Міська виставка
педагогічних технологій
Запоріжжя, 2016
Каталог статей
Навігація

Номінації виставки
Українська та російська філологія [71]
Історія і правознавство [37]
Математика [30]
Фізика, астрономія [11]
Географія та економіка [13]
Інформатика [16]
Іноземні мови [94]
Хімія, біологія, екологія [37]
Фізичне виховання та основи здоров’я [19]
Музика, образотворче мистецтво [16]
Трудове навчання [9]

Форма входу


Погода у місті

Пошук

Статистика

Вітаю Вас, Гість · RSS 26.09.2023, 03:45

Головна » Статті » 2015 КО: специфіка навчальних предметів » Українська та російська філологія

Розвиток пізнавальної активності учнів на уроках української мови та літератури - базис технології формування профільної компетентності

Розвиток пізнавальної активності учнів на уроках української мови та літератури – базис технології формування профільної компетентності

Пожарська Світлана Миколаївна, учитель української мови та літератури, спеціаліст   вищої  категорії, старший учитель 
 

Запорізький багатопрофільний ліцей «Перспектива»
Директор: Саміло Костянтин Миколайович
Адреса: м. Запоріжжя, вул. Уральська, 3Б
Телефон: (0612) 65-16-25    
е-mail: zbl_zbr@mail.ru 
Сайт:  nashaperspectiva.zp.ua

 

Провідна педагогічна ідея досвіду:

вивчення наукових основ активізації пізнавальної діяльності учнів, узагальнення й обґрунтування психолого-педагогічних та методичних основ формування інтересу до знань, виявлення педагогічних умов стимулювання пізнавальної діяльності; розробка уроків та системи вправ, перевірка їх ефективності на практиці.
 

Обґрунтування актуальності та перспективності досвіду: 
Ключовою проблемою в рішенні задачі підвищення ефективності і якості учбового процесу є активізація навчання учнів. Її особлива значущість полягає в тому, що навчання направлене не тільки на сприйняття учбового матеріалу, але і на формування відношення учня до самої пізнавальної діяльності. Перетворюючий характер діяльності завжди пов'язаний з активністю суб'єкта. Знання, отримані в готовому вигляді, як правило, викликають труднощі учнів в їх застосуванні до пояснення спостережуваних явищ і рішення конкретних завдань. 
Отже, актуальність даної теми полягає в тому, що активні методи навчання дозволяють використовувати всі рівні засвоєння знань: від відтворюючої діяльності до творчо-пошукової. Творчо - пошукова діяльність виявляється ефективнішою, якщо їй передує відтворююча і перетворююча діяльність, в ході якої учні засвоюють прийоми навчання 

 

Науково-теоретична база досвіду:  
Значну увагу розвиткові пізнавальної активності приділяли Л. П. Арістова, Г. І. Шамова. У цьому аспекті виняткова заслуга належить українським педагогам: Г. С. Сковороді, Б. Д. Грінченку, С. Ф. Русовій.  Вагомий внесок у розвиток проблеми активності учнів внесли В.О. Сухомлинський, П. М. Груздєв, Н.О. Половнікова. Психологічні аспекти проблеми висвітлювались в працях Б. Г. Ананьєва, Д. М. Богоявленського, Л. С. Виготського, В. В. Давидова,  Г. С. Костюка, С. Л. Рубінштейна та інших. Важливу роль у розробці принципів, методів і форм навчання відіграли праці Ю. К. Бабанського, М. О. Данилова, М. М. Скаткіна, І. Ф. Харламова, М. І. Махмутова. Проблемі формування пізнавальної активності велика увага приділяється і сьогодні. Шляхи підвищення активності учнів на уроках словесності розглядаються у працях сучасних методистів: Л. В. Скуратівського, В. О. Онищука, О. Я. Савченка, В. І. Лозової. 
В основі мого досвіду лежить теоретичне положення про те, що активна пізнавальна діяльність учнів має два аспекти: внутрішній (психолого-педагогічний) і зовнішній (організаційний). Внутрішній аспект активної навчальної діяльності школярів – це створення відповідного емоційно-психологічного налаштування учнів, інтерес до навчання, ініціативність у навчальній роботі, пізнавальна самостійність. Розвитку цих компонентів сприяє реалізація в навчально-виховному процесі елементів інтерактивної, особистісно зорієнтованої технологій, технології «Створення ситуації успіху» та проблемного навчання, ретельний добір методів та прийомів навчання, удосконалення змісту навчання. 
Зовнішній аспект активної навчальної діяльності школярів полягає в тому, що до цієї діяльності необхідно долучити всіх учнів класу і кожного з них. На мою думку, ця вимога може бути реалізована шляхом удосконалення структури уроку та умілого поєднання фронтальної, групової, індивідуальної роботи учнів.

 

Стисла анотація досвіду:
Сучасна епоха характеризується становленням нової теорії освіти — особистісно орієнтованої. Організація уроку в особистісно орієнтованому навчанні на різних його етапах передбачає різну роль учителя: вчитель-організатор, вчитель-спостерігач, вчитель-консультант.
Працюючи над проблемою ставлю такі завдання:

 • сприяти підвищенню активізації та актуалізації навчальної діяльності школярів;
 • розвивати творчі здібності учнів;
 • формувати в учнів критичне мислення як різновид творчого;
 • створювати систему мотивів діяльності особистості з метою формування позитивного ставлення навчання;
 • розвивати навички зіставляти, аналізувати й не боятися висловлювати власні думки;
 • використовувати інтерактивні методи навчання;
 • виявляти та максимально розвивати індивідуально значущі позитивні нахили кожного школяра;
 • реалізувати вимоги мовної і мовленнєвої компетентностей в єдності чотирьох складових - слухання, читання, говоріння, письмо;
 • виробляти позитивне ставлення до мовленнєвої діяльності, що передбачає проведення нетрадиційних уроків, уроків на текстовій основі;
 • застосовувати завдання і вправи, які б впливами на формування мовленнєво-комунікативних вмінь;
 • орієнтувати учнів на складання зв'язних висловлювань, дослідницької, проектної роботи на уроках.

В основу роботи над проблемою  покладено компетентнісно орієнтований підхід, спрямований на розвиток життєвих компетентностей, їхньої здатності розв'язувати завдання в різних сферах життєдіяльності, реалізації аксіологічної, літературознавчої, формотворчої змістової лінії на уроках літератури та мовної, мовленнєвої компетентності на уроках мови.                        

Результативність впровадження досвіду: 

 • якісно зріс творчий рівень учнівських робіт, що відбилося у використанні оригінальних і нестандартних прийомів побудови усних і письмових висловлювань;
 • підвищився показник якості знань учнів;
 • збільшилася кількість учнів, які бажають взяти участь у різноманітних творчих конкурсах.
   

Репрезентація досвіду: 
Методичне об’єднання учителів української мови і літератури ЗБЛ «Перспектива», курси учителів української мови та літератури при ЗОІППО.
  

 


Джерело: https://drive.google.com/folderview?id=0B23ctR-lTp9FYnptU2hrY2RpSEE&usp=sharing
Категорія: Українська та російська філологія | Додав: ShPP (14.01.2016)
Переглядів: 1103 | Рейтинг: 1.0/71
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
IAMЦ © 2023