Міська виставка
педагогічних технологій
Запоріжжя, 2016
Каталог статей
Навігація

Номінації виставки
Початкова освіта [98]
Дошкільна освіта [29]

Форма входу


Погода у місті

Пошук

Статистика

Вітаю Вас, Гість · RSS 20.10.2021, 12:25

Головна » Статті » Початкова та дошкільна » Початкова освіта

Розвиток творчих здібностей дітей на уроках літературного читання в умовах єдиного духовно - орієнтованого виховного середовища

Розвиток творчих здібностей дітей на уроках  літературного читання в умовах єдиного духовно - орієнтованого виховного середовища


Сорокоус Ольга Анатоліївна – вчитель початкових класів, вища категорія, вчитель - методист.
Притуленко Тетяна Ярославівна – вчитель початкових класів, спеціаліст, старший  учитель.
Музика Галина Олександрівна – вчитель початкових класів,вища категорія, старший  учитель.
Кобець Ніна Сергіївна  – вчитель початкових класів,спеціаліст II категорії.


Запорізький багатопрофільний ліцей № 99,
69114 м. Запоріжжя, вул. Гудименка, 13 - а, тел/факс 224-93-09,
адреса сайту: litsey-99.at.ua

Провідна педагогічна ідея досвіду  Інтенсивні процеси розвитку електронних технологій, інтерактивного мережевого  простору,  збільшення  кількісних  і  якісних  характеристик інформації зумовлюють розробку продуктивних технологій читання, зорієнтованих  на  збереження  високого  статусу  книжки  в  суспільстві, виховання кваліфікованого читача, який володіє методами і прийомами добору, усвідомленого сприймання, аналізу, систематизації різних видів  текстової  інформації, застосування ії у навчально - пізнавальній діяльності, а також у набутті життєвого досвіду.
Обґрунтування актуальності та перспективності досвіду
Дитяче читання в Україні потребує особливої уваги. Ця проблема щорічно посилюється. Насторожує надмірне захоплення комунікаційними засобами, внаслідок цього  віддаленість від книги. Впровадження  інформаційних комп`ютерних технологій відбувається в наш час дуже активно, але як і  інші інновації, часто призводить до певних втрат. Адже формування ціннісних моральних, духовних якостей  пов`язане саме з книгою. Захопившись  комп`ютером, його широкими можливостями, дитина ігнорує книгу. Як наслідок – обмежений словниковий запас, недостатньо сформовані  комунікативні уміння та навички, відсутність культури спілкування та навичок співпраці у різних видах діяльності, здатності до самовираження під час виконання творчих завдань.
Науково - теоретична база досвіду
За основу роботи творчої групи покладено наробки видатних вчених:
психологічні ідеї Л.С.Виготського, О.Н. Лєонтьєва, Д.Б.Ельконіна,  В.В. Давидова, П.Я. Гальперіна, В.В. Рєпкіна, О.К. Дусавицького, Г.А. Цукерман; провідних літературознавців, лінгвістів, теоретиків: О. І. Матвєєвої, О.В. Джежелей, Л.А. Єфросініної, В.О. Лєвіна.

Стисла анотація досвіду
Літературно-творча діяльність – вид спеціально організованої,  вмотивованої діяльності, в якій через сприймання та створення різних типів, жанрів текстів відповідно до літературно-мовленнєвих норм дитина  відображає свої почуття, враження, емоції, що виникли під час засвоєння   інформації,читання літературних творів. На сучасному етапі становлення початкової освіти в Україні розвиток літературно-творчих здібностей молодших школярів розглядається як необхідна умова гуманізації процесу навчання. Підтвердження цього - Державний стандарт початкової загальної освіти.
Результатом систематизованої навчальної діяльності, що виражається в активному оволодінні системою знань, а також здатності використовувати
 з метою пізнання навколишньої дійсності і розв`язання проблем, що виникають у практичній діяльності, є сформована літерна компетентність. Поняття "літературна компетентність" комплексне й охоплює систему вмінь, які є змістом читацької компетенції. Під читацькою компетенцією молодшого школяра розуміємо наявність сформованого способу та якостей читання, які передбачають уміння школярів правильно, швидко й виразно читати  твір.
Літературознавча компетенція
Процес засвоєння початкових елементів літературознавства умовно поданий як трирівневий процес.
I рівень - сюжетно - логічний (фабульний). Засвоєння понять "тема",
"головна думка", "сюжет", "дійова особа".
II рівень - смисловий (порівняльний), пов`язаний з умінням читача отожнювати себе з персонажем, порівнювати його долю з власною. Переказуючи зміст, учень передає не тільки дію (пішов, зробив, став), а й стан героя (любить, хвилюється, пишається).
III рівень - художній (поетичний), можливий за наявності образно-  просторового мислення читача. Пропедевтична робота  літературознавчого спрямування свідчить, що ефективність сприймання твору зростає, коли літературні знання подаються в процесі засвоєння ідейно-тематичного змісту художніх творів, під час їх аналізу.
Бібліотечно-бібліографічна  компетенція
Передбачається правильний вибір книжки, знання початкових бібліотечно-бібліографічних понять, уміння користуватися довідковою літературою, мати навички читання періодичної преси. Основи читацької самостійності формуються в учнів за такими етапами:
- підготовчий етап - 1 клас;
- початковий етап - 2 клас;
- основний етап (з обмеженням читання) - 3 клас;
- основний етап (без обмеження читання) - 4 клас.
Особистісно- діяльнісна  компетенція
Передбачає реалізацію творчих здібностей дітей, зумовлених високим інтересом до читання літературних творів, різних за жанрами. Можна тлумачити цю компетенцію як здатність читача до власної діяльності, що становить особливу якість літературної творчості в процесі  організованого навчання, сприяє розвитку творчих здібностей, розвиває читацьку самостійність. Активне спілкування з літературою як мистецтвом задовольняє потребу дитини в емоційних переживаннях, створює умови для самовираження особистості. В організації цієї діяльності використовується вплив різних видів мистецтв: художнє слово, живопис, музика, що формує
в учнів естетичні смаки, розширює кругозір.

