Міська виставка
педагогічних технологій
Запоріжжя, 2016
Каталог статей
Навігація

Номінації виставки
Українська та російська філологія [71]
Історія і правознавство [37]
Математика [30]
Фізика, астрономія [11]
Географія та економіка [13]
Інформатика [16]
Іноземні мови [94]
Хімія, біологія, екологія [37]
Фізичне виховання та основи здоров’я [19]
Музика, образотворче мистецтво [16]
Трудове навчання [9]

Форма входу


Погода у місті

Пошук

Статистика

Вітаю Вас, Гість · RSS 29.09.2023, 21:37

Головна » Статті » 2015 КО: специфіка навчальних предметів » Українська та російська філологія

Використання інформаційно-комунікативних технологій на уроках зарубіжної літератури як засіб формування полікультурної компетентності та інф

Тема досвіду. Використання інформаційно-комунікативних технологій на уроках зарубіжної літератури як засіб формування полікультурної компетентності та інформаційної культури учнів

Пахомова Світлана Миколаївна, учитель російської мови та зарубіжної літератури, спеціаліст вищої категорії, учитель-методист

Контактна інформація про навчальний заклад:

Запорізька гімназія № 46 Запорізької міської ради Запорізької області

Директор: Кругла Людмила Юхимівна

вул. Орджонікідзе, 29

69009, м. Запоріжжя

тел.: (+061)236-56-14

email: gimnazy46@i.ua

http://gimnazy46.wix.com/school

 

 

 

Провідна педагогічна ідея досвіду. Наданий досвід роботи вчителя висвітлює нові завдання компетентнісної освіти. У роботі розкриваються зміст і форми впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховний процес, узагальнено матеріали щодо використання інформаційно-комунікативних технологій на уроках зарубіжної літератури з метою формування полікультурної компетентності учня, його інформаційної культури. Представлені нетрадиційні підходи у проведенні уроків літератури з використанням комп’ютерних та мультимедійних презентацій, відеоматеріалів, що створюють умови для високоякісного засвоєння навчального матеріалу, підвищення пізнавального інтересу учнів, реалізації індивідуального та диференційованого підходів на уроках, розвитку інтелектуальних, творчих здібностей учнів, виховання гармонійної особистості, підготовки учнів до життя у розвиненому інформаційному середовищі.

В даній роботі подаються сценарії уроків, виховних заходів, посилання на презентації, відеоролики, створені для уроків як вчителем, так і учнями. Розкривається зміст роботи з авторським блогом «Лирики гимназии 46».

 

Обґрунтування актуальності та перспективності досвіду

Актуальність досвіду. Проблеми полікультурного виховання молоді, формування людської та національної самосвідомості, громадянської позиції, активного й відповідального ставлення до життя є одними з пріоритетних у процесі гуманізації людського суспільства. Вирішенню цієї проблеми допомагає впровадження інформаційно-комунікативних технологій та виховання інформаційної культури учнів, головним завданням яких є: формування поваги до традицій, звичаїв, історії України; ствердження гуманістичної моралі та формування загальнолюдських цінностей; формування толерантного ставлення до культур та традицій інших народів; на основі оволодіння досягненнями національної культури, стимулювання прийняття та розуміння інших культур.

Ця необхідність зумовлена стрімким інформаційним і технологічним прогресом, розвитком суспільства та потребою у освічених, творчих особистостях, компетентних фахівцях із знанням інформаційно-комунікаційних технологій; формування нового ставлення до нашої держави у Європі і у світі. Велике значення надається також розвитку інформаційної компетенції педагога та підвищенню пізнавальної активності учня, розкриттю його індивідуальності. Таким чином, впровадження в навчальний процес нових інформаційних технологій надає можливість вдосконалити навчальний процес, розширити можливості вчителів щодо індивідуалізації та диференціації навчання.

Науково-теоретична база досвіду. Предметом багатьох досліджень сучасних науковців стали проблеми вивчення пізнавальної активності учнів у навчальному процесі.

