Міська виставка
педагогічних технологій
Запоріжжя, 2016
Каталог статей
Навігація

Номінації виставки
Початкова освіта [98]
Дошкільна освіта [29]

Форма входу


Погода у місті

Пошук

Статистика

Вітаю Вас, Гість · RSS 24.06.2024, 10:36

Головна » Статті » Початкова та дошкільна » Початкова освіта

Технологія діяльнісного методу навчання і його реалізація на уроках в початковій школі
Технологія діяльнісного методу навчання і його реалізація  на уроках  в початковій школі

Солодкіна Тетяна Миколаївна, вчитель початкових класів
педагогічна категорія: вища

Запорізький багатопрофільний ліцей № 62 
Запорізької  міської ради Запорізької області.
ПІБ керівника: Пархоменко Ірина Володимирівна.

Адреса: 69006,  м. Запоріжжя,
вул. 40 Років Радянської України, 9,  
 т: 2368970 e- mail: zpbpl62@rambler.ru.
Адреса сайту:  bpl62.zp.ua

Провідна педагогічна ідея досвіду:
Досвід вчителя Солодкіної Т.М.  полягає у впровадженні технології  діяльнісного методу  на базі класу,  в якому  математика і російська мова викладаються за системою розвивального навчання. У контексті розвивального навчання доречною є думка про те, що позитивний ефект розвитку творчої особистості повинен поширюватися  через активну діяльність учнів. Це співзвучно з технологією діяльнісного методу навчання, бо є передумовою  активної пізнавальної діяльності учнів: нестандартна, цікава, творча робота, що пробуджує у дітей інтерес до знань і сприяє емоційному, духовному розвитку школярів. 
Технологія  діяльнісного методу навчання сприяє особистісно- зорієнтованому навчанню, що дозволяє учням реалізувати свої задатки, здібності, показати високий рівень знань, самостійність у різних сферах діяльності. На своїх уроках  Солодкіна Т.М. вчить школярів самостійності, умінню створювати освітній продукт як результат спільної діяльності учня та вчителя.

Обґрунтування актуальності та перспективності досвіду: 
Актуальність узагальнення досвіду роботи Солодкіної Т. М. з використання технології діяльнісного методу навчання в освітньому процесі пов’язана  з потребою вдосконалення системи початкового навчання, яка стимулюється соціальним замовленням. Згідно з Державними стандартами початкової загальної освіти  основними  принципами її розбудови є створення умов для повної реалізації здібностей, таланту, всебічного розвитку кожної людини; гуманітаризація; демократизація освіти; пріоритет загальнолюдських цінностей, формування компетентної особистості. 
Ці завдання успішно вирішуються при широкому використанні і впровадженні в практику роботи вчителів початкових класів діяльнісного методу навчання, коли вчитель пропонує учням не готові істини, а їх самостійний пошук  і створення.
Сьогодні стало вже очевидним, що саме таке навчання не тільки робить уроки цікавими, а засвоєння знань успішним, але і допомагає дітям набути досвіду діяльності й спілкування, завдяки якому їм легше своєчасно знайти своє покликання і успішно реалізувати себе в житті.
Діяльнісний спосіб навчання – це особистісне включення школяра в процес, коли компоненти діяльності їм самим спрямовуються і контролюються. При даному способі навчання забезпечується комфортне психологічне самопочуття учнів і вчителя, різко знижуються конфліктні ситуації на уроках. Створюються сприятливі передумови для підвищення рівня загальнокультурної підготовки. 
Найголовніше, що діяльнісний спосіб навчання  не руйнує  традиційну систему навчання, а перетворює її, зберігаючи все необхідне для реалізації нових освітніх цілей.
На підставі наведених фактів, можна зробити висновок про те, що сучасна сфера освіти переживає період переходу від навчання, орієнтованого, перш за все, на «засвоєння всієї суми знань, які виробило людство», до навчання, в процесі якого формується ключова та предметна компетентність людини її здатність до самовизначення та самореалізації.

Науково – теоретична база досвіду:                                                                
  • наукові праці вчених з питаннями компетентнісного підходу  в сучасній освіті В.Г. Кременя, О.Я. Савченко, Н.М. Бібік, О.В. Овчарук, О.І.  Локшина,   
  • ідеї  Ж. Піажа,  Л. Виготського щодо творчого співробітництва   вчителя та учня;
  • наукові праці  вчених, які працювали над розробкою технології розвивального навчання  Л. В. Занкова,   Д. Б. Ельконіна,В. Давидова, А. Дусовицького, Ш.О. Амонашвили;
  • теорія поетапного формування розумових дій П.Я. Гальперіна;
  • вчення про навчальну  діяльність Н.Ф. Тализіної.

