Міська виставка
педагогічних технологій
Запоріжжя, 2016
Каталог статей
Навігація

Номінації виставки
Початкова освіта [98]
Дошкільна освіта [29]

Форма входу


Погода у місті

Пошук

Статистика

Вітаю Вас, Гість · RSS 07.06.2023, 00:36

Головна » Статті » Початкова та дошкільна » Початкова освіта

Розвиток критичного мислення молодших школярів на уроках української мови
Розвиток критичного мислення молодших школярів на уроках української мови

Швігель Тетяна Іванівна, вчитель початкових класів
кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії», 
педагогічне звання «старший вчитель»

Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 29 
Запорізької міської ради Запорізької області 
Директор Тимошенко Ф. М.

Адреса школи: вул. Академіка Александрова,7
Телефон: (061) 223-67-29

Електронна адреса: zapsh29@rambler.ru

Провідна педагогічна ідея досвіду:
Нині цілі системи освіти відображають не тільки інтереси суспільства, а й інтереси кожного суб'єкта навчання. В останні роки в педагогіці провідною є ідея щодо формування в підростаючого покоління готовності до саморозвитку, що забезпечує інтеграцію особистості в національну і світову культуру.
Реалізація цієї мети вимагає виконання цілого комплексу завдань, серед яких основними є:
  • формування мислення через навчання діяльності, а саме: вмінню адаптуватися всередині певної системи щодо прийнятих у ній норм, свідомо будувати свою діяльність по досягненню мети та оцінювати власну діяльність та її результати;
  • формування системи цінностей та її проявів в особистісних якостях;
  • формування картини світу, яка відповідає сучасному рівню знань.
Обґрунтування актуальності та перспективності досвіду:
В житті нам доводиться приймати різні рішення: економічні, соціальні, політичні, екологічні тощо. Тому сучасна освіта повинна забезпечувати вміння швидко орієнтуватися в потоці інформації, що стрімко зростає, знаходити необхідну та вміти осмислити нову інформацію і застосовувати її. Отримана інформація використовується для створення наших внутрішніх структур знань. Кожна людина вибудовує структури знань, які пов'язують нові ідеї з уже відомими, і таким чином створюються нові знання, тому це особисте явище і до певної міри унікальне. Очевидним є взаємозв'язок знань і рівня розвитку мис¬лення, що в свою чергу визначають інтелект людини. Л. Виготський найкращим показником інтелекту вважав те, як люди засвоюють нове, а не рівень знань, який вони набули до певного часу. У народі інтелект характеризують такими якостями, як розсудливість, широта поглядів. Тож формування і розвиток інтелекту потребує серйозної роботи над розвитком мислення.

Науково-теоретична база досвіду:
У теоретичній науковій думці на проблему формування та розвитку критичного мислення мали великий вплив положення Л.С. Виготського про зону найближчого розвитку, який зазначав, що навчання будується не тільки на завершених фазах розвитку, але, перш за все, і на тих психічних функціях, які ще не дозріли, і рухає вперед їх формування, а також ідеї розвивального навчання Д.Б Ельконіна та В.В. Давидова.
Останнім часом дедалі частіше говорять про критичне мислення. Отже, вчителеві необхідно знати визначення означеного поняття, методичні умови і засоби розвитку.
Психологи пропонують різні визначення цього по¬няття. Критичне мислення — це використання когнітивних технік або стратегій, які збільшують ймовірність одержати бажаний кінцевий результат. Це такий тип мислення, що характеризується контрольованістю, обґрунтованістю і цілеспрямованістю. Для критичного мислення властива побудова логічних умовиводів; прийняття обґрунтованих рішень стосовно того, відхилити певне судження чи пого¬дитися з ним.
Окремі аспекти розвитку критичного мислення в учнів висвітлювалися у роботах С.І.Весклера, А.С. Байрамова, А.І. Липкіної, Л.А. Рибак, В.М. Синельникова. 