Р.С. Гуревич у своїй роботі «Інформаційна культура педагога як необхідний компонент сучасної освіти» наголошує, що рівень інформаційної компетенції людини визначається не лише засвоєними нею знаннями та набутими уміннями у галузі інформаційних процесів і комп’ютерних дисциплін, а також здатністю існувати в інформаційному суспільстві, якому зокрема притаманні новизна та швидкоплинність.

Характеристику полікультурної компетентності розкрили в своїх роботах Бойченко В.В. та Лощенова І.Ф. Вони стверджують, що полікультурна компетентність – якість інтегрована та складається з ряду пов’язаних між собою характеристик, а саме:

1. Володіння національною культурою (розуміння учнями національних звичаїв, традицій, символів; знання відомих представників українського народу).

2. Інтеркультурний критерій, що характеризується рівнем інформованості учнів про культуру інших народів та мотиваційною спрямованістю вивчення іноземної мови.

3. Емоційний критерій (визначається рівнем розвитку в учнів толерантності, терпимого ставлення до представників іншої культури)

М.Ю. Кадемія й І.Ю. Шахіна зазначають, що «важлива роль інформаційних технологій у розвитку суспільства полягає у прискоренні процесів отримання, розповсюдження і використання нових знань»

Для ефективного викладання зарубіжної літератури використання комп'ютерних технологій та Інтернету дозволяє стимулювати інтерес учнів до предмету і вивільнити чимало часу для творчої співпраці вчителя та учня.

У процесі розвитку інформаційної та полікультурної компетенції в учня зростає можливість розкривати свою індивідуальність. Оптимальні умови виховання інноваційної особистості створює учитель, який використовує на уроках новітні інформаційно-комунікаційні технології.

Стисла анотація досвіду.

На своїх уроках я використовую мультимедіа та інформаційні технології як засіб формування полікультурної компетенції та інформаційної культури учнів для розвитку творчої особистості, формування в неї гуманістичного світогляду, високої моралі, естетичних смаків, а також якостей громадянина України, який усвідомлює свою належність до світової спільноти.

Як вчитель-практик, я використовую під час підготовки до уроку та проведення уроку текстовий редактор Word, програми для створення відеороликів Movie Maker, презентацій Power Point, роздруковую додаткові матеріали та вправи, працюю з програмами online.

Windows Movie Maker – проста програма для створення і редагування відеороликів або слайд-шоу. Ролики можна створювати з фотографій, спецефектів і музичних файлів. Такий відеоролик виглядає набагато ефектнішим, ніж звичайний набір фотографій, тим більше, що можна додати музичний супровід. Учні мають можливість взяти участь у віртуальній екскурсії до певної країни, послухати національну музику, завітати у музеї, ознайомитись з картинами видатних художників.

На уроках літератури я використовую текстовий редактор Word, роздруковую додаткові матеріали та вправи, працюю з програмами online. Робота у Wordі допомагає створенню різноманітних тестів, завдань, контрольних робіт, кросвордів, вікторин. Так мною накопичена ціла «скарбничка» таких завдань, які використовуються для індивідуальної роботи, роботи в групах, з цілим класом.

У формуванні інформаційної культури учнів мені допомагає робота з блогом «Лирики гимназии 46», який я створила декілька років тому.

Блог виступає джерелом навчальної інформації й представляє також матеріали нового покоління (наприклад, гіперпосилання). У блозі представлені всі види інформаційно-комунікативних технологій – презентації, тексти, вправи, веб-альбоми. Блог призначений для організації навчання й виховної роботи.

Блог допомагає учням здобувати інформацію щодо предмету. На блозі я розміщую випереджаючі завдання, орієнтовні запитання для підготовки до контрольних робіт.

У своїй діяльності я практикую проведення бінарних уроків (від лат. binaries - подвійний) – тобто такий різновид інтегрованого уроку, що органічно поєднує вивчення двох предметів, наприклад, зарубіжної та української літератур, зарубіжної літератури та образотворчого мистецтва або музики, зарубіжної літератури та історії, зарубіжної літератури та біології тощо.