Репрезентація досвіду:
Досвід репрезентований на різних методичних заходах: засіданнях   шкільних та районних методичних об’єднань, практико-орієнтованих семінарах, педрадах;  активно використовується в навчально-виховній діяльності в позитивному освітньо-виховному просторі ЗБЛ № 99. 
Протягом останніх років були проведені семінари для вчителів району за такими актуальними темами: «Формування літературної компетенції»; участь в обласному семінарі «Формування творчої особистості в контексті реалізації завдань експериментальної роботи в умовах акмеологічного інноваційного навчального закладу». Матеріали досвіду репрезентовано у фахових  друкованих виданнях: «Начальная школа» №5, 2011р. «В.Гаршин «Лягушка-путешественница»;  «Початкова школа» №29, 2012р. «Літературне читання: особливості практичного курсу», «Практичні завдання для розвитку літературно-творчих здібностей молодших школярів», «Формування літературної компетентності»; роботи учнів надруковано у збірці «Горобинове намисто». Проведено відкриті уроки: 2012-2013н.р. – «Евгений Пермяк «Самое страшное»  – 2 клас ( для слухачів ЗОІППО); 2013-2014н.р. – «Встречаем осень: осенние заклички, песни. А.Плещеев «Осенью». Рифма. Подбор рифмы» – 3 клас (для слухачів ЗОІППО).
  Створена авторська програма "Розвиток літературно-творчих здібностей дитини".

Результативність впровадження досвіду:
Практична значущість досвіду полягає в створенні передумов для успішного вирішення проблеми формування літературознавчої,  читацької та особистісно-діяльнісної компетенції учнів ліцею №99. Впровадження досвіду сприяє оволодінню учнями активними методами опрацювання літературних творів. Результатом є зростання зацікавленості учнів до читання художньої літератури; оптимізація соціально-особистісного зростання, створення інтелектуально-емоційного комфорту і ситуації успіху;  набуття досвіду встановлення дітьми соціальних контактів  вербальними засобами.
Результатом впровадження досвіду є перемоги учнів  у районному конкурсі театральних колективів "Березільчик", призові місця на районному етапі Міжнародного мовно-літературного конкурсу ім. Т.Шевченка (2010-2014рр.); перемога в районному та обласному етапі Міжнародного конкурсу з української мови ім. П. Яцика (2013- 2014 р.); перемога у Всеукраїнському конкурсі "Welcome to Ukraine!", "Вітаємо в Україні!",  Всеукраїнському конкурсі "Моральний вчинок".
Категорія: Початкова освіта | Додав: Stas (01.02.2014)
Переглядів: 2014 | Коментарі: 9 | Теги: синтагматичне читання, літературне читання, ур, модель літературного твору, антиципація, читацькі навички, Літературна компетентність, дискретне читання | Рейтинг: 2.7/125
Всього коментарів: 9
9 eduspase99   [Матеріал]
Спасибо, что детям прививаете увлечённость чтением, а то все за компом да за компом...

8 skotc2011   [Матеріал]
Интересная работа

7 Irma   [Матеріал]
Очень актуально

6 tamara   [Матеріал]
Интересная, актуальная работа.

5 Елена   [Матеріал]
Молодцы! Гордимся вами!

4 Марина   [Матеріал]
Актуальная на сегодняшний ден тема!

3 Ирина   [Матеріал]
Спасибо авторам, на данный момент это актуальная тема, я рада, что ваша деятельность поможет детям в освовении литературы!

2 Helena   [Матеріал]
очень интересная познавательная статья.

1 Светлана   [Матеріал]
Очень интересная и актуальная тема. Спасибо за вашу экспериментальную деятельность в привитии интереса к чтению и развитию творческих способностей младших школьников.

Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
IAMЦ © 2021