядається як стандартизована система кваліметричних методик і процедур, які забезпечують уніфікований підхід до аналізу й оцінки стану і результатів функціонування та розвитку системи освіти на рівні закладу освіти, на рівні різних видів освіти (загальна, початкова, професійна, середня). Основні процедури моніторингу якості освіти включають якісний і кількісний аналіз й оцінку стану і результатів тестування, соціологічне опитування: статистичну обробку даних, аналітико-узагальнені висновки й оцінки. Моніторинг дає об’єктивну інформацію для прийняття управлінських рішень щодо удосконалення освітнього процесу і якості управління, від чого залежить кінцевий результат освіти. Системна діагностика якості загальної середньої освіти є складовою частиною моніторингу регіональної системи неперервної освіти.

Обґрунтування  актуальності та перспективності досвіду:
Актуальність обраної проблеми полягає в тому, що очевидними є протиріччя:
 • між соціальним замовленням в висококваліфікованих кадрах і небажанням більшості учнів навчатися якісно (ми спостерігаємо заміну цільової установки «отримання знань» на «отримання диплому про освіту»);
 • між теорією і практикою в подоланні кризи в системі освіти;
 • між потребою в новітніх технічних засобах навчання та обмеженні бюджетних фінансувань спричиняють пошуки економних технологій оцінки та вимірювання якості.
На відміну від традиційної, нова система оцінювання охоплює усі напрями діяльності та враховує зміни, що відбуваються в галузі освіти та зміни в соціально-економічному просторі країни. Звичайно, моніторинг і статистична обробка поточних, прикінцевих і віддалених результатів представляє певну додаткову роботу в порівнянні із загальноприйнятим обов'язковим переліком діяльності, проте для професійного керівника ЗНЗ і педагога ця робота має аналітично-дослідницький характер, вона виключно захоплює і не обтяжує, а навпаки викликає величезний інтерес у тих, хто нею хоч раз переймався.  

Науково-теоретична база досвіду:
Теоретичною основою роботи є роботи закордонних і вітчизняних вчених, зокрема В.Андрєєва, В.Кальней, О.Ляшенко, А.Майорова, С.Подмазіна, С.Шишова та ін. Питання дослідження методології кваліметрії у системі управління освітою розглянуті в ряді робіт Г.Дмитренка, Г.Єльникової, О.Субетто та ін. Якість сучасної освіти стала предметом дослідження багатьох вчених Д.Матрос, М.Поташник, В.Паламарчук, О.Савченко та ін.
Нормативна база дослідження: Закони України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», концептуальні засади 12-бальної системи оцінювання у загальноосвітніх навчальних закладах, Державний стандарт базової і повної середньої освіти, Національна доктрина розвитку освіти, Концепція гуманітарного розвитку України. 

Стисла анотація досвіду:
Об’єкт дослідження – навчально-виховний процес в загальноосвітній школі
Предмет дослідження – оцінювання освітнього процесу
Мета дослідження – оптимізація стратегії управління якістю освіти шляхом впровадження інноваційних технологій навчання.
Методи дослідження:
 • метод узагальнення для того, щоб визначити сутність поняття «моніторинг»; 
 • емпіричний метод для виділення і аналізу оцінювання освітнього процесу;
 • елементно-теоретичний метод для виявлення причинно-наслідкових зв’язків в освітньому процесі;
 • метод групових експертних оцінок;
 • метод математичної статистики для визначення певної величини якості освіти шляхом порівняння її з еталоном (або діагностичними вимірюваннями).
У ході роботи була досліджена інноваційна технологія – кваліметрія, яка комплексно оцінює якість процесів в освітніх системах через сукупність показників із застосуванням відповідних математичних моделей. В ході дослідження були систематизовані і удосконалені діагностичні методики, які дають змогу оцінити якість освітніх процесів не тільки стандартизовано, але й з урахуванням особливостей організаційно-педагогічних умов будь-якого навчального закладу загальної середньої освіти. Факторно-критеріальна модель оцінки якості управління навчальними досягненнями учнів дозволяє виділити показники, які позитивно впливають на освітній процес, а які негативно. Зробивши їх аналіз приймається обґрунтованне рішення, тим самим створюючи умови для ефективного управління освітнім процесом. Крім цього узагальнений показник якості освіти по школі ми можемо порівняти з узагальненим показником за попередні навчальні роки та з узагальненим показником якості освіти інших шкіл. 

Результативність упровадження  досвіду:
Факторно-критеріальна модель оцінки якості освіти суттєво впливає на підвищення рівня компетентності вчителів, а саме: на розширення кругозору, формування навичок конструювання систем управління навчальним процесом, вивільненням значного часу для творчої аналітичної роботи, надання можливості постійного самоконтролю. Завдяки впровадженню таких інноваційних технологій оцінки якості освіти як моніторинг вдається досягти значної оптимізації стратегії управління якістю освітянської діяльності, що і є метою дослідження. Використання факторно-критеріальної моделі оцінювання якості освіти дозволяє керівнику поступово перейти від локальних перетворень до системних, перевести загальноосвітній навчальний заклад із режиму функціонування в режим розвитку через удосконалення системи управління якістю освіти. Таким чином, не процеси в підсистемах  стимулюють зміни в управлінні, а навпаки – позитивні перетворення  в управлінні стимулюють підвищення ефективності роботи підсистем діяльності загальноосвітнього навчального закладу. Запропонована система оцінювання забезпечує стабільність результатів навчання, виховання та розвитку дітей.

Репрезентація досвіду здійснювалася шляхом: 
 • участі у науково-практичній конференції «Наука і вища освіта»  (2009р.)
 • опублікування статті «Специфіка моніторингової діяльності школи-комплексу як інструмент управління якістю навчальних досягнень учнів» в збірнику наукових праць (квітень 2009 р.)
 • опублікування статті "У чому полягає управління якістю освіти” в журналі "Управління освітою ” №14  видавництво "Освіта” (2011р.)
 • опублікування статті "Об’єктивний контроль” в журналі "Управління освітою ” №15,16,19  видавництво "Освіта” (2011р.)

Категорія: Технології та управління | Додав: Zhovt1 (20.01.2014)
Переглядів: 1232 | Теги: моніторинг, кваліметрія, системна діагностика якості освіти, Жовтневий, факторно-критеріальна модель, інноваційні технології навчання | Рейтинг: 3.2/75
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
IAMЦ © 2023