Прикладом є бінарний урок з літератури та біології. Разом з вчителем біології ми розробили і провели у 7 класі урок із тем «Опис степу у повісті М.В. Гоголя «Тарас Бульба» і «Флора й фауна українського степу». На уроці були використані презентації, відеоролики, відеофрагмент з кінофільму «Тарас Бульба», звукозапис саундтреку з кінофільму «Тарас Бульба», проекційна дошка.

З вчителем української мови і літератури ми провели виховний захід для учнів 9-10 класів з теми «Гендерна рівність у творчості класиків української та російської літератур ХІХ ст.», метою якого було ознайомлення учнів із поняттям гендерна рівність, дослідження особливостей розкриття тематики жіночої долі у творчості українських і російських класиків, розвиток культури зв’язного мовлення, вміння робити ґрунтовні і виважені висновки; виховування шанобливого ставлення до жінки в усіх її іпостасях (жінка-мати, жінка-кохана), рис чуйності, доброти, людяності. Відповідно були використані мультимедійні презентації, аудіо- та відеозаписи.

Літературна кав’ярня «Я намалюю осінь…» являла собою взірець виховання полікультурної компетентності. Учні у співпраці з учителями підготували і прочитали поезії поетів про осінь. Лунали вірші українською, російською, німецькою та англійською мовами, у супроводі гітари та акапельно були виконані пісні поетів різних країн. Відеоролик демонстрував яскраві пейзажі осені, зображені на картинах російських, українських та іноземних художників. У теплій атмосфері відвідувачі кав’ярні відчули самобутність, а разом з тим і спорідненість культур різних країн.

Такі уроки та заходи є складовою розвитку полікультурної компетенції, основною ідеєю якої є діалог культур. У цій взаємодії важливо те, що загальнолюдські цінності допомагають зрозуміти значущості рідної культури, її оригінальність і місце серед світових культур.

На протязі декількох років я була керівником шкільного об’єднання учнів – членів Малої Академії Наук, основними напрямками діяльності якого є навчання учнів основам методики навчальних та наукових досліджень, їх оформлення, захисту науково-дослідницьких робіт на різних етапах (районних, обласних, всеукраїнських та міжнародних конкурсах).

Використання Інтернет-технологій здатне забезпечити обдарованим дітям необмежений доступ до міжнародних освітніх ресурсів та інформації, а знайомство з сучасними носіями інформації (електронні каталоги бази даних, електронні книги, енциклопедії), їх класифікацією та методами збільшує пізнавальну активність учнів, робить дослідницьку діяльність незвичайною і цікавою, діти розуміють, що Інтернет – це не тільки розвага, але й джерело знань, цілком доступний для них.

 

Результативність впровадження досвіду.

Результативність моєї роботи полягає у виконанні головної задачі, яка стоїть переді мною як вчителем зарубіжної літератури: я, прищеплюючи дітям любов до літератури, залучаю їх до участі в літературних конкурсах, формую їхні загальнокультурні цінності, розвиваю творчі здібності учнів, полікультурну й інформаційну компетентності, а також виховую справжнього громадянина, який усвідомлює свою належність до світової спільноти, а використання інформаційно-комунікативних технологій на уроках зарубіжної літератури значно в цьому мені допомагає.

 

Репрезентація досвіду: Проблема впровадження інформаційних технологій викликає зацікавленість у вчителів російської мови та зарубіжної літератури, української мови та літератури, іноземної мови гімназії, району, області. В цьому я переконалась на засіданнях кафедр гуманітарних наук, іноземних мов гімназії, районного методичного центру вчителів російської мови і літератури, обласних та міських семінарах, присвячених даній темі.

Теги: Заводський, інформаційні технології, мультимедіа, полікультурна компетенція, діалог культур, інформаційна культура.

Посилання на матеріал:

https://docs.google.com/document/d/1ukZTI22cwoZaMWsm3G7gg-skC_0fL0FaQ4HDFLXglhg/edit

Категорія: Українська та російська філологія | Додав: s0soldatenko (19.01.2016)
Переглядів: 2082 | Рейтинг: 1.0/426
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
IAMЦ © 2023