Міська виставка
педагогічних технологій
Запоріжжя, 2016
Каталог статей
Навігація

Номінації виставки
технології та управління [33]

Форма входу


Погода у місті

Пошук

Статистика

Вітаю Вас, Гість · RSS 28.03.2023, 05:32

Головна » Статті » 2015 КО:технології та управління » технології та управління

Психолого-педагогічний супровід допрофільної підготовки та профільного навчання в умовах реалізації природничо-математичної освіти

Психолого-педагогічний супровід допрофільної підготовки та профільного навчання в умовах реалізації  природничо-математичної освіти

Контактна інформація про навчальний заклад:

Запорізький ліцей № 34  
Запорізької міської ради   Запорізької області

Директор:   Дацінько Євдокія Григорівна
Адреса: м. Запоріжжя, вул. Мікояна, 8
Телефон: (0612) 67-04-16
Email:  zplicey34@mail.ru
Сайт: http://zplicey34.at.ua/

 

 

 

 

 

Карпенко Наталя Олександрівна, заступник директора з НВР , спеціаліст вищої категорії, педагогічне звання «старший учитель»

Чернова Олена Василівна, заступник директора з НВР , вища категорія, педагогічне звання «старший учитель» Репетун Ірина Валеріївна, психолог Запорізького ліцею №34,  вища категорія

