Міська виставка
педагогічних технологій
Запоріжжя, 2016
Каталог статей
Навігація

Номінації виставки
Українська та російська філологія [71]
Історія і правознавство [37]
Математика [30]
Фізика, астрономія [11]
Географія та економіка [13]
Інформатика [16]
Іноземні мови [94]
Хімія, біологія, екологія [37]
Фізичне виховання та основи здоров’я [19]
Музика, образотворче мистецтво [16]
Трудове навчання [9]

Форма входу


Погода у місті

Пошук

Статистика

Вітаю Вас, Гість · RSS 03.06.2023, 05:19

Головна » Статті » 2015 КО: специфіка навчальних предметів » Українська та російська філологія

Розвиток творчих здібностей учнів на уроках української мови та літератури в умовах компетентнісного навчання

Розвиток творчих здібностей учнів на уроках української мови та літератури в умовах компетентнісного навчання

 

Троян Наталія Анатоліївна,
вчитель української  мови та літератури, вища категорія, старший учитель. 

Запорізька загальноосвітня школа № 87 І-ІІІ ступенів Запорізької міської ради 

Директор: Школьніков Михайло Зиновійович
Адреса: вул. Хакаська, б.4, Запоріжжя, 69093
Телефон: (061)223-63-21
Адреса сайту: http://school87.org.ua/

 


Провідна педагогічна ідея досвіду 
полягає у виробленні певної сукупності технологій навчання української словесності, що сприяють розвитку творчих здібностей, інтересів, умінь і навичок та інших інтелектуальних чинників у сучасних школярів.
Одним з основних завдань розвитку творчих здібностей учнів є створення умов для самореалізації, самовдосконалення знань та вмінь, розкриття  й  розвитку навчально-пізнавальних інтересів, нахилів, здібностей і потреб учнів старшої школи в процесі їхньої загальноосвітньої підготовки.  
Одним із головних завдань роботи вчителя української мови є формування в учнів здатності до розв’язання будь-якого навчального завдання творчо; бажання і вміння діяти не за зразком, а оригінально. Навчання дитини у сучасній школі повинно активізувати розвиток її креативності, творчої уяви, мислення, фантазії. На своїх уроках учитель активно використовує кросворди, ребуси, вікторини, лінгвістичні загадки, мовні  задачі, лінгвістичні диктанти, лінгвістичні  ігри-дослідження, запитання-жарти, завдання - головоломки, завдання-шаради, хвилинки - цікавинки, мовні ігри.

Обґрунтування актуальності та перспективності досвіду 
Значимість питання розвитку творчих здібностей учнів, необхідність розкриття та максимальної реалізації творчого потенціалу кожної особистості наскрізним текстом проходить у цілій низці державних документів: національній державній програмі "Освіта" (Україна XXI століття), національній доктрині розвитку освіти в Україні, законах «Про освіту», «Про мову» тощо. Така позиція передбачає відродження національної освіти, спрямування її на формування творчої особистості, забезпечення пріоритетного розвитку людини.   
Отже, вважаю актуальним розвиток творчих здібностей в учнів на уроках української мови та літератури, що допоможе їм у майбутньому сміливо висловлювати свої думки, прий¬мати нестандартні рішення, щоб рухати вперед науку, техніку і суспільне життя.

Науково-теоретична база досвіду 
Питання розвитку творчих здібностей учнів є досить актуальним на сучасному етапі становлення гуманітарної освіти. Наукові дослідження свідчать, що дана проблема є складною й багатоаспектною.                                                                                                Питанню розвитку творчої особистості присвятили свої праці такі вчені, як А. Лук (психологія творчості, мислення і творчість), Я. Пономарьов (знання, розумовий розвиток, психологія творчості і педагогіка, мислення і творчість), А. Матюшкін (проблемні ситуації в мисленні та навчанні), П. Енгельмейер (теорія творчості, творча особистість та творче середовище), В. Моляко (психологія творчості). Досліджуване питання висвітлено у багатьох наукових працях з різних позицій, однак зростаюча актуальність та педагогічна значущість цієї проблеми як у контексті теоретичного осмислення, так і з огляду на висвітлення її практичних аспектів, зумовили вибір даної теми дослідження.

