Міська виставка
педагогічних технологій
Запоріжжя, 2016
Каталог статей
Навігація

Номінації виставки
Початкова освіта [98]
Дошкільна освіта [29]

Форма входу


Погода у місті

Пошук

Статистика

Вітаю Вас, Гість · RSS 03.06.2023, 20:10

Головна » Статті » Початкова та дошкільна » Початкова освіта

Робота над словниковими словами
Робота над словниковими словами як запорука розвитку творчих здібностей, орфографічної пильності, свідомого правильного письма в ході реалізації Державного  стандарту та модернізації освітньої галузі


Курбатова Олена Миколаївна, 
вчитель початкових класів
педагогічне звання «Старший вчитель»


 Запорізька загальноосвітня школа I-III ступенів №4 Запорізької міської ради Запорізької області
Директор:    Гриньов  Юрій  Васильович
Адреса: м. Запоріжжя, вул. Волзька, буд. 27
Телефон: 68-80-60Провідна педагогічна ідея досвіду: Провідна ідея досвіду полягає у створенні умов як на уроці, так і в позаурочний час, для особистісного розвитку учня і збагачення його емоційного досвіду під час здійснення спілкування в усній і писемній формі. Ідея спрямована на формування освітніх компетенцій:
- оволодіння мовним матеріалом з метою використання його в усному і писемному мовленні;
- опанування стратегіями мовленнєвої діяльності, спрямованої на розв’язання навчальних завдань і життєвих проблем;
- виховання позитивного ставлення до мови як засобу спілкування, поваги до народу, носія цієї мови.

Обґрунтування актуальності та перспективності досвіду: Актуальність досвіду зумовлена :
а) вимогами сучасної освіти щодо розвитку мовної особистості школяра, яка володіє багатим словником і культурою слововживання; 
б) необхідністю вирішення комплексу завдань збагачення словникового запасу, спрямованого на вдосконалення мисленнєво-мовленнєвих здібностей учнів; 
в) потребою в розробці матеріалу, який би допоміг запам’ятати правопис словникових слів і збагатити словниковий запасучнів шляхом використання різноманітних засобів навчання.
Актуальність досвіду полягає у зміні поглядів на формування мовленнєвої діяльності учнів та творчої особистості не як мети, а як засобу її всебічного розвитку, бо на сучасному етапі розвитку освіти першочерговим завданням є забезпечення виходу кожного учня на рівень базової освіти, розвиток його пізнавальної, творчої активності, формування предметних самоосвітніх компетентностей. Практичне значення досвіду полягає в тому, що він легко впроваджується учителями початкових класів. Створений посібник «Королівство словникових слів» (містить матеріали для застосування мультимедійних засобів навчання та робочого зошита) мотивує учнів, викликає інтерес до мови, стає скарбничкою корисних порад, дає поштовх для підтримки та розвитку обдарованих та здібних учнів. Успішне оволодіння навчальним та розвивальним матеріалом посібника допомогло учням вийти на високий і достатній рівень навчальних досягнень не тільки з української мови, а й з читання, математики, природознавства. В молодших школярів підвищився інтерес до вивчення української мови, поступово намічається тенденція зростання успішності, підвищення проценту якості знань. Активізувалась участь дітей в позакласній та позашкільній роботі з предмета (дитяча авторська презентація книжок-саморобок, участь у поетичних конкурсах, ведення «Зошита красивих слів» тощо). Цей навчальний посібник можна використовувати як доповнення до чинних державних підручників, для гурткової роботи, позакласної роботи, в ГПД, в конкурсах «Чомучок», олімпіадах, змаганнях КВК, брейн-рингах, шоу, в родинному колі тощо.   Діапазон використання мультимедійного додатку дуже великий: від формування знань, умінь, навичок до застосування їх в нестандартних ситуаціях та реалізації творчих здібностей кожного школяра.

Науково-теоретична база досвіду: Теоретичною основою досвіду є: виховання творчої особистості та процес розвитку її творчих здібностей (Я.Коменський, О.Духнович, К.Ушинський, Т.Лубенець,  С.Русова, В.Сухомлинський, О.Савченко та ін.); розвиток зв’язного мовлення учнів (Л.Варзацька, Г.Іваницька, Г.Коваль, Т.Ладиженська, В.Капінос, І.Синиця, М.Стельмахович); розвиток орфографічної пильності (Д.І.Ганич, С.Я.Єрмоленко, А.П.Медушевський, І.С.Олійник, М.М.Пилинський, В.М.Русанівський). Авторська ідея досвіду  базується на творчих надбаннях сучасної педагогічної науки і практики (О.Пометун, І.Родигіна, Л.Пироженко, М.Махмутов).

