Міська виставка
педагогічних технологій
Запоріжжя, 2016
Каталог статей
Навігація

Номінації виставки
Початкова освіта [98]
Дошкільна освіта [29]

Форма входу


Погода у місті

Пошук

Статистика

Вітаю Вас, Гість · RSS 03.06.2023, 18:29

Головна » Статті » Початкова та дошкільна » Початкова освіта

Впровадження інноваційних технологій на уроках англійської мови
Впровадження інноваційних технологій на уроках англійської мови


Бєлякова Юлія Олександрівна, 
вчитель англійської мови, спеціаліст І категорії


 Запорізький навчально-виховний комплекс І ступеня «Світанок»
 Запорізької міської ради  Запорізької області
Директор:   Кінінєєва Тамара Павлівна
Адреса: м. Запоріжжя, вул. Грязнова, 92
Телефон: 720-36-50
Сайт: svitanok.key.ua 

Провідна педагогічна ідея досвіду: спрямування навчально-виховного процесу на підвищення рівня розумової діяльності, пізнавального інтересу учня та ефективності навчально-виховного процесу взагалі; формування соціолінгвістичної компетентності шляхом доцільного використання та поєднання інноваційних технологій; здійснення поетапної діагностики ЗУН учнів з урахуванням специфіки окремих інноваційних технологій.

Актуальність і перспективність досвіду полягають в реалізації завдань нового Держстандарту з урахуванням принципів наступності та послідовності, доступності та науковості, індивідуалізації навчально-виховного процесу. Модернізація системи освіти пов'язується, насамперед, із введенням в освітнє середовище інноваційних технологій, в основу яких покладені цілісні моделі навчально-виховного процесу, засновані на діалектичній єдності методології та засобів їх здійснення.
Сутність інноваційної діяльності полягає в оновленні педагогічного процесу, оптимізації традиційної системи. Досвід містить нові технології різних рівнів та різної цільової спрямованості, а саме:
* Ігрові технології, які спрямовані на підвищення навчально-пізнавального інтересу учня, формування соціокультурної компетентності, розвиток індивідуальних здібностей особистості, створення сприятливого психологічного клімату в колективі, відповідають необхідним умовам реалізації принципу наступності 
* Інтерактивні технології, які розвивають критичне мислення, засновані на взаємодіївсіхучасниківнавчального процесу, вчать працювати в малих та великих групах або парах, вимагають розв’язання різних соціокультурних завдань, спонукають до креативного, нестандартного мислення.
* Проектні технології, які зорієнтовані на застосуванняфактичних знань і набуття нових (часто шляхом самоосвіти). Активне включення учнів у зміст тих або інших проектів дає можливість знайти нові відповіді на запитання,що мають місцев соціокультурному середовищі.

Науково-теоретична база досвіду 
Інноваційні педагогічні технології, як зазначає у своєму однойменному підручнику Дичківська І.М., є однією з домінуючих тенденцій розвитку людства. Педагогічна інноватика — вчення про створення, оцінювання, освоєння і використання педагогічних новацій. Як галузь педагогіки інноваційні педагогічні технології є досить молодою наукою. Розвиток педагогічної інноватики в Україні пов?язаний із масовим громадсько-педагогічним рухом, спричиненим суперечностями між суспільними потребами щодо розвитку і функціонування навчально-виховних закладів і реальним буттям навчально-виховної справи. 
Інновації (від лат. іnnovatione - новизна, нововведення) - нові форми організації діяльності і управління, нові види технологій, які охоплюють різні сфери життєдіяльності людства.
Інноваційний процес в освіті - це сукупність послідовних, цілеспрямованих дій, спрямованих на її оновлення, модифікацію мети, змісту, організації, форм і методів навчання та виховання, адаптації навчального процесу до нових суспільно-історичних умов.
Інноваційний потенціал педагога - сукупність соціокультурних і творчих характеристик особистості педагога, який виявляє готовність вдосконалювати педагогічну діяльність, наявність внутрішніх засобів та методів, здатних забезпечити цю готовність (Д.С. Мазоха, Н.І.Опанасенко).
Впровадження інноваційних технологій на уроках англійської мови неможливе без педагога-дослідника, який володіє системним мисленням, розвиненою здатністю до творчості, сформованою й усвідомленою готовністю до інновацій. Інноваційні педагогічні технології в системі освіти засвідчують якісно новий етап взаємодії й розвитку науково-педагогічної та педагогічної творчості і процесів застосування її результатів. Інноваційні педагогічні технології відповідно до особливостей інноваційних процесів охоплюють такі теоретичні блоки понять і принципів: створення нового в системі освіти і педагогічної науки; сприйняття нового соціально-педагогічним співтовариством; застосування педагогічних новацій, а також систему рекомендацій для теоретиків і практиків щодо пізнання інноваційних освітніх процесів та управління ними. Інноваційні педагогічні технології, які поєднують створення, освоєння та застосування педагогічних нововведень, здатні значно прискорити процеси оновлення системи освіти загалом. Тому вивчення та реалізація інноваційних процесів широко використовується в системі освіти на різних її рівнях. 
Дослідники проблем педагогічної інноватики (О.Арламов, М.Бургін, В.Журавльов, Н.Юсуфбекова, А.Ніколс та ін.) намагаються співвіднести поняття нового у педагогіці з такими характеристиками, як корисне, прогресивне, позитивне, сучасне, передове. Зокрема, В.Загвязинський вважає, що нове у педагогіці - це не лише ідеї, підходи, методи, технології, які у таких поєднаннях ще не висувались або ще не використовувались, а й той комплекс елементів чи окремі елементи педагогічного процесу, які несуть у собі прогресивне начало, що дає змогу в ході зміни умов і ситуацій ефективно розв'язувати завдання виховання та освіти .

