Міська виставка
педагогічних технологій
Запоріжжя, 2016
Каталог статей
Навігація

Номінації виставки
технології та управління [33]

Форма входу


Погода у місті

Пошук

Статистика

Вітаю Вас, Гість · RSS 03.06.2023, 18:22

Головна » Статті » 2015 КО:технології та управління » технології та управління

Проектування Моделі акмеологічної школи на основі формування особистісно конструктивної взаємодії педагогів та ліцеїстів

АНОТАЦІЯ ПЕРСПЕКТИВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСВІДУ

Номінація:  «Компетентісна освіта: технології та управління»

Тема досвіду: «Проектування Моделі акмеологічної школи на основі формування особистісно конструктивної взаємодії  педагогів та ліцеїстів»

Інформація про авторів досвіду

Бережна Ольга Миколаївна, заступник директора з навчально-виховної роботи, учитель вищої категорії, «учитель-методист»;

 

 

 

 

 

Фомич Іна Іванівна, заступник директора з методичної роботи, учитель вищої категорії, «учитель-методист»;

    

 

 

 

 

 

Діордієва Наталя Василівна, вчитель історії ЗБЛ №99, учитель вищої категорії, «учитель-методист».

 

 

 

 

 

 

 

Контактна інформація про навчальний заклад (освітню установу):

Запорізький багатопрофільний ліцей № 99 Запорізької міської ради Запорізької  області,  директор Солдатєнко Ольга Василівна. Адреса: 69114, м. Запоріжжя, вул. Гудименка, 13-А;  телефон/факс:    224-93-09,   224-93-08; e-mail:litsey99@ukr.net; адреса сайту http://litsey-99.at.ua

Провідна педагогічна ідея

Дослідження та вирішення  проблеми поєднання акмеологічного та андрагогічного підходів у позитивному освітньо-виховному просторі ліцею. Акмеологічний простір розуміється як психолого-педагогічний проект, метою якого є розвиток життєвокомпетентісної творчої особистості. Сама ж сутність проектування полягає у створенні й реалізації системи наукових орієнтирів, які задають технологічний вектор діяльності педагога і взаємодії учнів на основі формування особистісно конструктивних відносин, спрямованих на успішне досягнення високих результатів навчання та реалізації навчально-виховної мети – розвитку духовно зрілої компетентнісної особистості, здатної до професійної самореалізації.

Зважаючи на роль сучасного вчителя у системі середньої загальної освіти, особливості правового та соціального статусу працівників, ми дійшли висновку, що сьогодні одним із найважливіших є андрагогічний підхід у системі підготовки вчителя, необхідність постійного зростання професіоналізму вчителя, розвиток автономізаційної компетентності, тобто вміння визначати траєкторію власного вдосконалення, вміння самостійно й своєчасно обирати найбільш оптимальний шлях вирішення певного питання.

Науково-методичний підхід до розвитку життєтворчої компетентності обдарованих учнів реалізовано в переорієнтуванні педагогів від загальнонавчального підходу в навчанні до компетентнісного та індивідуального стилю їх освітньої діяльності. Визначення комплексу психолого-педагогічних, організаційних, правових, економічних і науково-практичних заходів щодо розробки і впровадження ефективних засобів та технологій пошуку, навчання, виховання і самовдосконалення обдарованих дітей, створення умов для їх розвитку на основі формування особистісно конструктивної взаємодії  педагогів та ліцеїстів.

Обґрунтування актуальності та перспективності досвіду

Професійну компетентність педагога можна розглядати як своєрідну відповідь на проблемну ситуацію в освіті, що виникла внаслідок протиріччя між необхідністю забезпечити якість і неможливістю розв’язати цю проблему традиційним шляхом за рахунок подальшого збільшення інформації, що підлягає засвоєнню школярами.

Для практичного втілення в життя сучасної школи стародавньої формули навчання «non scholaesedvitae discimus» — вчимося не для школи, а для життя, актуальними стають акмеологічний та андрагогічний підходи.

 Сьогодення вимагає визначення, розробки й впровадження ефективних засобів та технологій навчання, виховання й самовдосконалення обдарованих  та мотивованих учнів, створення умов для їх розвитку на основі формування особистісно конструктивної взаємодії  педагогів та ліцеїстів.

Необхідність акмеологічного та андрагогічного підходів очевидна, тому що суспільство очікує від школи, що її випускники будуть комунікабельними, креативними, самостійно мислячими особистостями, які прагнуть успіху й вміють самостійно будувати індивідуальну траєкторію розвитку. А для виконання цієї задачі, очевидно, підвищуються й вимоги до вчителя, який працює з цією категорією учнів.

Сьогодні лише викладач з високим рівнем теоретичної і методологічної компетенції може забезпечити підготовку конкурентоспроможних фахівців. Це потребує створення необхідних умов для постійного професійного зростання педагогічного колективу. Професійний розвиток учителя мають супроводжувати активні якісні перетворення на когнітивному, операційно-технологічному та особистісному рівнях, що призводить до нового способу діяльності.

 У своїй роботі ми спираємось на ряд нормативних документів: "Національна доктрина розвитку освіти України у XXI столітті", Закон України «Про  загальну середню освіту»; Державний стандарт базової і середньої освіти,  Указ Президента України «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні»; Указ Президента України «Про заходи щодо розвитку системи виявлення та підтримки обдарованих і  талановитих дітей і молоді» проект Концепції профільного навчання в старшій школі, Програма ЗБЛ№99 «Обдаровані діти» 2015 – 2020 н.р.