Стисла анотація досвіду: Досвід роботи Курбатової О.М. «Робота над словниковими словами як запорука розвитку творчих здібностей, орфографічної пильності, свідомого правильного письма в ході реалізації Державного  стандарту та модернізації освітньої галузі»» є модифікаційним за інноваційним потенціалом, так як ґрунтується на використанні передового педагогічного досвіду з даного питання, власних надбаннях вчителя і його особистісних якостях. В ньому простежується послідовна робота над основними змістовими лініями навчального предмету «Українська мова». Передбачено розвиток усного і писемного мовлення, вміння користуватися мовою як засобом спілкування, пізнання, впливу. Матеріали, представлені вчителем, розвивають в учнів орфоепічні, лексичні, граматичні, правописні, стилістичні уміння; вчать вирішувати навчальні і життєві проблеми. Вчитель формує в учнів уявлення про мову як форму вияву культури українського народу, як засіб створення творів мистецтва, розширює уявлення про свою державу. Найцінніше, що можна відмітити в даному досвіді є те, що підібрані матеріали сприяють формуванню в молодших школярів уміння вчитися, яке дає їм змогу організовувати і контролювати свою навчальну діяльність і забезпечують послідовну мотивацію навчання, здатність докладати власні зусилля для досягнення результату, виконувати мисленнєві операції і практичні дії, володіти уміннями і навичками самоконтролю і самооцінки.
Новизна досвіду полягає у спрямованості його змісту на формування мотивів для навчання, що сприятиме розвитку в учнів самостійності, комунікативно-пізнавальної та соціальної активності. Технологія діяльності вчителя ґрунтується на оптимальному поєднанні змісту, форм, методів, прийомів та інтерактивних методик. Це такі: проблемні, частково-пошукові, креативні методи; інтерактивні методики; проектна технологія; ігрові технології; технології особистісно-зорієнтованого навчання; інформаційно-комунікаційні технології. Педагогічний досвід Курбатової Олени Миколаївни – це результат творчої діяльності досвідченого вчителя – оригінальний, спрямований на реалізацію актуальних завдань навчання і виховання – формування творчої особистості, розвитку компетентного та креативного учня.Організовуючи навчання української мови перш за все дбає про інтелектуальний розвиток, викликає у дітей потребу міркувати, робити висновки, узагальнення. В матеріалах подається комплексний підхід до реалізації проблеми. Актуальна тематика, інноваційні методики, високий індекс практичності допомагають вчителю урізноманітнювати методи роботи, відійти від шаблонів, навчити діяти творчо і самостійно, враховуючи індивідуальні особливості учнів, їхні інтереси. Представлена в досвіді збірка «Королівство словникових слів» має логічність, послідовність, чіткість у поданні матеріалу. Підібрані вправи, спрямовані на всебічний розвиток дитини, формування основних ключових компетентностей, пробуджує кожну дитячу душу, розвиваючи творчий потенціал особистості. Діти залюбки працюють з цими завданнями. А вчителі, маючи такий інструмент, можуть сповна віддатися роботі, зробити її корисною, плідною і результативною.

Результативність впровадження досвіду: Успішне оволодіння навчальним та розвивальним матеріалом посібника «Королівство словникових слів» допомогло учням вийти на високий і достатній рівень навчальних досягнень не тільки з української мови, а й з читання, математики, природознавства. В учнів підвищився інтерес до вивчення української мови, поступово намічається тенденція зростання успішності, підвищення проценту якості знань. Активізувалась участь дітей в позакласній та позашкільній роботі з предмета (дитяча авторська презентація книжок-саморобок, участь у поетичних конкурсах, ведення «Зошита красивих слів» тощо). Системна робота позитивно вплинула на створення умов для проявів внутрішніх спонукань, подальший саморозвиток мотиваційної сфери учнів, що стала  впевненим кроком до формування здібної та обдарованої дитини. А саме:
 ІІ місце в районному конкурсі на кращий літературний твір до Дня вчителя (Седченко Ольга, 4–А клас); ІІ місце у ІІ (районному) етапі ХІІІ Міжнародного конкурсу знавців української мови ім. П.Яцика (Повар Юлія, 4–А клас).

Репрезентація досвіду : Методичне об’єднання вчителів початкових класів (жовтень, 2010року), педагогічна рада (листопад, 2010 року), методична рада школи (січень, 2011), районне методичне об’єднання вчителів початкових класів (жовтень, 2013 року), презентація досвіду на сторінках електронного журналу «Раз ступенька, два ступенька» (випуск №3, березень 2013 року). Використання посібника вчителями початкових класів на уроках і в позашкільній роботі.

Категорія: Початкова освіта | Додав: shevchenko (24.01.2014)
Переглядів: 2554 | Коментарі: 14 | Теги: мовні ігри і соціальні ролі, словникові слова, Шевченківський, мовленнєвий розвиток, мовна змістова лінія, діяльнісні методи | Рейтинг: 3.7/318
Всього коментарів: 10
10 Вікторія ( 17.02.2014 р.)  
Чудово! Так тримати! Ознайомилася з досвідом на сторінках електронного журналу " Раз ступенька, два ступенька"

9 Василь Петрович  
Олена Миколаївна, приїжджайте до нас в Щекічин. Нам потрібні такі творчі та вродливі фахівці.

8 미끼에 갇힌  
매우 유익한

7 anzhela  
Молодец!!!!!!!!

6 Олег  
Успехов Вам!

5 ВИК  
Успехов Вам, Елена Николаевна!

4 гость  
хорошая работа!

3 vitos  
Очень познавательно.Спасибо!

2 Владимир  
Дуже цікаво !

1 Ольга  
Представлений досвід має велику практичну спрямованість. Цінний для використання в навчальній та позаурочній діяльності. Може бути використаний при додатковій самостійній роботі.

Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
IAMЦ © 2023