Міська виставка
педагогічних технологій
Запоріжжя, 2016
Каталог статей
Навігація

Номінації виставки
Початкова освіта [98]
Дошкільна освіта [29]

Форма входу


Погода у місті

Пошук

Статистика

Вітаю Вас, Гість · RSS 07.06.2023, 00:17

Головна » Статті » Початкова та дошкільна » Початкова освіта

Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій як засіб активізації та корекції пізнавальної діяльності учнів початкових класів
Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій як засіб активізації та корекції пізнавальної діяльності учнів початкових класів
"Електронна енциклопедія першокласника” – мультимедійний програмний навчально-тренувальний продукт (зроблений у програмі РоwerPoint ppsx) для дітей 6 -7 років

Вовчук Ірина Станіславівна, вчитель початкових класів,
категорія: ІІ
Запорізька спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 100
Адреса: 69096, м. Запоріжжя, вул. Ладозька, 2-а
Керівник: Сежченко Олександра Дмитрівна
Контактний телефон: (061) 224-77-25 

Провідна педагогічна ідея досвіду:
застосування сучасних інформаційних технологій у початковій школі сприяє більш активному і свідомому засвоєнню учнями навчального матеріалу, активізації пізнавальної діяльності на уроках 
Суть моделі: Розробка, апробація та впровадження сучасних інформаційних та комунікаційних технологій у навчально-виховний процес.

Обґрунтування актуальності та перспективності досвіду:
Людство неминуче вступає в інформаційну епоху. Фахівці вважають, що у світі розпочалося сторіччя інформатизації. Не стоїть осторонь цього процесу й наша держава, де останніми роками питанням інформатизації суспільства приділяється особлива увага. У глобальному розумінні в процесі формування самодостатнього суспільства значна роль належить інформації, освіті та формуванню практичних навичок. Адже саме вони є дієвими засобами поширення коректної інформації про кращі технології та досвід, що сприяє досягненню ефективності в масштабах суспільства. В системі показників розвитку інформаційного суспільства велике значення має розвиток ІКТ в галузі освіти.
Якщо говорити про початкову школу, впровадження інформаційно-комп’ютерних технологій у навчально-виховний процес є доцільним і перспективним. Розглянемо, що дає впровадження ІКТ для учнів початкової школи.
Дитина приходить до школи у 6-7 років. Вона має необхідний для навчання рівень психічного розвитку, що характеризується розвиненою пам’яттю, гостротою і свіжістю сприйняття, допитливістю, яскравістю уяви, умінням керувати увагою тощо. Це об’єктивний бік психологічної готовності. А як щодо суб’єктивної психологічної готовності – бажання і прагнення вчитись школі? З приходом дитини до школи різко змінюється не тільки уклад її життя, але й соціальний статус, ігрова діяльність відходить на другий план, провідною стає діяльність навчальна. Головним обов’язком стає навчання – серйозна і важка справа, яка вимагає від молодшого школяра великих вольових зусиль. На жаль, інтерес до навчальної діяльності в дитини поступово починає знижуватися.
Психологи вбачають декілька цьому причин. Вони можуть мати особистісний характер - недоліки в розвитку пізнавальної діяльності або в розвитку особистості (мотивація учіння, самоорганізація, самодисципліна). Та спричинити знищення інтересу до навчання може й обрана вчителем методика навчання.
Завдяки ж використанню ІКТ навчальне середовище можна доповнити відео, звуком, анімацією. Усе це здійснює значний вплив на емоційну сферу молодшого школяра, сприяючи підвищенню пізнавальної активності, підвищенню інтересу до предмета та навчання взагалі, активізації навчальної діяльності учнів. Тим більше, що молодші школярі уже готові до роботи з ІКТ: вони знають, що таке комп’ютер, у більшості випадків уміють ним користуватися, у них відсутній психологічний бар’єр: діти не бояться, що зламається машина, не вистачить знань упоратися з нею тощо.

Наукова – теоретична база досвіду: 
1. Потрібно зазначити, що в Державному стандарті початкової загальної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 р. № 462, передбачено ознайомлення дітей з основами комп’ютерної грамотності, виховання готовності до розв’язання побутових питань шляхом застосування алгоритмів виконання технологічних завдань та навичок технологічної діяльності у практичних ситуаціях, що віднесено до освітньої галузі «Технологія», змістова лінія ознайомлення з інформаційно -
комунікаційними технологіями .
2. Є дослідження українських і зарубіжних науковців питання застосування інформаційно-комунікативних технологій у навчальному процесі. Серед них слід відокремити таких: В. Биков, Ю. Батурін, Д. Белл, Н. Вінер, Л.Землянкова, М.Мазур, А. Урсул, Р. Бріен, П. Росс, А. Девід , та інш. Усі автори відзначають, що використання засобів ІКТ дозволяє підвищити інтенсивність і ефективність процесу навчання, формувати ключові компетентності молодших школярів; створює умови для самоосвіти.. У сучасних науково-педагогічних джерелах акцентується увага на високому потенціалі інформаційно-комунікативних ресурсах  (Н. Савченко, О. Шликова та ін.).  Зокрема, у роботах Ю. Казакова, Л. Шевченко розкрито педагогічні умови застосування ІКТ.  Окремі аспекти використання інформаційних технологій у практиці початкового навчання досліджувались в працях О. Суховірського, В. Шакотько, О. Шиман та ін.
 