Науково-теоретичною базою досвіду є праці таких вчених, як: Ананьєв Б. Г., Баханов К.О., Бех І.Д., Гадецький М.В.,Галєєва Н.Л., Хлєбнікова Т.М, Роджерс К., Колеченко  А.К., Хуторський А.В. та ін.                                                                                                                                                                                                                            

Стисла анотація досвіду Вид проекту за характером новизни – модифікаційний, що об’єднує колективну та індивідуальну раціоналізаторську та інноваційну професійно-творчу діяльність педагогів. Методологічна база акмеології дає можливість для створення акмеологічної школи. В акмеологічній школі дитина розвивається як індивід, особистість, враховуються її індивідуальні особливості, формуються духовні й моральні цінності, розвиваються творчі здібності, уміння будувати стосунки в соціумі, впроваджуються життєтвотворчі технології, що забезпечують успіх і високі досягнення кожного учня.

Орієнтація вимог до рівня підготовки учнів на підставі компетентнісного, діяльнісного та особистісно орієнтованого підходу припускає іншу структуру змісту й організації освітнього процесу, який зорієнтований на акмеологічну школу. У  ЗБЛ №99 формується модель акмеологічної школи, яка припускає особливу структуру змісту й організації освітнього процесу на основі формування конструктивної взаємодії  педагогів та ліцеїстів.

У ліцеї, як експериментальному закладі, поєднуються  різноманітні види діяльності ліцеїстів і педагогів з метою створення максимально сприятливих умов для розвитку креативної особистості та спільної творчої діяльності вчителів та учнів.

Для вирішення цих задач організована така система роботи:

  • реалізуються   програми «Обдарованість і творчість», «Обдарована дитина»;
  • розроблена Модель акмеологічної школи;
  • розроблені й  реалізуються завдання творчих предметних проектів  з метою формування предметних компетенцій , розвитку креативності мотивованих та  обдарованих учнів;
  • створена та працює творча  група «Акмеологія»;
  • впровадження профільних спецкурсів та факультативів;
  • організована активна участь у постійно діючому семінарі-практикумі за темою дослідно-експериментальної роботи;
  • проводиться робота щодо створення індивідуальної траєкторії навчальної діяльності обдарованих та здібних учнів;
  • постійно готуються публікації в педагогічних виданнях за результатами досліджень;
  • здійснюється навчальний, методичний та психологічний супровід реалізації завдань проекту;
  • розроблена матриця параметрів навчального успіху обдарованого учня.

Практичне значення. Матеріали  узагальненого досвіду можуть бути використані в практиці інноваційних навчальних  закладів подібного типу. Практичне значення досвіду роботи полягає у впровадженні в педагогічну практику методик розвитку творчих здібностей учнів та навчальних програм роботи з обдарованими учнями, створення оновленої Моделі роботи з обдарованими дітьми, Моделі обдарованої дитини, розвитку творчого потенціалу вчителів та учнів ліцею на основі особистісно конструктивної взаємодії  педагогів та ліцеїстів.

Результативність впровадження досвіду

Завдяки впровадженню Моделі системи роботи з обдарованими дітьми та розвитку творчого потенціалу вчителів маємо високі  результати навчальних досягнень. Запорізький багатопрофільний ліцей № 99 впевнено займає лідируючі позиції в місті та Запорізькій області за результатами олімпіад та конкурсів МАН, ЗНО.

Репрезентація досвіду

Досвід репрезентовано та реалізовано на базі Запорізького багатопрофільного ліцею №99 на районному та обласному рівні під час проведення засідань творчої групи та на обласному семінарі з питання організації роботи з обдарованими учнями й  реалізації акмеологічного підходу в  роботі з педагогічними  кадрами. Матеріали досвіду представлено на Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти - 2015», де роботи  ліцею відзначено Золотою медаллю. За напрямками роботи існують публікації в педагогічній пресі.

ТЕГИ: акмеологія, андрагогіка, позитивний освітньо-виховний простір; профільне навчання; інформатизація навчально-виховного процесу; впровадження інноваційних технологій; індивідуальний стиль навчальної діяльності (ІСНД); матриця параметрів навчального успіху обдарованого учня; створення сприятливих психолого-педагогічних умов; особистісно конструктивна взаємодія; моніторинг навчальної діяльності.Джерело: https://drive.google.com/file/d/0B4i2MRbEwB0hYVVkcmdQREwxckU/view?usp=sharing
Категорія: технології та управління | Додав: ovsianik (13.01.2016) | Автор: група учителів ЗБЛ № 99 E W
Переглядів: 1475 | Коментарі: 32 | Теги: позитивний освітньо-виховний прості, андрагогіка, Акмеологія, ІСНД | Рейтинг: 1.0/312
Всього коментарів: 291 2 3 »
29 yavalusha2  
замечательно

28 yakimenko-lyubov  
Очень актуально.

27 yakimenko-lyubov  
Очень интересно и актуально. biggrin

26 natalipogorelova70  
Великий респект авторам за цікаву роботу! respect

25 titarenkoludmila  
Интересное предложение, будем пользоваться Вашим опытом.

24 gemini  
Замечательно!

23 black-pantera4755  
Мені подобається.

22 tanyakomp  
Робота дуже актуальна.

21 Mila  
Науково-методичний підхід до розвитку життєтворчої компетентності обдарованих учнів реалізовано - актуально і важливо! hands

20 Kesunia  
Oчень интересно

1-10 11-20 21-29
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
IAMЦ © 2023