Стисла анотація досвіду:
Основна ідея, закладена в принцип діяльності, була сформульована О.М. Леонтьєвим і П.Я. Гальперіним в 1964 році в статті «Теорія засвоєння знань і програмоване навчання». На їхню думку, від «організатора навчання, перш за все, потрібне керування навчальними діями учнів у процесі їх виконання, безперервно санкціонуючи і коригуючи їх на основі порівняння з заданою програмою». У наведеній тезі сфокусовані всі основні ідеї діяльнісного підходу.
Використана технологія відображає ідею О.М. Леонтьєва про зміну суб'єкта діяльності в процесі навчання, то є положення про те, що основним механізмом реалізації цілей і завдань розвивального навчання є включення дитини в навчально-пізнавальну діяльність.
В роботі розглянуто теоретичні аспекти розвитку критичного мислення,особливості мислення молодших школярів, основні методи роботи з розвитку КМ, наведено приклади, розглянуто структуру уроку критичного мислення,розроблена система вправ з української мови.
Методичний аспект формування критичного мислення полягає в тому, що дана технологія являє собою систему стратегій, що поєднують прийоми навчальної роботи за видами навчальної діяльності.

Результативність впровадження досвіду: 
Практичне значення одержаних результатів дослідження визначається тим, що розроблено і впроваджено у навчальний процес систему вправ щодо формування критичного мислення учнів початкових класів. Ця система складає підґрунтя діяльності педагогів початкових класів та вчителів - предметників. Теоретичні узагальнення та методичні матеріали можуть використовуватись у процесі підготовки молодих вчителів початкових класів до роботи з формування критичного мислення молодших школярів. Розроблена та описана система педагогічних умов дозволяє технологізувати процес формування критичного мислення учнів початкових класів у широкому впровадженні.
Практичне застосування розроблених  вправ та цілеспрямована робота щодо вдосконалення розвитку КМ в молодших школярів забезпечує такі позитивні зміни в учнів початкових класів: підвищується інтерес дітей до навчання, їх активність у вирішенні поставлених завдань; посилюється прагнення краще осмислити отриману інформацію, замість звичайного задоволення поверхневими поясненнями; відбуваються позитивні зміни у критичному ставленні до власної діяльності та прагнення критично оцінити інформацію, дії інших тощо; розвивається пошукова спрямованість мислення, зникає закомплексованість та боязнь зробити помилку; помітно знижується боязнь не погодитись з групою, некритичне слідування думкам інших; посилюються спроби уважно прислухатися до інших поглядів, спільно шукати інші шляхи вирішення навчальної проблеми тощо.

Репрезентація досвіду: розглянуто на методичному об’єднанні та апробовано вчителями початкової школи, стаття «Розвиток критичного мислення молодших школярів» надрукована в журналі «Початкова школа» № 6, 2011р.

Категорія: Початкова освіта | Додав: LeninRMO (28.01.2014)
Переглядів: 2563 | Коментарі: 5 | Теги: молодших, Інтерактивні методи, мови, критичне мислення, діяльнісний метод, Ленінський розвиток, на, уроках, української, школярів | Рейтинг: 3.3/110
Всього коментарів: 5
5 Victoria  
Согласна, что критическое мышление надо развивать с самого начала обучения. Ведь для успешной учебы в школе уже мало просто уметь читать, писать и считать, еще нужно решать простые логические задачки, делать выводы.

4 Ольга  
Висвітлена тема є дуже актуальною в умовах сьогодення, коли все навколо нас стрімко змінюється, а людство отримує постійно великий потік різнобічної інформації. В таких умовах дуже важливо вміти виокремити суттєву інформацію, підійти до її розуміння критично.
Сформоване у молодших школярів критичне мислення сприятиме їх подальшому успіху не лише в навчанні, а й в подальшому житті, бо покоління таких людей вмітиме виокремлювати серед потоку інформації найголовніше.
Тетяно Іванівно, Ви є вчителем, який плекає покоління справжніх мислителів. Бажаю Вам в подальшій роботі творчого натхнення і успіхів.

3 Надежда  
Очень актуальная тема в сегодняшней школе.

2 Виктория  
Порушена дуже важлива на сучасному етапі розвитку суспільства тема, тому, що головна умова всебічного розвитку особистості - наявність критичного мислення.

1 Олеся Удовиченко  
Дуже актуальна та інформативна стаття!

Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
IAMЦ © 2023