Стисла анотація досвіду:
Метод навчання, при якому дитина не отримує знання в готовому вигляді, а здобуває їх сама в процесі власної навчально-пізнавальної діяльності називається діяльнісним методом. 
Технологія діяльнісного методу (ТДМ) навчання (включає структуру сучасного уроку і системну типологію уроків),  яка дозволяє замінити методи пояснення нового матеріалу на уроках у початковій школі побудовою усвідомлених учнями способів самостійного «відкриття» нових знань, проектування способів вирішення завдань, корекції та самооцінки власної діяльності, рефлексії її результатів. Ця технологія забезпечує:
ефективний розвиток інтелекту і творчих здібностей молодших  школярів
виховання соціально значущих особистісних якостей при збереженні здоров'я учнів;
сприяє активному формуванню здатності до рефлексивної самоорганізації, що дозволяє учням ставати самостійними суб'єктами своєї навчальної діяльності і в цілому успішно орієнтуватися і самовизначатися в житті.
Для того, щоб знання учнів були результатом їх власних пошуків, необхідно організувати ці пошуки, управляти учнями, розвивати їх пізнавальну діяльність, вчити здобувати знання - це функція вчителя.
Для успішної реалізації технології діяльнісного методу навчання, вчитель  Солодкіна Т. М. визначила  оптимальний вибір методів навчання:
проблемні: проблемний виклад нового матеріалу; частково-пошуковий.
Проблемну ситуацію вчитель  створює  проблемним формулюванням питань, задач, завдань пошукового характеру.
Солодкіна Т.М.  на уроках математики частіше використовує проблемну ситуацію з ускладненням, яке викликається практичним завданням, не схожим з попередніми.
В основі проблемних ситуацій «з ускладненнями» лежить протиріччя між необхідністю та неможливістю виконати завдання. Наприклад, учням дається завдання, не здійсненне взагалі.  Вчитель ставить  питання, які допомагають школярам зрозуміти закладене в проблемній ситуації протиріччя. Узагальнюючими   питаннями можуть бути такі: 
Хто здогадався, яка тема сьогоднішнього уроку?;
Яке виникає питання?
При  діалозі можлива поява неточних або абсолютно помилкових відповідей учнів.  Здогадатися, прийти до більш точних відповідей Тетяна Миколаївна допомагає учням наступними питаннями: 
Хто думає інакше?; 
Хто може висловити думку точніше?; 
Хто ще хоче сказати?
Мета  пошуку – вирішення навчальної проблеми. Вчитель допомагає учням відкрити нові знання і  організує  навчання на уроці таким чином, щоб учні отримували не готове знання, а здобували його в процесі власної навчальної діяльності. 
На уроках російської мови найбільш часто  вчитель використовує   проблемну  ситуацію  із зіткненням  думок  учнів.  Солодкіна Т.М.  пропонує учням  написати слова або пропозицію на нове правило, визначити нову частину мови і  при цьому можлива наступна форма організації роботи в класі.
У якій би формі не створювалася проблемна ситуація, після виконання практичного завдання, отримані результати  вчитель  озвучує. У цей момент і виникає проблемна ситуація з подивом. Далі  Тетяна Миколаївна організує  з класом  діалог,  що спонукає до гіпотез.
Якщо новий матеріал не складний, і учні справляються із завданням самостійно, можна у декількох учнів запитати відповіді.   Як правило, вони бувають різні, тому доречна репліка: 
Завдання було одне, а результати різні. Чому так вийшло?; 
Чим це завдання не схоже на попереднє?
Вчитель  створює проблемну ситуацію і забезпечує вирішення трьох завдань: більш якісне засвоєння знань; потужний розвиток інтелекту, творчих здібностей; виховання активної особистості.
При цьому, учень формулює навчальну проблему і відкриває нові знання, лише для нього самого, а не для всього людства, висловлюючи її в найпростіших формах. 
Таким чином, головне в реалізації технології діяльнісного методу навчання полягає не в тому, щоб учень знав більше, а в тому, щоб він умів пізнавати, здобувати необхідні знання, вміло застосовувати їх у житті, в роботі, в будь-яких ситуаціях. 

Результативність впровадження досвіду:
Аналіз успішності та якості знань учнів класу з математики  за останні два навчальних роки показав , у третьому  класі  високій  рівень  мали  8 учні  ( 25%) , достатній рівень – 18 учнів ( 56%), середній рівень – 6 учнів (19 %). У четвертому класі високий рівень мали 8 учнів ( 25 %), 16 учнів ( 50 % ) мали достатній рівень і середній рівень – 8 учнів ( 25 %).
Аналіз успішності та якості знань з російської мови , свідчить  про нижчий рівень якості знань  учнів  у порівнянні з якістю знань з математики. У третьому класі високий рівень показали  7 учнів ( 22% ), достатній рівень – 17 учнів ( 53 % ), середній рівень – 8 учнів( 25 %). У четвертому класі високий рівень - 6 учнів ( 19 % ), достатній рівень мали  17 учнів ( 53 %), середній рівень – 9 учнів ( 28 %). Зниження якості знань  в тому, що змінився склад учнів в класі. 
Систематичне і методично правильне застосування діяльнісного методу і прийомів роботи з розвитку загальнонавчальних умінь у початковій школі розвивають не тільки навчальну діяльність учнів , але і підвищують якість знань , так як характерною рисою технології діяльнісного методу навчання в освітньому процесі є здатність учня проектувати майбутню діяльність , бути її суб'єктом . 
Діяльнісний метод навчання молодших школярів , знімає в учнів страх перед помилкою , вчить сприймати невдачу не як трагедію , а як сигнал для її виправлення . Такий підхід до вирішення проблем , особливо у важких ситуаціях, необхідний і в житті : у разі невдачі не впадати в зневіру , а шукати і знаходити конструктивний шлях .

Репрезентація досвіду:
Практичне значення досвіду полягає в тому, що його матеріали  використовуються  вчителями початкових класів  для проведення семінарів у навчальному закладі, при здійсненні навчально-виховного процесу, в організації роботи з обдарованими  учнями.
Категорія: Початкова освіта | Додав: LeninRMO (28.01.2014)
Переглядів: 4717 | Теги: проблемний діалог, діяльнісний метод навчання, Ленінський розвивальне навчання, проблемна ситуація, компетентнісний підхід | Рейтинг: 2.3/39
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
IAMЦ © 2024