Провідна ідея досвіду полягає  у створенні інноваційного середовища з метою  упровадження  профільного навчання у старшій школі, як одного з шляхів модернізації національної системи освіти, зумовлений зміною мети навчання, зростанням вимог батьків і суспільства до якості освіти випускників, їхньої конкурентної спроможності наринку праці, осмисленого вибору професії та власної самореалізації в умовах впровадження   нового Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти.
    Обґрунтування актуальності та перспективності досвіду
Згідно Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти,  метою профільного навчання є забезпечення умов для якісної освіти  старшокласників у відповідності з їхніми індивідуальними нахилами, можливостями, здібностями  і потребами, забезпечення професійної орієнтації учнів на майбутню діяльність.  Врахування власних здібностей у  виборі профілю навчання в старшій школі є найбільш актуальним.
               На сучасному етапі особливого значення набуває шкільна природничо-математична освіта, оскільки знання з предметів природничо-математичного циклу формують логічне мислення, є основою розвитку економіки країни.    Отримання якісної шкільної природничо-математичної освіти є однією з найважливіших гарантій реалізації громадянами їхнього інтелектуального потенціалу, вирішальним фактором утвердження соціальної справедливості та політичної стабільності.Тобто необхідність поліпшення природничо-математичної освіти є прямою залежністю між розвитком суспільства і системою освіти. Із цього  випливають основні цілі природничо-математичних профілів навчання: створити високоефективну систему якісної освіти, бо це об’єктивна вимога часу; формувати інтелект та вміння використовувати сучасні технології навчання, бо це запорука успішності якісної освіти світового рівня. 
Науково-теоретична база досвіду
      Останнім часом організація профільного навчання привертає увагу багатьох науковців. Зокрема, питання професійного самовизначення і професійної орієнтації досліджували такі вітчизняні та зарубіжні вчені, як О. Вітковська, О. Дещенко; вибір профілю вивчали Н. Бібік, Н. Ладнушкіна, Л. Липова; зміст допрофільної підготовки у своїх працях аналізували І. Артюхова, Е. Мороз, О. Петунін, Л. Серебренников та ін. Теоретико-методологічні засади профільного навчання розробляли Н. Аніскіна, Н. Десятниченко, В. Кизенко, В. Крупник, Е. Полат, Н. Шиян та ін. Психологічні основи профільного навчання визначали П. Лернер, Г. Логінова, В. Огнев’юк, Ю. Рассадкін, Л. Філатова, Н. Харитонов та ін. Усі вони сходяться в одному: не кількість профілів навчання  і  не їх формальне змістовне наповнення  є головним , а яким чином той чи інший профіль забезпечує досягнення учнем необхідного рівня базової компетентності  та як  сприяє здійсненню учнем успішного вибору подальшого освітнього та професійного шляху.
Стисла анотація досвіду
За інноваційним потенціалом досвід – комбінаторний.
Головною метою Запорізького ліцею № 34 є створення умов для отримання кожним учнем рівня освіченості, який забезпечує подальший розвиток особистості, готовності допрофесійного самовизначення у відповідності з його потенціалом  в умовах збагаченого освітнього середовища.  Тому, особлива  увага в закладі  звертається на вибір учнями профілю навчання, індивідуальних освітніх траєкторій. Питання якості поглибленого вивчення предметів у закладі з точки зору результативної участі в інтелектуальних змаганнях продовжує  залишатись актуальним, як і підвищення результативності роботи класів із профільним навчанням. Розподіл  годин варіативної складової навчального плану проходить із урахуванням інтересів школярів.
              Визначення профілів проводиться за допомогою  «Технологічної карти визначення профілю навчального закладу», яка передбачає такі  напрямки роботи:
1. робота з учнями; 
2. робота з батьками;   
3. кадрове забезпечення;  
4. програмно-методичне забезпечення;
5. матеріально-технічне забезпечення.
Підготовка до вибору  майбутнього профілю ведеться в нашому закладі заздалегідь. Насамперед – це організаційно-методичні заходи роботи практичного психолога, вчителів-предметників, класних керівників, адміністрації школи з учнями та їхніми батьками, направлені на забезпечення допрофільної підготовки, адже профільне навчання може бути успішним лише за умови її вдалої організації, оскільки профільне навчання і допрофільна підготовка - дві складові одного процесу: самовизначення особистості у виборі напрямку освіти й професійної діяльності.
    Психологічне забезпечення  допрофільної підготовки та профільного навчанняпередбачає більш раннє виявлення і розвиток здібностей, нахилів, потреб учнів, формування стійкої мотивації до навчання, сприяння свідомому вибору учнями галузі майбутньої професійної діяльності. Одним із показників результативної діяльності нашого навчального закладу у світлі  психологічної  допрофільної підготовки в рамках моделі профільного навчання виступає рівень співпадання  очікувань та результатів навчання учнів на обраному профілі, тобто рівень комфортності та задоволення учасників освітнього процесу різними його сторонами.
   Важливим аспектом діяльності у старшій (профільній) школі є профорієнтаційна робота, яка, на наш погляд, повинна бути складовою всієї системи організації профільного навчання, виконувати функцію підготовки особистості до свідомого вибору майбутньої професії.
  У ході організації профільного навчання педагогічним колективом школи розроблена модель профорієнтаційної роботи. Дана модель – це комплексна система заходів, спрямованих на забезпечення допомоги особистості в активному свідомому професійному самовизначенні та трудовому  становленні. 
Досвід профілізації школи свідчить, що тільки творча, спільна робота вчителів і учнів закладу, урахування всіх умов, в яких працює сучасна школа, запитів учнів та їхніх батьків, нові ідеї та підходи до здійснення профільного навчання допоможуть зростити й виховати здатну до самостійного успішного життя особистість.
  Результативність впровадження досвіду
     Продуманий вибір пріоритетних напрямків діяльності, кваліфіковане планування навчального процесу, орієнтованого на цілі і завдання навчання, впровадження інноваційних технологій, створення оптимальних психолого-педагогічних умов, підвищення кваліфікації вчителів шляхом проходження проблемних і постійно діючих курсів, участь у роботі семінарів, а також самоосвіта вчителів дозволяють ЗЛ №34  досягати високих стабільних результатів (показники олімпіад, інтелектуальних і творчих конкурсів, результати ЗНО).
За підсумками участі учнівських команд в районному етапі Всеукраїнських  олімпіад наш ліцей серед шкіл Шевченківського   району посідає І  місце вже 19 років  поспіль, в обласному етапі олімпіад входить в 10 найкращих закладів міста.
      Педагогічний досвід багатьох вчителів закладу  був представлений на VІ міській педагогічній виставці “Науково-методичне забезпечення оцінки результативності освітньої діяльності навчального закладу”.  На ІІІ (експертному)  етапі  Виставки    відзначені вчителі, які  працюють в профільних класах природничо-математичного напрямку: дипломом 1 ступеню нагороджені 2 вчителя, дипломом 2 ступеню - 2,  дипломом 3 ступеню -1.Запорізький ліцей № 34 в ході узагальнення результатів роботи журі Виставки  увійшов  в число  найрезультативніших  навчальних закладів за наявністю перспективного педагогічного досвіду,  показали високу інноваційну та дослідно-експериментальну активність  та здобули високу оцінку фахового журі Виставки.   
 Репрезентація досвіду
    Досвід  репрезентовано та реалізовано на базі Запорізького   ліцею № 34. Апробація результатів дослідження здійснювалася в процесі дослідницько-експериментальної роботи в ліцеї,  у виступах на засіданнях шкільних, районних методичних об’єднань вчителів, обласних та міських семінарах з проблеми профільної освіти (2013, 2014, 2015рр.). Основні положення і результати дослідження були представлені   в фахових конкурсах «Вчитель року»,«Розробка проекту електронного навчального курсу» (2012 р.), репрезентація перспективного досвіду вчителів закладу  в учительському журналі он-лайн на «Заповікі» та  на VI Міській виставці педагогічних технологій у 2013-2014 навчальному році.
У розповсюдженні власного досвіду через публікації брали участь вчителі закладу:
 * стаття вчителів інформатики Стадник О.В. та Мартиненко Л.В. «Створення учнями навчальних програм засобами візуального середовища програмування» вийшла у журналі «Комп’ютер у школі та сім’ї» №3 2012р.; 
 *  статті  в «Учительському журналі он-лайн» на «Заповікі (2012-2015р.):
- вчителі біології Туманян Т.С. «Гірудотерапія», УшеваЛ.М. «Пришкільна ділянка»; 
- вчителі математики Авраменко С.В. «Властивості множення раціональних чисел», Мунтян І.В. «Робота з обдарованими учнями», Подкова О.В. «Самостійна робота учнів на уроках математики»,  Кравченко Л.І. «Применение прикладной программы AdvancedGrafer  для активизациипознавательнойсамостоятельнойдеятельностиучащихся при изучении математики в общеобразовательной школе ;
- вчителі початкових класів Коноваленко О.В. «Основні вимоги використання методу проектів», Колесник-Сарницька А.В. «Урок математики в 4 класі на основі діяльнісного підходу».

Посилання на матеріал:  https://drive.google.com/file/d/0BxAgd3lpYnEuVUNBYnJsT00tMkE/view?usp=sharing 

Категорія: технології та управління | Додав: shevchenko (24.01.2016)
Переглядів: 1135 | Коментарі: 1 | Теги: Шевченківський район | Рейтинг: 1.0/109
Всього коментарів: 1
1 zplicey34  
Шановні члени журі! Сподіваємося, що наші наробки будуть корисними у роботі. Матеріал з додатками можна переглянути за посиланням https://drive.google.com/file/d/0BxAgd3lpYnEuQU44QWhOdVFvRzA/view?usp=sharing

Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
IAMЦ © 2023