Стисла анотація досвіду 
Розвивати творчі здібності дитини необхідно на кожному уроці на основі спеціально розроблених логічно – пошукових задач, введення раціональних прийомів, спрямованих на організацію керованої діяльності учнів. Творчі завдання повинні розвивати в учнів пізнавальні процеси: пам’ять, увагу, уяву, швидкість реакції, асоціативність, абстрактність мислення. Наприклад:

-угадати тему уроку, розв’язавши анаграму (розшифрувати запис шляхом перестановки букв у ній так, щоб отримати деяке осмислене слово) :Н М Е Н К І И (іменник);  -попрацювати над вправою і прочитати ключове слово;    
Активізувати творчу та пізнавальну діяльність учнів на уроках мені допомагає створення  проблемних ситуацій. Я не просто подаю готові істини, а й намагаюся викликати в дітей потребу знайти відповідь на запитання самостійно. Розвиток творчої уяви – один з центральних компонентів в моїх уроках:
     на уроках мови та літератури проводжу хвилинки фантазії на задану тему. Після таких хвилинок з’являються прекрасні розповіді, казки, вірші;
     Найповніше потребам розвитку творчих здібностей школярів 5-6 класів відповідають дидактичні (пізнавальні) ігри. Граючись, дитина не думає вчитися – навчання тут відбувається саме собою.    
     Кожен учень повинен усвідомити ,що набуті ним знання є його інтелектуальною власністю.
     Уміння вчитися може сформуватися лише шляхом набуття особистісного досвіду. На уроці потрібно максимально надати дитині можливість такий досвід здобути. 
     На кожному уроці я намагаюся створити стан подиву, сумніву, допитливості, пошуку.


Результативність впровадження досвіду 
 За інноваційним потенціалом досвід носить комбінаторний характер, так як передбачає конструктивні поєднання, інтеграцію сучасних педагогічних технологій та методик, спрямованих на розвиток творчої особистості. Це дозволяє вчителю самому творчо інтерпретувати різні підходи до організації навчально-виховного процесу, а не заглиблюватися в суть тільки однієї технології.  Підвищився інтерес до вивчення предмета, збільшилася кількість учнів, що бажають взяти участь у різних конкурсах та змаганнях, поступово намічається тенденція зростання успішності, підвищення проценту якості знань, випускники школи обирають професії, пов’язані з творчістю: журналісти, актори, перекладачі тощо.

Репрезентація досвіду 
Впровадження сучасних навчальних технологій на уроках української мови та літератури, виступи на засіданнях шкільного методичного об'єднання вчителів української мови та літератури, семінарах з методичної роботи, педагогічних нарадах з обміну досвідом, відкриті уроки, майстер-клас. 
Досвід розглянуто на засіданні шкільного методичного об'єднання вчителів української мови і літератури. Матеріали досвіду знаходяться у ЗНЗ №87 м. Запоріжжя.


Список використаних джерел:

1. Кутішенко В. П. Вікова та педагогічна психологія (курс лекцій). 2-ге вид.: Навч. посіб./ В.П. Кутішенко - К.: Центр учбової літератури, 2010. - 128с. 
2. Шашина В.П. Методика игрового общения [Учебное пособие] / В.П. Шашина. - М.: Феникс, 2005. - 288с.
3. Пасічник Є.А. Методика викладання української літератури в середніх навчальних закладах: Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти / Євгеній Андрійович Пасічник. - К.: Ленвіт, 2000. - 384 с.
4. Енциклопедія педагогічних технологій та інновацій / автор-укладач Н.П. Наволокова. - Х.: Основа, 2009. - 176.

Посилання на матеріали: http://metodportal.net/node/718042

Категорія: Українська та російська філологія | Додав: LeninRMO (25.01.2016) W
Переглядів: 1450 | Коментарі: 1 | Рейтинг: 1.0/36
Всього коментарів: 1
1 elint_m  
Необхідно розвивати  творчі здібності на уроках української мови та літератури у сучасних школярів. Дякуємо за цікавий матеріал!

Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
IAMЦ © 2023