Анотація досвіду роботи
За інноваційним потенціалом досвід – комбінаторний.
В досвіді  представлено впровадження інноваційних технологій з попереднім детальним (поетапним) плануванням, поточним контролем, прогнозуванням результатів та визначенням рівня ефективності обраної технології. Досвід містить ігрові, проектні та інтерактивні технології; пропонує різні форми роботи та методи у відповідності зі специфікою навчання іноземній мові та психолого-віковими особливостями молодших школярів. 
Практична цінність досвіду полягає в представленні
  • розробок інтерактивних завдань, тематичних пам’яток та таблиць;
  • планів-конспектів готових уроків з використанням інноваційних технологій;
  • відеозапису уроку;
  • таблиць результативності з алгоритмом підрахунку та висновками;
  • фотофакти.
Результативність впровадження досвіду: поєднання трьох інноваційних технологій (ігрової, інтерактивної та проектної) на різних етапах вивчення теми «Відпочинок та дозвілля» сприяло отриманню наступних результатів:
* рівень засвоєння та використання лексики з теми «Відпочинок та дозвілля» в усному мовленні – 100%;
* рівень засвоєння та використання лексики з теми «Відпочинок та дозвілля» в писемному мовленні – 73%;
* рівень поетапної динаміки пізнавальної активності учнів–25%67%83%.
Порівнюючи аналізи перевірки навичок письма за вхідний, поточний та семестровий контроль, отримуємо наступні результати: у 3-Б та 4-А класах простежується поступове підвищення результатів, у 3-А класі – високі результати за тематичний контроль, але семестровий контроль – незначний спад. 

Репрезентація досвіду:    Обласна педагогічна виставка «Освіта Запорізького краю-2013».


Категорія: Початкова освіта | Додав: shevchenko (29.01.2014)
Переглядів: 3725 | Коментарі: 6 | Теги: інноваційні педагогічні технології, Шевченківський, інтерактивна технологія, ігрова технологія, проектна технологія | Рейтинг: 3.7/421
Всього коментарів: 6
6 Анна  
Спасибо за доступную информацию!

5 Олександра  
ВСЕ ПРЕКРАСНО ОПИСАНО... НО ГДЕ МОЖНО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ОПЫТОМ? С НАРАБОТКАМИ? МЫ ЖЕ ОЦЕНИВАЕМ ОПЫТ, А НЕ ФОТО УЧАСНИКА ВЫСТАВКИ.

4 Денис Олейник  
Юлия Александровна, мы за Вас болеем!

3 Дмитрий  
Юлечка,ты умничка я за тебя болею так держать!!!

2 Виталий!  
Юлечка! Вы всегда так держите!!

1 Любчак Раиса  
Молодец, Юлечка. Ты просто умница

Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
IAMЦ © 2023