Стисла анотація досвіду: 
      Ми живемо в час модернізації системи освіти на основі широкого використання інформаційних та комунікаційних технологій, які сьогодні пропонують нові перспективи і вражаючі можливості для навчання, підтверджуючи тим самим, що людство перебуває на порозі освітньої революції. На сучасному етапі розвитку суспільства інформаційні техно¬логії стали невід'ємною частиною життя людини. Сьогодні ІКТ розглядається як важливіший компонент загальної освіти, що відіграє значну роль у розв'язанні пріоритетних завдань навчання та виховання — формуванні цілісного світогля¬ду, картини світу, навчальних та комунікативних навичок, основ¬них психічних якостей учнів. Психолого-педагогічні дослідження показали, що використання можливостей ІКТ в початкових класах сприяє:
 • підвищення мотивації учнів;
 • підвищення ефективності навчального процесу за рахунок високого ступеню наочності;
 • активізація пізнавальної діяльності, підвищення якості успішності школярів;
 • розвитку наочно-образного, інформаційного мислення;
 • підвищення активності та ініціативності школярів на уроці;
 • розвитку навиків самоосвіти і самоконтролю учнів;
 • підвищення рівня комфортності навчання.
Саме тому упровадження інформа¬ційно-комп'ютерних технологій (ІКТ) у навчально-виховний про¬цес початкової школи є доцільним і перспективним. 
        Мультимедійний програмний засіб «Електронна енциклопедія першокласника» призначений для вчителів початкових класів та турботливих батьків. Електронний підручник вміщує в себе презентації РоwerPoint та відео файли, він легкий у користуванні.    
                         Мультимедійний підручник має на меті:
 • сприяти формуванню графічних навичок письма через знайомство з елементами написання літер, алгоритмом написання букв;
 • навчити основного прийому читання прямого складу з орієнтацією на букву, що позначає голосний звук
 • формувати практичне усвідомлення складового принципу української графіки;
 • розвивати навички миттєвого впізнавання найбільш уживаних у слів;
 • формувати вміння орієнтуватися на сторінці зошита ( в косу лінійку та в клітинку);
 • дати уявлення про натуральне число, його утворення та графічне позначення на письмі;
 • познайомити з алгоритмом написання цифр від 0 до 10;
 • познайомити зі складом числа від 2 до 10;
 • формувати обчислювальні навички;
 • познайомити з державними символами та народними оберегами України;
 • познайомити з столицею України;
 • знайомити з куточками рідної Батьківщини;
 • познайомити з правилами безпечного відпочинку на природі;
 • сприяти формуванню інтересу до навчання та розвитку пізнавальних здібностей.   
                     « Електронна енциклопедія першокласника» містить методичні рекомендації щодо її використання, вправи для запобігання втоми очей (презентація РоwerPoint ). Перехід з одного слайду презентації на інший здійснюється за допомогою гіперпосилання. Перехід до головного меню відбувається при тисненні на Esc.Форма проведения: фронтально ( проектування на екран), індивидуально ( робота на комп’ютері ). 

Результативність впровадження досвіду: 
1. Завдяки впровадженню інформаційно-комунікаційних технологій, діти стали краще засвоювати навчальний матеріал, підвищився інтерес до предметів. 
2. За рахунок економії часу, вчитель може спланувати додаткові вправи . 
3. Відбувається вдосконалення змісту, методів і організаційних форм навчання .
4. Комп'ютер дозволяє підсилити мотивацію навчання шляхом активного діалогу учня з комп'ютером, різноманітністю і барвистістю інформації (текст + звук + відео + колір).
5. Наочно-образні компоненти мислення грають виключно важливу роль в житті людини, використання їх у вивченні виявляється надзвичайно ефективним .
6. Комп'ютерна графіка дозволяє дітям непомітно засвоювати навчальний матеріал. 
7. Все це сприяло підвищенню рівня освоєння знань.

Репрезентація досвіду: 
публікація у фаховому електронному журналі «НАВЧАЄМО РАЗОМ!», на всеукраїнському порталі «Початкове навчання» http://www.nachalka.com.ua/
Категорія: Початкова освіта | Додав: LeninRMO (30.01.2014)
Переглядів: 2367 | Коментарі: 3 | Теги: першокласника, пізнавальна діяльність, учні початкових класів, мультимедійний підручник, мультимедійна енциклоп, Ленінський, електронна енциклопедія | Рейтинг: 3.3/111
Всього коментарів: 3
3 Ірина Потапова  
Матеріал заслуговує уваги. Бажаю успіху.

2 Лилия  
Материал SUPER, достойно.

1 Людмила  
Позитивний матеріал! Заслуговує уваги!

Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
IAMЦ © 2023